Božena Cibulková: Těžko na Zemi žít duši, která do Země nepřišla z trestu

223
Foto: Pixabay.com

Zajisté je těžko na Zemi žít duši, která do Země nepřišla z trestu, ale aby konala služby lásky a oběti. Těžko je na Zemi hříšníku, ale ještě tížeji tomu, kdo se již z vin očistil a přišel na Zemi jako můj nástroj, aby žil a pracoval na místě, které mu vykáži.

Božena Cibulková
Slovo Kristovo

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 270 Kč, na 2 roky 540 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk