Andy Charrington: Být mužem

187
Foto: Pixabay.com

Být mužem neznamená být silnějším… Síla je největší, když se používá s jemností srdce…

Být mužem neznamená najít si ženu… Znamená to, najít sám sebe…

Být mužem neznamená být vojákem… Znamená to, být strážcem míru svých dětí…

Být mužem znamená být i úzkostlivý, nejistý a zranitelný…

Být mužem znamená být i romantický…

Být mužem znamená být nenásilný…

Být mužem znamená mít šikovné ruce a používat jemná slova…

Být mužem znamená být otcem stejně tak milujícím, oddaným, starostlivým a chapajícím jako mámy…

Být mužem znamená být dobrým příkladem….

Být mužem znamená mít dobré přátele…

Být mužem znamená dělat chyby, ale poučit se z nich…

Být mužem znamená nechovat se nadřazeně k ženám…

Být mužem znamená nelhat…

Být mužem znamená vědět říci promiň a odpusť mi…

Muži nejsou dokonalí, očekávat od nich dokonalost není spravedlivé…

Muži se mění znovu a znovu…

Každý muž má v sobě i kus malého chlapce… Možná to je ta věc, možná měli zůstat chlapci, aby neztratili svoji nevinnost, vzrušení, zvědavost, empatii, zranitelnost a emoce…

Možná právě ti skuteční muži nikdy nepřestali být chlapci ve všech nejlepších způsobech…

Autor: Andy Charrington

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk