4 pravidla pro dobrý život podle starého mistra Lao Tzu

326
Foto: Pixabay.com

Jak žít inspirativní a klidný život?

Před mnoha staletími mluvil Lao’c o 4 klíčových ctnostech, učil, že když je budete procvičovat, poznáte pravdu o vesmíru.

Tento starý čínský mistr řekl, že žití a procvičování těchto technik vás může otevřít k vyšší moudrosti a většímu štěstí, protože vás probudí ke zdroji a umožní vám přístup ke všem silám.

„Když se vám podaří propojit svou energii s božskou říší prostřednictvím vyššího uvědomění a cvičením antidiskriminačních ctností, přinese vám to původní tajemné pravdy.“ – Lao’c

Lao’c v překladu znamená „starý mistr“. Věřil, že někteří lidé jsou božskými jedinci. Čtyři základní ctnosti se nacházejí v Tao Te Ching, ve sbírce výroků, které vykládají hlavní taoistické učení.

Tato sbírka má 81 krátkých poetických veršů, které jsou plné moudrostí o politice, společnosti a osobním životě a jejím cílem je podpořit osobní harmonii přes pravé vidění a pochopení existence.

Sbírka Tao (známá také jako cesta) mate čtenáře už po staletí se svými záhadnými a záměrnými rozpory, přesto nabízí hluboké rozjímání nad azylem, vedením sebe samého k rozmanitým výkladům a vnitřním otázkám.

“Tao, které může být vysloveno, není věčné Tao. Jméno, které je možno vyslovit, není věčné jméno. Tao je obojí, je to pojmenované i neznámé. Jak nevyslovitelné představuje původ všech věcí. Jak pojmenované je matkou 10 000 věcí. Touha sama může vidět tajemství. Kdo stále touží, vidí jen projevy. A tajemství samo o sobě je branou ke všem porozuměním.” – Wayne W. Dyer, Změň své myšlenky: Žití moudrostí Tao

Sbírka Tao Te Ching je základním textem taoismu, ale také ovlivnila konfucianismus a čínský buddhismus. Patří mezi nejvíce přeložená díla světové literatury. Tento silný text Tao, cesta nebo způsob života, odráží sílu vesmíru, a dokonce i vesmíru samotného.

Zatímco se mnozí snažili najít smysl svého tajemství, jeden muž se ponořil do tohoto textu, doslova žije jeho moudrost, a pak se pohroužil do podstaty tohoto dávného tajemství učení pro moderní publikum.

V roce 2006, zesnulý Wayne Dyer četl 65letý text, bádal a meditoval nad zprávami Lao’c, které jdou do ústraní, aby je cvičil, a nakonec napsal náhledy. Dr. Dyer zkoumal 10 dobře respektovaných překladů textu.

Tuto knihu nazval: Change Your Thoughts – Change Your Life: Living the Wisdom of the Tao (v překladu Změňte své myšlenky – změníte svůj život: Žití moudrostí Tao).

Dr. Dyer hovoří o 4 základních ctnostech Lao’c, které představují nejčistší způsob, jak opustit návyky a omluvy a znovu se připojit ke své původní přirozenosti. „Čím více je váš život sladěn s těmito 4 ctnostmi, tím méně budete řízený nekompromisním egem.“

Tao nás povzbuzuje být v kontaktu se sebou, a to zejména s naším nejhlubším já, protože když víte, kým ve skutečnosti jste, zjistíte, co je věčný mír. Lao’c rád porovnával různé části přírody s různými ctnostmi.

Řekl: „Nejlepší lidé jsou jako voda, která přispívá všem věcem a nesoutěží s nimi. Zůstává na klidných místech, které ostatní odmítají. To je důvod, proč jsou tak podobní cestě Tao. Každá část přírody nám může připomínat kvalitu, kterou obdivujeme a pěstujeme sami sebe – sílu hor, pružnost stromů, veselost květin.“

Vcházíme do života se zdánlivě čistým štítem, otevírají se nám velkolepé cesty s neomezenými možnostmi a volbami.

Abychom věděli navigovat svůj život a uchopili všechny výzvy a dary života, musíme mít kompas, abychom neskončili na skalách nebo ztraceni v moři.

Pro mnohé lidi to může být náboženství, morálka nebo systémy víry předávané z generace na generaci a ony nám mohou dát smysl pro sílu a směr.

Bez ohledu na to, co se děje ve vašem životě, vždy se budete moci opřít o zásadu, kterou představuje například srdce nebo být laskavým.

“Abyste dosáhli stálost ve svém životě, musíte dosáhnout hlubokou podstatu vesmíru. Tato realizace není závislá od jakéhokoli vnitřního nebo vnějšího stavu, ale je výrazem vaší vlastní neměnné duchovní povahy.

Jediným způsobem, jak dosáhnout univerzální způsob, jak udržet stálost všech 4 ctností, je dosáhnout stálost a jednoduchost ve svém každodenním životě.” – Lao’c

Čtyři základní ctnosti nebo pravidla pro zlepšení života vám mohou poskytnout strukturu pro život naplněný vnitřním mírem a významem.

1. Úcta ke všemu živému

Tato ctnost se projevuje jako bezpodmínečná láska a pozitivní pohled na všechny živé tvory ve vesmíru, včetně sebe.

Pak bude závodit vaše duše se vším ostatním. Tato úcta je na celý život, nejen na některé formy.

Měli byste si vážit všechny formy života a ve své podstatě mít vrozené duchovní pochopení toho, jak vesmír skutečně funguje. Že všichni jsme jiskrou jednoho ohně.

Když žijeme s úctou k celému životu, poddáme se potřebě kontrolovat a dominovat. Přirozeně, upřímně oceníme a poděkujeme za svůj život. Tato první ctnost je klíčem ke snížení ega.

“Potvrzujte to tak často, jak je to možné. Protože, když se na svět díváte milujícím způsobem, nebude existovat nic jen láska. A čím více budete milovat druhých, tím méně budete potřebovat staré výmluvy, zejména které se týkají viny.” – Wayne Dyer

2. Přirozená upřímnost

Tato ctnost zahrnuje laskavost a autentičnost. Pro mě to znamená pocit soucitu a všeobjímající lásky ke všem bytostem. Když jsme upřímní a jednáme čestně, přesouváme se k míru a vnitřnímu klidu.

Naše svědomí je jasné, nemáme vnitřní pochybnosti, které mohou zničit naši klidnou mysl.

Mnohé z těchto čtyř pilířů se vztahují na karmu, zákon příčiny a následku, udržení rovnováhy a bezúhonnosti. Tato ctnost je poctivost, jednoduchost a věrnost. – říká Wayne Dyer.

Je to o tom být věrný k sobě samému a kráčet svou řečí. Podle Dyera, pokud zjistíte, že je to náročné, zkuste tvrdit:

„Už déle nepotřebuji být neupřímný nebo nečestný. To je to, kdo jsem a to, jak se cítím.“

3. Umírněnost

Jemnost je velmi silný rys. Je často interpretována jako slabost, jemnost, citlivost, respekt a úcta na celý život.

Možná je tato ctnost zahrnuta i Dalajlámou, který často říká: „Moje náboženství je velmi jednoduché, mým náboženstvím je laskavost.“

V životě je důležitější být laskavým, jak říkat pravdu. Laskavost je důležitější než cokoli jiného. Jemnost je ochranou k odpuštění, přijetí a lásce. Je to podobné jako termín „ahimsa“, který se používá v józe nebo nenásilí.

Když se vzdáme toho, že máme pravdu a začneme být lepšími k sobě a ostatním, mnoho konfliktů zmizí z našich životů.

“Umírněnost obecně znamená, že déle nenecháte dominovat vaši touhu a kontrolu nad ostatními, což vám umožní pohybovat se s rytmem v rámci vesmíru. Budete s ní spolupracovat jako surfař, který jezdí s vlnami namísto toho, aby se je snažil přemoci.

Umírněnost je přijetí lidi takových, jací jsou spíše než trvání na tom, aby byli jako vy. Pokud žijete takovým způsobem, vina zmizí a vy si vychutnáte klidný svět.” – Wayne Dyer

4. Provázanost

Když se podporujeme s laskavými slovy, milujícími činnostmi a péčí o sebe, přirozeně podporujeme ostatních. Tato ctnost je základním principem lidstva. Jsme přirozeně sociální bytosti a ve svém nitru chceme být s ostatními a pomáhat druhým.

Mnohé experimenty dokazují, jak jsou lidé motivováni vztahem. Když dáváme ostatním, sdílíme a podporujeme jiných, můžeme být šťastní. Naše životy jsou smysluplné a naše srdíčka naplněná. Provázanost je o službě.

Otevřené srdce slouží na pomoc ostatním a přináší užitek ostatním bez pomyšlení na vlastní zisk.

Provázanost je také o držení prostoru pro jiné, o poslechu druhého, a o tom být zde pro jiné. Je to radikální milující laskavost v akci.

Tento citát básníka Hafiza to vystihuje: „Dokonce i po dlouhé době, Slunce nikdy neřekne Zemi: Jsi mi něco dlužná.“

“Největší radost pochází z dávání a slouží tak jako náhrada pro váš zvyk dívat se výhradně na sebe. Když uděláte posun k pomoci druhých, aniž byste něco od toho očekávali, budete méně přemýšlet nad tím, co chcete a najdete útěchu a radost v zákoně dávání a sloužení.” – Wayne Dyer

Nechť tyto čtyři ctnosti provoní váš život a všimněte si milost a jednoduchost, které vám přijdou do cesty. Každá z těchto ctností vám přinese způsob bytí, který je lehký, elegantní a plynulý.

Pomůže vám překonat destruktivní chování, samo porážet vzory, které sabotují váš vnitřní klid a štěstí.

“Čtyři základní ctnosti jsou mapou cesty k jednoduché pravdě o vesmíru. Ctít si celý život, žít s přirozenou upřímností, praktikovat něžnost a být nápomocný ostatním představuje zdvojení energetického pole, ze kterého život pochází.” – Dr. Wayne Dyer

Zdroj: http://themindunleashed.com/2016/10/lao-tzus-four-rules-for-living.html

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz