5 znaků, podle kterých víme, že jsme nositeli naší rodinné karmy

896
Foto: Pixabay.com

Karma, která se přenáší z předků na potomky prostřednictvím pokrevní linie, se nazývá rodinná karma.

Členové rodiny, kteří jsou po duchovní stránce nejvyspělejší, ponesou tyto „energetické bloky“ rodinné karmy během celého svého života – od narození až do momentu, kdy se jim podaří z okovů rodinné karmy osvobodit.

Rodinná karma a energetické bloky

Energetické bloky rodinné karmy se mohou z jedné generace na druhou přenášet fyzicky, verbálně, energeticky nebo na podvědomé úrovni.

Období, kdy si s našimi rodiči přestáváme rozumět, hádáme se s nimi, a dokonce k nim pociťujeme silný hněv, jsou způsobena energetickými pouty, která sahají k zážitkům a událostem v minulosti.

Karma se mohla u nás a u našich rodičů nahromadit z našich nebo z jejich minulých skutků. Naše karma se mohla nahromadit například tak, že jsme v minulosti někomu ublížili nebo jsme se odmítli naučit lekci, kterou nám v té době život přinesl. Totéž samozřejmě platí i pro naše rodiče.

Celou tu zamotanou spleť rodinné karmy jsme zdědili od našich rodičů, ti ji zdědili od našich prarodičů, ti ji zase zdědili od našich prastarých rodičů a tak dále.

Uveďme si příklad. Řekněme, že naše babička je až přehnaně vlídná a laskavá. O každého se stará až do té míry, že ji každý začne využívat, včetně starého otce, který je alkoholik a silný kuřák.

Naše matka pak od naší babičky zdědí karmu, která se bude během celého života u matky projevovat jako sebeobětování. A toto sebeobětování bude mít dále za následek, že matka nebude věnovat potřebnou pozornost a lásku ani sama sobě, ale ani svým dětem.

Podobných karmických „scénářů“ či „schémat“ je několik. Občas se přenášejí z jedné generace na druhou v podobě tradic, ale jejich účelem je jediné – držet nás v útlaku a v tísni a také zakrývat před námi pravdu.

Tímto způsobem zůstáváme v zajetí systému, který drží vědomí lidstva jako celku na nižších, hustších frekvencích.

Jako děti našich rodičů tedy neseme karmickou DNA, kterou jsme od nich zdědili. Může být velmi jemná, ale i naopak, mimořádně tuhá.

Pokud se u Vás objevuje alespoň jeden z následujících pěti znaků, znamená to, že na svých bedrech nesete karmu celé Vaší rodiny.

Členové rodiny, kteří jsou nositeli rodinné karmy, se obvykle vyznačují následujícími mimořádnými rysy:

1. Ve srovnání s rodiči, jakož i s našimi sourozenci jsme nesrovnatelně uvědomělejší a po duchovní stránce vyspělejší.

2. Cítíme, že se od celé naší rodiny značně odlišujeme.

3. Čas od času se u nás objeví nemoc, jejíž původ si nijak neumíme vysvětlit. Občas máme dokonce pocit, že na ramenou nosíme problémy celého světa.

4. Často se stává, že jsme zatažení do zvláštních a nepříjemných rodinných záležitostí.

5. Uvědomujeme si opakující se vzorce chování v naší rodině a u našich předků. Toužíme se z těchto vzorců či schémat vyprostit a změnit je.

Jak přetrhnout energetická pouta?

Pokud se chceme vymanit z vlivu energie našich rodičů, musíme nejprve vymanit zpod jejího vlivu naši mysl a emoce.

Budeme muset nahlédnout do svého nitra a uvědomit si, do jaké míry se zatím náš život odvíjel na základě pravidel a iluzí našich rodičů. Velmi rychle pochopíme, že tato pravidla a iluze mají původ ve strachu a v názorech našich rodičů.

Poté, jak očistíme své nitro a vymaníme se z energetických pout, jsme volní a připraveni našim rodičům odpustit. Jsme připraveni ihned „vyletět z rodičovského hnízda“.

Proseknutí provazů, které nás uvnitř svazovaly a převzetí odpovědnosti za svůj život mimo jiné také znamená, že necháváme větší prostor i našim rodičům, kteří takto také pocítí větší míru svobody, ale i odpovědnosti za svůj život.

Když strachu a iluzím rodičů řekneme „ne“, začneme je vidět v novějším a pravdivém světle. Uvědomíme si, že skutečná identita rodičů nemá nic společného s jejich strachem a iluzemi. Stejně jako my, i naši rodiče jsou duše, které putují vesmírem za svým naplněním.

Když si toto všechno začneme uvědomovat, tak pochopíme, že naši rodiče jsou nevinní a okamžitě jim budeme chtít všechno odpustit.

Udělali pro nás vše, co bylo v jejich možnostech a milovali nás nejlépe jak věděli, ačkoli to vše, co pro nás udělali dnes, vnímáme jako ne dost dobré.

Možná máme nyní pocit, že už od našeho dětství jsme byli obětí egoistické mysli našich rodičů a že celý náš život se zatím odvíjel pouze od jejich iluzí. Pokud však v našem životě chceme už pokročit dál, musíme se přestat vnímat jako oběť naší rodinné karmy.

Několik tipů, jak lze změnit energetická pouta v naší rodině:

1. Meditace a pozorování svého nitra jsou účinné nástroje, kterými se lze dostat k samotnému jádru opakujících se problémů v naší rodině.

2. Když začneme chápat vzorce a schémata chování v naší rodině, budeme je moci i změnit.

3. Rozhodněme se převzít do vlastních rukou zodpovědnost za náš život. Staňme se sami sobě pány, buďme energií pro naši duši, staňme se tvůrci naší vlastní karmy.

Zdroj: https://mocvedomi.cz/5-znaku-podle-kterych-vime-ze-nositeli-nasi-rodinne-karmy/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk