4 skryté projevy chování, které prozrazují násilníka dříve, než se projeví

830
Foto: Pixabay.com

„Pouze to, že na vás někdo nezvedne ruku, ještě neznamená, že není násilník. Násilím je kontrolování, očividná hrubost a také zraňující slova. Nesmiřte se s emocionálním násilím, nemyslete si, že je to v pořádku, protože není fyzické.“ – Tony A. Gaskins ml.

Odhalit tyrany není vždy tak jednoduché, jak se to může zdát z televize a z filmů. Většina lidí chce věřit, že násilníka dokáže odhalit již po jednom rozhovoru.

Naneštěstí to tak vždy není. Rozeznat násilníka často není snadné a před zraky lidí, kteří nejsou aktivně zneužívání, se dokáží navenek skrývat.

Podle psychoterapeutky Amy Lewis Bearové:

„Násilníci mohou být velmi šikovní ve vytváření přitažlivého obrazu, který jiných přesvědčí, že mají pevné morální zásady a že by týrání nebyli schopni. Pozorné a ohleduplné chování násilníka vůči jiným dává jeho obětem větší důvod klást vinu sobě.“

Konečně, jde o manžele, spolupracovníků a šéfů – násilníci velmi často unikají odhalení, protože se snaží, aby jejich násilnické sklony nebyly nápadné.

Je proto důležité vědět rozpoznat násilníka ještě dříve, než se projeví – nebo spíše, než ho odhalí někdo jiný. Je to důležité nejen pro oběti násilí, ale i přátel a rodiny jejich obětí.

Toto jsou čtyři skryté formy chování, které prozrazují násilníka dříve, než se projeví:

1. Násilníci jsou běžní lidé, kteří často dělají tuto jednu věc…

Toto je důležité mít na paměti. Nejde ani tak o skryté chování, jako spíše o fakt mimo dosah násilníků.

Mít se na pozoru před násilníkem neznamená ohlížet se pozdě v noci po postavách či po manželovi se špatnou náladou.

Násilníci vypadají jako běžní lidé ne kvůli tomu, že se umí dobře přetvařovat – ale proto, že to jsou běžní lidé, kteří mimo svých násilnických cyklů vedou úplně normální život.

Mohou mít potíže, jako například problémy s penězi či závislost na návykových látkách, to jsou však vlastnosti i lidi bez násilnických sklonů.

Důležité je mít na paměti: násilníci jsou běžní lidé a díky této znalosti násilníka snadněji poznáte, když se začne předvádět. Co je ale tou pomůckou? Rádi svalují vinu na jiných.

Spisovatel Steven Stosny říká: „Vyhněte se každému, kdo svaluje vinu za své negativní pocity a smůlu na někoho jiného.

Protože se cítí být oběťmi, považují se za způsobilé provádět jakékoliv represálie, které zavedou a převzít jakékoliv odškodnění, které si zvolí. Tito lidé, kteří obviňují vám určitě způsobí bolest, když se do nich zamilujete.“

2. Násilníci netýrají všechny

Obětem násilí mnozí nevěří, protože s násilníkem mají jen dokonale příjemné interakce. Nedejte se chytit do této nebezpečné pasti.

A důležité je mít na paměti, že násilníci nebudou nikdy týrat všechny.

Své oběti si musí vybírat, neboť kdyby týrali každého, kdo jim přijde do cesty, nikdo by se jim nestal natolik blízkým, aby jím mohli manipulovat, ovládat ho a provádět na něm své násilí.

Oběťmi násilníka jsou obvykle lidé, kteří jsou mu blízcí, například partner nebo člen rodiny. Když něčí bývalí partneři shodně hovoří o násilnickém chování té osoby, znamená to výstražnou vlajku.

Vlastně je pravděpodobnější, že je někdo násilník, když s příběhy o násilí přicházejí pouze vybraní lidé z jeho života.

3. Násilníci nejsou násilní stále, když ale jsou…

Toto je jeden z hlavních důvodů, proč mnoho žen dále zůstává ve vztahu s tyranem, nebo se nechají tak polapit, že je těžké odejít.

Protože kdyby násilník se svými oběťmi zacházel špatně po celou dobu, neměl by koho kontrolovat ani týrat, protože by se mu všichni vyhýbali.

Klíčovou vlastností násilníka je, že mu to dokáže projít a své oběti neodežene.

To značí, že může začínat malými projevy násilí – manipulací nebo zaséváním jemných pochybností – a pak přejít ke kontrolující povaze.

Anebo se u nich vyskytují výbuchy násilí – jako jsou křik či údery – a hned potom začít být znovu starostliví a laskaví.

O násilníkovi platí:

Tyto násilné činy nejsou skoro nikdy pouze jednorázové, ale když týrají, „Mají pro tyto incidenty či obviňování osoby, na kterou útočí, dokonale propracované záminky, kdy říkají, že to udělat ´museli´ nebo byli ´vyprovokováni´,“ uvádí WebMD.

4. Násilníci se hrnou do vztahů

Když není oběť, nemá násilník koho týrat. A tak se násilník může dostat do celé řady neúspěšných vztahů, nebo si okamžitě najít další oběť, když se ta první ze situace vymaní.

Toto skryté chování násilnické osoby patří k těm nejprůhlednějším. Aby mohl násilník týrat, potřebuje oběť.

Po odchodu jedné oběti začíná násilník často okamžitě hledat další oběť – nebo se začne chovat co nejmileji a nejlaskavěji, aby k sobě přilákal tu předešlou.

Nejlepší způsob, jak ukončit vládu tyrana, je dostat oběť do bezpečí. Když k tomu dojde, násilník se skoro vždy projeví – konečně, nemá rád, když mu berou oběti.

Závěr

Násilníky mohou být ty nejrůznější typy lidí ze všech oblastí života. Mohou být jakékoliv rasy, pohlaví, náboženství, sexuální orientace či společenské třídy.

Sledování vlastností, které mají všichni násilníci společné, udrží oběti (a také ty potenciální) v bezpečí, pokud budou lidé, kteří jsou jim oporou, vyzbrojení správnými vědomostmi o tom, jak rozpoznat násilníka dříve, než bude moci způsobit trvalou škodu.

Zdroj: https://mocvedomi.cz/4-skryte-projevy-chovani-ktere-prozrazuji-nasilnika-drive-nez-se-projevi/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz