5 věcí, které chce naše duše vědět

408
Foto: Pixabay.com

Většinu našeho života strávíme v roli avatara. Máme ego, osobnost, historii, názory, víru, kulturní zázemí, zkušenosti, preference. Tyto ingredience tvoří naši „osobnost“ a náš pozemský obraz sama sebe. Ale pod těmito všemi lidskými ingrediencemi se skrývá základ všeho. Bez této složky by náš avatar nemohl nikdy existovat. Touto ingrediencí je naše duše. Duše je nadčasová, věčná a nekonečně moudrá. Naše „intuice“ je ve skutečnosti šeptáním naší duše.

Naše duše není od nás oddělená, ale může se cítit oddělená, pokud náš život řídíme pouze egostickou úrovní vědomí. Duše nám poskytuje vedení a snaží se s námi komunikovat, zejména ve chvílích prožívání velkého utrpení.

Následujících 5 informací, které naše duše chce vědět:

1. Máme hluboké city

Jsne určení ke skutečným citům. Nezadržujme svoje slzy a nemysleme si, že je slabošstvím projevit svoje emoce. Je zdravé vnímat hluboce své emoce a dovolit si prožívat bohatství lidských emocí. Vnímejme lásku. Vnímejme smutek. Neprocházejme svým životem jako bychom i přes den byli ve snu, najděme si čas na procítění každého momentu. O tom je totiž život.

2. Jsme zde, abychom prožili život

Jsme zde, abychom naplno prožili bohatost života. Vrcholy i pády. Na konci života nepůjde o to, kolik peněz máme na bankovním účtu a další majetek. Vše, na čem záleží, je najít si čas k ocenění zázraků života. Jsme naživu. Nikdo přesně neví, proč existuje vesmír, jaký je smysl života, či proč vůbec existuje vědomí. Jsme výsledkem obrovského mystéria. Bavte se. Žijme svůj život. Je to krátká cesta, abychom neocenili zkušenosti, vztahy a vzpomínky, které máme.

3. Naše podstata je božská a ne fyzická

Nejsme tělem, ve kterém žijeme. Jsme tím, co si je vědomo těla a mysli. Jsme plátnem, na kterém je namalováno naše ego. Jsme věčná, nekonečná a nehmotná bytost. Jsme spiritiuální bytost, která na moment prožívá lidství. Pokud jsme slyšeli o tom, co jsme, něco jiného, byly to lži. Žijeme v lidském těle, ale nejsme lidmi. Nikdy, na to nezapomeňme.

4. Smrt je iluze

Nikdy neumřeme. Jak bychom mohli umřít, když něco jako smrt vůbec neexistuje? Je zde pouze přechod mezi dimenzemi. My, jako jedinečná část vědomí, nemůžeme být zničeni. Není třeba se obávat, protože není nic, o co bychom přišli. Po smrti se stáváme mnohem více sami sebou, než jsme byli zde na Zemi.

5. Jsme milovaní

Jsme nekonečně milování Universem a vším, co leží za ním. Nemusíme tuto lásku zrovna nyní vnímat, ale na druhém konci fyzické reality leží hostitel spirituální rodiny, kteří na nás všichni čekají. Máme průvodce a anděly, kteří nás ochraňují v tomto i dalších životech. Tvůrce nás miluje více, než vůbec můžeme tušit, protože tvůrce prožívá část sám sebe jako individualitu skrze nás.

Ve chvílích, kdy cítíme smutek, beznaděj a ztrátu smyslu, často zapomínáme, kdo ve skutečnosti jsme. Jsme návštěvníky v této realitě. Následujme svoji intuici, protože tak nasloucháme svojí duši. Meditujme, snažme se napojit více na svoji podstatu, abychom nalezli více míru a lásky.

Zdroj: Thespiritscience.net
Překlad: Radostnezpravy.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.cz