Barbara Bessen: Archanděl Michael – 2017 – Rok slunce, vaší síly a uzdravujících účinků

446
Foto: Pixabay.com

AA Michael prostřednictvím Barbary Bessen, leden/únor 2017.

Milí přátelé, dnes, kdy toto poselství přepisuji, je 26. prosince, vánoční perníčky jsou snězené, koledy odzpívané a určitá část ve mně cítí potřebu dívat se dopředu. Pohodlí a klid je jedna část našeho života a v současném vnějším neklidném dění dělá vždy dobře. Mě však právě teď žene vnitřní neklid něco udělat, hýbat se nejen v tělesném smyslu, ale i v tom duchovním. Neklid přichází od mých duchovních přátel, kteří mi klepou na ramena a říkají: „Než půjdeš na svou oblíbenou procházku kolem vody a mlsat zbylé cukroví, něco tu pro tebe máme.“ Hm, tak tím určitě myslí nový channeling. Ptám se ve svém nitru, kdo chce být autorem tohoto poselství. Nic, ticho. Ptám se ještě jednou. Pak slyším jako by někdo téměř vyprsknul smíchy: „A kdo by to tak měl být?“ Tuhle milou hru znám dobře, mám říct, koho bych chtěla. Ale je to skutečně jen hra. Protože už je samozřejmě jasné, kdo dnes bude channeling předávat. Měla bych to přece cítit, dostane se mi jako další odpovědi. Inu, vnímám hodně lásky, hodně široké, velké multidimenzionální lásky a síly. Jakoby někdo držel ve svých rukách nějaký velký meč. Ovšem, je to Michael. Nejsem sám, říká. Hm, vciťuji se dál. Aha, je tu i Kryon. Správně, tak to je. Je to nádherné, je to skutečně mocná rodina. Oba často říkají, že jsou z rodiny mečů. A tak se každý z nás cítí být v srdci osloven. Což může také znamenat, že jsme stejně tak členy této jedné rodiny. Tak to skutečně může být anebo se prostě jen cítíme být propojeni srdcem.

Takovým způsobem často začíná rozhovor s duchovními přáteli, nemusí to však být jen tehdy, když si sednu k počítači a jsem připravena začít. Vlastně jsem právě teď byla v kuchyni a uklízela nádobí po snídani. Avšak přání duchovních přátel je pro mě samozřejmě rozkazem. Nádobí může počkat.

Přeji všem čtenářům dobrý start do roku 2017. Má to být mimořádný rok.

Srdečně, Barbara Bessen

P. S. Jako vždy v lednu platí tento channeling pro dva měsíce. Mám zimní pauzu a od konce února budu zase na cestách.

Nic není takové, jak to vypadá, milí přátelé. To je výrok, který tak rád vyslovuje můj přítel Kryon. Chci na něj navázat. Já jsem Michael, strážce síly ke změně, odvaze a důvěře. Od počátku Země je pro mě služba této planetě velkou ctí. Tato služba má mnoho faset, podle toho, jak to bylo a je vhodné pro Zemi, Gaiu. Tato planeta je velkou bytostí, která má vědomí. Toto vědomí obsahuje mnoho úhlů pohledu a možností účinků. Jde vždy o zaměření. Vnímá nebo působí Země troj-, čtyř- nebo pětidimenzionálně? Dobrá otázka. Hodí se i na tebe, milý čtenáři. Jak působíš právě teď, troj-, čtyř- nebo pětidimenzionálně? Na co se zaměřuješ? Máš vnější a vnitřní zrak. Máš vnější vnímání a vnitřní vědomí. Kdy co používáš? Patříš k těm bytostem, které si myslí, že Země je okupována a že jednou přijde pomoc z vyšších říší? Pomoc, kterou by sis představoval ve formě záchrany, evakuace apod.? Rád bych ti sdělil, že dostáváte pomoc v mnoha formách. Přesto je člověk vyzýván, aby převzal vlastní zodpovědnost. Říkáme to už léta, na tom se nic nemění. Kdo je za tebe zodpovědný? Ty, jinak nikdo.

Vše, co se bude dít ve vnějším světě v tomto roce a dalších letech, bude mít hodně společného s rozšířením vědomí, s tím, co lidé skutečně chtějí. Existují různé druhy utrpení: zůstat bez pomoci, když někdo hladoví, prožívat strašlivé věci ve válečných zónách, žít v bídě. Každý to vidí svýma očima, prožívá svým vědomím. Hodně jste četli o karmě, o příčině a jejím následku. Určitě jste pochopili, že všechno, co člověk prožívá, je určitý úhel pohledu. Vzniká na základě vlastního zaměření.

I když to může vyznít bezcitně: Každý je zodpovědný za vše, co prožívá. Vzniklo to na základě příčiny a následku. To neznamená, že když to člověk pochopí a setká se s vnějším utrpením, má zůstat nevšímavě sedět v rohu. Jedná soucitně, ale nenechá se vtáhnout do vlastního utrpení, když je u ostatních vidí, ani neporovnává. Zaměří svou pozornost na druhého, ukotví se a vcítí se ve svém nitru do božského zdroje všeho bytí, aby zjistil, co je potřeba udělat. Soucit pro druhé znamená, že je člověk chápe, že si uvědomuje, že sám prožíval utrpení v mnoha jiných ztělesněních. Utrpení, které je nesrovnatelné s tím, co se dnes jako vlastní utrpení označuje. Lidově se tomu dnes říká: Utrpení na vysoké úrovni.

Smím se tě zeptat, zda se stále ještě považuješ za pupek světa? Hm, to má různé fasety. Když ve spojení se svým vyšším já vidíš své božské bytí a z tohoto zdroje žiješ, pochopil jsi, jak vzniká život zde na Zemi, jak funguje a pokračuje dál. Pokud se stále ještě identifikuješ se svým utrpením, jsi pořád ještě pevně připoután v dualitě. Měl by ses vnímat jako božské stvoření s lidským tělem a rozumem, ale ne jako trpící člověk, kolem kterého se všechno točí. Nasměruj se na to božské v sobě, tam je pravda o všem. Tam je vědění, které teď potřebuješ, abys příští roky kráčel po božské cestě, jak to popsal Jeshua, po cestě k mistrovství nad egem a utrpením. To, co teď říkám, zní jako posuzování, já vím. Ale v tomto okamžiku totiž existuje na Zemi mnoho forem života. Tolik, kolik už dlouho ne. A každý jedná podle svých vnitřních možností. Vnější možnosti odpovídají stupni vnitřního vývoje. Neexistují žádné náhody a neexistují žádné nahodilé životní cesty. Vše, co tě ve tvém životě provází, souvisí s tvým zaměřením. Nic tedy není jen tak. Buď pánem svého života. Nikomu nedovol, aby tě ovlivňoval a řídil.

Možná se ptáš, co se bude dál dít v Americe a co v Sýrii? Skutečně to chceš vědět nebo lépe řečeno: myslíš svou otázku opravdu vážně? Co by se tam tak mělo dít? Bude to pokračovat dál. Někdo, kdo drží nitky v ruce, něco udělá. Zúčastní se toho lidé? Ano? Proč? Proč tady v Německu nepovstane někdo, kdo má velké slovo, kdo má vliv, a proč neprohlásí: „Už nebudeme dodávat žádné zbraně tam ani onam!“ Proč nevyžadují občané demisi jedné osoby, která stojí v popředí? Proč nezačneš sám u sebe být v míru? Proč se stále ještě hněváš na toho nebo onoho člověka? Proč očekáváš od svých dětí, že se přizpůsobí tvým názorům a tvému životnímu stylu? Jaká máš očekávání vůči sobě a vůči svým milým?

Semínko ke změně skutečně začíná u každého jednotlivce, a pak také ve skupinách, které spolupracují za předpokladu, že jednají z upřímného srdce. Protože v srdci neexistuje žádná dualita.

To co se předvádí v masmédiích, je mentální sebeuspokojování. Uvědomuji si, že vás šokuje, že něco takového vyslovuji. Ale když pozorně sledujete zprávy, vidíte, že všechno je to mentální potrava, která jen posiluje dualitu a posuzování. Je tam málo sou-citu, maximálně tak trochu s-litování. To je něco jiného a má opět původ v dualitě.

Jak si chceš vytvořit život v míru a lásce? Rád ti poradím: Tím, že začneš u sebe, že si začneš utvářet svůj život ze srdce. A to je na tom to kuriózní a nádherné, že se dokonce může okrajově setkávat s mnoha dalšími vnějšími světy. Měli byste si všichni uvědomit, že tady na této planetě existuje mnoho světů. Namluvili vám, že prý existuje jen jeden. Je to ten, který vám nabízejí, jaký by měl být. Ale vy určujete, jaký skutečně bude. A každý z vás může začít jen sám u sebe. Například: budou existovat tací, kteří vlastní firmy a řeknou ne tomu, co dosud produkovali, dodávali a propagovali. Budou tací, kteří najednou přestanou své děti nutit do něčeho jen proto, že ostatní rodiče to také dělají a že tak sami byli vychováni. Mnozí se začnou ptát: Co je to morálka? Co je to pozemský život? Co je to blahobyt? Jaký je cíl života? Najdou se lidé, kteří se vzdají svého povolání, protože třeba rozpoznají jeho nesmyslnost, zbytečnost: například být realitním makléřem. Když se člověk podívá za nápady a myšlenky takzvaného hospodářství, rozpozná, jak je nesmyslné, zbytečné kupovat něco jen proto, že to ostatní dělají a že to slibuje pocit bezpečí a jistoty. Při bližším pohledu je to spíš klamavý obal. Objeví se tací, kteří budou mít co dělat s dobytkem a zemědělstvím, a kteří rozpoznají, že už nebudou nadále chtít dosavadním způsobem zacházet se zvířaty a obhospodařovávat pole. Najdou se obchodníci s potravinami, kteří už nebudou chtít nabízet masové produkty, protože budou vědět, co je na obalu napsáno a co ne. Začne se projevovat zodpovědnost za sebe i za ostatní, stále víc lidí se začne rozpomínat, kým jsou, a že neexistuje nikdo, kdo by žil sám. Je to božský výdech, který vše drží. Mnozí si uvědomí, na čem v této inkarnaci záleží. Přišli jste, abyste tu etablovali skutečný mír. A ten v třetí dimenzi není trvale možný. Umožňují to však proudy plné světla, které sem proudí z výše vibrujících světů. Jak to často Kryon tak hezky popisuje: „Jste jednou nohou v dualitě a tou druhou v multidimenzionalitě“. Přesuňte tu první nohu k té druhé. Pochopte, že nelze už dál zneužívat Zemi, zamyslete se nad tím, co skutečně potřebujete k životu. Mějte pochopení pro jiné lidi, proč ještě takto žít nechtějí, a podporujte ty, kteří se probouzejí.

Čeho je teď v této době nejvíc zapotřebí? Odvážných a jasně zaměřených lidí, kteří pohlížejí ze srdce na všechno, co tady žije. Pomoc máte zaručenou. Můj meč – berte to prosím v přeneseném slova smyslu – je vždy připraven. Můžete se usmívat i pochybovat, protože jak lze dokázat, že existuji já a mně podobní? Nijak. Můžete mě pouze vidět svým vnitřním zrakem a vnímat srdcem, že skutečně existuji.

Co se bude dít v tomto roce? To, co vaši vědci už dlouho pozorují: Slunce bude aktivnější, na planetu budou proudit ještě vyšší, zářivější částice paprsků světla. Nemějte obavy, zaměřujte se na srdce. Nepřipouštějte, aby ve vás vnější dění vzbuzovalo strach. Všechno má svůj smysl a podléhá světlu transformace. Válku a manipulaci nelze jedním krokem vymazat. To by zároveň vymazalo i lidstvo a to už jste párkrát v minulosti na Zemi zažili. Současná transformace je jemnější. Hodně lidí se rozhodne Zemi opustit, třeba kvůli přírodnímu dění. Podobné záležitosti způsobují na Zemi neklid. Také ti, kteří se pokoušejí udržet moc ve svých rukách – mluvím teď o finanční a hospodářské oligarchii – jsou podráždění a jednají možná neortodoxně. Ještě jednou opakuji, bude zapotřebí lidí, kteří mají stále na zřeteli své vlastní božství a z této síly budou dělat ve správném čase na správném místě správné věci. Pro vás to znamená, abyste si uspořádali svůj život, opustili malicherné myšlení a jednání. Nezaměřujte se jen na svůj maloměšťácký život. Myslete velkoryse, myslete kolektivně a vyměňujte si nápady. Vyměňujte si nápady a berte výměnu jako možnost, jak získávat věci, které mají ostatní. Buďte kreativní a propusťte své obavy. Nastal čas, kdy je možné i to, co nikdo za možné nepovažoval. Je čas pro skutečné božské společenství, takové, v jakém jste před mnoha dávnými lety tady na Zemi žili.

Žijte láskou ve svém nitru, spojením se svým vyšším já. Nenechte se vyvádět z míry rozhodnutími vlád o možných omezeních svobody. Ten (údajný) terorismus jim nabízí možnost, jak vás omezit ve vaší svobodné vůli. Nepřipusťte to. Ctěte sami sebe! Je to vaše božské právo. A mějte pořád na paměti, že každý si tvoří svůj vlastní svět. Když budou mnozí podobně myslet a tvořit, téměř automaticky se změní svět. Samotná Země vám předpovídá, že na Zemi se bude dít to, co bude chtít lidské vědomí.

Dovol tomuto textu a energetickému balíčku, který posílám zároveň s ním, aby v tobě mohl pracovat. Až o tom budeš přemýšlet a dělat závěry, poskytnu ti patřičné doplnění. Dodávám ti odvahu a sílu. A věz, že až zvýšíš své vibrace propojením se svým vyšším já, přestanou se tě už určité vnější záležitosti dotýkat. Vnější dění už půjde mimo tebe. A když to tak udělá hodně lidí …

Pohrávej si s těmito božskými myšlenkami a utvářej si svůj život tak, jak jej považuješ za správný. Pomoc máš jistou. Jsme duchovní rodina zaměřená na světlo. Naším cílem je cesta domů.

Já jsem Michael

Poselství přijala Barbara Bessen v prosinci 2016. Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/channeling-januar-2017/prowww.novoucestou.cz přeložila Jana S.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk