Barbara De Angelis: Nezbláznili jsme se – Probouzíme se!

110

„Nezbláznili jsme se – probouzíme se!“ musíme si uvědomit, když se přizpůsobujeme nové, vysoké energetické frekvenci proudící na planetu Jak výmluvně říká Kábir ve své básni, spali jsme miliony a miliony let. Nyní jako by se stal zázrak – otevřeli jsme oči. Probouzíme se do nové úrovně moudrosti, jasu a autenticity. Jako bychom znovu nahodili pojistky.

Nestačí ale jen se probudit – je čas vstát z postele. Nastane okamžik, kdy spatříte pravdu, zažijete průlom, pochopíte odhalení, a nastane čas s tím něco udělat. Pokračovat v nicnedělání nebo setrvávání v starých podmínkách a programech by vám připadalo stále více nepohodlné,  jako byste veškerou energii vyčerpali šlapáním vody na místě, než plaváním ke břehu.  Vypadat jako bychom se měnili, a skutečně se měnit jsou dvě odlišné věci. Komik Steven Wright to vyjádřil mnohem neomaleněji, ale v podstatě trefil  hřebík na hlavičku: „Mezi rybařením a postáváním na břehu jako idiot je jen nepatrný rozdíl.“ Můžeme se obléct jako rybáři, opatřit si nejmodernější vybavení, vybrat to nejlepší místo na břehu, stát tam a hovořit o rybářském umění, ale dokud nezasekneme udici, nerybaříme.

Barbara De Angelis

Zdroj: http://www.novoucestou.cz/?p=63161

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk