Antalii: Lví brána

784
Antalii. Foto: z archivu autorky

Přichází řev lva, síla lva, majestátnost lva. Červenec mnohé započal, srpen dokončí. Čeká nás úplněk a vrchol Lví brány 8. 8. Zdrojový portál An nyní proudí na maximum a spojuje se, s portálem Síria, který vrcholí 08. 08. 2017.

Dopadají zde jiskřivé namodralé a diamantově-zlaté částečky. Koupejte se v jejich světle. Ponořte se do jejich záře, do těchto třpytek, a nechte je skrz sebe vsakovat do Země. Tyto portály svítí na stíny, přijměte je a rozpusťte v této energii, která zde přichází, a kterou můžete nyní uchopit.

Pusťte vše, co nepotřebujete, spojte se, se svou duší, s krystaly Země, s portály. Propojte vše v sobě. Prociťte půdu, Zemi, svá chodidla, ukotvěte se, spojte se s živly. Souciťme, podporujme se… Máme šanci udělat během srpna kvantový skok, a to jak jednotlivci, tak celkově. Lev se hlásí o slovo…

V jeho tlamě končí všechny naše strachy, obavy a nefunkční programy. V jeho ohni hoří a spaluje se vše nepotřebné. Dává nám sílu, dává nám korunu. Spojte se, s královstvím v sobě… Pozor však na pocit výjimečnosti, povýšenosti, ego a pýchu. Přetransformujte vše do vědomí si sami sebe, do tvořivosti, síly, podpory sebe i jiných, do energie srdce. Postavte se v plné síle na skálu a zařvěte jako lev do dálky. Tady jsem a jsem ochoten udělat odvážný krok do neznáma.

Chtěl bych svobodu, rozpustit programy, čipy, parazity, strachy, či co vnímám ze svého úhlu pohledu. Ano? A jsi připraven převzít zodpovědnost za svůj život? Jsi připraven vystoupit z davu? Máš odvahu skočit do neznáma? Chtěl bys tvořit? Jsi ochoten učinit rozhodnutí? Jsi ochoten nést důsledky svých činů? Jsi ochoten rozbíjet staré struktury? Jsi ochoten čelit jiným názorům? Zůstaneš i přes uragán kolem Tebe ve svém středu? Svoboda začíná uvnitř…

Buď si vědom sám sebe, kdo jsi a proč tu jsi. Nevíš, nevadí… Stačí se spojit se svou duší, se svým srdcem, s jiskrou v Tobě. A nyní zažehni ještě více, ten věčný oheň v Tobě, který nikdy nepřestává hořet, co nejvíc to dokážeš. Zažehni jiskry v čakrách, zažehni jiskry v těle, zažehni jiskry v auře. Vnímej, jak Tvůj vnitřní oheň hoří a spaluje všechny programy, čipy, parazity, strachy.

Tam, kde je vědomí si sebe sama, tam, kde je spojení s duší a srdcem, tam, kde je vnitřní světlo, nemůže být nic, co brzdí Tvůj vývoj, Tvoji tvořivost, Tvoji sílu, Tvoji radost. Vykroč tedy pevným krokem lva do nové etapy svého života…

S láskou – Antalii

Autor: Ivona Antalii
Zdroj: http://www.kliceksrdci.cz/news/antalii-lvi-brana/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk