Alexander Benesch: Kradení bohům – Bilderberg a úsvit lidstva

110

„21. století: Biotechnologie, nanotechnologie, fúze a štěpení plus strunová m-teorie. A to bylo jen první desetiletí. Můžeme vytvořit kybernetické jedince, kteří – jen do několika let – budou naprosto nerozeznatelní od nás. Což vede ke zjevnému závěru: Jsme teď bohové. Ti z vás, kdo mě znají, si dosud už uvědomili, že mé ambice jsou nekonečné. Víte, že se buď pustím do něčeho, v čem nechybí dostatek grandióznosti, nebo zemřu při tom, že to budu zkoušet.“

Fiktivní superbohatý magnát Peter Weyland v upoutávce na film Prometheus.

https://www.youtube.com/…mwA

Každý rok se ty samé otázky předkládají a zodpovídají jinak: Co to opravdu ten Bilderberg je? Co je to ze své podstaty? Tady je klíčová otázka a definice: Lidé neschopní vcítění získávající doslova božskou moc prostřednictvím vědy. Účelem Googlu a NSA je vytvořit nad-třídu vševědoucích, vševidoucích a umožnit jim předvídat budoucnost. Program dronů je o tom, stát se vševidoucími a stát se tím bohem co Zeus, co posílal na smrtelníky blesky, když je chtěl zbavit existence. Modifikace počasí, chemtrails a ionosférické manipulace přes systémy jako Haarp, to nejsou jen další zbraně z vojenské verkcajk-tašky.

Je to o tom dělat počasí, jako by ho dělal bůh, sesílat záplavy a sucha a bouře, aby zabíjely smrtelníky. Genetické inženýrství a široké pole syntetické biologie není primárně o vydělávání peněz, nákupu více veteránů sportovních aut z 60. let, je to o tom, stát se stvořitelem života.

Implantovatelné neuro-mikročipy jsou o tom, promlouvat lidem přímo do mysli, ne o zvýšení papírového bohatství. Transhumanismus a genová terapie jsou o nesmrtelnosti. Od výzkumu počítačových simulací lidského mozku se očekává vytvoření prostředí podobného matrixu k fantazijnímu životu. Toužíte po drcení celých měst jako Godzila z filmů? Tak to můžete. Chcete být Satan a smažit si lidi, jako to zobrazovali staří umělci? Můžete. A kdyby snad genová terapie neposkytla ty žádoucí výsledky, tak stejně můžete žít navždy v počítačové simulaci.

Peníze jsou jen prostředkem ke konečnému cíli, nikoliv cílem samotným. Ani ty největší majetky nemohou opravdu uspokojit vzdělaného psychopata s kultickou misí. Ten usiluje o božství, ne jen o hrady a bouráky. Příslušníci globalistických mocenských klanů mají klasické narcistické osobnosti. Jsou tu pro sebe a s tím je spojena fantazie narcistické sebe-obrazu. Mezi takovým a jeho obrazem je propast, tzv. propast grandióznosti. Tuhle propast je nutno neustále zvládat. Ta nesmí příliš růst, jinak může fantazie zkolabovat a člověk propadne nestabilitě, dokonce až sebevraždě. Zjevně se zatím ještě nemohou vnímat za plnocenné bohy. Stárnou a slábnou, dělají chyby, musí do toho vložit nesmírné úsilí a nebát se zapotit.

To je skutečný „sebeklam božství“

Lidé ze supertřídy přichází se všemi druhy popletených a při vší patetičnosti ubohých vysvětlení o tom, jakým jsou substitutem bohů: Tvrdí, že jsou avataři, luciferánští duchové a larválním stadiem boha v podobě smrtelníka. Padlou pokrevní linií bohů znečištěnou za ty věky běžnou lidskou DNA usilující o opětovné plné božství v příštích generacích selektivním chovem, magickými rituály a technologiemi.

Existuje mnoho elegantních způsobů, jak mentálně nemocní mohou vyhlašovat své božství, aniž by ve skutečnosti měli božskou moc. Jasným příkladem toho je zjevně Adolf Hitler. Mnozí o něm uvádí dramatické citáty, které mu lidé připisují v knihách a článcích, očití svědkové popisující vytržení jako v kině, soustřeďování se na nějaké entity a oznamování příchodu árijských nadlidí Übermensch. O jeho soukromém životě není moc spolehlivých zdrojů. Měl nicméně tu samou duševní chorobu a byl pohlcen systémem víry, který sliboval magickou moc a božství. Jeho otec měl ve zvyku nesmyslně mlátit celou rodinu i s rodinným psem, občas až do bezvědomí. Po smrti svého otce se stal flákač, co mrhal časem a dědictvím, aby se stal velikánem. Silně ho ovlivnil okultismus, gnosticismus a germánská mytologie a věřil, že je součástí božské rasy.

Psychopaté neinzerují v novinách, že hledají další spolu-psychopaty, inzerují nabídky, že vás „vylepší“ a hledají „vzácné lidi“. Čím hlouběji se dostanete, tím více vyrostou sliby. Od vyřešení vašich bezbožných tužeb tím, že se stanete čarodějem, až po speciální moc stát se bohem.

Když prohráli v I. světové válce a Adolf Hitler ležel v nemocnici dočasně oslepený nepřátelskými chemickými zbraněmi, tak se úplně pominul. Čím dál více a více věřil, že Wagnerovy opery jsou o něm, že se stane germánským prorokem oznamujícím árijského mesiáše. Během pozdější Hitlerovy kariéry, když se stal úspěšnějším a mocnějším, tak podle toho upravil i své fantazijní obrazy o sobě. Teď už si o sobě začal myslet, že je germánský mesiáš, ne jen prorok.

V minulých stoletích a tisíciletích byly technologie a věda omezené. Samozřejmě, že mnozí sci-fi romanopisci tvrdili, že je to jinak a prodávali práce historických fikcí jako faktická převyprávění. Což byl zas další příklad gnosticismu a slibů čtenářům o přístupu k magické moci.

Dávní vládci museli vyvinout jednoduché leč účinné techniky kultů. Dnešní vládci kombinují tento technicky nevyvinutý přístup s moderní high-tech. Byli jsme vychováni způsobem, který nás činí přístupným ke kultovním mechanismům. Lidé mohou prohlédnout jeden nebo více destruktivních kultů, ale mnozí z nás prostě jen hledají nějaký nový kult, ke kterémus se přidat.

Nový světový řád (New World Order) je moc velký pro jen úzký rámec
To začíná být evidentní při diskusích o Bilderbergu. Vidíme pokusy o to, vměstnat tuto diskusi do nějakého rámce a omezit ji s vyloučením všech prvků, které do toho rámce nezapadnou.

To je např. ideologický rámec skalních socialistů. Pro ně je Bilderberg jen centrem kapitalismu a západní dominance. Jen kdybychom přijali totalitní socialismus a spojili se s dnešním převtělením Sovětské říše, všechno by se v dobré obrátilo a přimělo naše sny, aby se naplnily. Ti skalní levičáci nepřiznají, že to Bilderberg umožnil Sověty a Rudou Čínu. I s doslovným uctíváním Stalina a Maa a Lenina jako bohů.

Establishment může snadno těmto levicovým odsudkům Bilderbergu kontrovat vydáváním knih jako „Supertřída“ od Davida Rothkpfa nebo „Lidé Bilderbergu: Mocenská elita a konsensus ve světových záležitostech“ pro čtenářstvo ze střední třídy, které oceňuje produktivitu a řád.

Putin je témě klonem obou presidentů Bushů v US a také došlo k ohromnému rozštěpení mezi elitami východu a západu. Praví komunisté vyhlásili svou ideologii za boha. Ta ideologie je bezchybná, dokonalá a ani desítky milionů za socialismu zavražděných lidí nemůže jejich náhled na to změnit. Na ideologické nepřátele se pohlíží jako na chorobu. Jsou neschopní logického vyhodnocení vadnosti jejich systému víry.

Dalším zužujícím rámcem pro diskusi o Bilderbergu je ten mystický. Někteří lidé si cení jen neznámého a záhadného, protože doufají, že v sázce je stát se čaroději a bohy. Pro ně jsou klasická pravdivá odhalení podzemní konspirace ve skutečnosti zklamáním, protože jim v tom nezůstává nic pro mystickou představivost. Je to jako zkazit jim film nebo knížku. Používají diskusí faktů o Bilderbergu jakou pouhý klíč ke dveřím ke všem druhům nedokázaných fantastických tvrzení. V jádru je to zase gnosticismus. Argumentace je taková: Elita je tak mocná kvůli magické moci, proto by se slušní lidé také měli dát na magii a gnosticismus, aby s nimi byli schopni bojovat pomocí „bílé“ magie.

Čím hlouběji prolezete dolů králičí norou mysteriózních halucinogenních drog a touhou po magické moci, tím spíš se stanete členem kultu a změní se vám morální hodnoty. Už to nebude považováno za ctnost bojovat se zlem na všech frontách, ve skutečnosti vás přesvědčí, že konfrontovat zlo i jen myšlenkami na špatné věci ve světě, magicky zlé věci vyláká k existenci. Vaším morálním příkazem bude zahnat veškeré „negativní“ myšlenky a věnovat se magickým rituálům posílání lásky ke zlým hochům. Netřeba říkat, že ti hyper-agresivní zlí hoši se chechtají svým odpůrcům, když jejich oponenti už nemají žádný testeron, žádný smysl pro příčinu a následek a nevidí žádnou přirozenou reakci ve světě. Ta pasivita vítaná jako cesta ke světlu těm psychopatům usnadňuje provádět svou práci. Nebo to vytváří nové psychopaty, kteří se odívají do pěkné ideologie „všichni jsme jedno“, kdo ale myslí zle, je odsouzen k existenci v kruhu jing-jang, a kdo si myslí, že zabíjení lidí je morálním aktem osvobození z jejich ubohého hmotného vězení.

Je snadné diskreditovat veškeré téma Bilderbergu jen poukazy na ty, kdo míchají fakta se svým gnostickým systémem víry.

Pak tu máme rasisty, kteří cpou diskusi o Bilderbergu od určitého rámce tvrzením, že je to buď výbor židovské moci, nebo odváděním pozornosti k židovské dominanci nad světem. Někteří lidé, kteří vysvětlují historii a současné události a povahu zla přes rasové brýle si prostě zužují pohled. Další se stávají členy kultů. Ti přijali starou a kompletně vyvrácenou pseudovědu a přijali germánský gnosticismus z minulého století. Když si přečtete některé blogy a webovky najdete doslova zbožňování Hitlera, nacistických mystérií, které slibují přívržencům, že získají magickou moc a nakonec se stanou bohy. Samozřejmě, že jako součást této šílené ideologie se židé musí zabíjet. Zde je zajímavý, ale málo známý historický fakt: Hitler chtěl vyhubit i křesťany, kteří nezmění svou víru na státní vizi nacifikované karikované verze zcela ariizovaného Ježíše. Jen to nedělal před válkou nebo během ní, protože neměl kapacitu a čas pro ještě další ohromný projekt společenské čistky. Jednoduše to nechal na potom.

Každému, kdo přebývá v konspirační literatuře, a je přesvědčen, že jsou to židé a jen židé, kdo jsou ztělesněním zla, nebo si tím alespoň není jist: Můžete přesně ukázat, kde v lidské DNA je to zlo umístěno, nebo nemůžete, na rozdíl od ne-židovské DNA? Pokud vy nebo lidé, jichž jste přívrženci, na tohle nemůžou vědeckým způsobem poukázat, je vaše ideologie zbytečná, nebezpečná a zavádějící.

Nepřijímejte zfabrikované náhražkové pseudo-důkazy á la „je to právě tak, protože der Führer to řekl, a tak když o tom pochybuješ, jsi pomocníkem nepřítele a mohl bys být i intelektuálním židem.“

Mnozí zkouší používat vadné empirické linie logického zdůvodnění: Budou sypat z rukávu jméno za jménem mocných zločinných jedinců, kteří jsou – údajně – židé, aby dosáhli svého. Je s tím ten problém, že je a) složité definovat, co vlastně činí z někoho žida a b) všechny ty zločiny připisované židům, existovaly vždy ve všech civilizacích, u všech barev kůže a ve všech náboženstvích, už před tisíci lety, když ještě vůbec žádní židé nebyli. V Izraeli jsou byrokraté, co rozhodují, kdo může být legálně definován za žida. Mnozí náboženští imigranti do své domoviny byli šokováni, když zjistili, že jim nepřísluší právní status žida, protože jejich matky nebyly židovky. Historikové a doktoři se hádají jeden s druhým o to, jaké jsou k tomu definující genetické rysy. V každé kultuře máme dokumentovánu historii etnických čistek, tyranie a spiknutí centrálních bankéřů. Rasové teorie jsou zbytečný a zavádějící způsob k chápání povahy zla a ke zlepšení světa.

Rasisté jsou převážně členové kultů, kteří by se rádi stali něčím jako Bilderberg. Když US eugenici ve 30. letech navštívili národní socialisty v Německu, referovali doma šokovaně o tom, že tam jsou lidé „z nižší střední třídy“, kteří se dostali k moci a tvrdí o sobě, že jsou panskou rasou.

Bilderbergové nejsou v té pozici, ve které jsou, proto, že by hráli poctivě na hřišti kapitalistické konkurence, nebo protože dostali pomoc z planety zonk. Ani ruští či čínští oligarchové nejsou ani o špetku morálnější a nepomohou vám dosáhnout svých svobod. Chcete-li opravdu zlepšit své životy a svět, nepřipojujte se k dalším kultovním maškarádám jako k alternativě. Zkombinujte mj. obory psychologie, sociologie a historie a poučte se, jak jednou provždy porazit zlo.

Related posts:
1. Bilderberg 2011: Handbags at Dawn
2. The Transnational Financial Parasites: Make-Believe Gods Of A Global Insane Asylum
3. Tyler Kent Vs. The Gods of History
4. 9/11 Truth Spring And Bilderberg Spring
5. An Experiment in Provocation: Stealing Gaza

Alexander Benesch, Recentr.com. June 2, 2013
Zdroj: httpv://www.prisonplanet.com/…tml
httpv://nwoo.org/…015

Anglický text: seznam účastníků Bilderberg

Bilderberg Meetings, June 3, 2013
Here is the official list of attendees for the upcoming Bilderberg meeting at The Grove in Watford, England, as well as the agenda.
Hertfordshire, England 6-9 June 2013. Current list of Participants. Status 3 June 2013. Chairman

FRA
Castries, Henri de
Chairman and CEO, AXA Group

DEU
Achleitner, Paul M.
Chairman of the Supervisory Board, Deutsche Bank AG

DEU
Ackermann, Josef
Chairman of the Board, Zurich Insurance Group Ltd

GBR
Agius, Marcus
Former Chairman, Barclays plc

GBR
Alexander, Helen
Chairman, UBM plc

USA
Altman, Roger C.
Executive Chairman, Evercore Partners

FIN
Apunen, Matti
Director, Finnish Business and Policy Forum EVA

USA
Athey, Susan
Professor of Economics, Stanford Graduate School of Business

TUR
Aydıntaşbaş, Aslı
Columnist, Milliyet Newspaper

TUR
Babacan, Ali
Deputy Prime Minister for Economic and Financial Affairs

GBR
Balls, Edward M.
Shadow Chancellor of the Exchequer

PRT
Balsemão, Francisco Pinto
Chairman and CEO, IMPRESA

FRA
Barré, Nicolas
Managing Editor, Les Echos

INT
Barroso, José M. Durão
President, European Commission

FRA
Baverez, Nicolas
Partner, Gibson, Dunn & Crutcher LLP

FRA
Bavinchove, Olivier de
Commander, Eurocorps

GBR
Bell, John
Regius Professor of Medicine, University of Oxford

ITA
Bernabè, Franco
Chairman and CEO, Telecom Italia S.p.A.

USA
Bezos, Jeff
Founder and CEO, Amazon.com

SWE
Bildt, Carl
Minister for Foreign Affairs

SWE
Borg, Anders
Minister for Finance

NLD
Boxmeer, Jean François van
Chairman of the Executive Board and CEO, Heineken N.V.

NOR
Brandtzæg, Svein Richard
President and CEO, Norsk Hydro ASA

AUT
Bronner, Oscar
Publisher, Der Standard Medienwelt

GBR
Carrington, Peter
Former Honorary Chairman, Bilderberg Meetings

ESP
Cebrián, Juan Luis
Executive Chairman, Grupo PRISA

CAN
Clark, W. Edmund
President and CEO, TD Bank Group

GBR
Clarke, Kenneth
Member of Parliament

DNK
Corydon, Bjarne
Minister of Finance

GBR
Cowper-Coles, Sherard
Business Development Director, International, BAE Systems plc

ITA
Cucchiani, Enrico Tommaso
CEO, Intesa Sanpaolo SpA

BEL
Davignon, Etienne
Minister of State; Former Chairman, Bilderberg Meetings

GBR
Davis, Ian
Senior Partner Emeritus, McKinsey & Company

NLD
Dijkgraaf, Robbert H.
Director and Leon Levy Professor, Institute for Advanced Study

TUR
Dinçer, Haluk
President, Retail and Insurance Group, Sabancı Holding A.S.

GBR
Dudley, Robert
Group Chief Executive, BP plc

USA
Eberstadt, Nicholas N.
Henry Wendt Chair in Political Economy, American Enterprise Institute

NOR
Eide, Espen Barth
Minister of Foreign Affairs

SWE
Ekholm, Börje
President and CEO, Investor AB

DEU
Enders, Thomas
CEO, EADS

USA
Evans, J. Michael
Vice Chairman, Goldman Sachs & Co.

DNK
Federspiel, Ulrik
Executive Vice President, Haldor Topsøe A/S

USA
Feldstein, Martin S.
Professor of Economics, Harvard University; President Emeritus, NBER

FRA
Fillon, François
Former Prime Minister

USA
Fishman, Mark C.
President, Novartis Institutes for BioMedical Research

GBR
Flint, Douglas J.
Group Chairman, HSBC Holdings plc

IRL
Gallagher, Paul
Senior Counsel

USA
Geithner, Timothy F.
Former Secretary of the Treasury

USA
Gfoeller, Michael
Political Consultant

USA
Graham, Donald E.
Chairman and CEO, The Washington Post Company

DEU
Grillo, Ulrich
CEO, Grillo-Werke AG

ITA
Gruber, Lilli
Journalist – Anchorwoman, La 7 TV

ESP
Guindos, Luis de
Minister of Economy and Competitiveness

GBR
Gulliver, Stuart
Group Chief Executive, HSBC Holdings plc

CHE
Gutzwiller, Felix
Member of the Swiss Council of States

NLD
Halberstadt, Victor
Professor of Economics, Leiden University; Former Honorary Secretary General of Bilderberg Meetings

FIN
Heinonen, Olli
Senior Fellow, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School of Government

GBR
Henry, Simon
CFO, Royal Dutch Shell plc

FRA
Hermelin, Paul
Chairman and CEO, Capgemini Group

ESP
Isla, Pablo
Chairman and CEO, Inditex Group

USA
Jacobs, Kenneth M.
Chairman and CEO, Lazard

USA
Johnson, James A.
Chairman, Johnson Capital Partners

CHE
Jordan, Thomas J.
Chairman of the Governing Board, Swiss National Bank

USA
Jordan, Jr., Vernon E.
Managing Director, Lazard Freres & Co. LLC

USA
Kaplan, Robert D.
Chief Geopolitical Analyst, Stratfor

USA
Karp, Alex
Founder and CEO, Palantir Technologies

GBR
Kerr, John
Independent Member, House of Lords

USA
Kissinger, Henry A.
Chairman, Kissinger Associates, Inc.

USA
Kleinfeld, Klaus
Chairman and CEO, Alcoa

NLD
Knot, Klaas H.W.
President, De Nederlandsche Bank

TUR
Koç, Mustafa V.
Chairman, Koç Holding A.S.

DEU
Koch, Roland
CEO, Bilfinger SE

USA
Kravis, Henry R.
Co-Chairman and Co-CEO, Kohlberg Kravis Roberts & Co.

USA
Kravis, Marie-Josée
Senior Fellow and Vice Chair, Hudson Institute

CHE
Kudelski, André
Chairman and CEO, Kudelski Group

GRC
Kyriacopoulos, Ulysses
Chairman, S&B Industrial Minerals S.A.

INT
Lagarde, Christine
Managing Director, International Monetary Fund

DEU
Lauk, Kurt J.
Chairman of the Economic Council to the CDU, Berlin

USA
Lessig, Lawrence
Roy L. Furman Professor of Law and Leadership, Harvard Law School; Director, Edmond J. Safra Center for Ethics, Harvard University

BEL
Leysen, Thomas
Chairman of the Board of Directors, KBC Group

DEU
Lindner, Christian
Party Leader, Free Democratic Party (FDP NRW)

SWE
Löfven, Stefan
Party Leader, Social Democratic Party (SAP)

DEU
Löscher, Peter
President and CEO, Siemens AG

GBR
Mandelson, Peter
Chairman, Global Counsel; Chairman, Lazard International

USA
Mathews, Jessica T.
President, Carnegie Endowment for International Peace

CAN
McKenna, Frank
Chair, Brookfield Asset Management

GBR
Micklethwait, John
Editor-in-Chief, The Economist

FRA
Montbrial, Thierry de
President, French Institute for International Relations

ITA
Monti, Mario
Former Prime Minister

USA
Mundie, Craig J.
Senior Advisor to the CEO, Microsoft Corporation

ITA
Nagel, Alberto
CEO, Mediobanca

NLD
Netherlands, H.R.H. Princess Beatrix of The

USA
Ng, Andrew Y.
Co-Founder, Coursera

FIN
Ollila, Jorma
Chairman, Royal Dutch Shell, plc

GBR
Omand, David
Visiting Professor, King’s College London

GBR
Osborne, George
Chancellor of the Exchequer

USA
Ottolenghi, Emanuele
Senior Fellow, Foundation for Defense of Democracies

TUR
Özel, Soli
Senior Lecturer, Kadir Has University; Columnist, Habertürk Newspaper

GRC
Papahelas, Alexis
Executive Editor, Kathimerini Newspaper

TUR
Pavey, Şafak
Member of Parliament (CHP)

FRA
Pécresse, Valérie
Member of Parliament (UMP)

USA
Perle, Richard N.
Resident Fellow, American Enterprise Institute

USA
Petraeus, David H.
General, U.S. Army (Retired)

PRT
Portas, Paulo
Minister of State and Foreign Affairs

CAN
Prichard, J. Robert S.
Chair, Torys LLP

INT
Reding, Viviane
Vice President and Commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship, European Commission

CAN
Reisman, Heather M.
CEO, Indigo Books & Music Inc.

FRA
Rey, Hélène
Professor of Economics, London Business School

GBR
Robertson, Simon
Partner, Robertson Robey Associates LLP; Deputy Chairman, HSBC Holdings

ITA
Rocca, Gianfelice
Chairman,Techint Group

POL
Rostowski, Jacek
Minister of Finance and Deputy Prime Minister

USA
Rubin, Robert E.
Co-Chairman, Council on Foreign Relations; Former Secretary of the Treasury

NLD
Rutte, Mark
Prime Minister

AUT
Schieder, Andreas
State Secretary of Finance

USA
Schmidt, Eric E.
Executive Chairman, Google Inc.

AUT
Scholten, Rudolf
Member of the Board of Executive Directors, Oesterreichische Kontrollbank AG

PRT
Seguro, António José
Secretary General, Socialist Party

FRA
Senard, Jean-Dominique
CEO, Michelin Group

NOR
Skogen Lund, Kristin
Director General, Confederation of Norwegian Enterprise

USA
Slaughter, Anne-Marie
Bert G. Kerstetter ’66 University Professor of Politics and International Affairs, Princeton University

IRL
Sutherland, Peter D.
Chairman, Goldman Sachs International

GBR
Taylor, Martin
Former Chairman, Syngenta AG

INT
Thiam, Tidjane
Group CEO, Prudential plc

USA
Thiel, Peter A.
President, Thiel Capital

USA
Thompson, Craig B.
President and CEO, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

DNK
Topsøe, Jakob Haldor
Partner, AMBROX Capital A/S

FIN
Urpilainen, Jutta
Minister of Finance

CHE
Vasella, Daniel L.
Honorary Chairman, Novartis AG

GBR
Voser, Peter R.
CEO, Royal Dutch Shell plc

CAN
Wall, Brad
Premier of Saskatchewan

SWE
Wallenberg, Jacob
Chairman, Investor AB

USA
Warsh, Kevin
Distinguished Visiting Fellow, The Hoover Institution, Stanford University

CAN
Weston, Galen G.
Executive Chairman, Loblaw Companies Limited

GBR
Williams of Crosby, Shirley
Member, House of Lords

GBR
Wolf, Martin H.
Chief Economics Commentator, The Financial Times

USA
Wolfensohn, James D.
Chairman and CEO, Wolfensohn and Company

GBR
Wright, David
Vice Chairman, Barclays plc

INT
Zoellick, Robert B.
Distinguished Visiting Fellow, Peterson Institute for International Economics

AUT
Austria
INT
International
BEL
Belgium
IRL
Ireland
CAN
Canada
ITA
Italy
CHE
Switzerland
NLD
Netherlands

Autor článku: Alexander Benesch
Video: filmservercz
Zdroj: YouTube.com

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk