Zdeněk Bohuslav: Martovo okénko na duben 2024

507
Foto: Dollarphotoclub.com

Téměř celý duben putuje Mars pohyblivým vodním znamením Ryb – a to od 8. stupně až do konce stupně 30., který opouští 30.4.2024 17:32:47 středoevropského letního času. V tomto znamení napomáhá snadnějšímu nalézání obětavosti v sobě i mimo sebe, člověk získává o co usiluje zpravidla spíše delikátními nebo nepřímými prostředky. Vyspělejší snáz konají nesobecké činy ve prospěch slabších, utlačovaných a potřebných bez ohledu na své náklady. Někdy vystane i odvaha k vykonání něčeho idealistického či chuť k oběti pro blaho druhých. Na druhou stranu se také častěji ztrácí soustředění, klesá vůle, hůře se hledá rasance a průbojnost, klesá a rozřeďuje se energie. U některých lidí se projeví sklon ke skrývání svých činů vůči okolí.

Při napěťových vazbách k nativitě (týká se to jako zkouška především lidí, kteří mají obsazen ve svém horoskopu některý z 8. až 30. stupně znamení Ryb, Blíženců, Panny či Střelce) se lze snadněji stát obětí svých slabých stránek či nižších pohnutek, více se mohou projevit sklony k podvodu, alkoholismu či únikům z reality a setkání se s podvody druhých. Ve fyzické rovině pak častěji vznikají deformace, zhmoždění a úrazy v oblasti dolních částí kotníků a chodidel, případně jejich operace, více se objevují onemocnění dýchacích cest a záněty střevního traktu či průjmy.

K předchozímu působení přistupují díky Martovi v dubnu navíc ještě následující specifické vlivy:

9. až 11. duben podpoří osobně závažné záležitosti, povzbudí houževnatost, sebekázeň, píli a soustředění a také jejich užívání. Bude snazší využít zkušenosti, prosadit řád a spravedlnost, půjde si snáz odříkat pro vyšší a vzdálenější cíle, překonávat překážky a uzavírat rozpracované. Bude výhodné vstupovat do smluv a začínat činnosti s dlouhodobým dosahem.

Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 03:05 až 05:25 a 08:55 až 10:55.

18. až 20. duben nabídnou energii a větší chuť či odvahu nejen pro hledání a dosahování ideálů, ale i vyšších cílů a k prosazování spravedlnosti. Jsou to dny, kdy je také snazší nalézat uspokojivé cesty pro jednání s těmi kdo mají moc, je snadněji dostupná spravedlnost v soudních jednáních, ale kdy se také odhalují tajemství filosofie a člověk svým vlastním přičiněním získává poznání ve světonázorové oblasti. Snáz půjde tyto příležitosti uplatnit i pro plnění praktických cílů života.

Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 02:45 až 05:00, 05:20 až 07:00, 08:35 až 10:45 a 11:45 až 14:30.

28. až 30. dubna bude povzbuzena obrazotvornost, posílí se kreativita a vzrostou tvůrčí snahy. Také se zvětší obětavost a chuť konat něco pro druhé, posílí empatie, sociální cítění a šlechetnost. Přitom bude třeba opatrnost na sebeklam, iluze, podvody a na lákadla k větší konzumaci alkoholu či omamných látek.

Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 02:25 až 04:35 a 08:20 až 10:35.

Pro zjištění podrobnějších individuálních vlivů stojí zato konzultovat svůj horoskop narození s astrologem.

Autor: Ing. Zdeněk Bohuslav
Zdroj: https://www.bohuslav.com/…tml

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk