Ani kouření, ani špatná strava. Vědci zjistili, co je hlavní příčinou úmrtí

279
Foto: Pixabay.com

S příchodem jara a léta se ani nemusíte moc snažit hledat „odborníky“, kteří trvají na tom, že pokud hodláte trávit čas venku, měli byste svůj pobyt na slunci co nejvíce omezit.

Mnozí lékaři radí svým pacientům zahalit se do něčeho, nebo na sebe nanést silnou vrstvu ochranného krému s UV filtrem.

Dokonce to nejsou varování jen pro vyznavače opalování, ale také pro lidi, kteří venku pouze vykonávají své každodenní činnosti jako projít od domu k autu a zpátky, sekat trávník, nebo jen vystrčit lokty z okna při řízení automobilu.

Když posloucháte všechna ta upozornění, že UV záření je hlavní příčinou rakoviny kůže, nemluvě o vráskách a předčasném stárnutí, možná byste si řekli, že lidé se světlou pletí ve Švédsku se budou vyhýbat slunci jako pohromě.

Švédští vědci však provedli studii, která ukázala, že lidé spíše umírají v důsledku vyhýbání se slunci než naopak.

Studie, zveřejněná v časopise Journal of Internal Medicine, tvrdí, že ženy, které si vytvořily návyk na každodenní, časově omezený pobyt na slunci, měly nižší míru úmrtnosti než ty, které se mu vyhýbaly.

Je tu však i varování:

Každý, kdo je na slunci příliš dlouho, má zvýšené riziko vzniku kožních problémů, včetně rakoviny. Pořádně se spálit od slunce je dnes stejně nerozumné jako tomu bylo předtím. Faktem však je, že abyste zůstali zdraví, musíte se vystavovat slunečním paprskům, a to každodenně.

Vědci proto nedávno požádali organizace veřejného zdraví, aby udělaly „čelem vzad“ ve svém předchozím (a mylném) postoji, že pobyt na slunci je nezdravý. A navíc zdůraznili, že umírněné, ale pravidelné dávky slunečního světla jsou pro člověka nadmíru zdravé.

Vitamin D ve skutečnosti není vitamin, dali mu nesprávné jméno

Pokud jste se někdy zamýšleli nad tím, proč jsou ostatní vitaminy odvozené od jídel, které jíte, ale to, co znáte jako vitamin D, pochází od slunce, jste na správné stopě. Podle Sítě endokrinní společnosti hormonálního zdraví je označení „vitamin D“ nesprávné:

„Tento často nesprávně pochopený ‚vitamin‘ vlastně není vitamin – je to prohormon. Prohormony jsou látky, které lidské tělo mění v hormony.

Na rozdíl od jiných vitaminů, jen asi 10 % vitaminu D, který tělo potřebuje, pochází z jídla (jako jsou mléčné výrobky a olejnaté ryby). Zbytek si tělo vyrábí samo.“

Vaše tělo vyrábí vitamin D v chemické reakci, když sluneční světlo dopadá na vaši kůži. Naváže se na bílkovinu, zvanou receptor vitaminu D, která je přítomna v téměř každé buňce a ovlivňuje mnoho různých procesů v těle.

Pomáhá vašemu tělu absorbovat vápník, který posiluje vaše kosti, neboť je „mineralizuje“.

Výzkum naznačuje, že nejlepší cesta ke zvýšení vaší hladiny vitaminu D, nevede přes jeho užívání ve formě výživového doplňku, ale přes pobyt na slunci.

Je moc důležité, aby veřejnost pochopila, že nejnovější výzkum dokazuje, že skutečným rizikem není slunce, ale právě naopak – vyhýbání se slunci.

Rizika nedostatku vitaminu D

Možná účinnějším způsobem pro vyjádření, jak důležitý je optimální pobyt na slunci, je spíše pochopení problémů spojených s nedostatkem vitaminu D.

Mezi pět hlavních příznaků patří:

– stále bolesti, úporné i lehčí, které jsou často nesprávně diagnostikovány
– častá onemocnění a infekce z důvodu oslabeného imunitního systému
– neurologické symptomy, počínaje bolestmi hlavy až po kognitivní poruchu
– únava, ospalost během dne a bolesti v kříži
– nadměrné pocení hlavy, které můžeme často vidět u malých dětí, ale může se objevit v každém věku

V roce 2018 časopis International Journal of Environmental Research and Public Health uvedl, že riziko problémů se srdcem a rakoviny nejsou ty jediné potenciální problémy.

Nedostatek pobytu na slunci se dokonce spojuje s konkrétními druhy rakoviny, cukrovkou, roztroušenou sklerózou, autismem, Alzheimerovou chorobou a věkem podmíněnou makulární degenerací.

V protikladu s tím, co se v současnosti tvrdí, ultrafialové světlo (UV) je hlavním zdrojem vitaminu D, jakož i jiných složek, které jsou životně důležité pro vaše zdraví.

Rizikový faktor vystavování se slunci

Vědci chtěli prozkoumat rizikový faktor celkové úmrtnosti, a to porovnáním žen v závislosti na rozdílech délky jejich pobytu na slunci, jako doplňující zprávu k statistice Melanom v jižním Švédsku (MISS) po 20 letech:

V rozmezí let 1990 až 1992 se uskutečnil nábor 29 518 žen narozených ve Švédsku ve věku od 25 do 64 let, z nichž žádná neměla rakovinu.

Tyto ženy poskytly podrobné informace o délce svého pobytu na slunci, a také o „potenciálních přispěvatelích“, jako jsou manželský stav, úroveň vzdělání, konzumace alkoholu, disponibilní příjem a počet dětí.

V roce 2000 byly do dotazníku přidány fyzické cvičení a index tělesné hmotnosti (BMI).

Mezi BMI a hladinami vitaminu D však může existovat spojitost, protože jedna studie uvedla, že vyšší index tělesné hmotnosti vede k nižším hladinám vitaminu D.

U lidí s vysokým BMI také nedochází ke stejnému zvýšení hladiny vitaminu D vlivem UV záření, jako u těch štíhlých. Základem studie byly čtyři otázky, přičemž jednou z možností byla odpověď „nikdy“:

– Jak často se v létě opalujete?
– Opalujete se i v zimě, například během dovolené na horách?
– Používáte zahradní lehátka?
– Chodíte na dovolenou do zahraničí plavat a opalovat se?

Co je horší – vyhýbat se slunečnímu světlu, nebo nedostatek vitaminu D?

Pro vědce a členy zdravotnické komunity je otázka, jestli je vyhýbání se slunečnímu světlu pro člověka horší než mít nedostatek vitaminu D, nekončící debatou.

Podle uvedené studie se podívali na dva posudky a dospěli k diametrálně odlišným závěrům.

Jedna studie tvrdila, že „neexistuje přesvědčivý důkaz o jasné roli vitaminu D“, zatímco druhá studie ukázala, že „riziko smrti bylo srovnatelné s riziky očekávanými u lidí, kteří byli kuřáci“.

Ačkoliv neexistuje mnoho studií o vystavování se slunečnímu světlu, studie z roku 2014 z časopisu Internal Medicine uvedla: „Míra úmrtnosti mezi těmi, kteří se vyhýbali slunci, byla ve srovnání se skupinou, která se mu vystavovala nejvíce, přibližně dvojnásobně vyšší.“

Na každé úmrtí na rakovinu kůže v severní Evropě připadá 60 až 100 lidí, kteří umírají na cévní mozkovou příhodu nebo onemocnění srdce související s vysokým krevním tlakem, což silně souvisí s nedostatkem vitaminu D a zejména s nedostatečným pobytem na slunci.

Další studie z roku 2016 zaznamenala:

„Epidemiologické a pozorovací údaje tedy naznačují, že vystavení se slunci může snižovat celkovou úmrtnost a má konkrétní přínosy při hypertenzi a kardiovaskulárním onemocnění.

Tyto přínosy jsou za cenu zvýšeného rizika výskytu rakoviny kůže, i když celkové zdravotní přínosy převládají nad riziky, jak bylo demonstrováno na dávce závislým snížením celkové mortality při zvýšeném vystavování se slunci.“

Jak nedostatek slunce způsobuje kardiovaskulární onemocnění, případně i rakovinu?

Vědci uvedli, že není známo, co způsobuje vyšší výskyt úmrtí u žen, které se vyhýbají pobytu na slunci. Šlo o poměrně malou podskupinu tvořící 5,8 %.

Aby poukázali na souvislost s vystavováním se slunci, „úmrtnost“ rozdělili do tří kategorií:

– kardiovaskulární onemocnění
– rakovina
– z ostatních důvodů

Zajímavé bylo, že si vědci všímali, jestli ženy kouří a kolik cigaret vykouří, ale vytvořili také „umělou proměnnou“ pod názvem komorbidita za účelem měření dalšího stavu pro určení toho, jestli ženy byly léčeny konkrétními léky na cukrovku (mohou snižovat hladiny vitaminu D), nebo léky proti srážlivosti krve (na kardiovaskulární onemocnění) déle než měsíc.

Podle studie:

„Ženy, které se aktivně vystavovaly slunečním paprskům, měly ve srovnání s těmi, které se vyhýbaly slunci, většinou nižší riziko kardiovaskulárního onemocnění a úmrtí z příčin jiných, než jsou rakovina a kardiovaskulární onemocnění.

V důsledku prodloužení doby jejich dožití u nich stoupl relativní podíl úmrtí na rakovinu.

U nekuřaček, které se slunci vyhýbaly, byla očekávaná doba života podobná jako u kuřaček ze skupiny s nejvyšším vystavováním se slunci, což naznačuje, že vyhýbání se pobytu na slunci je stejně silný rizikový faktor jako kouření.

Ve srovnání se skupinou s nejvyšší mírou vystavování se slunečním paprskům se očekávaná délka života u těch, které se slunci vyhýbaly, zkrátila o 0,6 až 2,1 roku.“

Důležité je všimnout si, že pobyt na slunci vytváří množství jiných zdravotních přínosů nesouvisejících s tvorbou vitaminu D.

Vystavování se UV světlu například zvyšuje aktivitu T-buněk (nebo také T-lymfocytů) – bílých krvinek podílejících se na fungování imunity a boji proti infekcím.

Vztah mezi pobytem na slunci a rakovinou kůže

Vědci také uvedli, že většina studií, analyzujících vztah mezi extrémním vystavováním se slunci a rakovinou kůže, dokazuje zvýšený výskyt.

Je tedy těžké zkoumat dosahy vystavování se slunečním paprskům bez rozmýšlení nad rakovinou kůže, která se obvykle dělí do tří skupin:

– bazocelulární karcinom (BCC)
– skvamocelulární karcinom (SCC)
– melanom (MM)

Bazocelulární a skvamocelulární karcinom se kvůli své podobnosti a tomu, že se považují za méně ohrožující (nefatální), obecně slučují do skupiny známé jako non-melanomová rakovina kůže (NMSC).

Jedna studie ukazuje, že skvamocelulární karcinom obvykle souvisí s kumulativním vystavováním se UV záření, zatímco UV záření je z důvodu nadměrného slunění, včetně toho na zahradních lehátkách, hlavním rizikovým faktorem melanomu.

Kromě toho „výskyt melanomu se ve Švédsku za posledních 15 let zdvojnásobil, zatímco úmrtnost zůstává od osmdesátých let konstantní“.

Je aplikace ochranného opalovacího krému u dětí bezpečná?

Chemický průmysl již několik desetiletí dodává ochranné opalovací krémy, které mohou „bezpečně“ používat děti i dospělí. Jsou však opravdu bezpečné?

Několik studií naznačuje, že v opalovacích krémech se nacházejí rizikové ingredience a mohou způsobovat celou řadu závažných a potenciálně život pozměňujících stavů.

Lékaři nejenže nabádají lidi k používaní ochranných krémů proti slunci pokaždé, když jdou ven, ale naléhají i na rodiče, aby je používali u svých dětí, což obvykle mnozí z nás dělají. A také aby je natírali celý den během plavání, hraní golfu či návštěvě zábavních parků.

Seznam chemických látek používaných v opalovacích krémech podle americké Agentury pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) i koncem roku 2018 stále obsahuje četné rizikové aktivní složky, jako jsou 6 % oxybenzonu, který se spojuje se sníženou kvalitou spermií u mužů a endometriózou u žen.

To však není všechno…

Jedna studie tvrdí, že oxybenzon může způsobovat Hirschsprungovou nemoc, tedy stav, který „postihuje tlusté střevo a způsobuje problémy s vylučováním stolice. Tento stav se objevuje při narození (vrozený) jako důsledek chybějících nervových buněk ve svalech střeva dítěte“.

„Vědci zjistili, že těhotné ženy se středními až vysokými hladinami oxybenzonu v moči, měly vyšší šanci porodit dítě s Hirschsprungovou nemocí.

Pozdější testování lidských buněčných linií demonstrovalo, že již velmi malé hladiny oxybenzonu mají schopnost narušovat migraci buněk podobným způsobem jako Hirschsprungova nemoc.

Množství oxybenzonu, potřebného na toto narušení, by se dalo v těle snadno najít po běžném použití opalovacího krému. Potvrzuje se tím, že oxybenzon by mohl být docela dobře skrytou příčinou tohoto onemocnění, které v USA ovlivnilo tolik životů.“

Oxybenzon byl označen za „ekologicky nebezpečnou chemickou látku“ poté, co se zjistilo, že spolu s oktinoxatem (obsah v některých opalovacích krémů až do 7,5 %) – další chemickou látkou, poškozují korálové útesy na místech jako Havaj – již v tak malém množství, které je ekvivalentní jedné její kapce v šest a půl násobku objemu olympijského bazénu.

Havaj zakázal jeho používání v roce 2018.

Jak se správně opalovat

Místo opalovacího krému raději omezte svůj první pobyt na slunci jen na několik minut a čas pomalu prodlužujte. Čím budete opálenější, tím déle můžete zůstat na slunci, aniž byste se spálili.

Kromě toho můžete na ochranu své kůže před sluncem používat vnitřně i zvenčí účinný antioxidant astaxanthin. Kdykoli je to možné, noste klobouk s širokým okrajem, abyste si chránili pleť a oči.

Z toho vyplývá ponaučení, že pokud vyhýbání se slunci vystavuje vaše zdraví podobnému riziku jako kouření, je čas udělat změnu.

Existuje dostatek důkazů naznačujících, že „chytání bronzu“, jakož i vyhýbání se chemickým směsím na ochranu před sluncem, pro vás není jen dobré, ale pro udržení či opětovné získání vašeho zdraví je přímo klíčové.

Zdroj: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2019/04/29/sun-avoidance-is-a-major-cause-of-mortality.aspx
Zpracovala: https://www.vylectese.cz/ani-koureni-ani-spatna-strava-vedci-zjistili-co-je-hlavni-pricinou-umrti/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.cz