18 pravd o životě, které musí znát můj syn, než se v osmnácti vydá do světa

197
Foto: Pixabay.com

Když mi bylo 18 let, musel jsem do světa. Jako každý hloupý Honza.

Sbalili mi raneček, dali buchty a pár rad: Buď hodný! Všechny poslouchej! Jen tak uděláš díru do světa!

Hloupější rady jsem nemohl dostat.

Život je totiž jako tetris. Když zapadneš do řady, zmizíš.

Až bude mému synovi 18, chci, aby si uvědomoval následujících 18 pravd, které bych si sám přál vědět, když mně bylo 18:

Pravda 1: Úspěch je relativní pojem

Odmalička jsme vedeni k dosažení úspěchu. Ale co „úspěch“ opravdu znamená?

Když jsem začal tvořit magazín FC, dávali mi čtenáři najevo, že životním cílem někoho jsou peníze, ale dalšího zdraví, vnitřní spokojenost, vyvážené vztahy, smysluplně využitý čas, celkové naplnění duše.

Kdo z nich má pravdu? Samozřejmě každý. Kolik lidí, tolik snů a podob úspěchu existuje.

Proto, milý „Honzo“, věř, že co je úspěchem pro Tebe, může být opakem úspěchu pro jiné. Tak odlišní lidé jsou.

Vždy si v první řadě promysli a pojmenuj SVŮJ úspěch. A za touto hlavní hodnotou svého života jdi. I kdyby jí nerozuměl celý okolní svět.

Pravda 2: O svůj sen se musíš postarat sám

Z důvodu výše uvedeného jedny lidi možná Tvůj sen zaujme. Druzí Tě možná i podpoří. Ale ve výsledku nikdo Tvůj sen neobstará.

Nezlob se za to na všechny v okolí. Každý se totiž musí a potřebuje zajímat hlavně o svůj sen. V tom je svět spravedlivý.

Když se bude každý člověk starat primárně o svůj sen, bude postaráno o sny všech lidí na světě.

Pravda 3: Tvůj potenciál je přímo úměrný tomu, jak dobře znáš sám sebe

Všichni jsme zrozeni pro úspěch. Všichni totiž ve své DNA máme jedinečné předpoklady – přednosti, které nemá nikdo jiný. První podmínkou Tvého úspěchu je ovšem jejich uplatnění.

Pamatuj: Kdo pozná sám sebe a maximalizuje své silné stránky, dojde do svého cíle.

Kdo nezná sám sebe a vyhýbá se tvrdé práci na svých přednostech, do svého cíle dojít nemůže. Není to proto, že by měl nedostatek schopností. Pouze má nedostatek vnitřní ochoty a vůle vybudovat si SVOU budoucnost.

Pravda 4: Nic nám nečiní tak dobře jako to, co děláme od srdce

Uvidíš, že žádný objem peněz, světské slávy nebo vnějšího ocenění nedokáže vyvážit pocit, který máme, když děláme něco od srdce. To nás činí šťastnými, ba nejšťastnějšími.

Proto následuj své srdce a spokojenost začne následovat Tebe.

Pravda 5: Většina lidí bohužel nedělá to, co má ráda

To poznání Tě překvapí: Davy lidí nežijí životy, o kterých sní. Ne proto, že by to bylo nemožné, nebo toho nebyli schopni. Mnozí jsou jen pohodlní, neochotní o své sny dostatečně usilovat. Nechtějí je pro sebe uskutečnit. Paradox? Ani ne.

Žádný úspěch nepadá z nebe. Úspěch se musí vytvořit. Je to nesnadné, vytváří se totiž za hranicí vlastního pohodlí. Nicméně, co máme ve své DNA, ve své touze, stojí za to uskutečnit, ať je to jakkoli nesnadné.

V této souvislosti si, prosím, dej pozor. Čím starší budeš a čím více se budeš rozhlížet, tím větší budeš mít sklon uvěřit, že musíš skončit stejně jako ty davy lidí – v životě, kde se za sny nekráčí a kde se nenávidí všichni, kteří za těmi sny vykročili.

Nepadni do této pasti. Raději přemýšlej, proč vlastně lidé na své sny rezignují.

Pravda 6: Většina lidí se s věkem začne bát svých představ

Podívej se na děti – mají hlavu plnou představ. Věkem se ale lidé od svých představ odpojují. Pro dospělé je už dřina být kreativní, tvořit si lepší realitu, nacházet na všem špatném něco dobrého. Mnohem snazší je rezignovat. Smířit se pouze se stavem, jaký je, a život nikam neposouvat.

A chceš vědět, proč se dospělí takto mění?

Pravda 7: Většina lidí věkem ztrácí spontánnost

Jsou dvě sestry: Kreativita a Spontánnost. Spontánnost lze jedním slovem definovat jako samovolnost. Ochota v daném okamžiku zkusit jiné věci, které nás jen maně napadnou – prostě vystoupit z rutiny.

Jestliže v životě najedeme na koleje, které nás den co den vozí stejným prostředím a návyky, spontánnost zanikne – už nikdy se neotevřeme neočekávaným překvapením a novému objevování.

Často v magazínu FC připomínám: Jen si vzpomeň, jaké to bylo být dítětem! Kolik jsi měl snů! Co všechno se mohlo stát! Za čím vším jsi byl ochoten jít! V jakémkoli okamžiku za tím, co Tě napadlo!

Kam zmizely ty sny? Zeptej se lidí, co všechno si tehdy slibovali. Proč tedy teď sami sebe zklamávají?

Pravda 8: Většina lidí po odchodu ze školy přestane číst

Zeptej se lidí ve svém okolí, jakou knihu četli naposledy. Zřejmě uslyšíš: „Žádnou, a už hodně dlouho.“

Zeptej se proč. Uslyšíš, že na to není čas.

Fajn. Podívej se tedy, na co mají čas – jak svůj čas tráví: u stokrát přehraných filmů a přežvýkaných zpráv. Jako by nestáli o nic nového. Jako by se nechtěli nic skutečně dozvědět. Jako by chtěli být ujišťováni, že svět se stále zhoršuje; že příležitostí je stále méně; že život snad ani nemá smysl žít.

Že se zkrátka není proč snažit. Že je lepší zůstat ve své zóně pohodlí.

Tak k čemu číst nějakou novou knihu? Proč hledat více poznání, příjemnější realitu, lepší život, když to tolik bolí – otočit stránku a soustředit se?

Pravda 9: Většina lidí více mluví, než naslouchá

Nebo si snad myslíš, že se lidé chtějí něco dozvědět? Jediným způsobem, jak se něco můžeme dozvědět, je naslouchat druhým. Ne poslouchat, naslouchat!

Staň se tedy svědkem průměrného rozhovoru dvou běžných lidí. Zjistíš, že oba spolu mluví, ale ani jeden nenaslouchá. Uši mají nastražené jen proto, aby poslouchali, tedy aby vyčekali okamžik, kdy druhý přestane mluvit a oni mohli pokračovat.

Pravda 10: Lidi nikdy sám nezměníš

Štve Tě to? Chceš to změnit? Tak tady máš důležitou, i když smutnou a tvrdou pravdu. Jako první ji poznáš u svých rodičů:

Lidé jsou takoví, jací jsou. A takoví také zůstanou, pokud se sami nebudou chtít změnit.

Zdůrazňuji: Sám nikoho nezměníš, pokud se on sám nebude chtít aktivně změnit.

Nemarni tedy svůj čas a energii předěláváním lidí.

Nemarni svůj čas a energii přílišným vysvětlováním a obhajováním svých postojů.

Nemarni svůj čas a energii snahou zavděčit se každému.

Je to zbytečné.

A nakonec, ať lidé souhlasí, nebo nesouhlasí s tím, pro co se rozhodneš, časem zjistíš, že na tom přestane záležet. Tvým motorem přestane být něčí posvěcení a začne jím být Tvé srdce, Tvé štěstí, Tvá hrdost, Tvé naplnění.

Pravda 11: Jsi odrazem pěti osob, s nimiž trávíš nejvíce času

Jak často zdůrazňuji v magazínu FC, účelem Tvého života není nalézt sám sebe, ale sám sebe vytvářet. Přitom nejsi sám, kdo má vliv na to, jak se vytváříš.

Všichni jsme odrazem svého okolí – to nás učí vidět svět, příležitosti, svou hodnotu. Jsme-li obklopeni negativními myšlenkami, nedivme se, že je máme sami – že na křižovatkách osudu myslíme spíše na neúspěch, selhání, pasivitu.

Proto pracuj na tom, ať jsi obklopen jinými lidmi – těmi, které obdivuješ; jinými myšlenkami – těmi, které Tě inspirují; jinými pocity – těmi, které Tě posouvají.

Ne, žádného člověka na světě nemůžeš změnit. Nicméně máš svaté právo si vybrat, komu ve své blízkosti věnuješ svou pozornost a energii.

Pravda 12: Okruh Tvých přátel se mění podle toho, kde se právě nacházíš

Ohlédneš-li se, uvědomíš si, že většina přátel s Tebou zůstává vždycky jen po určité období. Život je totiž změna, a kdykoli se pohneš, změní se i Tvé priority a okruh Tvých přátel.

Nepropadej lítosti. Inspiruj se hodinkami – na nich čas běží vpřed. To proto, abychom se zbytečně nevraceli k ničemu, čeho doba už vypršela.

Archivuj si vzpomínky, veď si pečlivou kartotéku toho, co Tě ponaučilo. Ale pamatuj, že život se tvoří teď a všechno důležité je před Tebou.

Proč nepropadat skepsi, když stárneme?

Pravda 13: Tvůj potenciál roste s věkem

Člověk je jako víno. Zraje. Zúročuje svou minulost, chyby, zkušenosti.

Většina lidí, jak stárne, má bohužel mylný sklon domnívat se, že toho umí méně a méně. Ve skutečnosti pokrok postupuje právě proto, že toho jsme s věkem schopni zvládnout více a více. Každým dnem totiž navyšujeme náběr vědomostí a ponaučení.

Čím starší budeš, tím spíše můžeš uplatnit své zkušenosti. Proto neváhej dělat chyby – každá se Ti později může hodit. Ale také neztrácej trpělivost a odvahu – čím vyšší je počet nasbíraných chyb, tím nejsi horší, ale moudřejší.

Pravda 14: Jediná osoba, se kterou v životě skutečně soupeříš, jsi Ty sám

Připrav se na to, že jiní lidé budou snášet haldy argumentů, proč Tvé rozhodnutí není správné. Nebudou lhát – sami o tom budou bytostně přesvědčeni, ba dokonce budou mít pravdu. Tvé rozhodnutí opravdu nemůže být pro ně správné.

Připrav se tedy na to, že učitelé, rodiče i kamarádi Tě průběžně budou odrazovat i zesměšňovat. Časem ale zjistíš, že ti všichni mají pouze poradní hlas a ve výsledku záleží pouze na Tobě, jak využiješ svůj čas – zda si vytvoříš život, který je v Tvém srdci a v Tvých představách, nebo raději život, který je v představách někoho jiného.

Pamatuj, že úspěšným je ten, kdo překonává překážky, problémy, výzvy. Většina lidí se mylně domnívá, že překážky, problémy a výzvy jsou někde kolem nich. Ve skutečnosti ale vznikají v nich. To oni rozhodují, co je pro ně překážkou, problémem, výzvou. Co totiž je pro ně překážkou, problémem nebo výzvou, pro nás překážkou, problémem nebo výzvou být nemusí.

Úspěch je tedy především o překonání SEBE SAMÉHO. Neusiluj tedy o překonání druhých, ale o překonání sebe. Nenech se rozhodit pochybnostmi druhých. Věř, že když zůstaneš věrný svému srdci, máš šanci uspět. A pak ten, kdo s pochybnostmi odešel, se jednou s obdivem vrátí.

Pravda 15: Tvoje přesvědčení jsou také relativní – závislá na tom, čeho jsi doposud dosáhl

To, o čem jsi přesvědčen, není fixní. Záleží to na tom, kde se nacházíš, kým se obklopuješ, o co usiluješ.

V jedné chvíli si můžeš myslet, že něco nedokážeš, ale pouhou změnou okolí, myšlení nebo pokusem uspět se Tvé přesvědčení může naprosto otočit.

Naše dva magazíny – Business Leaders pro ty, kteří pracují hlavně na svém profesním úspěchu, a FC pro ty, kteří pracují celkově na životním úspěchu –, jsou plné rozmanitě úspěšných lidí, jejichž inspirativní cesta pokaždé začala jedním malým, zanedbatelným vítězstvím. Teprve když ho dosáhli, uvěřili v něj. Ano, teprve tehdy nabyli přesvědčení, že ho jsou schopni zopakovat.

Pokud tedy nevěříš ve svůj úspěch, opři se o menší úspěchy, ve které jsi předtím také úplně nevěřil. Jako když stoupáš po žebříku – také se opíráš o nižší stupínky, aby se Tvá hlava mohla pohybovat ve vyšších.

Pravda 16: Z nadhledu všechno vypadá menší

Až budeš dole, buď trpělivý. A až budeš nahoře, buď pokorný. Jak se to nejlépe učí?

Představ si, že jsi v letadle. Jakmile se zvedneš, všechno najednou vypadá menší. Neúspěchy i úspěchy – stačí se nad ně povznést.

V životě tomuto nadhledu učí nejdříve čas. Ano, čas nám dává odstup a nadhled. Můžeš se však naučit i šetřit čas – za pomoci pozitivního myšlení, humoru nebo optimismu.

Úspěšní lidé, jejichž myšlení ukazuji v každém z magazínů FC nebo Business Leaders, pro mnohé překvapivě neměli život bez nesnází. Jejich nesnáze byly někdy i větší než ty naše nebo než ty, které si vůbec umíme představit. Ale oni se je naučili překonávat. To je učinilo úspěšnými.

I když nemohli ovlivnit všechno, co se děje, naučili se ovlivnit alespoň to, jak na to nahlížejí.

Pravda 17: Každý Tvůj krok může být správný, i když vede k chybě

Učili Tě rozpoznávat dobro a zlo. Pamatuj však, že vůbec nemusí existovat dobrý a zlý krok. Cesta, po které půjdeš, může být vždycky správná – i ta plná chyb –, pokud si uvědomíš, že o to rychleji se můžeš ponaučit a vyrůst.

Zůstaneš-li věrný tomu, čemu od srdce věříš, pak na své cestě neobjevíš skutečné chyby, jen skutečné lekce. A především lépe poznáš sebe. Nejen své slabiny, ale i přednosti. A Ty už víš, jak nutné je poznat sám sebe (pravda 3).

Pravda 18: Smysl Tvého života je v Tobě

„Co je smyslem života?“ zní často základní otázka.

A po odpovědi se rozhlížíme všude kolem.

Přitom věř, že odpověď máme blíže než svůj nos.

Smyslem života je totiž především být sám sebou. Naplnit svůj potenciál, který všichni máme, a rozvinout svou výjimečnost, kterou také všichni máme. My sami jsme sochou i sochařem, malířem i portrétem – sami jsme a vždycky budeme jen takoví, jakými se vytvoříme.

Proto se ztvárňuj tak, jak sis vždycky přál. Tvé sny v Tobě nejsou náhodou. Vycházejí z Tvé DNA, Tvé přirozenosti, Tvých vlastností, schopností, podstaty. Cokoli si dokážeš představit, dokážeš i uskutečnit.

Jen stačí ctít těchto 18 pravidel.

© Petr Casanova
www.firstclass.cz

Zdroj: https://www.firstclass.cz/2019/01/18-pravd-o-zivote-ktere-musi-znat-muj-syn-nez-se-v-18-vyda-do-sveta/?utm_source=facebook&utm_medium=organic&utm_campaign=20190104&fbclid=IwAR0vlsA9RPbi5_To9jv_Ra2a0xjgR5wzkp5rksDBe71EmxRQyGzyoGBz8K0

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz