8 životních výroků Platóna, které vám změní život

659
Foto: Pixabay.com

Platón není znám jen tím, že založil první Institut vyššího vzdělávání, ale i díky tomu, že byl neuvěřitelně moudrým člověkem.

Je považován za nejvýznamnější postavu z dějin filozofie, zejména Západní tradice.

Převládá přesvědčení, že všechna jeho díla přežila v neporušeném stavu více než 2 400 let. To se nedá tvrdit o dílech jeho filozofických současníků.

Svůj život žil cílevědomě, se stanoveným úmyslem a účelem. Proto mnozí vzhlížejí k jeho spisům a učením jako k modelu správy svého vlastního života.

Je toho mnoho, co musel Platón ustát. I když v současnosti žijeme takovým způsobem života, který se velmi liší od toho, jakým žil Platón, jeho výroky založené na vlastních zkušenostech jsou nadčasové.

Jeho ponaučení platí i v současnosti a mohou nám poskytnout cenné rady při dosahování toho, po čem všichni toužíme: být šťastnějšími a spokojenějšími ve svém každodenním životě.

Uvádíme vám 8 jeho výroků, které vám mohou pomoci kráčet životem s nadhledem a se životní moudrostí.

1. Ohleduplnost a dobrotivost jsou univerzálním klíčem

„Buď milý, neboť každý, koho potkáš, bojuje svou vlastní těžkou bitvu.“ – Platón

Někdy je těžké rozpoznat, zda je k vám někdo milý a pozorný proto, že to myslí upřímně, nebo proto, že od vás něco potřebuje.

Platón nás vybízí k tomu, abychom se odtrhli od tohoto vnějšího motivu a byli ohleduplní.

V daném kontextu pod ohleduplností rozumíme dobrotivost; schopnost být milým vůči jiným lidem, i když se kvůli tomu nikam neposuneme a nebudeme z toho mít nic. Buďme milí, protože nevíme, čím právě prochází člověk, se kterým mluvíme.

2. Nejdřív mysli, potom mluv!

„Moudří lidé mluví, protože mají co říci; blázni mluví, protože musí něco říct.“ – Platón

V současnosti máme mnoho nástrojů pro mnoho příležitostí, abychom vyjádřili své názory, online i veřejně. Proto může být obtížné jen tak sedět a být sám se svými vlastními myšlenkami.

Platón nám připomíná, že bychom měli mluvit pouze tehdy, když to bude prospěšné nebo nutné, a nemluvit za každou cenu jen proto, že chceme slyšet svůj hlas.

3. Hrajte čestně

„To, jaký je ten druhý člověk, zjistíte více za hodinu strávenou ve hře než za rok strávený rozhovorem.“ – Platón

Soutěž představuje dobrý způsob, kterým se dá zjistit, jak lidé reagují tehdy, když jde o vysoké výhry nebo zisky.

Když do určité situace vnesete prvky soutěže, můžete zjistit, jaký člověk doopravdy je. Soutěž vynáší na povrch to nejlepší, nebo naopak to nejhorší, co v lidech je.

Pokud chcete zjistit, jaký člověk doopravdy je, přinuťte ho, aby si s vámi zahrál hru.

Platón nám připomíná, že to platí i pro nás; musíme si být vědomi své konkurenční stránky pokaždé, když spolupracujeme s ostatními.

4. Stačí začít

„Začátek je nejdůležitější částí práce.“ – Platón

Lidé mají ve zvyku odkládat dělaní dobrých věcí. Když můžete udělat něco dobrého i pro sebe, není dobré to odkládat na později.

Takovým způsobem ztrácíte příležitosti, které vám ještě zůstaly, jednu za druhou.

Místo toho se držíte někde uprostřed, na půl cesty, protože jste ještě nikdy nezačali něco skutečně dělat.

Strach je to, co stojí v cestě většině lidí. Platón nás vybízí k tomu, abychom si zašpinili ruce a podívali se, co z toho vznikne.

I když se spleteme, alespoň budeme vědět, kam jsme se dostali a že jsme se vůbec někam dostali. To je úspěch. Když nikdy nic nezačneme, nic nás to nenaučí.

5. Podílejte se na chodu a vytváření budoucnosti své země

„Jedním z trestů za odmítání účasti v politice je to, že skončíte v pozici člověka řízeného těmi, kteří jsou vůči vám podřadnější.“ – Platón

Tento výrok se nevztahuje pouze na hlasování ve volbách. Vztahuje se i na jiné oblasti našeho života, ve kterých strávíme svůj čas stěžováním si, pasivním nicneděláním a nepodnikáním žádných kroků, které by nás mohly někam zavést.

Platón připomíná, že se musíme postavit na stranu toho, co chceme, a udělat všechno pro to, aby byl náš hlas slyšet, když je to pro nás důležité.

6. Dělejte dobré věci

„Dobré činy, které vykonáme, nám dodávají sílu a inspirují jiné k dělaní dobrých věcí.“ – Platón

Vytvářet svět a dělat z něj lepší místo pro život není těžké. Musíme jen sami sobě ustoupit z cesty.

Nesmíme být svou vlastní překážkou a musíme lépe zacházet s vlastními pocity i pocity druhých.

Když budete dělat dobré, pozitivní věci pro druhé, vy se budete cítit dobře. Tento postoj může povzbudit ostatní, aby jednali podobným způsobem.

Nestačí to udělat jednou. Musí se to stát zvykem. Musíme být konzistentní.

7. Využijte svou moc pro dobro světa

„Velikost člověka se měří podle toho, jak zachází s mocí, která je mu dána.“ – Platón

Každý člověk má něco, s čím se vyplatí podělit se se světem. Platí to i v případě, když si myslíte, že nic takového nemáte.

V každém z nás je něco, co svět potřebuje. Někteří z nás si vyberou práci v oblasti služeb pro jiné lidi.

Někdo jiný se rozhodne prošlapat se cestou až na samotný vrchol korporačního žebříčku.

V čemkoli spočívá vaše moc, použijte ji k tomu, aby se svět stal lepším místem pro život.

8. Nepřestávejte se vzdělávat

„Když člověk zanedbává vzdělávání, bude do konce svého života kráčet jako chromý.“ – Platón

Život je plný úžasných věcí, které se dají naučit.

Neberte si příležitost a nestraňte se všech věcí, které jsou kolem vás, jen proto, že čekáte na to, až vás někdo osloví a dá vám šanci prorazit ve světě.

Vzdělávání dělá život lepším, krásnějším. Není to jen o získaní titulu, ale také o zájmu učit se nové věci.

Vzdělávání dělá lidi šťastnějšími, moudřejšími a v neposlední řadě i lepšími lidmi.

Zdroj: https://mocvedomi.cz/8-zivotnich-vyroku-platona-ktere-vam-zmeni-zivot/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk