Áriové: Jak mohou lidé získat motivaci pro novou dobu?

279
Foto: Pixabay.com

Dnešní doba je zatím dost chaotická, kterou vytvářejí hlavně mocenské struktury. Ale věř, že již sama vyzařuješ klid a harmonii a že jsi pro druhé vzor. A takto se energie projevují. Lidé potřebují určité vzory a vidět, že druhý to vše zvládá lehce. Proto teď vzniká mnoho duchovních škol, filmů a videí a lidé si to předávají a informují se, k tomu internet a různé domény slouží. Většina lidí má ještě strach otevřít se něčemu novému, ale silně pociťují změnu, teď jim brání ještě ego, ale to se bude rychle měnit. Také informace ohledně islámských zemí, které chtějí druhé zastrašovat, paradoxně v lidech vytvářejí uvědomění, že toto už nikdo nechce a pak se otevírají pozitivním energiím. Teď tyto energie kulminují a u lidí nastává větší pochopení, hlavně toho, co opravdu již nechtějí a to se u všech umocňuje, a to je správně.

Proto buďte v srdci, vše řešte přes srdce a v energii nadhledu, také jste již svým způsobem zářiči a rozsvěcujete druhé. Choďte často do přírody, propojujte se s ní a vysílejte všem říším i živlům lásku a tím pomáháte jak sobě, tak mamince Zemi. Častěji meditujte na různá témata a setkávejte se. Cesta je otevřená pro všechny, kteří chtějí změnu. My to silně cítíme, že se energie na planetě mění, lidé jsou mnohem vnímavější a nenechají se manipulovat tak jako dříve. Propojujte svá srdce přes srdce lidství a zvyšujte vibrace vědomě. Máte již mnoho nástrojů, tak je používejte. Usmívejte se na druhé, vnitřní úsměv je energie srdce a ta se projevuje všude, tak to dělejte – v metru, vlaku, v práci, na úřadech, v prodejně a uvidíte, že to pomáhá i druhým. Nejdůležitější je víra ve změnu a pak se to bude opravdu dít. Víra a láska jsou nejvyšší hybné síly pro novou dobu.

Vaši Áriové

Motivace je nádherná energie, která dokáže bytost, ať lidskou, či jinou zcela prostoupit, dát jí směr a vést ji. Vy jste po celou dobu experimentu byli motivováni převážně přes ego. Nyní, když Zdroj přepólovává celé dění na planetě z energií ega do energií srdce, to budete mít, drazí, již mnohem snazší. Váš život, dosud postavený na prioritě ega vám již dal vše, co mohl. Vy cítíte, že ty staré energie již nechcete žít, chcete se napít čisté průzračné energie, kterou nese vaše srdce. A je čas, milovaní, abyste srdci začali věřit. Mnozí je ani nevnímáte. Zrušte všechny bloky, které vám nedovolují propojit se s vlastním srdcem. Síla vašeho srdce je obrovská, ono zná cestu, kterou se máte ubírat, abyste se dostali sami k sobě, abyste pochopili, kdo jste. Vaše srdce, pokud se jím necháte vést, vás zavede domů ke své světelné rodině, ke Zdroji. Cesta, která vás povede, půjde přes světelné lidství, kde se vám otevře vědomí a vy pochopíte, kdo jste a proč jste tady, otevře vám vaše celé poslání.

Takže, když se vrátíme k vaší otázce – co může lidi motivovat pro novou dobu – odpověď je jednoznačná – vlastní srdce a stálá láskyplná komunikace s ním. To je cesta pro každého přijatelná a také nejlepší.

S láskou vaši Áriové

Motivace – co si pod tímto pojmem představit? Jsou hodnoty, které v sobě nesete a jež se v blízké době projeví. Lidé ve svém nitru pocítí energie touhy po návratu, to je ta nejsilnější motivace, která vychází z vašeho nitra a nepřichází z vnějšku. Rozestupují se tlaky na lidství a v tomto uvolněném prostoru se právě ve vašich nitrech probouzí energie touhy vašich srdcí. Mnozí nechápou, nerozumí, mají obavy – vše to je vcelku přirozené. Právě ona přirozenost se promítne z vašich srdcí stále silnějším, uchopitelnějším vnímáním sebe samých v hodnotách, které právě nesou vaše srdce. Tato doba bude právě o tom rozvzpomenutí se o své podstatě. Mnozí toto již pochopili a kráčí v těchto energiích a přestali hledat okolo sebe. Nachází ty nejcennější hodnoty ve své přirozenosti srdce. Mnozí ještě váhají, hledají odvahu udělat ten rozhodující krok k sobě. Vše je, drazí, přirozené. Vaše vnímání se otevírá, velké části z vás je již jasno, co chce a co ne. Rozlišení všeho okolo vás se také přirozeně zvyšuje a otevírá, zvyšuje se i dynamika vývoje na planetě i v lidství. Těžké věci se již neudrží a začnou uvolňovat místo pro věci přicházející v lehkosti, přirozenosti. Není třeba nechávat se strhávat těmito těžkými energiemi. Stačí ustoupit stranou a sledovat celou tuto hru, která teď nabírá na dynamice a hlasitosti projevu. Hledejte v sobě motivaci i odvahu ke svému projevu. Touha vašeho srdce vás povede.

S láskou vaši Áriové

Vy lidé jste netrpěliví. My vás pozorujeme a vidíme do duše každého. Ač vše vypadá jako chaos, všechny duše jsou nastavené správně. Rostoucí chaos je způsoben rozpadáváním nefunkčních systémů a pro každého je to šance okusit svobodu.

Ale chápeme vás – žijete ve strachu, protože nic jiného než hierarchický systém si nepamatujete. Vyčkáváme a dávkujeme – my světelné bytosti a duše lidí – každému tak, aby se naučil a vyšel ze svých zkoušek vítězně. Aby se oprostil od nefunkčního řádu. Vnímáme i vaši sílící nespokojenost a z ní pramenící bezradnost v nepřehledném životě.

Chcete tedy motivaci

Ukrývá se ve všech běžných věcech, ukrývá se v úhlu pohledu. Jak vám můžeme změnit úhel bez vměšování? Nekonáme snad dost zázraků?

Běžte a neochvějně rozdávejte lásku, poslové světla. Vaše víra a pevné přesvědčení v dobro ať je mostem pro ty druhé. Vězte, že máte naši plnou podporu vždy a všude, když šíříte lásku.

Je ve vás všech ještě spousta strachu, tak ho pusťte. Srdce je pochodeň, nezapomeňte, že energie otevřeného srdce je složená z mnoha vibrací, že jsou v něm uložené všechny energie, které vás dokáží propojit se všemi úrovněmi bytí i se všemi dimenzemi. Je to úžasná databanka a zároveň tunel do všech prostor veškerenstva. Vy, kteří toto chápete, nechte za vás pracovat srdce.

Je jako podzimní spižírna dobrého hospodáře, který uchoval všechna semena pro příští bytí. Každá kvalita lásky má své semínko, ve kterém je obsažen potenciál celého stromu. Umí se rozvinout do nevídaných rozměrů.

V situacích, jimž jste vystaveni, požádejte srdce, aby rozvinulo ten správný zárodek, semínko a nechalo rozšířit energii pro danou situaci vhodnou. Srdce ví.

Lidé, kteří nechtějí vidět, musí své oči otevřít sami. Ale nebojte se, záře kolem vás všech sílí tak, že probleskuje i přes leckterá zavřená víčka.

Ke světové situaci

Vše do sebe zapadá. Hrozba války a těžkostí ještě není válka. Je to šance uvědomit si, kterou cestou chcete jít. A úzká lávka, po které si myslíte, že jdete, je ve skutečnosti jen ve 3D. Ten, kdo uzří, spatří tisíce mostů, které se vskutku budou materializovat ve chvíli, kdy pevně uvěříte v jejich existenci.

S láskou Ariové

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijala Eva P., Zdeněk K., Míňa N., Luvie N. – (www.transformace.info). Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivním odkazem.

Dále jsme se propojili na bytosti Nagálů a přes ně jsme otevřeli naše vědomí a poznání Atlantidy, které jsme uložili do krystalů Atlantidy před tím, než byla Atlantida zničena. Pokud to cítíte, že je tato energie otevřena pro vás, tak ji s láskou přijměte. Tyto energie se přijímají přes pokladnici Matky Země, pokladnici Atlantidy a minerální říši. Pak tyto energie ukotvěte a aktivujte ve svém srdci.

Dále jsme propojili pokladnici Matky Země s moudrostí Lidství přes naše srdce a se srdcem planety a vše předali do světelné sítě. Tím se vytvořila nová bytost – Bytost lásky moudrosti sjednoceného srdce a tato velká síla propojené lásky začne očisťovat energie srdce na planetě – začne být živou bytostí, vstupuje do lidství a dotýká se každé bytosti na planetě. Tato energie oživí rozpomenutí se a to vám umožní moudrost poznání a můžete vždy vystupovat do nadhledu nad ty věci, které se budou teď odehrávat na Zemi. Vědomě si uvědomujte hodnotu svého srdce, sami sebe jako bytosti lásky a moudrosti a začněte se tak projevovat. Svobodně si to dovolte žít.

Zdroj – Jsem dojatý těmito projevy na planetě Zemi skrze světelnou síť. Je nádherná a dotýká se mne svou hloubkou poznání. Je to obroda lidství a planety, obroda vašich srdcí. Energie jsou jemné, ale i velmi silné a pronikají vším. Začínají se otevírat další brány, které dosud byly zavřené a tím se otevírají pro vás všechny nové možnosti změny. Tím se mění celá epocha na planetě Zemi, mění se hmota, časoprostor a přichází čas projevu poznané lásky, lásky žité.

Metatron – některé věci přicházejí nenápadně, ale dnešní den je velmi významným krokem pro lidstvo. Byly staženy sítě kontroly, kterými byl sledován každý z vás. Přichází doba rozednění a vy budete vnímat velmi silně tuto pomoc /kterou jste přijali a zároveň otevřeli pro všechny bytosti na planetě Zemi/. Vše staré se zhroutilo a vy vystoupíte jako Fénix z popela do nové doby. Je to potvrzením věcí, které jste dnes propojili. Vyváženost, tvořivost a cesta do nových energií, energií Tvůrců. /7.3.2017/ Dovolte prosím světelným bytostem, aby vám pomohly na vaší nové cestě, obracejte se na nás, opravdu na to čekáme a potřebujeme vaši výzvu.

S pomocí propojených srdcí meditujících lidí byl přetransformován velký temný portál na zneužívání ženských energií v Kongu. Na základě této očisty byl s vaší pomocí otevřen nový portál čistých ženských energií /portál Máří Magdaleny ve Francii poblíž Nimes/. Tento portál pomáhá očisťovat všechna stará ženská zranění a hlavně přijímat nové záměry pro žití krásného, tvořivého a čistého a láskyplného ženství, tak se tam napojujte a přijímejte tyto krásné změny.

Kuthumi – Moje srdce zpívá. Čas návratu a našeho setkání se přiblížil a je na dosah. Cítím to hmatatelně a vy to budete silně cítit také. Budete vnímat tyto změny, nová doba a nové energie se stávají skutečností. Jedna epocha byla zakončena a nová se otevírá. Nové energie vám dají potřebný nadhled, rovnováhu i souznění ve všem i se všemi. Tyto energie budou čitelné na každém kroku, teď a tady.

Serapis Bay – Přicházím až na závěr, ale zároveň i na začátek nové doby. Vaše cesta byla dlouhá a je i dlouhé zatím to období mezi stavu, ve kterém teď jste. Až budete v nadhledu, tak pochopíte proč. Jak jsou přenastaveny vaše energie a pochopíte smysl všeho, co se odehrává kolem vašeho přechodu do světelného lidství. Ale vaše srdce to ví a vede vás. Vaše cesta je volná, drazí. Všichni vám žehnáme.

EVA A ZDENĚK

Zdroj: http://www.transformace.info

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk