Brenda Shoshann: Metoda k nalezení správného partnerského vztahu

242
Foto: Pixabay.com

Existuje způsob, jenž dokáže mužům i ženám ušetřit léta ztraceného času, muka a zmatky při hledání pravé lásky. Nevěříte? Čtěte dál…

Díky této převratné seznamovací metodě se můžete vyhnout měsícům – ba i rokům – bolestí a zmatků, které hledání lásky doprovázejí. Tento převratný seznamovací postup je možné použít v případě, kdy člověk touží po trvalém vztahu a je připraven a ochoten zodpovídat za to, že pro sebe získá to nejlepší.

Tato metoda přivede člověka za světa fantazie, neštěstí a odmítnutí do stavu duševní vyrovnanosti a prozření, v němž dokáže respektovat a přijímat ostatní takové, jací jsou. Je to skvělý způsob, který může využít v případě, že je vážně rozhodnut nalézt vztah, jenž může přerůst ve skutečnou lásku.

Když se lidé začnou zabývat partnerskými vztahy, většina z nich se automaticky zaplete do snů, fantazií, tužeb a opakujících se modelů chování, nad nimiž nemají žádnou kontrolu. Na počátku mohou procházet obdobím neuvěřitelné euforie, kdy mají pocit, že našli toho pravého, jenž jejich život zcela naplní. (Jakmile tato fáze pomine, upadá většina z nás do deprese, obviňuje partnera, hledá únikovou cestu nebo má tendenci uškodit vztahu či sobě.)

V tomto raném euforickém stádiu je velmi těžké, ne-li nemožné vnímat realitu, jež stojí před vámi. Naše úhybné chování si však později vždy vybírá závratně vysokou daň. Tato metoda však dokáže tento destruktivní řetězec událostí okamžitě ukončit. Jste-li vážně rozhodnutí najít si správný vztah a dát mu pevné základy, pak pro vás bude tento postup zásadní hned v několika směrech. Rychle protřídí osoby i situace, jež jsou pro vás nevhodné, neboť vás katapultují do světa fantazie a nemají žádnou budoucnost. Tato metoda působí jako zkušený průvodce, jenž vám poskytne pohled z odstupu, kterého byste jinak byli schopni – už jenom kvůli vzrušení z nového vztahu – pouze s obtížemi.

Postup zahrnuje několik kroků.

1. Utřiďte si své priority a preference, uvědomte si, co mít musíte, a bez čeho naopak můžete žít

Uvědomte si, co ve vztahu musíte nutně mít, a co naopak nedokážete tolerovat. Když druhý člověk do vašich představ nezapadá, místo abyste jej obviňovali za jeho nedostatky, berte to tak, že prostě nesplňuje vaše konkrétní potřeby. Respektujte své potřeby a v případě neuspokojivé situace vztah citlivě ukončete ještě dřív, než se stačí upevnit.

Uvědomte si, že je nepravděpodobné, aby jediný člověk splňoval vše, po čem toužíte. Které vlastnosti jsou pro vás nezbytné? Bez kterých se obejdete? Při pečlivém zvažování těchto otázek buďte nanejvýš upřímní!

Udělejte si seznam vlastností a rysů svého budoucího partnera. Do jednoho sloupce zaneste vlastnosti, jež považujete pro kvalitní vztah za naprosto zásadní, do dalšího ty, které odmítáte tolerovat, a do posledního rysy, na nichž vám tolik nezáleží. (trpělivost, závislost, spontánnost, hravost, schopnost finančního zajištění, flexibilita, postoj k náboženství, smyslnost, hovornost, žárlivost, majetnictví, monogamie, humor… doplňte svoje vlastní.

Nyní se zaměřte na každou položku seznamu jednotlivě a zhodnoťte její důležitost. Je to vlastnost, kterou ve vztahu mít musíte (ať už vy nebo partner)? Je to vlastnost, kterou byste nedokázala delší dobu tolerovat? Je to vlastnost, která vám připadá neutrální? Dělejte si průběžně na seznam poznámky.

To samozřejmě neznamená, že se v průběhu času nemůžete změnit nebo dozrát. Znamená to však, že když mluvíme o vašem současném vztahu, týká se to zároveň i vaší současné osobnosti. nelze stavět partnerský vztah na to, kým byste se chtěli jednou stát vy nebo kým by se jednoho dne mohl stát váš partner či partnerka. je nejlepší vyjít z aktuálního stavu. Mnoho vztahů, jež by mohly být jednoho dne kvalitní, zaniklo jenom kvůli malým odlišnostem, které v dlouhodobé perspektivě nemusely hrát zase tak významnou roli. zabývejte se tímto seznamem pečlivě. Uvědomte si, co je pro vás důležité, a na to se zaměřte.

2. Odlišujte falešnou lásku od opravdové. Vidina vody vám na poušti žízeň neuhasí.

V žízni po lásce a hladu po spojení se často chytáme nejrůznějších forem falešné lásky, jež se maskuje za skutečnou. některé formy falešné lásky zahrnují závislost, moc a ovládání druhého. Tyto projevy představují vazbu, ne lásku.

Když se setkáte s potenciálním partnerem, místo abyste s ním flirtovali či se na něj snažili zapůsobit, zastavte se a pozorně mu naslouchejte. Co to je za člověka? Co od vás chce? I když z někoho máte dobré pocity, nemusí jít nutně o základ příští lásky.

Zeptejte se sami sebe: není vaším úkolem pouze posilovat jeho ego, nemáte se stát někým, s kým by mohl pyšně kráčet ulicí? Má představu, kdo skutečně jste, nebo hledá přízrak své bývalé lásky?

Abyste našli správné odpovědi na tyto otázky, zeptejte se potencionálního partnera či partnerky na bývalé vztahy a naslouchejte pozorně tomu, co vám odpoví.

Když se seznámíme s někým, kdo nás zajímá a začne mezi námi fungovat ta správná chemie, jenom zřídka si najdeme čas a klid na to, abychom zjistili, kým daný člověk skutečně je.

Vy to však určitě udělejte! Zeptejte se jej na bývalé vztahy. Zjistěte, jak dlouho trvaly a o jaké osoby šlo. Zeptejte se, co se mu ve vztazích nejvíc líbilo a co mu způsobovalo potíže. Byl to on, kdo vztah ukončil? Jestliže ano, proč? Poslouchejte bedlivě, co vám daný člověk poví. Je velmi pravděpodobné, že se váš vztah bude řídit podobným modelem.

Hledá ten člověk vlastnosti, které od přírody máte? Budete se muset změnit, abyste mu vyhovoval/vyhovovala? Bude se muset změnit on, aby vyhovoval vám? Existuje velmi časté, ale chybné přesvědčení, že když se partneři milují, dokáží se kvůli druhému změnit. Jisté věci samozřejmě změnit lze, ale základní vlastnosti a modely chování se mění jenom velmi zřídka.

Respektujte osobnost druhého i to, co vám říká. Nechejte jej mluvit a naslouchejte mu.

Většina lidí o sobě mluví velmi ráda, když cítí, že to někoho zajímá. Ptejte se na rodičovské a sourozenecké vztahy potencionálního partnera a na manželství jeho rodičů. Mnoho lidí opakuje vztahy, v nichž vyrostli. U lidí, kteří pocházejí ze složitého rodinného prostředí zjistěte, jak na sobě v dospělosti zapracovali. Vyhledali odbornou pomoc? Jsou ochotni to učinit? Jsou si vědomi skutečnosti, že v sobě nosí problémy, na kterých je nutno zapracovat?

Uznejte skutečnost, že modely chování jsou velmi silné.

Vztahové modely se opakují stále dokola. Proto je velmi důležité zjistit míru introspekce daného člověka. Dokáže si přiznat své minulé chyby?

Zpočátku tyto otázky umlčí vaše romantické fantazie. Přestože vám může jejich zničení připadat jako ztráta, ve skutečnosti jde o velký přínos. Získáte totiž možnost seznámit se se skutečnou osobou a ušetříte si hodiny plné rozčarování a bolesti, jimž byste se nevyhnuli poté, co by fantazijní bublina praskla a vy byste zjistili, že jste navázali vztah s někým, koho sotva znáte a kdo se k vám nehodí.

3. Když nasloucháte potencionálnímu partnerovi nebo partnerce, oprostěte se od vlastních představ a hodnocení, jež jste si udělali, zapomeňte na svoje touhy a skutečně poslouchejte, kdo tento člověk je.

Vaším úkolem je přestat si promítat svoje přání na druhého, a zjistit, co je to za člověka. když projevíte nad jeho reakcemi radost nebo zklamání, může mít pocit, že jej hodnotíte, uzavře se do sebe nebo řekne něco jiného, než měl původně v úmyslu.

Jeho slova nikdy nekomentujte, neříkejte, že si přejete, aby byl jiný. Teď je čas jen na naslouchání. Když budete klást otázky a hodnotit jeho odpovědi, zpovídaná osoba to vycítí a nebude s vámi mluvit otevřeně. (To ovšem neznamená, že byste si neměli udělat jasno, jestli se k vám hodí nebo ne! Pouze to znamená, že byste neměli nikoho soudit.

Vašim úkolem je zjistit, jaké milostné vztahy má za sebou, jaká jsou jeho současná přání a jak ladí s vašimi. Možná, že je dotyčný člověk dokonalou partií pro někoho jiného – ne však pro vás.

Obvykle oznamujeme druhým, kdo jsme a co očekáváme, hned na samém počátku potencionálního vztahu. Většina lidí tomu však nevěnuje pozornost, protože jejich signální souprava je automaticky vypnuta.

V této metodě tento postup převracíme na ruby a velkou pozornost věnujeme právě všemu, co vidíme a slyšíme. Tím, že přicházíme o své snové představy, objevíme nakonec skutečnou osobu, s níž lze navázat hluboký a naplňující vztah.

4. Zapomeňte na to, že byste mohli svého partnera či partnerku změnit, stejně tak zapomeňte na to, že byste mohli změnit sebe sama. Hodíte se k sobě nyní – takoví, jací jste?

Mnoho lidí vstupuje do vztahu s nadějí nebo vírou, že mohou změnit svého partnera nebo sebe sama tak, aby se k sobě lépe hodili. Stále dokola se setkáváme se stížností, že kdyby nás daný člověk skutečně miloval, změnil by se a začal by se chovat způsobem, jenž by nás učinil šťastným. Skutečnost, že tak náš partner nečiní, pak potvrzuje nedostatek jeho lásky.

To je ovšem velká chyba. Přestože v průběhu dlouhodobého vztahu se partnerovi neustále přizpůsobujeme, láska založená na nespokojenosti se samotnou podstatou druhého člověka stojí pouze na chatrných základech. Partner tuto situaci zřetelně vnímá a připadá si nepřiměřeně – jako někdo, o koho jste vlastně ani nikdy nestáli. V takové situaci pak trpí oba partneři. K přiznání pravdy je zapotřebí odvahy a moudrosti. Vaše neschopnost žít s jistými vlastnostmi nečiní ještě z osoby, která je má, špatného člověka. Pouze to znamená, že vytvořený vztah nebude vyhovovat vám ani jemu. Nezapomeňte, že hned za rohem může stát někdo jiný, kdo hledá přesně ty vlastnosti, které vám tolik vadily.

5. Nelžete a nedovolte druhému člověku, aby lhal vám.

Na počátku mají všichni lidé sklon lhát nebo překrucovat pravdu o sobě samém. Vytvářejí vlastní falešné dojmy a na oplátku přijímají falešné dojmy, jež byly vytvořeny pro ně. Od člověka, do nějž jsou zamilovaní, jsou ochotni přijímat nehorázné překrucování pravdy i jednoznačné lži. Dříve nebo později však oba partneři musí pravdě pohlédnout přímo do očí. Pravda se vždy ukáže. Proto je lepší, když na ni dojde řada spíše dříve než později, kdy už jsou obě strany ve vztahu citově angažováni.

Když vezmete situaci do vlastních rukou, můžete zabránit tomu, aby vám druhý člověk něco nalhával. Studujte bedlivě jeho život. Seznamte se s přáteli, o nichž mluví, setkejte se s rodinnými příslušníky, a je-li to možné, navštivte jeho pracoviště zajímejte se o to, co se odehrává v jeho životě, a porovnávejte jeho odpovědi s realitou.

Je zajímavé, kolik lidí se rádo připraví o vlastní úsudek, jenom aby jejich láska zůstala při životě. Fantazie může být svůdná. Ale lži, hry a přehánění mají své kořeny v pocitu, že vy – nebo ten druhý – nejste dostatečně dobří takoví, jací jste.

Postavte se této iluzi čelem. Lásku si zasloužíte. Všichni si lásku zasloužíme takoví, jací jsme. Musíme jenom žít v pravdivé přítomnosti a najít někoho, kdo stojí o to, co nabízíme. Jinak nám nezbude, než dělat učiněné piruety, jenom abychom si udrželi někoho, kdo s námi stejně nebude nikdy úplně spokojený. A po letech marného vypětí všech sil může být naše sebevědomí notně pošramocené. Proč bychom neměli takovému vývoji zabránit hned na začátku?

6. Dejte si tolik času, kolik potřebujete, než se ve vztahu začnete angažovat, zjistěte si vše, co potřebujete.

Když se lidé seznámí, mají často silné nutkání sblížit se okamžitě, skočit do vztahu rovnýma nohama a bezhlavě se zamilovat. Snažte se dát tomuto nutkání alespoň jistý odklad. Než druhého člověka skutečně poznáte, potřebujete k tomu hodně času. Lidé se otevírají pomalu. Nikdy se nenechejte druhým popohánět a sami na nikoho nikdy nespěchejte.

Nepřitakejte činnostem, které vás nelákají a neslibujte nic, z čeho nemáte dobrý pocit. Nikdy se nepodvolte něčemu ze strachu, že o druhého přijdete. když o něj přijdete kvůli tomu, že nezapadáte do jeho časového rozvrhu, nechejte jej vlídně odejít. Takový člověk by pro vás stejně nebyl ten pravý. Ten pravý totiž vždycky respektuje váš rytmus – a stejně tak musíte ctít i vy jeho. Správný partner chápe, že trpělivost je pro každý vztah zásadní.

7. Porozumějte svému fantazijnímu životu: co od druhého požadujete a co do něj promítáte? přemýšlejte o tom, jestli váš život nepoznamenalo nutkání k opakování modelu chování.

Stejně důležité jako poznat a pochopit našeho potencionálního partnera je poznat sám sebe. Abychom mohli plně milovat, musíme si být vědomi, s čím dobrým i špatným do vztahu přicházíme my.

Všichni máme podvědomé fantazie, představy, nutkání a touhy, které nám mohou bránit v poznání toho pravého. Mohou také ovlivňovat naše chování a ponoukat nás, abychom odešli, když jsme měli zůstat, či zůstat, když byl čas odejít.

Buďte si vědomi toho, co se odehrává ve vašem nitru. Zodpovídejte za to a zodpovídejte i za podobu vztahu, který chcete vytvořit. Nedovolte, aby se vytvářel nahodile. Zaměřte se na životní styl, hodnoty, cíle a vlastnosti, o které stojíte. když někoho potkáte, buďte na pozoru ( způsobem popsaným v předcházejících krocích) a zjistěte, jestli je to skutečně člověk, se kterým by se vám mohlo podařit vytvořit kvalitativní partnerský vztah. Chemie nemusí nutně fungovat hned na samém začátku. Může začít působit až v okamžiku, kdy svého partnera začnete opravdově respektovat a budete s v jeho přítomnosti cítit v bezpečí.(Poznámka: Dát sexuální chemii čas ale neznamená, že budete měsíce či léta žít ve vztahu bez vášně, v naději, že snad jednoho dne jako mávnutím proutku zjistíte, že vás partner přitahuje).

8. Vězte, že láska je založena na pravdě a moudrosti, vyžaduje péči a pozornost. Buďte vděční za všechno, čeho se vám dostalo v minulosti a dostává nyní. zaměřte se na tyto dary, nemějte strach se otevřít a obdarovávat na oplátku druhé.

Nikdy nemůžeme přitahovat partnera, který žije ve větší duševní rovnováze než my. Přejete-li , aby vás milostný vztah více naplňoval, staňte se sami naplněnější bytostí. Chcete-li velkorysejšího partnera, staňte se sami velkorysejší. Vzdejte se dětinských zlozvyků a požadavků. Abyste druhého učinili šťastným, buďte ochotni se více vydat, jděte dál!

Začněte denně děkovat za vše, co jste dostali a stále dostáváte. Tímto způsobem se ubráníte negativitě a zaměříte se na bohatost a dobrotu svého života. Třeba si pořiďte deník, do kterého si budete zapisovat vše, čeho se vám každý den dostalo. Budete-li si jej vést skutečně pečlivě, budete sami příjemně překvapeni – tok darů, jež plují právě k vám, nebude mít konce.

Když cítíme, že jsme dostali tolik darů a stále dostáváme, je přirozené chtít obdarovat druhé. Nejenom, že vás samo dávání učiní šťastnými, přitažlivými a půvabnými, ale čím více druhé obdarujete, tím více dostanete nevyhnutelně zpět. Nebude trvat dlouho a vytvoříte si naplňující a láskyplný vztah k životu samému.

Chcete-li povolejte do svého života Vyšší moc. Vězte, že veškeré fantazie, klam, selhání a pokušení života se změní v nic, když se v něm objeví tichý společník.

Vzdej se představ o sobě i druhých.

Hleď, kdo je před tebou.

Přímo tady.

Ešin, student Zenu

Autorka textu: PhDr. Brenda Shoshann, z knihy Proč muži opouštějí ženy

Pro www.novoucestou.cz zaznamenala Sofie Natarani.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk