Zdeněk Bohuslav: Martovo okénko na červenec 2024

227
Foto: Pixabay.com

Téměř do konce noci 20. července středoevropského letního času Mars putuje znamením Býka, kde astrologicky řečeno je v exilu, to jest putuje cizím územím a člověk si proto musí jeho dary vysloužit vědomým úsilím. Pak podporuje produktivitu, snažení zaměřené do praktické roviny, k hmotným výdobytkům, k vytváření materiálního zázemí, získávání bydlení či dosahování slušně honorovaného místa. Také zvyšuje vášnivost a intensitu prožitků. Zkušenějším pomáhá ve vytrvalosti, metodičnosti a výkonnosti. Zkouškou při běhu Marse Býkem může být nutnost naučit se něčeho vzdát, reagovat pružněji na změnu či umět odpustit a nebýt násilnický.

Při napěťových vazbách putujícího Marse do našeho horoskopu narůstá v čase jeho běhu Býkem tvrdošíjnost, tyranství, sobectví, upřednostňování materiálních hodnot a lakota. V tělesné rovině je třeba být opatrnější na poranění v oblasti krku, včetně krční páteře, ale také na záněty zubů v dolní čelisti, případně mohou přijít i operace v těchto částech těla. Opatrnější by měli být lidé s prvky svého horoskopu umístěnými v první polovině znamení Býka, Lva, Štíra nebo Vodnáře.

Od 20. července 22:43:04 středoevropského letního času začíná Mars svůj postup znamením Blíženců a v něm přináší větší živost, pohyblivost, pohotovost, pružnost reakcí a obratnost. Zvyšuje intelektuální aktivitu, připraveným dodává energii v myšlení, komunikaci, aktivizuje společenský styk a přináší zájem o tělesný pohyb, sport a cestování. Zvětšuje také chuť k debatám a tříbení názorů v polemikách. Pilným může napomoci k lepším studijním výsledkům. Nabízí uplatnění naší vůle jak na duchovnímu cestě tak k posílení psychiky jako takové – můžeme aktivně a s větším důrazem působit na své duševní pochody.

Při neharmonických vazbách do horoskopu narození přináší neklid, podráždění, netaktnost, zbrklost a netrpělivost, konflikty a agresi v komunikaci. Současně však napomáhá tomu, že se snáz začíná více věcí najednou, ale hůře nějaká dokončuje. V tělesné rovině pak přináší oslabení nervové soustavy, průdušek a plic, případně poranění hrudníku, žeber a zlomeniny paží.

K předchozímu působení přistupují díky Martovi v červenci navíc ještě následující specifické vlivy:

4. až 6. červenec budou pomáhat zlepšit soustředění, sebekázeň, houževnatost, výkonnost a pracovitost. Posílí vůli, efektivní nasazení energie a usnadní realizaci zvolených záměrů. Do života půjde lehčeji zapojit střídmost, půjde snáz dokončovat co bylo doposud rozpracované. Bude snadnější dodržovat formu a řád ve svých činech.

Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 00:10 až 01:50, 03:30 až 05:35, 06:40 až 09:20 a 21:35 až 23:50.

14. až 16. července nastane výbušný čas, během nějž roste odvaha, nápaditost, ochota k riziku a zvětšuje se dynamika chování a rychlost reakcí. Je však třeba opatrnost na menší toleranci, větší vznětlivost, na vrtkavost štěstěny a extrémy ve společnosti i přírodě. Může dojít k čemukoliv – od nečekaných úspěchů či výher k náhlým nepříznivým zvratům a úrazům osobním i společenským, výpadkům techniky, neštěstím, střetům či projevům násilí.

Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 23:50 až 01:30 a 06:25 až 09:10.

19. až 21. červenec budou povzbuzovat k uplatnění představivosti, fantazie, posílení duchovních cvičení a případně i k zapojení vyšších idejí – některým však přinesou pokušení zapojit duchovní síly do snah o osobní prospěch. Stanou se pak zkouškami odolnosti zásad, umění uměřenosti a schopnosti nepřekročit zdravou či etickou míru osobnostních ambicí.

Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 23:45 až 01:15, 03:05 až 05:15, 06:20 až 09:05 a 21:05 až 23:10.

22. až 28. červenec posílí energii a vitalitu a tak povzbudí podnikavost a činorodost, chuť opřít se o vůli či ji v sobě hledat a následně i nacházet. V takovýto čas obvykle roste i fyzická síla a výkonnost, zlepšuje se zdraví, člověk má dostatek energie, životní jiskru a optimismus, má vřelejší vztah ke sportu a pohybu, je schopen větších výkonů fyzických i duševních. Je to dobrý čas pro zahájení regeneračních procesů a dobíjení životních sil, pro nové pokusy a snahy o uskutečnění plánů.

Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 23:40 až 01:15, 03:55 až 05:40, 06:15 až 09:00 a 10:30 až 13:20.

Pro zjištění podrobnějších individuálních vlivů stojí zato konzultovat svůj horoskop narození s astrologem.

Autor: Ing. Zdeněk Bohuslav, hvězdopravec
Zdroj: https://www.bohuslav.com/…tml

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk