6 věcí, které ztratíme, pokud se duchovně probudíme

272
Foto: Pixabay.com

S přibývajícím věkem se mění i naše myšlenky, činy a pohled na lásku. Důvodem není jen změna našich životních cílů, ale i zdroje, ze kterých čerpáme.

V okamžiku, kdy se probudí naše skutečné já, se všechno změní. Naše vnitřek i vnější svět kolem nás. Jsme lidé, a proto snadno podléháme negativním vlivům.

Hlouposti mě i teď dokážou naštvat. Kdysi jsem však býval klubkem nervů, plný destruktivních myšlenek.

Nicméně dnes, i když jsem naštvaný, akceptuji svůj život takový, jaký je. Stále se usmívám a snažím se žít jednodušší.

Za několik let jsem se toho naučil a přežil mnoho. Pochopil jsem, že dokážu předejít životním nástrahám.

Tuto uvádím seznam některých druhů emocí a způsoby, jak se povznést nad to, co vás tíží. Pokud se vám to podaří, dosáhnete vyšší úroveň vědomí.

1. Nenávist

Bohužel, v dnešní společnosti vídáme hněv a nenávist až příliš často.

Hněv je jako oheň v našich duších, jenž zamlžuje naše oči kouřem a dusí naše skutečné city. Pocity hněvu jsou odporné a zcela destruktivní.

Tak, jak nás silně ovlivňuje láska, stejně nás ovlivňuje i nenávist.

Pokud jsme dlouho ve společnosti lidí, kteří cítí nenávist, budeme se cítit fyzicky špatně. Jakmile pocítíte sílu hněvu, uvědomíte si, jaká může být pro vás destruktivní.

2. Žárlivost

Žárlivost je srovnávacím nástrojem. Hledíme na to, co máme a porovnáváme se s ostatními.

Jak rosteme a naplňujeme svůj život láskou a soucitem, přestáváme se starat o to, co mají jiní.

Uvědomujeme si vlastní úspěchy i neúspěchy jako vzácné a nenahraditelné.

Tímto způsobem duchovně rosteme. Naši blízcí a naše oblíbené aktivity se nám spojují s radostí.

V momentě, kdy vidíme hlubší porozumění či silnější vyjádření lásky, těšíme se, že jsme toho svědky.

Jsme naplněni radostí, když vidíme úspěchy jiných, protože všichni si zasloužíme, abychom byli šťastní.

3. Strach z neúspěchu

Snad každý z nás jednou zažil strach z neúspěchu. S přibývajícími léty se sice stáváme chytřejšími, ale zároveň se někdy bojíme narušit naše životní jistoty.

Nesmíme zapomínat na to, že škody ze zranění rozšíří naše vědomí jako lekce, ze které se poučíme.

Vítejme proto všechny možnosti růstu a znalostí. Naše nástroje, kterými dosahujeme úspěch, by nebyly takové „ostré“, pokud bychom občas neokusili i utrpení.

4. Nejistota

Nejistota je první negativní emoci, jež se vytrácí z našich myslí, když dosáhneme vyšší spirituální úroveň.

Nejistota totiž nemůže naplnit naše nitro, pokud v srdci máme odevzdanost, lásku a naději do budoucna.

Uvědomte si, že člověk je dokonalá bytost a neustále se vyvíjí do krásy.

5. Úzkost

Budoucnost a minulost nejsou ničím jiným než jednou velkou záhadou.

Zažíváme různé příběhy. Nedovolte, aby vám něco neznámé způsobilo neklid. Mnohdy jsme se s tím již setkali, ale vždy jsme nějak přežili a pak se dostavily lepší časy.

Jak říká jedna stará moudrost: „Deprese je uvíznutí v minulosti, úzkost zase přílišné obavy z budoucnosti.“

Štěstí hledejte v přítomnosti.

6. Pomsta

Pokud nám někdo křivdí, přirozeně mu to chceme oplatit. Když však porazíme své vlastní negativní myšlenky, najednou budeme schopni identifikovat věci, které v nás živili zlobu.

Neměli bychom si osvojovat takovéto chování, pokud nechceme do světa přinést více negativního.

Uvědoměním si potenciálního nebezpečí budeme schopni se mu vyhnout nebo se uchránit před negativními účinky jeho vlivu.

Zdroj: http://thespiritscience.net/2016/02/28/spiritually-awakened/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz