Celia Fenn: Země v přechodu k Nové Zemi – Budoucnost je nyní

299
Foto: Pixabay.com

Naše krásná planeta je v procesu přechodu na novou Zemi. Jedná se o významný posun, který je vyvrcholením posunů a energetické práce, která se uskutečnila na Zemi od roku 2011/12, kdy se Země poprvé přestěhovala do své nové 5D krystalické diamantové sítě. Posledních sedm let bylo věnováno přípravě planety a lidskosti pro přechod na vícerozměrné a kvantové stavy vědomí reality.

Odcházíme se od starého 3D vyprávění reality, které se rozhodlo ke “konsensu” nebo kolektivní realitě, směrem k víceúrovňovému stavu reality, který je vytvořen jednotlivcem nebo skupinami oprávněných “stvořitelských” bytostí, které využívají svou schopnost soustředit energii a tvarovat plazmu energie do zjevné hmotné zkušenosti. Ano, to znamená, že nebudeme omezeni kolektivními očekáváními, ale budeme mít možnost vytvářet vlastní vyprávění a příběhy, které vyjadřují, co chceme zažít v našem fyzickém a hmotném životě.

Energické a lehké změny těla, které zažíváme již 10 let nebo déle, byly navrženy tak, aby se zbavily staré kolektivní matice a redesignovaly naši DNA tak, abychom mohli fungovat v rámci této multidimenzionální reality, která je založena na 5D Země.

V této kouzelné chvíli v příběhu Země skutečně existujeme na dvou místech najednou, možná dokonce aniž bychom si to uvědomili. Existují jsme na “staré” Zemi na denní bázi, ale my také existujeme v Nové Zemi, pokud vědomě zvyšujeme naši četnost, abychom mohli vstoupit do Nové Země (a pokud to čtete, znamená to vy, jinak vy Nenašel bych tento článek!). Tyto dvě verze Země existují současně ve stejném prostoru, avšak v různých dimenzích.

Teorie kvantové dimenze nám říká, že objekty mohou existovat ve stejném prostoru, avšak v různých dimenzích. Tyto dvě úrovně můžete vědět pouze tehdy, pokud jste schopni “naladit” na tyto oddělené kmitočty. Pokud jste novou bytostí Země s diamantovým světlem, pak samozřejmě můžete naladit na obě frekvence právě teď.

Možná je trochu divné, že mezi těmito dvěma skutečnostmi se posuneme několikrát denně, ale postupně se zvykáme na posuny a nacházet naše nohy v nových prostorách.

Je důležité si uvědomit, kdy se nacházíte v prostoru 3D typu a kdy jste v 5D prostoru a vyšším. Budete samozřejmě schopni cítit velmi jasně, jaký prostor a rozměry jste obsazeni vašimi reakcemi. Pokud se cítíte stresující a úzkostné a rozčilené nebo strašné, pak jste ve 3D prostoru. Pokud se budete cítit uvolněně a spokojeně, tvůrčí a radostní a klidní, pak jste v 5D prostoru.

A vy si můžete vybrat! Můžete určit svůj prostor a posun prostým zapojením vašich vnitřních kreativních energií a rozhodováním. V žádné skutečnosti už nejste “uvízli”. Vše je tekuté! Můžete si vybrat, abyste opustili úroveň reality, ve které jste, a zvolíte jinou, nebo můžete změnit podobu reality, ve které se nacházíte, tím, že ji znovu změníte. To nemusí být vždy možné na 3D úrovni, ale v 5D to jistě bude.

V příštích několika měsících odteď až do srpnové lvové brány budeme zvyklí na “pocit” rozměrového posunu a rozhodování a tvarování reality v přípravě na počátky dimenzionální separace, která začne v té době. To jednoduše znamená, že po 8/8 budou ti, kteří jsou dostatečně vyvinutí, schopni vstoupit do tohoto dimenzionálního prostoru jako volba a být tam, ale ti, kteří jsou ve 3D prostoru, nebudou mít přístup k vyššímu prostoru. Ti, kteří jsou vícerozměrní, budou mít stále přístup k 3D světu podle výběru a pokud máte práci, ale můžete se také rozhodnout, že začnete přecházet do vyšší dimenzionální reality.

Máte asi 3 měsíce, než začnete dělat tato rozhodnutí, spoluzakladatele. Ve skutečnosti se projevuje Nová Země a my jsme vyzváni k překročení toho magického mostu, který byl aktivován na 5/5 hvězdárně 5. května. Tento “Rainbow Bridge” (duhový most) je uvnitř vás a aktivuje se pro vás, jakmile se rozhodnete přemístit svůj život do multidimenzionální Nové Země.

Je to vaše volba.

Příprava na posun a “vlny vlny” fotonického světla světla a vodních kódů

Přípravy na tento posun začaly krátce po Brána Vodnářů 2. února. Do března se vlny kosmické energie zintenzivnily natolik, že kreativní pěstování Nové Země bylo nepochybné!

Tyto vlny kosmické energie “zvedají” hmotu ve vyšších formách pulzujícího světla, které jsou nezbytné k tomu, aby existovaly ve vyšších dimenzích pozemské reality v Nové Zemi. Přicházejí současně s diamantovým světlem a vodními kódy, které jsou nyní přijímány.

Není divu, že naše fyzické těla jsou ovlivňovány tímto energetickým procesem, stejně jako Země.

Země vstupuje do období “sečení” Nové Země a “Nové Lemurie”, verze Nové reality Země, která bude představovat Paradise Earth (Ráj na Zemi), která bude centrem procesu ReGenesis, o kterém Archangel Michael mluvil.

Tento proces “očkování” byl zahájen na Havaji, kde energii Pelé požární bohyně pomáhá iniciovat nový projekt Lemurie. Co může vypadat jako zničení na 3D úrovni, je projevem porodu New Earth (Nevé Země) / New Lemuria (Nové Lemurie) Blueprint (schéma) pro vyšší rozměry. Tito Galaktickí starší, kteří pracují s energií Nové Lemuriy a jehož posláním je řídit ostatní přes most, jsou již na Havaji. Budou cítit potřebu otevřít přístup k Nové Lemurii jak pro sebe, tak pro ostatní, kteří se k nim budou připojovat.

Tento proces se také odehrává v těle těch, kteří se vyvíjejí do Diamantového světla a připravují se na přechod k nové realitě Země.

Prvním krokem bylo galaktické opětovné spojení, kde byl levý a pravý mozek vyvážen a kreativní energie mohla proudit. To umožnilo spojení s Galaktickou radou a za úkoly, které mají být vydány těm, kteří pro tento proces budou v cestě sprchy a “Bridge Activators” (aktivátoři duhového mostu).

Ti, kteří se připravují na migraci do Nové Země, mají také svůj nový nervový systém “nový” pro nový způsob života. To může být zdanění na těle, ale je to nutné. V multidimenzionální Nové Zemi budeme využívat “magii”, což je nejlepší způsob, jak ji popsat. Budeme využívat našeho mocného a nově aktivovaného pravého mozku k tomu, abychom nasměrovali Galaktickou sílu a Diamantové světlo, aby aktivně tvarovali energetickou plazmu do formy prostřednictvím záměru a vizualizace.

Tato “magie” se musí pohybovat tělem prostřednictvím centrálního nervového systému. To znamená, že vaše tělo se nyní cítí jako silná síla, kterou lidé necítí už tisíce let. Jedná se o elektrickou sílu, která “sizzlí” podél nervových synapsí a vytváří pocit jako “vibrující” v těle. Může také vyvolat pocity intenzivního vyčerpání, závratů, úzkosti a nespavosti, dokud se tělo nestarne s rostoucí úrovní kreativní elektřiny procházející nervovou soustavou.

To je také důvod, proč potřebujeme integrovat diamantové světlo a vodní kódy. Diamantové kódy světla nám pomohou nasměrovat Cosmic Fire (Kosmický Oheň) přes naše těla a prostřednictvím Centrálního nervového systému, který byl původně určen právě pro tento účel v “Adam Kadmon” modelem. Ano, lidé jsou navrženi tak, aby mohli řídit elektrické proudy při velmi vysokém “napětí” tělem a využít tuto schopnost tvarovat energii / plazmu do formy. Diamantové vodní kódy umožňují vodě v těle, která je asi 80 procent, aby byla čistá a průhledná matrice pro přenos a projekci této elektrické energie světla, jako světlo přes hranol. Jak světlo prochází tímto Diamond Prismem (Diamantovou prozmou – hranolem), kterým je vaše tělo, nese “kódy” nebo instrukce, jak tvarovat energii do hmoty, abyste vytvořili to, co vidíte nebo toužíte do zjevné podoby.

Takže i když tento proces může být pro současnost nepohodlný, připravuje se na novou realitu Země, kde budete potřebovat tyto dary a talenty, když vytvoříte nový vztah se Zemí as přírodou.

Nová Země a svět přírody a nový způsob interakce a koexistence

Když přijdeme na novou Zemi, vstoupíme do nového vztahu s přírodou.

Přijdeme vidět přírodu jako “živá” bytost nebo realitu a budeme mít nějakou zkušenost s propojením s touto skutečností a určitě budeme mít velkou úctu a čest pro tuto skutečnost, kterou nazýváme “příroda”.

Domorodí obyvatelé staré Země a lidé s kořeny v Lemuriánském světě věděli, že způsob, jak úspěšně žít na Zemi, je ctít život přírody a žít ve stavu komunikace s “Duchem” přírody.

Účelem “šamanu” v komunitě bylo sloužit jako “most” mezi lidmi a světem duchů, jak se nacházel v přírodě a ve snu času nebo vyšších rozměrech.

Jak vstoupíme do Nové Země, budeme všichni Šamani, protože budeme muset pochopit, jak se spojit a komunikovat s přírodou s ctí a respektem. Nemůžeme s sebou přinést staré 3D energie z pohledu přírody jako “zdrojů”, které používáme, jak se cítíme. Nemůžeme se už hromadit prostřednictvím chamtivosti a držet se “zdrojů”. V podstatě se naučíme ctít to, co existuje, a sdílet to, co je dáno, pouze po vyžádání souhlasu přírodních duchů a prvků, nebo vytváření toho, co potřebujeme sami.

Nový společenský vzor New Earth (Nová Země) bude založen na úctě k Zemi a spolupráci v komunitách, které tyto myšlenky ctí. Centrálním tématem každé komunity bude láska, a to bude pro sebe, pro sebe navzájem a pro celý život na Zemi.Komunity budou děti naučit, jak vyrůstají v této Nové realitě Země a jak používat kouzlo, které proudí skrze tělo, aby vytvořily to, co potřebují.

Když se připravujeme na migraci (přesun do) Nové Země, bylo by dobré začít se naučit některé základní šamanské techniky pro propojení se Zemí as elementární energií. Naučte se, jak se připojit k magickým energiím, které proudí skrze vaše tělo, a jak je nasměrovat k projevu prostě prostřednictvím Lásky a Záměru.

To bude zatím největší dobrodružství!

Uvidíme se na druhé straně, jak říkají!

To samé je v angličtině na videu: The Earth in Transition to New Earth ~ The Future is Present Now – Here.

Zdroj: http://inner-light.ning.com

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk