10 typů chování, které psychicky narušují vztahy

446
Foto: Pixabay.com

„Co jsem se naučila, vlastní prací a 30letou studií párů a svobodných lidí je, že můžeme porovnat chování mezi páry, které žijí v dlouhotrvajícím romantickém svazku s těmi, kteří tvrdí, že vytvořili „vysněný vztah.“ – Lisa Firestone, PhD, klinická psycholožka a autorka

„Starých zvyků se zbavujeme velmi těžko.“ To platí zejména tehdy, když se staré zvyky přenášejí do – nebo projevují během – intimního vztahu.

Dr. Robertu Firestonemu byla připsána teorie současného znovu renomovaného vysněného pouta, ve kterém pár tvoří iluzi spojení a blízkosti s partnerem navzdory emocionálnímu odpojení.

Dr. Firestone vysvětluje logický důvod jeho teorie:

„Mnozí lidé mají strach z intimity, chrání se a zároveň se bojí zůstat sami. Řešení jejich emocionálního dilemata je forma vysněného pouta.“

Jednoduše řečeno, páry, které tvoří tuto vazbu, přecházejí do čistě intimního vztahu kvůli hluboce zakořeněnému strachu ze samoty.

Podle očekávání, mohou psychologické matice a chování jednoho z partnerů zvýšit riziko emočního odcizení druhého partnera.

Na druhé straně se zvyšuje i pravděpodobnost, že kdysi zdravý vztah se stává také vysněným vztahem.

Zažívá každý vztah neklid vytvořením vysněného vztahu? Ne. Někteří se rozhodnou podat žádost o rozvod. Někteří se stávají fyzicky, emočně a verbálně zneužívajícími.

Vztah se může zhoršit různými způsoby, ať už prostřednictvím existence „vysněného pouta“, které se podává s rozvodovými papíry nebo něčím horším.

Co všechno tyto nešťastné důsledky mají společné je toto: chování jednoho nebo obou partnerů pravděpodobně vedlo k rozpadu vztahu.

Zde je 10 běžných psychologických charakteristik nebo chování, které jsou schopné zničit vztah:

1. Ztěžování se a popichování

Partner, který se vždy stěžuje nebo popichuje rozděluje a vytváří napětí ve vztahu. Pokud je stížnost oprávněná, doporučuje se počkat, dokud nastane vhodná chvíle na rozhovor (např. když jsou oba sami a spokojeni).

Je také důležité zdržet se impulzivního řízení (např. popichování). Toto chování nedosahuje nic a slouží pouze k tomu, abyste odehnali druhou osobu.

2. Slabá komunikace

Už jsme zmínili, že komunikace je nejdůležitějším prvkem každého vztahu. Otevřená a čestná komunikace vytváří chemii, porozumění, ohodnocení a přijetí.

Slabá a nepravidelná komunikace může vést k nespokojenosti, nedorozumění a izolaci. Z toho vyplývá, že páry se potřebují zapojit do otevřené komunikace na denní bázi, jak je to jen možné.

3. Bojovat o textové zprávy

Oba jste dospělí, proto začít psát textovou zprávu nebo se na ní zúčastnit, se považuje za čin mladistvého. Pokud to děláte, přestaňte s tím.

Domluvte si čas nebo místo, kde si popovídáte nebo se setkáte. Téměř všichni odborníci na vztahy souhlasí s tím, že bojovat o textové zprávy značně zvyšuje šanci na rozpad vztahu.

4. Překročení hranic

Být s někým ve vztahu je přitažené za uši – vzájemnou dohodou. Je důležité porozumět osobnosti vašeho partnera a naopak.

Ve skutečnosti by individualismus každého partnera měl být katalyzátorem spontánního, romantického vzrušení.

Druhý partner může snižovat individualitu svého partnera tím, že sloučí jejich identity. Bez ohledu na postup vztahu, je to téměř vždy nevhodné, protože druhá strana se cítí být kontrolována a omezována.

5. Být rozptýleni

V kultuře, ve které jsme se vždy zabývali sociálními médii nebo jsme se hráli se svými mobilními telefony, se rozptýlenost stala novou normou.

Technologie, podobně jako alkohol a drogy, se může stát závislostí – jako taková je zneužitím, které může mít vážné důsledky.

Když příliš horlivý nadšenec technologie neúnavně kontroluje svůj mobilní telefon, ostatní to vnímají jako znak neúcty.

A co je horší, cítí, že jeho přítomnost je na druhém místě. A to není dobré.

6. Žárlivost

Dr. Michele Kerulis z Univerzity Northwest uvádí: „Žárlivost může vyplývat z nejistoty, nedostatku důvěry, strachu ze zrady, slabé jistoty a může se přenášet z minulých vztahů a životních zkušeností.“

Představa diskuse o otázkách žárlivosti může být nepříjemná, ale Dr. Kerulis věří, že tento dialog je životně důležitý.

Osoby, které v minulosti zažili žárlivé chování v různých typech vztahů (přátelství, rodina, romantika atd.) mohou najít nějakou útěchu v rozhovoru s poradcem nebo terapeutem.

7. Nevděčnost

Je docela jednoduché nadchnout se pro velké věci – například pro hezký, drahý dárek. Ve vztahu však „malé věci“ mají velký význam.

Způsobili vám potíže po dlouhém dni? Poděkujte jim. Zastavili se na cestě domů a koupili nějaké jídlo z vašeho oblíbeného obchodu? Poděkujte jim. Nezapomeňte jim vrátit náklonnost.

8. Být navázaný na druhého

Ano, nyní jste v závazném vztahu. Ale stejně jako respektujete individualismus vašeho partnera, je důležité, abyste mu poskytli i určitý prostor, aby byl sám.

Výzkum také prokazuje, že provádění věcí vám přináší naplnění – a ne vždy v závislosti od toho, zda to váš partner schvaluje – co vás dělá atraktivnějšími.

9. Návykové chování

Ano, toto je zcela zřejmé. Závislost může rychle vyslabikovat konec vztahu. Joan Bibelhausen a rodinný právník uvádějí: „V rodinném právu je nadšení pro alkohol, drogy, nebo nutkavé chování takové, jako jsou hazardní hry přítomny ve značném množství případů.“

Je smutné, že počet neléčených závislých lidí daleko přesahuje počet rehabilitovaných lidí. Bohužel je tragédií, že nadšení způsobuje izolaci každého, kdo se stará o začlenění svého partnera zpět do života.

10. Finanční neslučitelnost

Peníze jsou hlavní příčinou stresu ve vztazích. Takže není žádným překvapením, že jsou hlavní příčinou rozpadů, oddělení a rozvodů.

Odborníci na vztahy tvrdí, že nedostatek peněz není nejdůležitějším problémem, ale je to rozpornost obklopující výdaje na návyky jednoho nebo obou partnerů, které jsou často méně než žádoucí.

Dr. Seth Meyers píše: „Bezpochyby, rozdíly ve stylech spravování peněz mezi dvěma partnery mohou zničit manželství.

Ve skutečnosti nemusíte být ani zadán, abyste se stali obětí silného vlivu problémů s penězi na váš vztah.“

Meyers dodává: „Pokud víte, že správa peněz je skutečným problémem, musíte tomuto problému čelit okamžitě.“

Zdroj: https://mocvedomi.cz/10-psychologickych-chovani-ktera-nici-vztahy/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz