Anita Moorjani: Napřed musíme milovat sami sebe

122
Foto: Pixabay.com

Teprve když sami sebe milujeme bezpodmínečně a přijímáme se s velikým soucitem a s úctou jako úžasné bytosti, máme naději, že budeme schopni poskytovat totéž i někomu jinému.

Napřed musíme milovat sami sebe, pak se láska k ostatním dostaví jako nevyhnutelný důsledek.

Anita Moorjani
Musela jsem zemřít

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk