5 zvláštních věcí, které se začnou dít v našem životě, když neúmyslně otevřeme třetí oko

1197
Foto: Pixabay.com

Třetí oko je neviditelným okem, které nám umožňuje vidět pod povrch materiálního, viditelného světa. Podle některých vědců je třetí oko přímo napojené na silný a důležitý energetický uzel, který se nachází přímo uprostřed našeho čela.

Tento bod si najdete přibližně 3 cm nad středem mezi obočím. V tomto článku blíže popíšeme, co lze očekávat, pokud se nám podaří otevřít naše třetí oko neúmyslně.

Třetí oko

Má tvar podobný vajíčku a nachází se uvnitř lebky. Tradovaná představa kosmického vejce, ze kterého se vylíhlo všechno stvoření, je ve skutečnosti metaforou pro naše třetí oko.

Když třetí oko aktivujeme, může se nám podařit vytvořit, nebo přesněji řečeno změnit náš svět a život do zcela nové podoby.

Třetí oko, které je považováno za bránu do naší duše, se také někdy nazývá „adžňá“. Jeho otevření a aktivace má za následek, že začneme jasně vnímat i jinak neviditelné, nehmatatelné světy.

Díky aktivovanému třetímu oku získáváme schopnost vnímat vesmírné vědomí. Toto vesmírné vědomí je zdrojem poznání a moudrosti, které nelze získat materiálními prostředky či materialistickým přístupem.

Podle obecně rozšířeného přesvědčení, pokud máme aktivováno třetí oko, máme i schopnost telepatie, dokážeme vidět duše a duchy či dokonce přijímat prorocké odkazy a vize z vyšších sfér.

Z tohoto důvodu byli lidé s aktivovaným třetím okem často označováni také za „jasnovidce“.

Helena Petrovna Blavatská, významná osobnost duchovního života druhé poloviny 19. století, ve své teosofické nauce uvádí, že schopnost třetího oka je v přímé souvislosti s epifýzou (nazývá se také šišinka) v našem mozku.

Vše nasvědčuje tomu, že neobyčejné schopnosti třetího oka byly u člověka v minulosti rozvinuté více než je tomu dnes. V průběhu posledních staletí, jak lidstvo postupně zapomínalo na svůj duchovní, božský původ, třetí oko začalo postupně atrofovat.

Po nějakém čase se třetí oko smrštilo, a tak se z něj stala epifýza, která se někdy nazývá i šišinka. Dodržováním určitých životních zásad a využíváním určitých technik však epifýze lze navrátit její původní velikost a s tím související neobyčejné schopnosti třetího oka.

Jak můžeme třetí oko aktivovat?

Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, budeme si muset o třetím oku říct ještě něco víc. Pojďme si tedy ujasnit několik věcí.

Když se třetí oko otevře bezděčně, samo od sebe, projevuje se to úplně jinak, než když se nám ho podaří otevřít záměrně. „Příznaky“ náhodného otevření třetího oka často vedou k mnoha problémům, a proto je takové otevření třetího oka považováno za nežádoucí.

Existuje však i řada „dobrých“ a „tvůrčích“ způsobů, jak lze čakru třetího oka aktivovat. Na internetu je k dispozici množství článků, které podávají návod jako třetí oko „otevřít“ bez újmy.

Pokud se věnujete meditaci (rádža jóga) nebo cvičením qi gong, třetí oko máte již pravděpodobně otevřené.

Nerovnováha v působení třetího oka

Pokud se naše třetí oko nachází v disharmonickém stavu, můžeme začít pociťovat řadu problémů. Po fyzické stránce se může jednat například o zhoršení zraku, bolesti hlavy ale i problémy se sluchem a čichem.

Po emocionální stránce může mít zablokována čakra třetího oka zase za následek vznik iluzorních a zkreslených představ o vlastním životě, nadměrnou zasněnost a až odtržení se od pozemské reality, přelétavost a ignorování naší intuice.

5 příznaků náhodně otevřeného třetího oka

1. Barvy a denní světlo „vidíme“ úplně jinak než dříve

Aktivované třetí oko se občas nazývá také šestý smysl, protože když je aktivováno, ovlivní i všechny ostatní smysly, ale nejvíce právě zrak. Proto se také nazývá „okem“.

Barvy se nám budou zdát zářivější a světlo jasnější. Můžeme však také začít rozeznávat i zvláštní vůně. Kromě toho můžeme dokonce cítit a slyšet vjemy, které ve skutečnosti neexistují.

Takové téměř psychotické stavy jsou běžné pro většinu lidí, kterým se podařilo neúmyslně třetí oko aktivovat.

2. Míváme živé a podivné sny, které nás obírají o spánek

Je to tak. Živé sny a zhoršený spánek je nejčastějším trápením, které nás postihne, pokud se naše třetí oko otevře bezděčně.

Jelikož vše vnímáme na mnohem jemnější a hlubší úrovni, budeme také „zachycovat“ vize a telepatické odkazy z vyšších sfér. A nejjednodušší způsob, jak je můžeme „přijímat“ je právě prostřednictvím snů. Naše sny se tak stanou bojovým polem podivných emocí a obrazů.

V případě, že se živé sny a nedostatek spánku ještě více zesílí, lidé často sáhnou po lécích na spaní, čímž donutí třetí oko znovu atrofovat.

3. Bolesti hlavy a zvláštní tíživé pocity

Ty jsou často výsledkem nerovnováhy v našich čakrách.

Náhodné otevření třetího oka velmi často poukazuje na fakt, že mezi našimi čakrami jsme zatím ještě nedosáhli rovnováhu, jakož i to, že jsme ještě neprovedli žádnou opravdovou očistu.

To je důvod, proč se všechny tyto „energie“ začnou projevovat problematickým způsobem. Nenaolejované kolo se otáčí také, ale o dost těžší. A když na takové kolo vyvineme ještě větší tlak, mohou nastat problémy.

Totéž se může stát s našimi čakrami, které mají údajně podobu energetických otáčejících se kruhů nebo kol. Netřeba však zvlášť zdůrazňovat, že pokud se u nás pravidelně objevují bolesti hlavy, měli bychom navštívit našeho lékaře.

4. Začínáme mít pocit, že každodenní skutečný svět je jen snem

Při neúmyslném aktivování třetího oka se také budeme cítit být odtrženi od skutečného světa.

Budeme mít ten zvláštní pocit jako bychom žili pouze ve snu, jako kdyby bylo všechno jen podvod a na ničem už nezáleželo.

Tento životní pocit je výsledkem toho, že otevřené třetí oko nás spojuje s vyššími sférami a takříkajíc nás nutí více vnímat existenci těchto sfér než existenci každodenního hmotného světa.

5. Naše vztahy s jinými se začnou rychle měnit

To, že je aktivována čakra našeho třetího oka, budeme ještě více vidět a pociťovat právě ve vztazích s druhými, zejména v těch dlouhodobějších. Co jsme dříve považovali za pravdivé a poctivé, začneme nyní lze vnímat jako falešné a ubohé.

Otevřené třetí oko rozpozná pravdu rychlostí větší, než je rychlost světla.

Pokud však nejsme připraveni na takový příval informací, může se stát, že situaci nezvládneme a některé z našich vztahů se rozpadnou.

Zdroj: https://mocvedomi.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk