5 znaků, že váš duchovní průvodce se vás snaží kontaktovat

698
Foto: Pixabay.com

Všimli jste si někdy, že jste opakovaně zas a znova viděli určité číslo? Mohlo by to být znamením toho, že se vás váš duchovní průvodce pokouší oslovit a vést vás k další velké věci, která se má udát ve vašem životě.

Někteří lidé si pletou tyto opakované situace s obyčejnými náhodami. Jde však o víc než jen tohle. Potkat duchovních průvodců je něco jiného než obyčejná náhoda.

Vidíte nějaký vzorec ve věcech, které máte rádi nebo narážíte na výskyt mnoha shod okolností? Zažíváte synchronicity doslova všude, kam se pohnete?

Tehdy to znamená, že váš duchovní průvodce je připraven pomoci vám při duchovním probuzení hluboko ve vašem nitru.

Zde je šest věcí, které se stanou, když vás začne duchovní průvodce kontaktovat.

1. Osloví vás prostřednictvím hudby

Váš duchovní průvodce ví, který druh hudby potřebujete v určitých specifických chvílích svého života.

Můžete zaslechnout píseň, kterou jste neslyšeli už velmi dlouho nebo uslyšíte píseň, kterou jste ještě nikdy předtím ve svém životě neslyšeli.

Je to snaha vašeho duchovního průvodce spojit se s vámi a dovést vás k tomu, abyste se v dané chvíli cítili určitým způsobem.

Oni komunikují nejlepším možným způsobem, jaký znají. Hudba představuje jedno z nejhlubších spojení, které máme se vším, co je kolem nás.

Pečlivě poslouchejte texty těchto písní. Najděte si způsob na jejich opakované poslechnutí. Dopřejte si čas, abyste přežili zkušenost probuzení, na kterou čekali.

2. Osloví vás prostřednictvím snů

Můžete si začít všímat, že ve vašich snech je patrný výskyt určitého vzorce.

Může jít o konkrétní věc nebo nějaký nejasný pocit, který jste kdysi dávno cítili, ale od té doby už na něj dávno zapomněli.

Toto je snaha vašeho duchovního průvodce říci vám něco prostřednictvím snů. Všimněte si, že při dalším opakování snu by to mohlo být vaším dalším krokem v duchovním probouzení.

3. Osloví vás prostřednictvím vůní

Váš duchovní průvodce přesně ví, jaký druh vůní ve vás vyvolává dojem milování. Téměř jako nostalgická vůně, kterou jste velmi dlouho měli rádi a až dosud jste neměli možnost vdechovat ten příjemný vzduch.

Je to snaha vašeho duchovního průvodce oslovit vás prostřednictvím vůní, které si vy spojujete s různými pocity. Například s pocitem milování, smutku, obav nebo s jinou emocí, která ve vás vyvolává to, že se cítíte určitým specifickým způsobem.

Pokud vás tyto nostalgické vůně nějakým způsobem vyhledávají každý den, pak to může být vaše příležitost na to, abyste zažili duchovní probuzení.

4. Oslovení prostřednictvím výskytu mincí

Nacházíte mince na divných místech, kde byste to nikdy neočekávali?

Pak to znamená, že váš duchovní průvodce se vás snaží oslovit ve chvílích deprese, smutku nebo tehdy, když máte nějaké špatné pocity.

Je to něco, jako kdyby vám váš duchovní průvodce říkal, že se nemáte vzdávat naděje. Také to, že se musíte udržovat v pohybu směrem dopředu, jít dál životem i přesto, že věci vám právě teď nevycházejí tak, jak byste si to přáli.

Váš duchovní průvodce se snaží oslovit vás tím, že vám dává mince, abyste uviděli světlou stranu života.

5. Oslovování prostřednictvím textu

Váš duchovní průvodce si najde různé způsoby, jak vás oslovit prostřednictvím textu, který si můžete v určitém okamžiku přečíst. Vezměte si například situaci, kdy čtete nějakou literaturu, která vás přiměla rozplakat se nebo vás rozesmála.

Je to projev snahy vašeho duchovního průvodce, který se s vámi chce spojit tak, že vás dovede k procítění něčeho hlubokého ve vašem nitru.

I kdyby to byla jen krátká věta, která vás začala rozhlodávat, byl to on, kdo se snažil dovést vás k uvědomění si něčeho o sobě.

Příště, když se rozhodnete jít si koupit knihu, nechte se ke knize přivolat její textem. Nechte, aby vás váš duchovní průvodce navigoval stranami knihy, jako kdybyste se spolu nevědomky procházeli.

Všechno jsou to náznaky toho, že váš duchovní průvodce se zoufale snaží vytvořit s vámi kontakt a nasměrovat vás na správnou cestu vedoucí k vašemu dalšímu velkému duchovnímu probuzení.

Důležité je to, abyste byli otevření k příležitostem, které jsou ve světě a abyste takto mohli zažít se svým průvodcem spojení hlouběji než kdykoliv předtím.

Zdroj: https://mocvedomi.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk