16 znaků alfa ženy: jste-li tímto typem osobnosti, mohou se muži cítit ve vaší blízkosti nejistě

1696
Foto: Pixabay.com

Dny, kdy byly ženy tiché, šedé myšky, jsou už dávno pryč. Dnešní ženy převzaly svůj život do vlastních rukou a jdou jiným směrem než jejich předchůdkyně. A někteří muži se kvůli tomu cítí být trochu nesví.

Pokud jste se i vy rozhodli chytit kormidlo svého života pevně do rukou a žít tak, jak je to nejlepší pro vás, možná vás překvapí, že ne každému se to bude zamlouvat – zejména mužům ne.

Ale nejdříve – podle čeho poznáme alfa ženu?

Podle vědecké studie nazvané Leadership Influences of the Veteran Alpha Female Leader (Vůdčí vlivy zkušené alfa vůdkyně), která byla v roce 2015 zveřejněna Univerzitou Walden v Minnesotě, se alfa žena vyznačuje těmito vlastnostmi:

„Alfa žena věří v sebe sama, jde za svými cíli, je zdravě ctižádostivá, má přiměřeně vysoké a zdravé ambice a řídí se principy egalitarismu (rovnosti a potřeb), protože mezi sebou a jejím mužským protějškem nevidí žádné rozdíly na bytostné úrovni.“

Mají muži strach z alfa žen?

Ne nezbytně. Vlastně, pravdou je, že převážná část mužů tvrdí, že nemá žádný problém s alfa ženami.

Nicméně je třeba dodat, že muži mají ve všeobecnosti problém bezvýhradně akceptovat „ženskou sílu“, zejména v pracovním prostředí.

Jedna vědecká studie, která byla zveřejněna v žurnálu Personality and Social Psychology Bulletin (Bulletin psychologie osobnosti a sociální psychologie), zkoumala dynamiku vztahu mezi zaměstnanci mužského pohlaví a jejich nadřízenými, které byly ženského pohlaví.

Tato studie přišla k závěru, že přinejmenším v laboratorních podmínkách se mužští podřízení cítili být ohroženi, když osoba, která jim šéfovala, byla ženského pohlaví.

Autorka této studie, Ekaterina Netchaeva, která působí jako profesorka psychologie na univerzitě Bocconi v italském Miláně, vysvětluje:

„Jelikož jsou ženy ve srovnání s muži často vnímány jako méně vhodné k vykonávaní vedoucí funkce, muži se mohou cítit zvlášť nepohodlně, mají-li pracovat na pozicích, na které dohlíží jejich nadřízená pochopitelně ženského pohlaví.“

V tomto článku se tedy pokusíme prozkoumat důvody, proč se někteří muži mohou v přítomnosti alfa žen cítit trochu vystrašeně. V krátkosti si řekneme o 16 znacích, resp. vlastnostech, o kterých se domníváme, že je máte i vy, jste-li alfa žena.

A také si vysvětlíme, proč se někteří muži mohou kvůli těmto vašim vlastnostem cítit ve vaší blízkosti trochu nepohodlně.

1. Jste svou vlastní superhrdinkou

Přesně jak říká text písně „Independant Women“ (od Destiny´s Child), jste nezávislou ženou. Ve svém životě jste si vybudovali potřebnou volnost, díky které můžete udělat pro sebe to, co chcete. Například si koupit, když už jsme u toho, ten nejnovější a neodolatelný model džínsů.

Silná žena nepotřebuje muže k tomu, aby jí pomohl dát si svůj život do pořádku – tohle už má dávno vyřešeno. A někteří muži nevědí, co mají dělat se ženou, která na nich není nijak závislá.

„Ženy s alfa osobností vyzařují přirozené sebevědomí, které ostatní vede k tomu, aby je respektovali jako sobě rovné.“ – citát ze studie Vůdčí vlivy zkušené alfa vůdkyně.

2. Máte jasnou představu o tom, čeho chcete v životě dosáhnout

Jen máloco nás umí znejistit tak jako přítomnost někoho, kdo má jasno v tom, co chce od života a nebojí se za tím jít.

Mít odvahu podstoupit riziko při hledání úspěchu je vlastnost, u které se lidé ve všeobecnosti cítí rozpačitě, a samozřejmě zejména muži, protože to vždycky byli oni, kteří se měli o ženu postarat, nikoli naopak.

Psychoterapeutka a spisovatelka, Sonya Rhodes, vysvětluje, že alfa ženy projevují svou přirozenou sílu tím, že často jako první zahajují konverzaci, jejíž průběh víceméně vedou:

„Alfa ženu poznat podle toho, že svou sílu a vliv projevuje prostřednictvím své schopnosti zahájit konverzaci a vést ji.“

3. Velmi si vážíte čestnosti a zranitelnosti

Jako alfa žena si moc dobře uvědomujete, že skutečná rovnováha mezi čestností a schopností otevřeně projevit své myšlenky (čímž se stáváte zranitelnou) jsou nezbytnými předpoklady pro nalezení úspěchu v dnešním světě.

Alfa žena je k sobě naprosto upřímná stejně jako ohledně svých silných stránek, jakož i slabých stránek. Alfa ženu poznat zejména podle toho, že je ochotna konfrontovat samu sebe se svými slabými stránkami a že od svého muže očekává totéž.

4. Cítíte se sebejistě i v intimní oblasti života

Silné ženy nemají strach ani před intimností, ať už tělesnou, nebo duševní.

Sebevědomá žena je sexy jak v ložnici, tak mimo ni. Někteří muži samozřejmě prožívají dosti náročné chvíle, kdy jsou ve vztahu s touto příliš sebevědomou ženou.

5. Máte schopnost „přečíst“ druhé lidi docela spolehlivě

Muži si ne vždy uvědomují, že silná žena je silná zejména proto, že zná v první řadě samu sebe – po vnitřní i vnější stránce.

To, že si vypěstovala schopnost dívat se na sebe objektivně a čestně také znamená, že již z dálky vycítí lži či přetvářky druhých lidí.

Nemá-li alfa žena z někoho nebo něčeho dobrý pocit, je to proto, že si uvědomuje, že dotyčný člověk, daná věc, situace nebo okolnost se neshodují s tím, co od života očekává ona. Pravdou je, že málokdo vycítí tak rychle jako ona, když jí někdo lže.

6. Respektujete druhé a zároveň očekáváte respekt od druhých

Ženy s průbojnou povahou mají respekt jak vůči sobě, tak vůči druhým, ale od druhých lidí očekávají, že budou projevovat stejnou míru respektu vůči nim.

Alfa žena však není z těch, kteří hrdě nosí odznak, aby u druhých vzbudila respekt. Právě naopak. Tyto povrchní způsoby pro ni nic neznamenají, protože ona žije dle vlastních představ, a právě tohle by mělo být v očích druhých zdrojem úcty a respektu.

Gabriela Cora, všeobecná lékařka, absolventka managementu a autorka knih s poradenskou a motivační tématikou, vysvětluje, že průbojnost, odolnost a houževnatost jsou rysy, které jsou typické pro alfa ženu:

„Alfa ženy se vyznačují některými typickými vlastnostmi – kromě toho, že jsou ctižádostivé, mají sklon řídit druhé i sebe a jsou agresivnější než jiné ženy, jsou i zdravější, energičtější a průbojnější.“

7. Máte intenzivní osobnost

Někdy jste vlídná, jindy zas chladná. Vše, co děláte, děláte naplno – milujete naplno, žijete naplno, hrajete si naplno, pracujete naplno. Cokoliv, co děláte, se vyznačuje intenzitou.

Čas vašeho života hodláte využít naplno. Avšak ne každý muž chce trávit čas tímto způsobem života, a už vůbec netouží být s vámi, máte-li bojovou náladu. Pro některé muže je intenzivní přístup k životu zkrátka neúnosný.

8. Jasně si uvědomujete svou hodnotu

Jedno je jisté – určitě nepotřebujete muže k tomu, aby dal vašemu životu nějaký smysl. A to je naprosto v pořádku.

Budete-li chtít mít u sebe nějakého muže, vzhledem k vaší povaze byste se měla obhlédnout po stejně silném muži, kterému nebude dělat problém si uvědomit, že máte svůj život ve svých rukou.

Máte-li svůj život ve svých rukou a těšíte-li se ze svého života poznat podle toho, že muž pro vás není životní prioritou.

Psychoterapeutka, Sonya Rhodes, ve svém článku Alpha Woman, Beta Woman (Alfa žena, beta žena), který byl zveřejněn na internetovém portálu Psychology Today, alfa ženu popisuje následovně:

„Zábavná, silná, nezávislá a cítí se dobře ve vlastní kůži – taková je alfa (žena), která věří v sebe sama.“

9. Do všeho, co děláte, vkládáte všechno

Ať už myjete nádobí, nebo jste hlavní osobou, která vede pracovní poradu ve vaší firmě, do všeho vkládáte veškerou pozornost.

To je také jedním z důvodů, proč jste tak úspěšná a proč jste to dotáhli tak daleko. Silné ženy neutíkají před výzvami a jsou připraveny vložit do všeho celou svou bytost.

Tento intenzivní přístup je přesně ta stránka osobnosti alfa žen, díky které se výborně hodí do vedoucí funkce.

Dr. Gabriela Cora ve svém článku Are Alpha Females Healthier Than Their Counterparts? (Jsou alfa ženy zdravější než jejich beta vrstevnice?), který byl zveřejněn na portálu Psychology Today, vysvětluje:

„Tyto povahové rysy jsou ideální, toužíte-li po kariéře, ve které budete šéfkou, bossem, „paní vesmíru“.“

10. I druhé podporujete v tom, aby se stali tou nejlepší verzí sebe sama

Silná žena nenechává nic náhodě. Uvědomuje si, že není dokonalá, a proto pracuje dennodenně na zlepšení sebe samé a svého života.

Jste-li muž, který má to štěstí, že je ve vztahu se silnou, alfa ženou, postupně se stanete tou nejlepší verzí sebe sama, protože i vaše alfa polovička pracuje na tom, aby byla tou nejlepší, jakou může být.

Proto bude od vás očekávat totéž, a přestože to nebude jednoduché, na konci jí za to budete moc vděčný.

11. Rádi se ujímáte vedoucí role

Hlavními postavami na všech významných postech byli od nepaměti muži. Situace v moderní společnosti se však znatelně změnila a stále častěji můžeme vidět, jak se ženy ujímají vedoucích rolí a s tím spojených pozic ve společnosti, byznysu, vzdělávání či vlastním životě.

Znovu platí, že někteří muži se ještě nedokážou vyrovnat se skutečností, že ženy jsou sebevědomější než kdysi a stále častěji obsazují vedoucí pozice.

Být na vedoucích pozicích v téměř každé oblasti života bylo příliš dlouho výsadou mužů. Ženy dohlížely na výchovu dětí a všechno ostatní dělali muži.

Dnešní ženy nejenže stíhají vychovávat své děti, ale navíc je vychovávají samy, přičemž zakládají a řídí úspěšné firmy a najdou si čas zajít ke kadeřnici, aby vypadaly úžasně.

Mnozí muži se s tím zatím neumí vyrovnat.

12. Muž ve vašem životě není proto, že byste ho „potřebovala“

Určitému procentu mužů se pravděpodobně bude líbit představa, že jsou potřební. Díky tomu se cítí být silnější a důležitější.

Jste-li žena, která má svůj život pevně v rukou a je šťastná i sama, mnoho mužů to může znejistit a odradit, protože jasně vidí, že je jednoduše nepotřebujete.

Představa mužů, že jsou potřební, plyne z toho, že cítí potřebu být s někým. Většina mužů to však nikdy nepřizná a místo toho budou předstírat, že jsou silní a nezávislí.

13. Máte silnou osobnost

Že máte silnou osobnost a nebojíte se nahlas vyjádřit svůj názor, asi nikoho nepřekvapí.

A tak ve chvíli, kdy se rozhodnete hájit zapáleně svůj názor nebo se dokonce opovážíte měnit „zavedená pravidla“, mnozí muži z vás mohou být v rozpacích a nevědí, jak mají reagovat.

Společnost je dnes někde jinde. Ženy dosáhli pozoruhodných výsledků v mnoha oblastech, což je jasný důkaz toho, že ženy i muži jsou si rovni. I přesto se najde nemálo mužů, kteří jsou skrz naskrz přesvědčeni, že ženy jsou slabší pohlaví.

To jednoduše není pravda, ale toto starodávné klišé, které je stále hluboce zakořeněno v myšlení společnosti, mnoho žen navždy odradilo od toho, aby se odhodlaly pracovat na svých snech.

Muži by měli ženám pomoci vstát, nikoli je zadupat do země.

Dáme-li ženám prostor, který potřebují k tomu, aby mohly plně rozvinout svůj potenciál, všichni z toho můžeme mít prospěch. Nicméně stále se najdou muži, kteří o něčem takovém nechtějí ani slyšet.

14. Jste feministka

Někteří muži si myslí, že feminismus v konečném důsledku povede pouze k útlaku mužů. Na této planetě je však dostatek místa na to, aby každý mohl pracovat na rozvoji svého potenciálu.

Feminismus je mylně vnímán jako rivalita a ženy si to jasně uvědomují. Mnozí muži se však stále cítí vystrašeně a nejistě v blízkosti silné, nezávislé ženy, která ví, co chce, a nebojí se jít proti proudu.

Někteří muži by zkrátka byli nejraději, kdyby se ženy hezky vrátily do submisivní polohy a o nic neusilovaly.

15. Nedělá vám žádný problém převzít roli primární živitelky rodiny

I v dnešní společnosti samozřejmě stále platí, že jsou to převážně muži, kteří „přinášejí domů větší kus chleba“.

Tuto roli však začíná přebírat stále více žen, protože jsou schopny samy si pořídit potřebný „kus chleba“. Pro alfa ženy to znamená, že jsou stále méně odkázány na příjem svého manžela.

Muži si to začínají rychle uvědomovat a pravděpodobně je děsí představa, že být živitelem rodiny byla ještě donedávna jejich jediná smysluplná role ve společnosti.

Přestávají-li ženy všímat si některých mužů, protože od nich nepotřebují finanční podporu, co to vlastně vypovídá o osobnosti těchto mužů a dalších kvalitách, které do vztahu přinášejí? Asi nic moc.

Alfa ženě zkrátka nedělá žádný problém postarat se o sebe, svou rodinu a také svého muže, protože je dosti silná na to, aby zvládla každou odpovědnost, kterou nese na svých bedrech.

16. Nedělá vám žádný problém chopit se iniciativy

Zdá se, že alfa ženy nemají absolutně žádný problém chopit se iniciativy a převzít kontrolu nad svým okolím. Ať už je to v ložnici, práci či mezi přáteli, alfa ženy se cítí dobře, jsou-li u kormidla a řídí celou situaci tak, aby byl každý spokojen.

Avšak většina mužů je od dětství vychovávána tak, že jsou to oni, kteří mají stát u kormidla. Ve vaší přítomnosti se proto mohou cítit nejistě a plaše.

Zřejmě první věc, která se bude muset změnit, je, že muži se budou muset probudit a položit si otázku, zda si opravdu myslí, že právě oni musí mít všechno pod palcem.

Dokud k tomu nedojde, ženy budou nadále rozvíjet svůj skutečný potenciál i v těch oblastech, které byly donedávna pouze výsadou mužů. A muži budou muset najít způsob, jak se s tím smířit a vyrovnat.

Shrnutí: jsou tedy alfa ženy opravdu tak silné, jak se nám zdá?

Mohli bychom říct, že alfa žena disponuje silnou osobností, ví, co chce, a nebojí se jít proti proudu. Ráda se ujímá vedení a na vedoucí pozici se snaží jednat tak, aby byli všichni spokojeni.

To vzbuzuje u mnohých mužů rozpaky, protože společnost je již od útlého věku učí, že právě oni jsou ti, kteří se mají chopit kormidla a vykonávat vedoucí funkci.

Muži si však potřebují uvědomit, že je zcela v pořádku, začnou-li dávat větší prostor i ženám, a hlavně to, že je zcela přirozené, zastávají-li vedoucí pozice silné, alfa ženy.

Ve společnosti, v níž stále převládá podvědomé přesvědčení, že pouze muži by měli vykonávat některé funkce, mají ženy co nabídnout. Platí to i pro důležité, vedoucí pozice a nejednou se ukázalo, že ženy si na těchto pozicích vedly výrazně lépe než jejich mužští kolegové.

Jste-li alfa žena, buďte na sebe hrdá! Právě vy jste jednou z těch, které si razí cestu směrem k rovnější společnosti. Ke společnosti, která má šanci být v dlouhodobém horizontu férová a vstřícná vůči každému.

Máte-li tedy dobré důvody považovat se za alfa ženu, doporučujeme vám vyhledat si články o tom, jaké jsou projevy chování muže, který se ve vaší přítomnosti cítí být trochu vystrašený či nejistý.

Zdroj: https://hackspirit.com/10-signs-youre-strong-woman-intimidates-men/
Zpracovala: https://mocvedomi.cz/16-znaku-alfa-zeny-jste-li-timto-typem-osobnosti-muzi-se-ve-vasi-blizkosti-mohou-citit-trochu-nejiste/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.cz