10 znamení, která nám prozrazují, že nás ochraňuje náš anděl strážný

1405
Foto: Pixabay.com

Jedním z nejzajímavějších témat, které je společné pro většinu náboženství, jakož i různých duchovních směrů, je myšlenka o existenci andělů.

Přestože se v těchto různých náboženstvích a spirituálních směrech můžeme setkat s odlišným popisem či představami o andělech, jedno mají společné – jsou považováni za zvláštní formu pozitivní životní energie, kterou má každý z nás a která hlídá každý náš jeden krok!

Úloha andělů strážných

Už samotná představa o existenci andělů je velmi povzbudivá a vnáší do našeho srdce útěchu.

Když si jen představíme, že vyšší síla nás v konečném důsledku ochraňuje před vším zlým, jakož i před samotným zánikem, okamžitě se začneme cítit lépe, mohli bychom říci, že skoro až bezpečně.

Nikdo nemůže svědomitě prohlásit za výhradně pravdivé jen jedno náboženství či duchovní směr, nikdo neví říct, co je smyslem života. No, o andělech se pojednává téměř v každém existujícím náboženském systému.

Strážní andělé jsou projevem pozitivní energie, jejímž smyslem je zejména provázet nás životem k naplnění našich nejlepších vnitřních záměrů. Dávají na nás pozor a snaží se nás vést, abychom v životě kráčeli po těch dobrých chodníčcích a směřovali k sebeobjevování a čestnosti.

Možná že andělské moci jsou tím jediným důvodem, proč jsme stále naživu. Možná že zařídili, aby nám v ten večer nepřišel do cesty opilý řidič. Nebo nám předtím, než jsme měli bouračku připomněli, abychom se připoutali bezpečnostním pásem.

Dokonce se možná postarali o tvorbu nových buněk, které vyhubili smrtelný virus v našem organismu! Životních situací, v nichž nás možná zachránil náš strážný anděl, může být nespočet!

Andělé dávají pozor na každého, ale v jistých chvílích mohou věnovat zvýšenou pozornost konkrétně právě nám. Tehdy nám chtějí prodat nějakou zprávu nebo nás chtějí varovat před blížícím se nebezpečím.

Andělé mohou mít různé důvody, ale pokud náš anděl strážný ochraňuje právě nás, můžeme v našem životě začít pozorovat některá neobvyklá znamení.

Dále v článku uvádíme nejčastější způsoby, kterými se nás andělské síly snaží opatrně dovést na správné místo.

Když si začneme tato znamení všímat, měli bychom také začít více vnímat, co nám říká naše intuice.

1. V naší blízkosti stále nacházíme pírka

Pírka jsou nejčastějším znamením, podle kterého víme, že při nás stojí náš strážný anděl.

Pokud se nacházíme na místě, kde se za normálních okolností pírka nemají jak dostat, ale my jsme tam přece jen nějaká našli (a nejen jednou), může to znamenat, že strážný anděl je nám nablízku.

Andělé mají v oblibě po sobě nechávat pírka, kterými nám připomínají, že jsou při nás a ochraňují nás. Zvláště to platí v případě, kdy najdeme pírko bílé barvy.

2. Mince nacházíme otočené hlavou nahoru

Pokud nacházíme mince vždy otočené hlavou nahoru, můžeme očekávat, že budeme mít po celý týden štěstí. S touto lidovou pověstí se během svého života setkal už asi každý.

Přesto je rozšířené přesvědčení, že strážní andělé nechávají po sobě mince otočené hlavou vzhůru jako odkaz a také jako znamení požehnání.

Dělají to proto, abychom se cítili šťastnější a také aby nám v životě trochu poradili.

3. Často vídáme duhu

Na místě, odkud vychází duha, možná nenajdeme zlatý poklad, jak se to traduje v lidových pověrách. Objevení se duhy má však svůj význam, zejména pokud ji vídáme často.

Duha je přírodní úkaz se silným duchovním nábojem, který v nás vzbuzuje bázeň a pocit krásy. A pokud uvidíme duhu, která se nám ukázala i bez přítomnosti deště, je více než jisté, že je to znamení, které nám seslal anděl.

Objevením se duhy nám andělé rádi dávají najevo, že jsou nám nablízku a že nejsme sami.

4. Často zpozorujeme oblaky podivných tvarů

Určitě si vzpomínáte, že když jste byli ještě dětmi, viděli jste v různě tvarovaných oblacích nejrůznější výjevy jako například zvířata, rostliny, dopravní prostředky či různé jiné objekty.

Sešlo vám ale někdy na um, že oblaky nápadného tvaru mohou být znamením přítomnosti astrálních bytostí, jakými jsou například i andělé?

Neobvyklé kroucení se oblaků, jakož i výrazné obrazce v oblacích bývají často znakem toho, že na nás dává pozor náš anděl strážný, který se usiluje vést nás určitým směrem.

Není ničím neobvyklým, když v oblacích uvidíme tvar srdce, květu či dokonce podobu anděla.

5. Náhlá změna teploty okolního prostoru

Pokud pocítíme v místnosti, kde se právě nacházíme, náhlou a nevysvětlitelnou změnu teploty, znamená to, že strážný anděl je opravdu velmi blízko. Strážní andělé se přemisťují a existují prostřednictvím frekvencí a vibrací.

Přítomnost strážného anděla může ovlivnit způsob, jakým molekuly vzduchu spolu reagují, což může mít za následek pozorovatelnou změnu v teplotě místnosti či prostoru, kde se právě nacházíme.

V takovém případě buďme tedy velmi pozorní, protože strážný anděl nám může chtít říct něco velmi důležité.

6. Máme silný pocit, že v naší blízkosti se někdo nachází

Jedno z nejjasnějších znamení blízkosti strážného anděla je, když máme silný pocit, že nás někdo pozoruje. A stává se to častěji, než bychom si mysleli.

Tento pocit je velmi často znamením, že naši milovaní zesnulí na nás dávají pozor nebo dohlížejí na to, abychom pokračovali na naší cestě životem dál.

Pokud jsme v místnosti sami, ale silně pociťujeme přítomnost ještě někoho jiného, ​​je to jasným znamením, že dotyčný usiluje s námi navázat spojení.

7. Uslyšíme naše jméno

Mnohým z nás se už možná stalo, že jsme kráčeli například přes náměstí a zaslechli jsme jako někdo velmi zřetelně zavolal naše jméno. A možná nejen jednou.

Když se tak stane, okamžitě to upoutá naši pozornost. A to je také záměrem andělů. Náš duchovní strážce se takto pokouší získat naši okamžitou pozornost!

Nebraňme se tomu – otevřeme své nitro a naslouchejme, co se nám bytosti z vyšších sfér snaží říct.

8. Živé sny a vzpomínky

Mít sny během spánku je samozřejmě zcela normální, ale jiné je to v případě, že jsou naše sny v poslední době abnormální. Možná jsou mimořádně živé a po probuzení si je zcela jasně pamatujeme.

Takové sny se nám zdají být téměř stejně skutečné jako každodenní svět, když jsme v bdělém stavu. A totéž se může dít i s našimi vzpomínkami.

Pokud se nám náhle vybaví nějaká vzpomínka, ale nevíme přesně určit odkud pochází, je to opět jasným znamením, že náš duchovní strážce usiluje s námi navázat spojení.

9. Zostřené smysly

Stalo se vám už někdy, že jste najednou začali jasněji slyšet, vidět či jasněji rozeznávat vůně? Mohlo to trvat možná jen deset vteřin, ale naše tělesné smysly byly chvilku mimořádně ostré a jasné.

V té chvíli jsme se možná báli vůbec pohnout, abychom takové jemné a vyostřené smysly nenarušili. Měli jsme pocit, jako bychom měli velmi jasné vidiny či vize.

Pokud jsme tedy už někdy zažili okamžiky, kdy naše tělesné smysly byly mimořádně ostré, jednalo se o jasné znamení, že jsme na správné cestě.

10. Divné chování elektroniky

Možná jsme někdy na vlastní oči viděli, jak se náš televizor zapnul sám od sebe, nebo se sám opakovaně přepínal na stejný kanál. Je to dalším jasným znamením, že náš anděl strážný se usiluje s námi spojit.

Jak jsme již zmínili, andělé se pohybují a existují prostřednictvím frekvencí a vibrací, které mohou mít rušivý vliv na fungování elektronických zařízení.

Naše schopnost rozeznat a vidět andělské znamení má základ v naší ochotě v tato znamení věřit. Důležité je proto zamyslet se i nad naším strachem, předsudky a pohodlností, které nám nejčastěji brání vidět a pochopit projevy vyšších sfér.

Zdroj: https://mocvedomi.cz/10-znameni-ktera-nam-prozrazuji-ze-nas-ochranuje-nas-andel-strazny/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz