Božena Cibulková: Láska a dobro vydávají světlo

140
Foto: Pixabay.com

Láska a dobro vydávají světlo. Kdo je činí, chodí světlem. Kdo je nevydává ve slovu ani činem, žije v temnotě a jeho život přímo škodí mému dílu a lásce.

Varujte se – varujte se nešlechetných skutků! Do hluboké temnoty vrhají ty, kdo je činí! Kdo v temnotě žijí, jsou pyšní. Jejich pýcha není jen povyšování nad jiné. Je jiná, těžší a náleží mezi hluboké viny. Vychází z toho, že onen člověk neví, že jeho život je mu k záhubě a nikoliv ke cti. Nezamýšlí se nad sebou, protože ho obklopuje temnota a on ani nevidí své skutky v pravé podobě. Myslí si, že činí dosti a je mé milosti již proto, že ve mě uvěřil.

Božena Cibulková, Slovo Kristovo

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk