Zdeněk Bohuslav: Martovo okénko na září 2019

310
Foto: Pixabay.com

Po celé září Mars putuje znamením Panny. Přináší zde snazší zaměření a zacílení nasazované energie na detail a konkrétní činnost, zvyšuje všímavost, píli, metodičnost a precisnost, výkonnost, pracovitost, ale i zručnost a šikovnost. Také napomáhá většímu důrazu na čistotu. Snadněji se analyzují problémy, je také snazší zaměření na praktickou rovinu života, posiluje se i skromnost a spořivost. Není neobvyklé, že člověk chce být více užitečný či má chuť posloužit nějaké poctivé myšlence. Z tohoto období těží v profesi například chirurgové, přesní mechanici, badatelé, pracovníci ve službách a obecně všichni perfekcionisté.

Při napěťových vazbách do horoskopu narození tato doba přináší nervové napětí, hnidopišství, snazší vybuzení a hádky kvůli maličkostem, často se pod jeho vlivem stává člověk afektovaný hypochondr, pokrytecký nevrlý lichotník, věčně nespokojený, někdy i lakotný. Bývá přepjatá nervová soustava, snadno nastává neklid, objevuje se přehnaná kritičnost; je potřeba být opatrný i na netrpělivost a zbrklost. V tělesné rovině se častěji objevují svalové křeče, komplikace se střevním traktem a jeho operace, také se objevují problémy s kýlou, častější jsou záněty slepého střeva.

S neharmonickými vlastnostmi Marta v tomto znamení můžeme bojovat vědomě rozvíjeným idealismem, velkodušností, statečností a snahou o nezávislost.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

1. až 4. září nabídnou vzrůst energie, aktivizaci činnorodosti, zlepšení výkonnosti a průbojnosti. Stoupne odvaha, vzroste schopnost k rázným činům a odkládané problémy půjdou rychleji řešit. Snadněji půjde obnovovat fyzické i duševní síly, léčebné postupy mohou přinést lepší výsledky. K tomu 3. a 4. září navíc podpoří průbojné a odvážné myšlenky zaměřené ke studiu, cestám a výměně informaci, mnohým zlepší zapojení rozumu či zrychlí myšlení – nebude daleko od myšlenek k činům.

Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 02:30 až 06:40, 10:50 až 13:20 a 20:05 až 21:50.

6. a 7. září podpoří výraznější uplatnění soustředění, houževnatosti či vytrvalosti. Půjde snáz naplňovat pravidla a dosahovat spravedlnost, započaté záležitosti budou mít dlouhodobý pozitivní dopad. Přejí také zahájení odvykacích a odtučňovacích kůr s trvalejším výsledkem.

Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 04:45 až 06:45, 10:45 až 13:05, 14:15 až 17:05 a 19:30 až 21:05.

11. a 12. září budou ponoukat více přepínat, slibovat více, než se dokáže zvládnout a sliby porušovat. Častěji může docházet k soudním sporům a konfliktům s úřady. Vzroste pokušení povolit svému já, podlehnout sobectví a pokusit se dosáhnout svých cílů i za cenu morálních ústupků. Pozor také na nevyžádanou aktivitu.

Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 04:20 až 06:30, 10:30 až 14:45 a 17:10 až 18:15.

13 a. 14. září bude třeba více opatrnosti na iluze o svém já, snáz se bude sklouzávat k chaotickým, neřízeným činům, kterým předchází špatný odhad, častěji se střetávat se světem iluzí, klamem a podvody. Bude třeba větší opatrnost na okradení, také na horkou vodu, páru a činnosti ve vodním prostředí.

Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 04:20 až 06:30, 10:30 až 12:50, 16:55 aý 19:10 a 22:45 až 00:50.

18. a 19. září podpoří chuť hledat věci skryté a odkrývat tajemství ducha i přírody, některým v tělesné rovině přinesou nárůst sexuální energie.

Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 04:15 až 06:25, 10:25 až 12:40, 13:50 až 16:40 a 19:15 až 20:45.

Autor: Ing. Zdeněk Bohuslav, hvězdopravec
Zdroj: http://www.bohuslav.com/mart0919.html

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.cz