Barbara Bessen: Mistr Saint-Germain – Jen Božská láska platí

306
Foto: Dollarphotoclub.com

Saint Germain prostřednictvím Barbary Bessen. Pozdrav vás Bůh, milí přátelé, jsem Saint Germain. Přicházím k Vám na perutích lásky. Ne, nikoli jako galantní muž plný šarmu, jak si mne někteří z vás rádi představují. I když je možné, že se pár příležitostí během mého života, kdy jsem působil jako hrabě de Saint Germain, vyskytlo, kdy to tak mohlo vypadat.

Ale věřte mi, už tehdy jsem měl bránu k duchovnímu světu natolik otevřenou, že mi pozemské radosti nepřipadaly důležitější než úkol, který mi byl svěřen. Tím však nechci nijak vystupovat proti pozemským radostem tělesné lásky, něžnostem a flirtům. Mají vskutku svůj smysl, dodávají sílu a božské nápady i všem lidem, kteří se ocitnou v blízkosti zamilované dvojice. To nejdůležitější však je, že jakmile se skrz zamilování otevře alespoň na malou skulinku kanál k všeobjímající Lásce, začnou k buňkám zamilovaných proudit interdimenzionální informace. Požehnaný je ten, kdo tuto skulinu otevírá víc a zvídavě zkoumá vyšší světy!

Dnes jsem přišel, abych pohovořil o Božské lásce. Na úrovni, na které se nyní nacházím a kde s mnoha dalšími podporuji blaho Země, neexistuje pozemská láska v té formě, po jaké toužíte a v jaké ji praktikujete. Tady už nemáme pozemská těla. Prožíváme lásku ve formě vyšší extáze, kterou můžete vnímat i vy, když se zcela otevřete. Ale i pak to dokážete jen v omezeném rozsahu, přestože současná doba je pro to příhodná zrychlujícím se a rozšiřujícím procesem (transformace). Čistý záměr, vycházející ze srdce způsobuje, že se skulina k božství zvětšuje, takže se extáze božské prvotní myšlenky stále víc přibližuje a může být i částečně prožívána. Uměním je vnášet tuto skulinu a tuto extázi do každodenního života.

Podívejme se nyní, co vše je Božskou láskou. Božská láska je vším a ve všem. Dokonce i ten největší padouch má v sobě božské semínko, Lásku. Láska je všude, v každém a ve všem. Nevybírá si, neomezuje se jen na někoho. Peníze přitom nehrají vůbec žádnou roli. Všimněte si, kde se vynořuje skutečný pocit požehnání, Láska. Určitě ne ve světě peněz a jeho hráčů. I když i tam existují tací, kteří dokáží opětovně vnímat jiskření Lásky a pokoušejí se vnášet ji i do světa financí a ekonomiky. Třeba prostřednictvím seminářů, meditací a podobných záležitostí. Pomalu pronikají do světa byznysu a pootevírají skulinu. Někteří pak mají chuť zkusit jiné povolání, jiní zas zkoušejí ve světě peněz aktivovat Lásku. Neboť peníze, ať už papírové nebo virtuální, jsou vlastně také Láskou, prvotní energií. Způsob jejího vyjádření závisí na tom, jak se používá. Láskou totiž nelze manipulovat, lze ji však podporovat, otevírat se jí a uhlazovat jí cestu.

Vraťme se k životu, který jsem vedl jako hrabě de Saint Germain. Co myslíte, že bylo mým cílem? Přinášet lásku do aristokratického světa. Do královských paláců, do šlechtických domů, kde panovalo tolik dekadence, mocenských choutek, přetvářky a kde se přirozeně hledala i láska, často pomýleným způsobem, neboť se věřilo, že peníze přitáhnou schopnost lásky. Tak tomu však jistě není, i když i boháč může být velmi schopný milovat. Mým tehdejším úkolem bylo otevírat srdce lidí pro změnu. Pro to, aby do všeho mohla protékat láska a tím také otevírat oči pro bídu a nespravedlnost. Do určité míry se mi to povedlo. Z hlediska dalekosáhlých důsledků to v průběhu času mělo dobré a rozmanité účinky. Kdyby tehdy s otevřeným srdcem naslouchali mým radám a upozorněním, nemuselo dojít k francouzské revoluci, přinejmenším v té formě, v jaké proběhla. Stejně se nakonec vše dalo do pohybu. Mohlo se ušetřit hodně bolesti, avšak jak víte, člověk inklinuje spíš k tomu poučit se až skrz bolest a utrpení.

Zaměřte se nyní na svět vašeho vlastního bytí. Udělejte si chvíli čas, abyste si uvědomili, kdy jste svém životě pociťovali lásku. Nemám na mysli úspěch nebo splnění cílů, o které jste usilovali, ani životní štěstí dětí, které jste porodili a vychovali. Mám na mysli lásku ve tvém srdci a láskyplný pocit k sobě samotnému. Že vše je dobré takové, jaké to je. Zkusme se trochu porozhlédnout kolem sebe. Zamysli se chvíli nad světem, bídou, utrpením, válkami, znečištěním životního prostředí, aférami odposlouchávání a podobnými záležitostmi. Co si o všem tom dění myslíš a jaké máš při tom pocity? Strach, nepochopení, odpor, znechucení a možná i to, že je dobře, že žiješ tady a nikoli někde v nějaké válečné džungli? Správně, buď vděčný za to, co tu smíš prožívat. Inkarnoval ses do oblasti, kde jsou základní životní potřeby uspokojovány, v případě nouze i státními institucemi, i když ani tady jistě není všechno takové, jaké by to mohlo být. Nemusíš však hladovět. Máš svou postel a můžeš si myslet, co chceš a svobodně to vyjadřovat. Nikdo tě nevsadí do vězení, když prohlásíš: “Stát je zkorumpovaný a zralý pro změnu!“ Jinde to lidé vyslovit nesmějí, protože by je za to uvěznili.

Neříkám to proto, abys zůstal skromný a spokojil se s málem. Skromnost není žádnou ozdobou, většinou je vštípena výchovou, což často vede k ustrašenosti, opatrnosti a nesmělosti. To pak často vyústí do neupřímnosti a nečestnosti, protože určité potlačené potřeby chtějí být naplněny jiným způsobem. Sleduj mé myšlenkové pochody a pochop, co tím skutečně myslím. Pokud žiješ v zemích, kde můžeš číst tyto řádky, pak jsi sytý. Jsi nasycen, i když tě trápí určité starosti; to patří k procesu vyjasňování a čištění – jsi stále ještě na Zemi, v její dualitě, a máš náměty, které je třeba čistit. Proto jsi ostatně tady, nebo si to už snad zapomněl?

Teď bych tě chtěl požádat, aby sis položil ruku na srdce a vyvolal v sobě pocit vděčnosti. To se většinou po nějaké chvíli děje automaticky, jakmile se dotkneš rukou hrudníku a srdce. Vnímej intenzivně hlubokou vděčnost. Je to tento pocit: „Je o mne postaráno, nic se mi nemůže stát, mé Vyšší já stojí při mě a ukazuje mi cestu“. Pak se ještě jednou s tímto pocitem vděčnosti podívej na scenérie válek i na informace z médií, zkrátka na všechno to, co udržuje v chodu světové dění. Vše je vytvářeno uměle – i z nashromážděných zkušeností, i z jiných životů, z toho, co každý člověk zažil v dětství a v mateřské děloze. Točí se to kolem dokola jako kolotoč. Každý jede jedno nebo víc kol, aby pak vystoupil. Možná si pak zvolí jiný kolotoč, který vyžaduje jiné předpoklady, vyšší vibrace a odpovídající vyšší cíle. Z kvality Božské lásky, která sídlí v tvém srdci, poznáváš skutečné bytí všeho. Tato planeta právě mění svůj hrací plán. Avšak podobně, jako se to může přihodit při hře, kdy si někteří chtějí zabrat hračky pro sebe, což znáš třeba z pískoviště, dochází k hádkám, nikdo nechce ustoupit a hračky pustit. Protože ještě nevědí o nových hračkách a o tom, jak mohou nádherně působit. Proto tady na Zemi běsní válka mezi světlem a temnotou. To dokážeš svým božským pohledem dobře rozpoznat. Nyní je však otázkou, zda chceš vést válku i ve svém životě. Nebo by ses už raději chtěl podívat a vnímat, jaké nové hračky na tebe čekají? Všechny mají ještě mnohem víc Božského světla ve svém jádru.

Když si budeš častěji pokládat ruku na srdce a rozšiřovat v sobě pocit vděčnosti, získáš sílu pro zvládání dalších témat a oblastí, které můžeš sám pročišťovat, projasňovat a naplňovat novými nápady. Vděčnost činí život lehčím a to důležité na tom je, že získáš víc porozumění pro ostatní. Máš porozumění i pro politiky? Ne? Dokážu se vžít do tvých pocitů. Přesto však svým božským pohledem rozpoznáš, že se kvůli své minulosti a svým uloženým starým vzorcům nemohou chovat jinak. Zvolili si tuto cestu. Možná si už začínají uvědomovat, že se dostali do slepé uličky. Šéf spojených národů na druhé straně oceánu si všechno představoval úplně jinak, když poprvé přebíral svou mocenskou pozici. Poskytli mu sice chvíli k nadechnutí, ale pak se přece jen dostal do spárů těch, kdo skutečně drží nitky ve svých rukách. Zeptáš se mě, zda ho mohou vydírat. A koho by nemohli? Na co lze takového člověka nejlépe dostat? Na zcela osobní záležitosti, jinak řečeno vnitřní slabiny. Nikdo tady na Zemi není bez chyby, to by bylo nemyslitelné, žijete přece v dualitě. Dokonce i mistři, kteří si pro tuto nádhernou dobu vybrali pozemské tělo, aby mohli Zemi sloužit, zápasí s tímto pozemským atributem.

Existuje jen jediný klíč, který přináší mír na Zemi, a tím je Božská láska, prvotní instance, jež je bez duality. Přichází nyní na tuto planetu stále silněji jako energie Jednoty, jako „Zlatá vlna“, jak ji nazývá Kryon. Je to síla, na kterou se může napojit každý člověk, s jejíž pomocí může oslabovat vliv duality a s rukou na srdci rozvíjet božsky moudrý pohled. Je to možnost, jak ve vlastním bytí zahájit změny, které lze nazvat božskými. Pro dualitu je velmi přiléhavé přísloví, že by si každý měl nejprve zamést před vlastním prahem, nebo-li neměl by druhému předhazovat a vyčítat to, co sám dělá. (V němčině zní toto přísloví doslova: Neměl bys házet kamenem, když sám sedíš ve skleníku – pozn. překl.) Tvůj skleník bude odolný vůči kamenům, protože žádný kámen tě nemůže zasáhnout, budeš-li posilovat svou interdimenzionální nohu silou svého otevřeného srdce. Z něj proudí Božská láska, která může transformovat vše, skutečně vše. Ostatně opravdová skromnost má původ v hluboké vděčnosti za to, že člověk může být tady na Zemi a pomáhat i ostatním lidem.

V tomto smyslu Já jsem Saint Germain

Přijala Barbara Bessen. Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/saint-germain-channeling-september-2013 pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

Autor: Barbara Bessen

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk