Barbara Marciniak: Vaše DNA se vyvíjí

247

Jeden z nejvzrušivějších aspektů bytí na planetě Zemi v tento okamžik je ten, že dochází k přenastavení a reorganizaci ve vaší DNA. Vesmírné paprsky přichází na planetu aby se šířila změna přenastavení v těle. Rozházené údaje které v sobě nesou historii a vědomí Žijící Knihovny se nyní seřazují.

Vaše DNA se vyvíjí. Jak se světlem kódovaná vlákna začínají spolu spojovat, formuje se nová šroubovice. Rozházené údaje jsou ve vašem těle přiváděny k sobě elektromagnetickými energiemi Primárního Stvořitele. Jsme tu abychom ve vás sledovali tento proces, abychom vám pomohli a abychom se také vyvíjeli.

Jak probíhá toto přenastavování a reorganizace, vytváří se vám mnohem vyvinutější nervový systém, který dovolí, aby se mnohem více informací a údajů dostalo do vašeho vědomí. Ti z vás, kdo jsou Strážci Světla a kteří si přejí změnit tuto přítomnou realitu a představit jiné možnosti, ukotvují tuto frekvenci. Pokud není ukotvena a pochopena, může vytvořit zmatek. Vytvoří chaos. Proto se musíte uzemnit.

Chaos přináší stav reorganizace, pokud je správně využit. Čas kolabuje a energie se stává větší a větší. Přišli jste sem, abyste jako první použili tuto energii. Tím jak vtáhnete tuto energii do svého těla, vytváříte cesty vědomí, které pomohou druhým, aby nemuseli projít tím, čím jste prošli vy.

Mnoho lidí pocítí tuto energii bez jakýchkoliv příprav. Všichni přitahujete světlo – což jsou záznamy a informace, na planetu a jak se to děje, vytváříte nové cesty jak šířit vědomí bez toho, aniž byste museli spasit svět.

Nové cesty vědomí vytváří nové reality, nové možnosti, nové způsoby žití a bytí. Proto je zhroucení vaší stávající společnosti nevyhnutelné – neudrží Světlo, neudrží multidimenzionální možnosti, udržuje vás v omezení a vás to již unavuje.

Plejáďané – prostřednictvím Barbary Marciniak

Zdroj: Keeper of The Diamond Light Codes
Přeložila: Taunia Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu, www.martinachrisova.eu

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk