11 znamení, která jsou důkazem toho, že jsme se setkali s někým ze své duchovní rodiny

817
Foto: Pixabay.com

Pokud jste se s pojmem „duchovní rodina“ zatím ještě nesetkali, stačí vám vědět, že jím máme na mysli skupinu osob, které jsou ekvivalentem našich skutečných členů rodiny – s tím malým rozdílem, že jsou ekvivalentem v duchovním smyslu.

A i když s těmito osobami nejsme příbuzní pokrevně, o to pevnější je duchovní pouto, které nás s nimi spojuje.

My a naše duchovní rodina jsme ve skutečnosti malými částmi jedné velké duše, která se roztříštila na nespočet malých úlomků. Již předem nám však bylo souzeno, abychom jeden druhého milovali a navzájem si pomáhali.

Někteří máme větší duchovní rodinu, někteří zase menší v závislosti na různých životních a duchovních okolnostech dané osoby.

A pokud se členové naší duchovní rodiny inkarnovali na planetu Zemi, bezpochyby je zde značná šance, že se s nimi během svého života setkáme.

Členy duchovní rodiny spojuje neviditelné pouto a pokud žijí na této planetě ve stejné době, udělají vše proto, aby si k sobě našli cestu. Jistě, někdy to může trvat i celá léta, ale když nastane ta správná chvíle, určitě se s nimi spojíme.

Když se setkáme s někým z naší duchovní rodiny, hned víme, že k sobě patříme. V našem nitru okamžitě pocítíme to vzájemné pouto a hluboké propojení.

Pokud u sebe zpozorujeme některá z následujících znamení, to znamená, že jsme se setkali s někým z naší duchovní rodiny:

1. Pomáhají nám růst

Členové naší duchovní rodiny nás podporují v našem osobnostním růstu.

Dávají pozor, abychom neupadli do zaběhnutých kolejí a nepřestali se vyvíjet. Jsou zkrátka skvělí.

2. Je pravděpodobné, že mají podobné životní zkušenosti jako my

U členů naší duchovní rodiny můžeme mít dokonce pocit, jako kdybychom byli jedna a tatáž osoba, protože cítí totéž, co my.

V životě prošli stejnými věcmi jako my a moc dobře chápou naši bolest.

3. Konečně se cítíme být pochopení

U této osoby či skupiny osob máme pocit, že nám skutečně rozumí, a proto nás znají takové, jací opravdu jsme. Nemusíme před nimi nic tajit či předstírat.

Komunikace s členy naší duchovní rodiny probíhá až zázračně snadno.

4. S členy naší duchovní rodiny máme větší trpělivost než s někým jiným

Zdá se, že s členy naší duchovní rodiny máme více trpělivosti. Tím, že před nimi nemusíme nic skrývat, se od nich také učíme, jak se stát lepším člověkem.

A naopak, oni nic neskrývají před námi. Nikdo samozřejmě není dokonalý a všichni děláme chyby, ale členové naší duchovní rodiny nám stojí za to, abychom s nimi trpělivě snášeli i jejich nedokonalosti.

5. Členům naší duchovní rodiny se můžeme svěřit úplně se vším

Jak jsme již zmínili výše, před naší duchovní rodinou nemusíme nic předstírat. Jejich přítomnost nám automaticky navozuje pocit bezpečí a domova a totéž pociťují i ​​oni.

Jednoduše k sobě patříme.

6. Máme pocit jako kdybychom se znali odjakživa

Mnozí z nás to jistě znají – s někým se setkáme a okamžitě máme pocit jako kdybychom dotyčnou osobou znali už celou věčnost.

Přestože jsme se s členem naší duchovní rodiny poznali jen teď, jasně cítíme, že je mezi námi vzájemné porozumění a hluboké spojení.

Podobné duchovní spojení s člověkem jsme možná ještě nikdy nezažili. Ale s členy naší duchovní rodiny si zkrátka rozumíme bez problémů.

7. Když jsme v kruhu naší duchovní rodiny, ztrácíme pojem o čase

Když jsme spolu s někým tak blízkým, jako je někdo z naší duchovní rodiny, zdá se, že čas běží rychle jako blesk. Máme radost z každé minuty, kterou spolu strávíme.

Pak ztrácíme pojem o čase a než se nadějeme, zjistíme, že jsme spolu strávili celý den.

8. Kvůli naší duchovní rodině jsme ochotni udělat vše, co je v našich silách, abychom se stali tou nejlepší verzí sama sebe

Smyslem naší duchovní rodiny je v první řadě to, aby nám pomáhala růst po osobnostní a duchovní stránce. A můžeme se spolehnout na to, že nás opravdu podpoří.

Osoba, o které víme, že patří do naší duchovní rodiny, nám vždy řekne pravdu a nedovolí, abychom se vydali špatnou cestou.

Pak je už všechno na nás – pokud opravdu chceme a vyvineme potřebné úsilí, můžeme se stát tou nejlepší verzí sama sebe.

9. Člen naší duchovní rodiny se objevil v našem životě v tom nejlepším čase

S naší duchovní rodinou jsme se setkali v tom nejsprávnějším okamžiku. Jako vždy. V takovém okamžiku se zdá, jako kdyby se všechny vesmírné síly a zákony sladily a jako kdyby všechno začalo do sebe přesně zapadat.

Pravdou zůstává, že nám bylo už předem souzeno, abychom se s někým z naší duchovní rodiny setkali.

10. Pomáhají nám zbavovat se negativních emocí

Jak jsme již zmínili výše, každý člen naší duchovní rodiny je tu na to, aby nám pomáhal růst a vyvíjet se po osobnostní stránce.

To v sobě zahrnuje i schopnost oprostit se od problémů, které nás táhnou k zemi. A negativní emoce nás vždy budou jen brzdit.

Se zbytkem duchovní rodiny si proto navzájem pomáháme zpracovat a uvolnit naše uvězněné emoce.

11. Členové naší duchovní rodiny budou s námi spolupracovat na věcech, na kterých nám opravdu záleží

Naše duchovní rodina má podobné vize a cíle jako my. Vzájemnou spoluprací jsme proto na nejlepší cestě přispět k pozitivní změně ve světě.

A když pracujeme spolu na něčem, na čem nám záleží, nepochybně zdoláme všechny překážky.

Zdroj: https://mocvedomi.cz/11-znameni-ktera-jsou-dukazem-toho-ze-jsme-se-setkali-s-nekym-ze-sve-duchovni-rodiny/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz