5 hlubokých životních pravd z pohledu buddhismu – když už jednou tyto pravdy pochopíme, staneme se mnohem lepšími lidmi

292
Foto: Pixabay.com

Život není žádný piknik. Abychom mohli vést důstojný život či dokonce přežít, často musíme zdolat mnohé překážky.

Někdy se stává, že se snažíme existenci těchto překážek popírat či ignorovat, protože se nám zdají být příliš náročné a domníváme se, že bychom to nezvládli.

Ať už jsou tyto překážky jakkoli náročné, podstatná je pro nás otázka, zda chceme žít opravdu naplněný a svobodný život.

Podle filozofie buddhismu cesta k dosažení štěstí vede přes přijetí a akceptování všech těch různých aspektů našeho života, dokonce i těch negativních.

V opačném případě, kdybychom některé, zejména ty negativní aspekty našeho života ignorovali, znamenalo by to, že zavíráme oči před realitou a klademe odpor přirozeným silám, které ve vesmíru působí.

Níže si tedy řekneme něco o pěti životních pravdách, které když přijmeme – jak nám radí filozofie buddhismu – objevíme v naší osobnosti ty nejlepší vlastnosti, které budou požehnáním pro všechny.

1. Dělání si starostí nám nijak nepomůže

Všechny obavy a starosti vznikají jen v naší mysli. To nejpodstatnější je však uvědomit si, že ke zlepšení našeho života nijak nepřispívají. Změní naše obavy to, co se nakonec stane?

Ne. To znamená, že obavy a starosti jsou jen ztrátou času. Držme se tedy raději toho, co nám v citátu níže radí mistr a učitel buddhismu, Thich Nhat Hanh – žijme hlavně v přítomném okamžiku a nesnažme se nějak definovat či kategorizovat „předpoklady pro naše štěstí v budoucnosti“:

„Obavy nevedou k ničemu. I kdybyste se obávali dvacetkrát více než nyní, situaci ve světě by to nijak nezměnilo. Právě naopak – vaše obavy a úzkost budou celou situaci ještě více zhoršovat.

A přestože by se situace ve světě nevyvíjela tak, jak bychom si přáli, stále můžeme být v klidu a být si vědomi toho, že děláme to nejlepší, co umíme, a budeme v tom stále pokračovat.

Budeme-li zapomínat na to, že máme klidně dýchat, že máme prociťovat každý okamžik života do hloubky, a také na to, že se můžeme usmívat, jen sotva se nám podaří někomu pomoci.

Nyní, právě v tomto okamžiku, pociťuji štěstí. Kromě toho o nic jiného nežádám. Kromě toho již neočekávám žádné další štěstí navíc, nepředstavuji si žádné podmínky či okolnosti, které by mi přinesli ještě více štěstí.

Nejdůležitějšími principy zde jsou nenucenost, nehonit se za věcmi, nelpět na cílech.“ – Thich Nhat Hanh

2. Chceme-li být šťastní, musíme přijmout skutečnost takovou, jaká je

Buddhismus nás učí, že chceme-li se stát opravdu svobodnými, musíme přijmout skutečnost takovou, jaká je. Místo křečovitého přidržení se našich představ a názorů bychom si raději měli zachovat otevřenost naší mysli a zvědavost, protože pravda, která se dříve nebo později ukáže, může být – a často tomu tak je – velmi překvapivá.

Mnoho lidí se snaží udržet si pozitivní náladu nepřetržitě a myslí si, že by se proto měli vyhýbat všem negativním emocím či situacím.

Tyto negativní emoce a situace bychom však měli konfrontovat a přijmout je – chceme-li být opravdu svobodní. Další velký mistr buddhismu, Pema Chödrön, to vysvětluje nejlépe:

„Máme dvě možnosti – buď se odhodláme prověřit správnost našich přesvědčení, nebo ne. Buď se spokojíme s našimi zafixovanými představami o skutečnosti, nebo začneme správnost těchto svých představ prověřovat.

Podle Buddhy nejlepší způsob, jak by měl člověk prožít svůj život, je učit se mít otevřenou mysl a zachovat si zvědavost – jinými slovy, naučit se prověřovat naše domněnky a přesvědčení, a zejména na nich nelpět.“

3. Musíme se naučit přijmout změnu a nebránit se tomu

Všechno kolem nás podléhá ustavičné změně. Narodíme se, žijeme a nakonec umřeme. Počasí se každým dnem mění. Ať se na život podíváme z jakéhokoliv úhlu pohledu, jedno nelze popřít – všechno se časem mění.

I přesto se mnozí lidé snaží této změně zabránit, udržet lidi, věci a okolnosti v jejich životě pevně „zafixované“ a „neměnné“. Je to však marná snaha vzepřít se skutečným silám, které ve vesmíru působí.

Avšak s přijetím změny jde ruku v ruka i velké vysvobození. A v tomto vysvobození se skrývá ta potřebná energie, která nám umožňuje vytvořit a žít ten život, po kterém tolik toužíme.

Další mistr buddhismu, Daisaku Ikeda, vysvětluje, že když se smíříme s proměnlivostí a nestálostí života, umožní nám to převzít iniciativu do vlastních rukou za účelem provedení pozitivních změn v našem životě.

„Jednou z klíčových představ buddhismu je, že všechno neustále plyne a mění se.

Otázkou proto je, zda budeme tomuto proudu změn jen pasivně přihlížet a necháme se jím unášet tam, kam nechceme, nebo se chopíme kormidla a přispějeme ke vzniku pozitivních změn, těch, které si přejeme.

Zatímco bránění se změnám a snahu o zachování sebe sama bychom mohli přirovnat k zimě, noci a smrti, objevitelského ducha a snahu o uskutečnění ideálů bychom mohli přirovnat k jaru, ránu a zrození.“ – Daisaku Ikeda

4. Hlavní příčinou utrpení je honba za pomíjivými pocity

Až neuvěřitelně mnoho lidí dychtivě baží po těch pocitech, o kterých se domnívají, že je mohou považovat za štěstí. Běžná představa je, že štěstí se projevuje hlavně jako vzrušení, burácející radost či euforie…

Toto jsou však jen velmi proměnlivé a pomíjivé pocity. A neustálá honba za těmito pocity se rychle mění v utrpení právě proto, že tyto pocity vždy rychle pominou.

Skutečné štěstí lze nalézt pouze ve vnitřním míru a klidu. Skutečné štěstí najdeme v případě, že se naučíme být spokojeni s tím, co máme, a také s tím, kým jsme. Filozof, historik a spisovatel, Yuval Noah Harari, to vystihuje naprosto dokonale:

„Podle filozofie buddhismu příčinou utrpení není pocit bolesti, pocit smutku či pocit bezvýznamnosti. Buddhismus za skutečnou příčinu utrpení považuje tu nikdy nekončící a nesmyslnou honbu za pomíjivými, efemérními pocity.

To kvůli této neustálé honbě pociťujeme napětí, neklid a nespokojenost. Kvůli této honbě naše mysl neumí najít v ničem uspokojení.

Podaří-li se naší mysli najít nějaké potěšení, není spokojena, protože se obává, že tento pocit již brzy pomine. A naše mysl dychtivě baží po tom, aby tento pocit zůstal navždy, a dokonce se ještě zesílil.

Avšak z utrpení se nám nikdy nepodaří vyprostit tím, že budeme opakovaně prožívat ten či onen prchavý euforický či slastný pocit.

Člověk se vysvobodí z utrpení spíše tím, že pochopí, jaké nestálé povahy jsou všechny jeho pocity a když po nich přestane bažit.“ – Yuval Noah Harari

5. Meditace je jedním z nejlepších způsobů, jak výrazně zredukovat míru utrpení v našich životech

Jeden z klíčových významů meditace tkví v tom, abychom si začali uvědomovat, že všechno je mimořádně nestálé, a zejména naše pocity. Prostřednictvím meditace se učíme, že to jediné, co opravdu existuje, je přítomný okamžik.

„Podle buddhismu je smyslem meditace následující – v meditaci důkladně, do hloubky pozorujeme, co se odehrává v naší mysli, jakož i v našem těle.

Když se pomocí meditace naučíme pozorovat naši mysl, moc rychle si uvědomíme, jak v mysli neustále vznikají myšlenky a pocity, které ale i hned pominou.

A také si uvědomíme, že nemá žádný smysl snažit se těchto myšlenek a pocitů násilně přidržovat, nebo na nich lpět. Když přestaneme tyto myšlenky a pocity pronásledovat, když přestaneme na nich lpět, naše mysl se najednou zcela uvolní, vyjasní a zavládne v ní klid.

V mysli se objevují a vzápětí mizí všechny možné pocity – radost, hněv, nuda, žádostivost. Ale když už nebudeme po žádném z nich bažit, v momentě, kdy se objeví, je jen jednoduše akceptujeme takové, jaké jsou.

A takto se vlastně naučíme žít v přítomném okamžiku, namísto toho, abychom neustále fantazírovali o tom, co by bylo, kdyby.

Výsledný pocit klidu je tak hluboký, že lidé, kteří se po celý život jen pošetile honí za příjemnými pocity, nemají absolutně žádnou šanci si ho představit.“ – Yuval Noah Harari

Máte-li zájem o konkrétní rady a návody, jak trénovat svou mysl, aby spočívala v přítomném okamžiku, doporučujeme vám nastudovat si podrobnější informace o nejdůležitějších principech buddhismu, případně se seznámit s učeními současných duchovních učitelů, z nichž mnozí do velké míry čerpají z principů buddhismu.

Smyslem všech těchto učení je dosáhnout klidné a jasné mysli, která je hlavním předpokladem šťastného života.

Zdroj: https://hackspirit.com/learn-5-brutal-truths-life-youll-much-better-person-according-buddhism/?utm_source=catalyst&utm_medium=link&utm_campaign=js
Zpracovala: https://mocvedomi.cz/5-hlubokych-zivotnich-pravd-z-pohledu-buddhismu-kdyz-uz-jednou-tyto-pravdy-pochopime-staneme-se-mnohem-lepsimi-lidmi/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.cz