28 citátů, které nám v těžkých chvílích připomenou, v čem spočívá naše skutečná moc

992
Foto: Pixabay.com

Dříve nebo později každý z nás zažije ve svém životě období, že se bude cítit být úplně na dně. Někdo může trpět méně, jiný může procházet skutečným peklem.

V těžkých časech můžeme mít pocit, že jsme v životě prohráli, že jsme bezvýznamní. Jediné, co tehdy cítíme, je smutek nebo lhostejnost.

Možná jste podobně jako já mnoho let trpěli pocity studu a viny, možná jste tak jako já měli pocit, že váš život je v troskách.

Pokud cítíme něco podobného, je třeba si uvědomit, že vyrovnat se s tím může být jedním z nejtěžších úkolů.

Já sám jsem prošel obdobím, kdy jsem si začal uvědomovat větší a celistvou pravdu o životě a o světě.

Do hloubky jsem poznal většinu důležitých duchovních principů či přístupů k životu – např. jak zvládnout náročné okolnosti a situace, jak si uvědomit představu, že nic se neděje náhodou a všechno má svůj důvod apod.

Nicméně se mi nepodařilo začlenit tuto moudrost a principy do mého vlastního života.

Začal jsem klesat na duchu, cítil jsem, že něco se mnou není v pořádku. Bál jsem se, že mám v hlavě o jedno kolečko navíc a celý svůj život chápu naprosto špatně. Myslel jsem, že mám v sobě jakýsi vnitřní blok, který mi brání žít život, který jsem si přál.

Byl jsem uvězněn sám v sobě a cítil jsem úplnou beznaděj. Když jsem se porovnával s jinými lidmi, vždycky jsem měl dojem, že to mají v životě snazší než já.

Celou dobu jsem vnímal sebe sama jako oběť a ať jsem se snažil jakkoli, nepodařilo se mi z této mentality oběti vyprostit.

Úryvky z knih, citáty nebo moudrosti, které mě za ty roky nejvíce oslovili, jsem si zapsal nebo uchoval v paměti. A tato sbírka citátů, úryvků a moudrostí mi v těch nejtěžších časech, ačkoli to vypadalo beznadějně, vždy velmi pomohla.

Když jsem se cítil být na dně, krátký a jednoduchý citát se vždy dotkl citlivé struny v mém nitru.

V tom okamžiku jsem si uvědomil to, co všichni velmi dobře víme – že jsme mnohem silnější, než si připustíme, a že všichni jsme neoddělitelnou součásti Zdroje.

Zdroje, ze kterého vše pochází. Můžeme ho nazvat Bůh, ale můžete ho nazvat podle vašeho přesvědčené nebo představy.

Ale jo, uvědomuji si, že jsem právě o sobě prohlásil, že jsem Bůh! To je v pořádku, každý z nás je Bůh. Vy taky!

Někdy stačí hluboká moudrost obsažená v několika málo slovech, aby nám připomněla naši skutečnou podstatu.

Když si uvědomujeme naši pravou podstatu, na celý svět se pak díváme z té pravé a původní perspektivy. Vše pak vidíme v pravém světle.

Pokud ve svém životě právě procházíte těžkým obdobím, dále v článku si přečtěte několik citátů.

Doufáme, že tyto citáty vám přinesou alespoň trochu útěchy a povzbuzení. A hlavně nezapomínejte, že „když procházíte peklem, hlavně nepřestávejte jít dál“.

1. „Pokaždé, když se cítíte osamělí nebo ztraceni v temnotě, přál bych si, aby se mi podařilo ukázat vám to překrásné světlo, které je vám vlastní a které máte ve svém nitru.“ – Hafiz

2. „Ve vašem nitru září světlo, které je jasnější než tisíc sluncí.“ – Robert Adams

3. „Nádherný den se vždy začíná nádhernými myšlenkami. Ihned po probuzení se na chvíli zamyslete nad tím, jaké drahocenné privilegium je být naživu a zdravý.

Jsem si docela jistý, že ve chvíli, když si to začnete uvědomovat, budete mít pocit, že být naživu je požehnáním. Chvíle naplněné vděčností jsou chvíle hodné žití.“ – anonym

4. „Často jsme na sebe příliš přísní. Proto bychom se měli občas na chvíli zastavit, uklidnit a naučit se obdivovat náš život – za všechen žal, který nás naučil soucitu; za všechnu bolest v srdci, po které nám zůstaly jen vrásky; za všechna utrpení, která nás zocelila.

Navzdory všem obtížím jsme stále naživu, a dokonce se vyvíjíme k lepšímu, na co můžeme být právem hrdí.“ – autor neznámý

5. „Neexistuje žádný dobrý důvod, proč byste měli o sobě pochybovat. Když máte jasnou představu o svých záměrech a touhách, budete si umět poradit za všech okolností.

Pokud nyní máte pocit, že jste zabloudili (což mimochodem není možné), s odstupem času si uvědomíte, že jste nezabloudili a že i tato zkušenost přinesla své ovoce.

Ve skutečnosti jste vaši cestu životem jen o něco rozšířily a zpestřily.“ – Bashar

6. „Představujme si, že žijeme život v jeho nejlepší a nejvelkolepější podobě, protože vždy se stáváme tím, v co věříme.“ – Oprah Winfrey

7. „Představa, že bychom se měli změnit, nás může děsit. Víte však, co je ještě děsivější? To, že dovolíme strachu, aby nám bránil v našem růstu, vývoji a pokroku.“ – Mandy Hale

8. „Jsme poutníci na kosmické výpravě. Jsme částečkami hvězdného prachu, který se víří a tančí v nekonečném prostoru. Život je věčný.

My jsme se jen na chvilku zastavili, abychom se mohli setkat, poznat, milovat a abychom společně sdíleli tento vzácný okamžik. Náš život je jen taková malá závorka ve větě věčnosti.“ – Paulo Coelho

9. „Nebojte se strhnout masku ze své tváře, protože vaše pravá tvář je nádherná.“ – Rumi

10. „Nikdy se vám nepodaří začít psát novou kapitolu svého života, pokud stále a dokola čtete tu starou.“

11. „Všichni jsme utkáni z hvězd.“ – Moby (poznámka redakce: Všechny prvky mimo vodíku vznikly z hvězd)

12. „Nemějte žádné obavy ani strach. Život je jen taková krátká jízda.“ – Bill Hicks

13. „Můžeme žít pouze dvěma způsoby. První z nich je žít, jako kdyby neexistovaly zázraky. Druhý znamená žít, jako kdyby všechno bylo zázrak.“ – Albert Einstein

14. „Kdyby nebyla tma, nemohli bychom vidět hvězdy.“ – anonym

15. „Nebuďte smutní, že se cítíte osamělí. Nejste osamělí. Ve vašem nitru se skrývá celý vesmír.“ – Rumi

16. „Většina bolesti, se kterou se snažíme vyrovnat, ve skutečnosti pochází pouze z našich myšlenek.“ – anonym

17. „Nikdy neporovnávejte svůj život se životem někoho jiného. Váš život je jen váš. Život není soutěž.“ – anonym

18. „Dostali jste tento život, protože jste byli dost silní na to, abyste ho žili.“ – anonym

19. „Život se snaží člověku podsunout právě takovou zkušenost, která je pro vývoj jeho vědomí nejpotřebnější.

Víte, kdy poznáte, že potřebujete právě tuto zkušenost, kterou nyní procházíte? Víte to tehdy, když si začnete uvědomovat, že je to zkušenost, kterou právě procházíte.“ – Eckhart Tolle

20. „Když začneme být vděční za to, co už máme, udělali jsme první důležitý krok ke skutečnému bohatství a hojnosti.“ – Eckhart Tolle

21. „Ve chvíli, kdy objevíme v našem srdci tu výjimečnou věc, která se jmenuje láska, ve chvíli, kdy začneme cítit její hloubku, když začneme mít z lásky potěšení, a dokonce cítit extázi, tehdy zjistíme, že se celý náš svět zcela změnil.“ – Jiddu Krishnamurti

22. „Neptejme se, co potřebuje svět. Raději si položme tyto otázky: „Co nás skutečně naplňuje? Při jakých činnostech naše srdce opravdu ožívá?“

Když si odpovíme na tyto otázky, měli bychom se zaměřit pouze na to, při jaké činnosti naše srdce ožívá. Protože to, co svět zoufale potřebuje, jsou lidé, kteří jsou pro něco zapálení a při čem jejich srdce ožívá.“ – Howard Thurman

23. „Celou tu dobu, všechny ty dlouhé roky jste sami sebe kritizovali a jak můžete vidět, nikam to nevedlo. Odteď raději zkuste zacházet s sebou vlídněji a budete překvapeni, co se stane.“ – Louise Hay

24. „Nikdy nezjistíme, co se v nás ukrývá, dokud nepadneme úplně na dno. Díky tomu se můžeme znovu vzchopit a být silnější než kdykoliv předtím.“ – Melissa Molomo

25. „Všechna ta bolest, kterou jste prošli, je nic ve srovnání s radostí, která teprve přijde.“ – Římanům 8:18

26. „Každý boj, kterým jsme museli projít, nás zušlechtil a udělal z nás takové lidi, jakými jsme dnes. Buďme proto vděční za těžké časy, protože díky nim se stáváme silnějšími.“ Pravinee Hurbungs

27. „Když právě procházíte těžkým obdobím, nezapomínejte, že život nám nestaví do cesty překážky proto, aby nás zničil. Život nám staví do cesty překážky proto, aby nám pomohl posunout se dál, růst a zesílit.“ – Joel Osteen

28. „Život testuje naši vůli dvěma způsoby – buď tak, že se v našem životě neděje vůbec nic nebo tak, že se všechno začne dít najednou.“ – Paulo Coelho

Doufáme, že jste v těchto citátech našli alespoň trochu potřebné útěchy, zejména tehdy, když procházíte těžkým životním obdobím. Přejeme Vám hodně štěstí a lásky.

Zdroj: https://mocvedomi.cz/28-citatu-ktere-nam-v-tezkych-chvilich-pripomenou-v-cem-spociva-nase-skutecna-moc/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk