Ronna Herman: Evoluce tělesné formy a vzestup vědomí

160

Ronna Herman: Evoluce tělesné formy a vzestup vědomí

AA Michael prostřednictvím Ronny, říjen 2015. Milovaní mistři, kolektivní vědomí lidstva se snaží uznat extrémní dualitu, která proniká Zemí. Na určité úrovni každý člověk bojuje bitvu o to, aby získal větší povědomí Sebe, což musí zahrnovat to, aby objal Světlo i stinnou stránku Sebe, a přitom se snažil vrátit se do přijatelných hranic duality a polarity.Každý z vás musí poznat a připustit svou stinnou stránku, své symbolické démony uvnitř sebe, aby i on i mohli obejmout Světlo přeměny, transformace.

Lidské utrpení je výsledkem zkostnatělého myšlení, pocitu nadřazenosti a odsuzování druhých, což vede spíš k oddělenosti než k jednotě a toleranci vůči protichůdným názorům. Jste schopni přijmout předpoklad, že vaše negativní myšlenkové formy také hledají uvolnění? Vystupují na povrch vašeho vědomí, hledajíce osvícení a pravdu, stejně jako vy. Musíte převzít zodpovědnost za to, co jste vytvořili, okamžik za okamžikem. Negativní myšlenky a akce jsou výsledkem pokřivených výtvorů a zmatku.

Je důležité, abyste chápali, že vaše fyzická loďka byla nakódována tak, aby se vrátila z vašich pozemských zkušeností vtělení do vzácnějších říší Světla vyšších vibrací. Také, jak se lidstvo vyvíjí, roste v moudrosti a je si více vědomo vědy a složitosti Vzestupu, proces se v posledních stech letech velmi přizpůsobil. Některé počáteční procedury Vzestupu byly odloženy a jiné, pokročilejší požadavky byly přidány.

V minulosti byl Vzestup možný jen pro pár vybraných jedinců. Jen ti, kteří přišli na Zem, aby byli příkladem a ukazovali cestu, a kteří byli duchovně vyspělí mohli vstoupit do vnitřních posvátných prostor škol zázraků. Tajná doktrína byla předána jen těm, kteří byli považováni za nejsilnější a nejoddanější žáky. Lekce, testy a výzvy byly vysilující a mnozí během tohoto procesu zahynuli a nedosáhli svého cíle po několik životů. To se teď změnilo, neboť čas utíká směrem ke Vzestupu Země a lidstva na vyšší úroveň vědomé pozornosti, a těm, kteří se snaží jít vstříc výzvám a testům Vzestupu, je nabízeno mnoho léčivých lektvarů a pomoci.

Vysvětlovali jsme, že Duši je dáno pro osobní použití během života velké množství Adamantinových částic Světla předtím, než se inkarnuje do fyzické loďky. Pokud je toto množství částic použito s milujícím záměrem pro nejvyšší dobro všech, pak během celého života člověka bude pokračovat proud Plnospektrálního Světla. Ale, pokud se člověk stane nemilujícím, negativním a zahořklým, přístup ke Svatému Srdci a Božím Částicím Světla přestane být k dispozici. Pak může mít přístup jen k polovičnímu Spektru Světla, nebo Primární Životní Síly, kterou může přetvářet a používat jak pozitivně tak negativně. Pamatujte, Adamantinové Částice Světla Stvořitele mohou být aktivovány a užívány jen s milujícím záměrem a pro nejvyšší dobro.

Srdeční centrum malého dítěte je široce otevřené a Boží Částice plynou volně bez zábran. Ale to, jak dlouho zůstane srdeční centrum dítěte otevřené záleží na tom, kolik lásky a výživy dítě přijímá od svých rodičů a lidí kolem sebe. Mnoho drahých duší umístilo přes své srdeční centrum ochranný štít, aby je tak drasticky neovlivňovala bolest a utrpení. Tak uzavřou dveře ke své Svaté Vnitřní Svatyni, kde jsou uloženy Boží částice Tvoření.

Současně s dávkou Adamantinových částic, které byly umístěny do Svatého Srdečního Centra každého člověka, bylo jejich menší množství umístěno také do dvou čaker fyzického těla. Větší část do Kořenové čakry. Staří tuto zásobu nazývali Kundalini, stočeným velkým hadem ohně nebo Svatým Ohněm.

Nyní probíhá zrychlená planetární iniciace a ta ovlivňuje všechno na Zemské Pláni, zvláště Bytosti schopné vnímat. Jak kolektivní vědomí lidstva prochází dramatickými změnami, které se objevují při uzavírání jednoho Věku a začátku pokročilejšího období, je tu hodně strachu a úzkosti. Zvláště pak tehdy, když většina toho, co bylo na zemské pláni považováno za velmi důležité, se pomalu mění nebo mizí. Probíhání těchto drastických vývojových změn vás neovlivní, pokud je váš Energetický Podpis vyšší, má vyrovnanější frekvenci. Ti, co se naučili zůstat vystředěni ve svém Svatém Srdci, prožívají velké očekávání. Před každým z vás je mnoho pravděpodobných budoucností a je důležité, abyste zůstali vystředěni v Bodě Ticha přítomného okamžiku. Můžete být vedeni k tomu, abyste několikrát změnili směr, zatímco se pomalu přesouváte do tekutosti Vyšších Dimenzí; ale když dovolíte svému Svatému Srdci a Vyššímu Já, aby vám Osvítili, Prosvětlili, Rozsvítili, cestu, nikdy z ní nebudete svedeni. Časové linie budoucnosti vedou do vyšší, stabilnější Země, stabilnějšího podloží, pryč z nevyrovnaného spektra duality a pokroucené reality oddělenosti.

Jste v procesu vstřebávání mnoha Zlomků Sebe, které jste vytvořili ve svém hmotném vtělení. V přípravě na znovusjednocení s mnoha Stránkami své rodiny Duše, ať na Zemi nebo v mnoha Dimenzích celé sluneční soustavy a galaxie, a nakonec v celém Pod-Vesmíru i za ním. Musí nastat znovusjednocení se Sebou, s Já, a návrat do centra síly, které sídlí ve vašem Svatém Srdci. Jakmile jednou vytvoříte spojení se svou NadDuší/s Vyšším Já, a začnete proces znovusjednocování se všemi Stránkami svého božího Já (Přítomností JÁ JSEM), nutkání znovu se sjednotit, se stane magnetickou silou, kterou nelze popřít.

Vaše Duše, která se skládá z Esence Stvořitele, je vaší vědomou průvodkyní a společnicí, když jste ve fyzické loďce. Po dlouhou dobu byla Duše pro mnoho lidí jen slabým šeptáním, neboť osobnost přání ega je velmi silná a udržovala si uvnitř dominantní postavení. Proces iniciace, zasvěcení, začíná, když pomalu uděláte cestu Duši, aby zaujala své správné místo jako ten, kdo řídí váš život, což nakonec umožní Vyššímu Já, aby převzalo zodpovědnost za vaši cestu zpátky do říší Světla. Postupně se začíná rozšiřovat Sloup Světla, který obsahuje vaši Linii Života ke Stvořiteli, až dokud nakonec nedosáhne šířky temene vaší hlavy. V tu chvíli vstupujete do proudu své Andělské přítomnosti JÁ JSEM a Stvořitelovy Částice Lásky/Života vámi, přes vás začínají proudit. Tento divukrásný, světélkující Svatý Oheň vám dává přístup k vašim pokladům uloženým v ráji – k nekonečnému zdroji Světla Stvořitele, tak dlouho, dokud je nabíjen vaším Láskyplným Světlem a používán pro největší dobro.

Řeka Života má v tomto Pod-Vesmíru nespočet přítoků a mnozí z vás, jak vstupujete do své Svaté Mysli a učíte se zůstat vycentrovaní, vystředění ve Svatém Srdci, se stávají vodiči Adamantinových Částic Vědomí Tvůrce/Stvořitele. Nejdříve musíte vyladit šišinku a podvěsek mozkový na své Vyšší Já, což započne proces rozpouštění membrán Světla, které stráží Svatou Mysl. Vaše Svatá Mysl utváří spojení se Svatým Srdcem. Jakmile jednou začnou proudit aktivované Adamantinové Částice Božího Vědomí ze Svatého Srdce do Svaté Mysli, proces osvícení se zrychluje. Světlo Stvořitele plyne přes Korunní Čakru a vstupuje do šišinky, a jak aktivuje podvěsek mozkový a hypotalamus a prochází strukturami mozku do Svaté Mysli, podporuje a rozvíjí buněčné vědomí, pozornost. Světlo potom proudí dolů do Svatého Srdce, kde se částice Světla Stvořitele dále aktivují milujícím záměrem. Tyto aktivované Boží Částice Světla jsou nyní připravené pomáhat ve tvoření čehokoli, co si přejete potud, pokud je vaším záměrem nejvyšší dobro. Hlas vašeho Vyššího Já začne být jasnější a nutkání vašeho Svatého Srdce, kterému se říká intuice bude silnější.

INTUICE je schopnost chápat koncept nebo určité informace okamžitě, bez vědomého uvažování. Vaše Vyšší Já k vám mluví prostřednictvím vaší intuice a nakonec projasňuje cestu k vašemu Božímu Já a k moudrosti uložené ve vesmírných záznamech. Vaše intuice také vysílá signály prostřednictvím toho, že cítíte něco, jako že je to správné nebo pravdivé, nebo cítíte hrůzu nebo nepohodlí, když je něco špatně nebo to není v souladu se Světlem/pravdou.

INSPIRACE je proces nebo kvalita toho, když jste inspirovaní, jako když do vaší mysli skočí náhlá přesná nebo neobvyklá myšlenka, něco o něčem, čeho jste si předtím nebyli  vědomi. Chanelling nebo zprávy od vašich andělských průvodců a učitelů často vedou k inspirovaným konceptům nebo uvědomění si věcí pocházejících z míst za říší vašeho vědění. Intuice je nejprve ověřena, uznána za platnou, myslí a pak srdcem, zatímco inspirace je nejdříve ověřena srdcem a pak vědomým procesem uvažování mysli.

Vaše vnímání času a prostoru se rychle mění, jak se učíte se více zaměřovat na přítomný okamžik místo váhání a nerozhodností mezi minulostí a budoucností s jen málo okamžiky soustředěné pozornosti na přítomnost. Pocity oddělenosti, samoty a odsuzování jsou nahrazovány pocitem jednoty vědomí, což nakonec povede k pocitu jednoty se vším Stvořením. Jak se čas zrychluje a frekvence Andělského Světla sílí a jsou přesvědčivější, je důležité, abyste přemýšleli o tom, co se stalo, o výzvách, se kterými jste se setkali a které jste překonali, co jste získali a o těžkostech, které budete muset překonat v budoucnosti. Jak se hranice vaší reality více definují a vy dovolíte více věcem, o kterých jste si mysleli, že jsou důležité, se  pomalu změnit nebo vyblednout, aby se staly minulostí, musíte být moudřejší a vnímavější, více rozeznávat kvalitu svých voleb. Když se držíte lidí nebo věcí, které se už do vaší nové reality nehodí, zvýrazní se pocit, že jste vypadli z harmonie. Tím, že řeknete: „Staň se vůle tvá“, dáte svému Vyššímu Já povolení zvýšit vaše intuitivní schopnosti, které zahrnují to, že víte téměř okamžitě, kdy jste udělali správnou a kdy špatnou volbu.  Tím můžete rychle napravit jakékoli akce, které vás náhle vychylují z rovné a úzké Cesty Vzestupu. Vy, jako věrní následovníci Světla, musíte být vždy ostražití co se týče vašich myšlenek a akcí, abyste si byli jistí, že jste stále v souladu se svým novým, povýšeným Andělským Plánem.

Jako Špička Stráží Světla máte schopnost překonat nebo neutralizovat negativní myšlenkové formy mnoha tisíců lidí, kteří stále ještě fungují v omezeních iluze Třetí a nižší Čtvrté dimenze. Jste v procesu budování pevné základny pro budoucnost celého lidstva. Vaše vnitřní síla a moudrost vám budou sloužit dobře, pokud zůstanete vycentrovaní ve svém Svatém Srdci, zatímco se stáváte mistrem Sebe, svého Já, a vodičem vzácných částic Božího Vědomí.

Věřte nebo ne, v minulosti existovaly výhody z odvolání hlavní dávky vašich schopností zhmotňovat. Říkali jsme vám, že Červená (barva ezoterické nebo fyzické pláně) Prvního Paprsku Andělské Vůle a Moci tvořit, byla z větší části odvolána, potom co Země a lidstvo klesli do hustoty prostředí Třetí a nižší Čtvrté dimenze. Bylo to tak uděláno proto, aby lidstvo během věku extrémní duality nezničilo samo sebe. Toto období se rychle chýlí ke konci, tak jak se lidstvo probouzí a znovu získává schopnost vstřebávat Duchovnější Světlo. Jak se posunujete dopředu do vyšší Čtvrté a nižší Páté Dimenze, vaše fyzické tělo bude zářivější, jak Stvořitelovo Světlo začne silněji vyzařovat z Atomu Semínka Bílého Ohně vědomé Bytosti, z čehož pochází rčení: „uděláno k obrazu Božímu a k podobě Boha.“  Světlo Stvořitele obsahuje energii, inteligenci a vše, co je nezbytné k vytvoření světů bez konce, aby se se naplnil Andělský plán Stvoření. Je vám dána příležitost stát se spolutvůrcem nejvyššího řádu; nicméně musíte vystoupit ze zóny svého pohodlí a požadovat zpět své rodné právo.

ZÁŘETE DÁLE, mí Věrní, a jak váš okruh vlivu září dále a dále do světa, jednoho dne se tyto kruhy Světla překryjí a kombinace vašich zdrojů světla vybouchne v čisté Boží Světlo a obklopí svět. Následujte  cestu Světla, milovaní; čas velkého sjednocení je na dosah ruky. Jste významně milováni.

JÁ JSEM Archanděl Michael

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail:info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail:predplatne@abompkapa.skRonna Herman: Evoluce tělesné formy a vzestup vědomí

AA Michael prostřednictvím Ronny, říjen 2015. Milovaní mistři, kolektivní vědomí lidstva se snaží uznat extrémní dualitu, která proniká Zemí. Na určité úrovni každý člověk bojuje bitvu o to, aby získal větší povědomí Sebe, což musí zahrnovat to, aby objal Světlo i stinnou stránku Sebe, a přitom se snažil vrátit se do přijatelných hranic duality a polarity.Každý z vás musí poznat a připustit svou stinnou stránku, své symbolické démony uvnitř sebe, aby i on i mohli obejmout Světlo přeměny, transformace.

Lidské utrpení je výsledkem zkostnatělého myšlení, pocitu nadřazenosti a odsuzování druhých, což vede spíš k oddělenosti než k jednotě a toleranci vůči protichůdným názorům. Jste schopni přijmout předpoklad, že vaše negativní myšlenkové formy také hledají uvolnění? Vystupují na povrch vašeho vědomí, hledajíce osvícení a pravdu, stejně jako vy. Musíte převzít zodpovědnost za to, co jste vytvořili, okamžik za okamžikem. Negativní myšlenky a akce jsou výsledkem pokřivených výtvorů a zmatku.

Je důležité, abyste chápali, že vaše fyzická loďka byla nakódována tak, aby se vrátila z vašich pozemských zkušeností vtělení do vzácnějších říší Světla vyšších vibrací. Také, jak se lidstvo vyvíjí, roste v moudrosti a je si více vědomo vědy a složitosti Vzestupu, proces se v posledních stech letech velmi přizpůsobil. Některé počáteční procedury Vzestupu byly odloženy a jiné, pokročilejší požadavky byly přidány.

V minulosti byl Vzestup možný jen pro pár vybraných jedinců. Jen ti, kteří přišli na Zem, aby byli příkladem a ukazovali cestu, a kteří byli duchovně vyspělí mohli vstoupit do vnitřních posvátných prostor škol zázraků. Tajná doktrína byla předána jen těm, kteří byli považováni za nejsilnější a nejoddanější žáky. Lekce, testy a výzvy byly vysilující a mnozí během tohoto procesu zahynuli a nedosáhli svého cíle po několik životů. To se teď změnilo, neboť čas utíká směrem ke Vzestupu Země a lidstva na vyšší úroveň vědomé pozornosti, a těm, kteří se snaží jít vstříc výzvám a testům Vzestupu, je nabízeno mnoho léčivých lektvarů a pomoci.

Vysvětlovali jsme, že Duši je dáno pro osobní použití během života velké množství Adamantinových částic Světla předtím, než se inkarnuje do fyzické loďky. Pokud je toto množství částic použito s milujícím záměrem pro nejvyšší dobro všech, pak během celého života člověka bude pokračovat proud Plnospektrálního Světla. Ale, pokud se člověk stane nemilujícím, negativním a zahořklým, přístup ke Svatému Srdci a Božím Částicím Světla přestane být k dispozici. Pak může mít přístup jen k polovičnímu Spektru Světla, nebo Primární Životní Síly, kterou může přetvářet a používat jak pozitivně tak negativně. Pamatujte, Adamantinové Částice Světla Stvořitele mohou být aktivovány a užívány jen s milujícím záměrem a pro nejvyšší dobro.

Srdeční centrum malého dítěte je široce otevřené a Boží Částice plynou volně bez zábran. Ale to, jak dlouho zůstane srdeční centrum dítěte otevřené záleží na tom, kolik lásky a výživy dítě přijímá od svých rodičů a lidí kolem sebe. Mnoho drahých duší umístilo přes své srdeční centrum ochranný štít, aby je tak drasticky neovlivňovala bolest a utrpení. Tak uzavřou dveře ke své Svaté Vnitřní Svatyni, kde jsou uloženy Boží částice Tvoření.

Současně s dávkou Adamantinových částic, které byly umístěny do Svatého Srdečního Centra každého člověka, bylo jejich menší množství umístěno také do dvou čaker fyzického těla. Větší část do Kořenové čakry. Staří tuto zásobu nazývali Kundalini, stočeným velkým hadem ohně nebo Svatým Ohněm.

Nyní probíhá zrychlená planetární iniciace a ta ovlivňuje všechno na Zemské Pláni, zvláště Bytosti schopné vnímat. Jak kolektivní vědomí lidstva prochází dramatickými změnami, které se objevují při uzavírání jednoho Věku a začátku pokročilejšího období, je tu hodně strachu a úzkosti. Zvláště pak tehdy, když většina toho, co bylo na zemské pláni považováno za velmi důležité, se pomalu mění nebo mizí. Probíhání těchto drastických vývojových změn vás neovlivní, pokud je váš Energetický Podpis vyšší, má vyrovnanější frekvenci. Ti, co se naučili zůstat vystředěni ve svém Svatém Srdci, prožívají velké očekávání. Před každým z vás je mnoho pravděpodobných budoucností a je důležité, abyste zůstali vystředěni v Bodě Ticha přítomného okamžiku. Můžete být vedeni k tomu, abyste několikrát změnili směr, zatímco se pomalu přesouváte do tekutosti Vyšších Dimenzí; ale když dovolíte svému Svatému Srdci a Vyššímu Já, aby vám Osvítili, Prosvětlili, Rozsvítili, cestu, nikdy z ní nebudete svedeni. Časové linie budoucnosti vedou do vyšší, stabilnější Země, stabilnějšího podloží, pryč z nevyrovnaného spektra duality a pokroucené reality oddělenosti.

Jste v procesu vstřebávání mnoha Zlomků Sebe, které jste vytvořili ve svém hmotném vtělení. V přípravě na znovusjednocení s mnoha Stránkami své rodiny Duše, ať na Zemi nebo v mnoha Dimenzích celé sluneční soustavy a galaxie, a nakonec v celém Pod-Vesmíru i za ním. Musí nastat znovusjednocení se Sebou, s Já, a návrat do centra síly, které sídlí ve vašem Svatém Srdci. Jakmile jednou vytvoříte spojení se svou NadDuší/s Vyšším Já, a začnete proces znovusjednocování se všemi Stránkami svého božího Já (Přítomností JÁ JSEM), nutkání znovu se sjednotit, se stane magnetickou silou, kterou nelze popřít.

Vaše Duše, která se skládá z Esence Stvořitele, je vaší vědomou průvodkyní a společnicí, když jste ve fyzické loďce. Po dlouhou dobu byla Duše pro mnoho lidí jen slabým šeptáním, neboť osobnost přání ega je velmi silná a udržovala si uvnitř dominantní postavení. Proces iniciace, zasvěcení, začíná, když pomalu uděláte cestu Duši, aby zaujala své správné místo jako ten, kdo řídí váš život, což nakonec umožní Vyššímu Já, aby převzalo zodpovědnost za vaši cestu zpátky do říší Světla. Postupně se začíná rozšiřovat Sloup Světla, který obsahuje vaši Linii Života ke Stvořiteli, až dokud nakonec nedosáhne šířky temene vaší hlavy. V tu chvíli vstupujete do proudu své Andělské přítomnosti JÁ JSEM a Stvořitelovy Částice Lásky/Života vámi, přes vás začínají proudit. Tento divukrásný, světélkující Svatý Oheň vám dává přístup k vašim pokladům uloženým v ráji – k nekonečnému zdroji Světla Stvořitele, tak dlouho, dokud je nabíjen vaším Láskyplným Světlem a používán pro největší dobro.

Řeka Života má v tomto Pod-Vesmíru nespočet přítoků a mnozí z vás, jak vstupujete do své Svaté Mysli a učíte se zůstat vycentrovaní, vystředění ve Svatém Srdci, se stávají vodiči Adamantinových Částic Vědomí Tvůrce/Stvořitele. Nejdříve musíte vyladit šišinku a podvěsek mozkový na své Vyšší Já, což započne proces rozpouštění membrán Světla, které stráží Svatou Mysl. Vaše Svatá Mysl utváří spojení se Svatým Srdcem. Jakmile jednou začnou proudit aktivované Adamantinové Částice Božího Vědomí ze Svatého Srdce do Svaté Mysli, proces osvícení se zrychluje. Světlo Stvořitele plyne přes Korunní Čakru a vstupuje do šišinky, a jak aktivuje podvěsek mozkový a hypotalamus a prochází strukturami mozku do Svaté Mysli, podporuje a rozvíjí buněčné vědomí, pozornost. Světlo potom proudí dolů do Svatého Srdce, kde se částice Světla Stvořitele dále aktivují milujícím záměrem. Tyto aktivované Boží Částice Světla jsou nyní připravené pomáhat ve tvoření čehokoli, co si přejete potud, pokud je vaším záměrem nejvyšší dobro. Hlas vašeho Vyššího Já začne být jasnější a nutkání vašeho Svatého Srdce, kterému se říká intuice bude silnější.

INTUICE je schopnost chápat koncept nebo určité informace okamžitě, bez vědomého uvažování. Vaše Vyšší Já k vám mluví prostřednictvím vaší intuice a nakonec projasňuje cestu k vašemu Božímu Já a k moudrosti uložené ve vesmírných záznamech. Vaše intuice také vysílá signály prostřednictvím toho, že cítíte něco, jako že je to správné nebo pravdivé, nebo cítíte hrůzu nebo nepohodlí, když je něco špatně nebo to není v souladu se Světlem/pravdou.

INSPIRACE je proces nebo kvalita toho, když jste inspirovaní, jako když do vaší mysli skočí náhlá přesná nebo neobvyklá myšlenka, něco o něčem, čeho jste si předtím nebyli  vědomi. Chanelling nebo zprávy od vašich andělských průvodců a učitelů často vedou k inspirovaným konceptům nebo uvědomění si věcí pocházejících z míst za říší vašeho vědění. Intuice je nejprve ověřena, uznána za platnou, myslí a pak srdcem, zatímco inspirace je nejdříve ověřena srdcem a pak vědomým procesem uvažování mysli.

Vaše vnímání času a prostoru se rychle mění, jak se učíte se více zaměřovat na přítomný okamžik místo váhání a nerozhodností mezi minulostí a budoucností s jen málo okamžiky soustředěné pozornosti na přítomnost. Pocity oddělenosti, samoty a odsuzování jsou nahrazovány pocitem jednoty vědomí, což nakonec povede k pocitu jednoty se vším Stvořením. Jak se čas zrychluje a frekvence Andělského Světla sílí a jsou přesvědčivější, je důležité, abyste přemýšleli o tom, co se stalo, o výzvách, se kterými jste se setkali a které jste překonali, co jste získali a o těžkostech, které budete muset překonat v budoucnosti. Jak se hranice vaší reality více definují a vy dovolíte více věcem, o kterých jste si mysleli, že jsou důležité, se  pomalu změnit nebo vyblednout, aby se staly minulostí, musíte být moudřejší a vnímavější, více rozeznávat kvalitu svých voleb. Když se držíte lidí nebo věcí, které se už do vaší nové reality nehodí, zvýrazní se pocit, že jste vypadli z harmonie. Tím, že řeknete: „Staň se vůle tvá“, dáte svému Vyššímu Já povolení zvýšit vaše intuitivní schopnosti, které zahrnují to, že víte téměř okamžitě, kdy jste udělali správnou a kdy špatnou volbu.  Tím můžete rychle napravit jakékoli akce, které vás náhle vychylují z rovné a úzké Cesty Vzestupu. Vy, jako věrní následovníci Světla, musíte být vždy ostražití co se týče vašich myšlenek a akcí, abyste si byli jistí, že jste stále v souladu se svým novým, povýšeným Andělským Plánem.

Jako Špička Stráží Světla máte schopnost překonat nebo neutralizovat negativní myšlenkové formy mnoha tisíců lidí, kteří stále ještě fungují v omezeních iluze Třetí a nižší Čtvrté dimenze. Jste v procesu budování pevné základny pro budoucnost celého lidstva. Vaše vnitřní síla a moudrost vám budou sloužit dobře, pokud zůstanete vycentrovaní ve svém Svatém Srdci, zatímco se stáváte mistrem Sebe, svého Já, a vodičem vzácných částic Božího Vědomí.

Věřte nebo ne, v minulosti existovaly výhody z odvolání hlavní dávky vašich schopností zhmotňovat. Říkali jsme vám, že Červená (barva ezoterické nebo fyzické pláně) Prvního Paprsku Andělské Vůle a Moci tvořit, byla z větší části odvolána, potom co Země a lidstvo klesli do hustoty prostředí Třetí a nižší Čtvrté dimenze. Bylo to tak uděláno proto, aby lidstvo během věku extrémní duality nezničilo samo sebe. Toto období se rychle chýlí ke konci, tak jak se lidstvo probouzí a znovu získává schopnost vstřebávat Duchovnější Světlo. Jak se posunujete dopředu do vyšší Čtvrté a nižší Páté Dimenze, vaše fyzické tělo bude zářivější, jak Stvořitelovo Světlo začne silněji vyzařovat z Atomu Semínka Bílého Ohně vědomé Bytosti, z čehož pochází rčení: „uděláno k obrazu Božímu a k podobě Boha.“  Světlo Stvořitele obsahuje energii, inteligenci a vše, co je nezbytné k vytvoření světů bez konce, aby se se naplnil Andělský plán Stvoření. Je vám dána příležitost stát se spolutvůrcem nejvyššího řádu; nicméně musíte vystoupit ze zóny svého pohodlí a požadovat zpět své rodné právo.

ZÁŘETE DÁLE, mí Věrní, a jak váš okruh vlivu září dále a dále do světa, jednoho dne se tyto kruhy Světla překryjí a kombinace vašich zdrojů světla vybouchne v čisté Boží Světlo a obklopí svět. Následujte  cestu Světla, milovaní; čas velkého sjednocení je na dosah ruky. Jste významně milováni.

JÁ JSEM Archanděl Michael

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail:info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail:predplatne@abompkapa.sk