11 znamení, která jsou důkazem toho, že jsme v životě potkali někoho z naší duchovní rodiny

707
Foto: Pixabay.com

Pokud jste se s pojmem „duchovní rodina“ zatím ještě nesetkali, stačí vám vědět, že jím máme na mysli skupinu osob, které jsou ekvivalentem našich skutečných členů rodiny – s tím malým rozdílem, že jsou ekvivalentem v duchovním smyslu.

A i když s těmito osobami nejsme příbuzní pokrevně, o to pevněji je duchovní pouto, které nás s nimi spojuje.

My a naše duchovní rodina jsme ve skutečnosti malými částmi jedné velké duše, která se roztříštila na nespočet malých úlomků. Už dopředu nám však bylo souzeno, abychom jeden druhého milovali a navzájem si pomáhali.

Někteří máme větší duchovní rodinu, někteří zase menší v závislosti na různých životních a duchovních okolností té které osoby.

A pokud se členové naší duchovní rodiny inkarnovali na planetu Zemi, bezpochyby je zde značná šance, že je během našeho života i setkáme.

Členy duchovní rodiny spojuje neviditelné pouto a pokud žijí na této planetě v téže době, udělají vše proto, aby si k sobě našli cestu. Jistě, někdy to může trvat i celé roky, ale když nastane ta správná chvíle, určitě se s nimi spojíme.

Když potkáme někoho z naší duchovní rodiny, prostě hned víme, že k sobě patříme. V našem nitru okamžitě pocítíme to vzájemné pouto a hluboké propojení.

Pokud u sebe zpozorujeme některá z následujících znamení, znamená to, že jsme potkali někoho z naší duchovní rodiny:

1. Pomáhají nám růst

Členové naší duchovní rodiny nás podporují v našem osobnostním růstu.

Dávají pozor, abychom neupadli do zaběhnutých kolejí a přestali se tak vyvíjet. V tomto jsou zkrátka skvělí.

2. Je pravděpodobné, že mají podobné životní zkušenosti jako my

Při členech naší duchovní rodiny můžeme mít dokonce pocit, jako kdybychom byli jedna a tatáž osoba, protože cítí totéž, co my.

V životě prošli stejnými věcmi jako my a velmi dobře chápou naši bolest.

3. Konečně se cítíme být pochopení

Při této osobě či skupině osob máme pocit, že nám skutečně rozumí, a proto nás znají takové, jací opravdu jsme. Nemusíme před nimi nic tajit ani nic předstírat.

Komunikace s členy naší duchovní rodiny probíhá až zázračně snadno.

4. S členy naší duchovní rodiny máme větší trpělivost než obyčejně

Zdá se, že s členy naší duchovní rodiny máme více trpělivosti. Tím, že před nimi nemusíme nic skrývat, se od nich také učíme, jak se stát lepším člověkem.

A naopak, oni nic neskrývají před námi. Samozřejmě, nikdo není dokonalý a všichni děláme chyby, ale členové naší duchovní rodiny nám stojí za to, abychom s nimi trpělivě snášeli i jejich nedokonalosti.

5. Členem naší duchovní rodiny se můžeme svěřit úplně se vším

Jak jsme již zmínili, před naší duchovní rodinou nemusíme nic předstírat. Jejich přítomnost nám automaticky navozuje pocit bezpečí a domova a totéž pociťují i ​​oni.

Jednoduše k sobě patříme.

6. Máme pocit jako kdybychom se znali odjakživa

Mnozí z nás to jistě znají – někoho potkáme a okamžitě máme pocit jako kdybychom dotyčnou osobou znali už celou věčnost.

Přestože jsme se s členem naší duchovní rodiny poznali jen teď, jasně cítíme, že je mezi námi vzájemné porozumění a okamžitě mezi námi vzniklo hluboké spojení.

Podobné duchovní spojení s někým jsme možná ještě nikdy nezažili. No s členy naší duchovní rodiny si zkrátka rozumíme bez jakékoliv námahy.

7. Když jsme v kruhu naší duchovní rodiny, ztrácíme pojem o čase

Když jsme spolu s někým tak blízkým jako je někdo z naší duchovní rodiny, zdá se, že čas běží velmi rychle. Máme radost z každé jedné minuty, kterou spolu strávíme.

Pak ztrácíme o čase pojem a než se nadějeme, zjistíme, že jsme po boku jeden druhého strávili celý den.

8. Kvůli naší duchovní rodině jsme ochotni udělat vše, co je v našich silách, abychom se stali tou nejlepší verzí sebe samých

Smyslem naší duchovní rodiny je v první řadě to, aby nám pomáhala růst po osobnostní a duchovní stránce. A můžeme se spolehnout, že nás skutečně i podpoří.

Osoba, o které víme, že do naší duchovní rodiny patří, nám vždy řekne pravdu a nedovolí, abychom se dostali na scestí.

Pak je už všechno jen na nás – pokud opravdu chceme a vyvineme potřebné úsilí, můžeme se stát tou nejlepší verzí sebe samých.

9. Člen naší duchovní rodiny se objevil v našem životě v tom nejlepším možném čase

S naší duchovní rodinou jsme se setkali v tom nejsprávnějším okamžiku. Jako vždy. V takovém okamžiku se zdá, jako kdyby se všechny vesmírné síly a zákony sladily a jako kdyby všechno začalo do sebe přesně zapadat.

Pravdou zůstává, že nám bylo už předem souzeno, abychom se s někým z naší duchovní rodiny setkali.

10. Pomáhají nám zbavovat se negativních emocí

Jak jsme již zmínili, každý jeden člen naší duchovní rodiny je tu na to, aby nám pomáhal růst a vyvíjet se po osobnostní stránce.

To v sobě zahrnuje i schopnost pomoci oprostit se od problémů, které nás táhnou k zemi. A negativní emoce nás vždy budou jen brzdit.

Se zbytkem duchovní rodiny si proto navzájem pomáháme zpracovat a uvolnit naše uvězněné emoce.

11. Členové naší duchovní rodiny budou s námi spolupracovat na věcech, na kterých nám záleží

Naše duchovní rodina má podobné vize a cíle jako my. Vzájemnou spoluprací jsme proto na nejlepší cestě přispět ve světě k pozitivní změně.

A když pracujeme spolu na něčem, na čem nám záleží, nepochybně zdoláme všechny překážky.

Zdroj: https://mocvedomi.cz/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk