8 důvodů, proč děti v dnešních školách hloupnou

292
Foto: Dollarphotoclub.com

Škola by měla pomáhat dětem růst a dospět. Měla by jim pomoci se stát uvědomělými, zodpovědnými a inteligentními dospělými lidmi, kteří by zvládli umění života a kteří by svými schopnostmi a nadáním mohli přispět ke zlepšení společnosti a světa.

Není nic vzdálenější tomuto krásnému ideálu jako škola v té podobě, jak ji známe dnes.

Školy v dnešní podobě, které existují ve většině zemí světa, přispívají jen k otupování inteligence dětí a naplňují je stresem a obavami.

Výsledkem těchto obav a stresu je pak svět plný zmatku, který můžeme vidět všude kolem.

V tomto článku se podíváme blíže na osm důvodů, proč dnešní školy způsobují, že děti hloupnou a upadají do sklíčenosti.

1. Dnešní škola děti učí podřízenosti

Ve školách se dnes děti učí poslouchat rozkazy, učí se slepě následovat to, co jim někdo řekne. Škola dětem říká, co mají dělat bez ohledu na to, zda se jim to líbí nebo ne.

Děti musí poslušně sedět dlouhé hodiny v lavicích, kde nedělají nic jiného, než to, že se snaží o zapamatování množství informací, které s největší pravděpodobností ve svém životě nebudou nikdy potřebovat.

Škola dětem přikazuje, kdy mohou mluvit, kdy se mohou hýbat, dokonce kdy mohou jít na toaletu.

Zanedlouho děti zcela přestanou důvěřovat svému vnitřnímu hlasu a budou se podřizovat všemu, co od nich autorita vyžaduje. Je hrozné si uvědomovat, jak moc to potlačuje osobnost dítěte.

Není pak žádným překvapením, že děti jsou nešťastné a upadají do deprese.

2. Dnešní škola děti učí, co si mají myslet, ale neučí je, jak mají myslet

Dnešní škola u dětí nerozvíjí schopnost logického myšlení, která by jim při styku s informacemi umožnila formulovat vlastní závěry. Právě naopak.

Děti jsou donuceny věřit věcem, které je ve škole učí, a to bez ohledu na to, zda tyto věci jsou pravdivé nebo ne. Děti jsou donuceny těmto věcem a informacím věřit i bez ohledu na to, zda jim opravdu rozumějí.

Z tohoto důvodu se kritické myšlení u dětí nemá jak zlepšovat a výsledkem je, že děti se pomalu začínají měnit na hloupé roboty.

3. Dnešní škola u dětí nepodporuje rozvoj tvořivosti

Děti mají opravdu velkou představivost, ale škola dokáže dělat zázraky, aby ji v dětech zcela potlačila.

Děti umí být mimořádně tvořivé, jenže výuka umění ve většině škol téměř neexistuje, protože kariéra v oblasti umění se obvykle považuje za málo lukrativní.

Místo toho, abychom dětem umožnili zkoumat své nitro a dali jim možnost vyjádřit své nejniternější myšlenky a pocity pomocí malířství, hudby, divadla a jiných druhů umění, nutíme je trávit většinu času mezi čtyřmi stěnami a učit se nudné věci, na kterých jim vůbec nezáleží.

Tyto nudné poznatky jim navíc nijak nepomáhají kultivovat svou mysl, srdce a ducha.

4. Dnešní škola děti učí, aby se bály selhání a neúspěchu

Díky chybám rosteme a stávají se z nás moudřejší bytosti. Jenže v dnešních školách děti učí, aby se bály chyb, jako kdyby chyby byly nějakým zlem, kterému je třeba se za každou cenu vyhnout.

Ve školách dětem říkáme, že jediný důvod, proč se musí učit, je, aby zvládly písemku či test.

Na děti, které písemkou neprojdou, se pak díváme tak trochu povýšenecky, někdy je dokonce zesměšňujeme, jako kdyby tyto děti byly nějakým nepodarkem.

A tak se děti učí udělat cokoliv, jen aby se vyhnuly chybám. To má za následek, že se později budou vyhýbat zkoušení nových věcí během dosahování životních cílů, jen aby se náhodou nedopustily nějaké chyby.

5. Dnešní škola děti přesvědčuje, že hrát si není správné

Děti ve hře nachází mimořádnou radost, zábavu a smích. Díky hře dětské srdíčko tluče štěstím a život dítěte se rázem změní na oslavu.

Avšak jak děti rostou, pomalu a nenápadně je učíme, že hrát si není správné, protože hra není nijak produktivní. Učíme je, že by měly hru považovat za mrhání časem.

A jako by to nestačilo, děti učíme, aby byly vážné, napjaté a aby se strachovaly o budoucnost. To jen přispívá k tomu, že děti upadají do deprese.

Pak neumí nechat život volně plynout a odpočívat, aby si mohly naplno vychutnávat krásy, které život nabízí.

6. Dnešní škola děti učí, aby nenaslouchaly hlasu svého srdce

Na rozdíl od dospělých, děti jsou se svým srdcem v přímém spojení. Ale po letech „tréninku“, který jim poskytne okolní společnost, se i z dětí stanou dospělí.

Mezi nimi a jejich srdcem je již vybudována vysoká zeď, a proto už nevědí věnovat žádnou pozornost hlasu svého srdce. Tento „trénink“ se odehrává zejména ve škole, kde jsou děti téměř každý den nuceny dělat to, co nesnášejí, co se jim zdá být nudné a zbytečné, ale za co je společnost odmění.

Výsledkem je, že děti přestávají důvěřovat svému vnitřnímu hlasu a následovat ho, a tak ztrácejí kontakt s tím, po čem jejich srdce touží.

7. Dnešní škola děti učí vnímat peníze jako úspěch

Další způsob, jak škola děti ohlupuje, je, že je učí zaměňovat si peněžní příjem s úspěšným životem. Ve škole se děti učí, že hlavním cílem v životě je dobře vydělávat.

Říkáme jim, že mají obětovat téměř třetinu života a nutit se do učení konkrétního řemesla či profese – pak obdrží certifikát nebo diplom, který jim později umožní, aby pracovaly jako otroci ve velkých společnostech.

A tak děti přestanou následovat svou vášeň, která by jejich životu mohla dát opravdový smysl. Místo toho budou po zbytek svého života dělat nudnou práci, která bude pro jejich duši břemenem.

Tato práce jim pomůže tak nanejvýš prožívat, ale nikdy jim neumožní opravdu žít.

8. Dnešní škola děti učí obětovat dnešek pro dobro zítřka

Přítomný okamžik je vše, co máme. Budoucnost, stejně jako minulost, neexistuje, a pokud se na ně budeme příliš zaměřovat, nebudeme schopni se těšit z toho, co je tady a teď.

Většina lidí se bohužel neumí těšit z přítomného okamžiku. Místo toho se stále snaží dosáhnout nějakého cílu v budoucnosti a myslí si, že když ho dosáhnou, budou šťastní a naplnění.

Tento způsob myšlení je dětem vštěpován zejména ve škole. Děti se ve škole naučí věřit tomu, že když obětují dnešek pro přísné studium a dodržování příkazů, zítřek je za to odmění.

A protože se stále zaměřují na budoucnost, promrhají celý svůj život. Na jeho konci jim zůstane jen trpký žal a nesmírná duševní úzkost.

Zdroj: http://Mocvědomí.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz