Adyashanti: Záhadou v tom nejhlubším smyslu jsme my sami

67
Foto: Dollarphotoclub.com

Jsme obdaření schopností přemýšlet o věcech a jevech – a tím vesmír přemýšlí sám o sobě.

Když rozjímáme nad tím neuvěřitelným duchovním mystériem, jakým je probuzení, zjišťujeme, že tou záhadou, nad níž rozjímáme, jsme – v tom nejhlubším smyslu – my sami.

Adyashanti
Nejdůležitější věc

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 270 Kč, na 2 roky 540 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk