Richard Stříbný: Horoskop duben 2021

293
Foto: Pixabay.com

Z hlediska mundánních konstelací (platných pro celý svět) by to měl být měsíc, kdy lidstvo nabere dech a začne být aktivnější než tomu bylo doposud. Zejména první polovina tohoto měsíce by měla přát zahajování nových a odvážných projektů. Mezi 10. a 13. dubnem se bude znamením Berana pohybovat Slunce, Luna, Merkur a Venuše, což by mělo prohřát klima v přírodě i ve společnosti. Lidé se budou rádi seznamovat a nebudou chtít být sami. Ve třetí dubnové dekádě se zásadně mění kvalita času, jelikož ekliptikou budou postupovat Slunce, Merkur, Venuše a Uran znamením Býka a to přeje nákupům kvalitního zboží trvalejší hodnoty či investicím do nemovitostí. Konstelace specificky ovlivňující dění v naší republice nejsou příliš pozitivní a lze z nich usuzovat na váznoucí výběr daní na zvyšující se zadlužování. Zatímco svět se bude podle mého názoru celkem rychle proočkovávat a vzpamatovávat z následků pandemie, u nás může mnoho věcí váznout oproti pružněji reagujícím a progresivnějším státům.

1. – 6. duben bude ovlivněn na našem území přechodem Jupitera přes Urana republiky ve znamení Vodnáře a jeho opozicí na Lunu republiky ve znamení Lva. Vyznamenat se mohou naši vědci a technici, kteří mohou přijít s řešením dlouholetých problémů v oblasti internetového bankovnictví a v elektrické soustavě. Zatímco sféra informačních technologií bude dostávat pozitivní impulzy, služby a kultura na našem území může strádat. Uran bude v kvadrátu na Neptuna republiky, což nám může kromě četnějších loupeží přinést ekologické problémy a může nás pozlobit vodní živel.

8. – 9. duben astrologické klima se u nás vylepší, zabojovat mohou naši kriminalisté a sportovci ve střetnutích se svými protivníky (Slunce trigon Mars republiky). Na ekliptice se však utvoří v těchto dnech kvadratura mezi Marsem v Blížencích a Neptunem v Rybách, která může světu přinést řádění vzdušného a vodního živlu, leckde mohou být odhalena nová ložiska covidové nákazy.

13. – 14. duben Mars trigon Uran republiky, Merkur trigon Mars republiky a Slunce trigon Luna republiky povzbudí ty, kteří jdou za svými cíli odvážnými kroky.

15. – 17. duben tranzitující Saturn bude v kvadrátu s Merkurem republiky, což může na našem území brzdit dopravu zboží a zpomalovat toky informací. Světová ekonomika však těchto dnech bude mít díky trigonu mezi Marsem a Jupiterem příznivý vítr v plachtách.

18. – 23. duben Jupiter opozice Saturn republiky – váznout může výběr daní a stoupat mohou nečekané výdaje našeho státu.

24. – 26. duben Jupiter trigon Venuše republiky – díky této konstelaci by mohli být tvůrčí jedinci na našem území líbáni múzami a mohou vytvořit umělecká díla nadčasové hodnoty. Mundánní konstelace jsou však velmi dramatické (trojkonjunkce Merkur, Venuše, Uran ve znamení Býka v kvadraturách na Saturna ve znamení Vodnáře), za kterých lze očekávat výpadky rozvodných a počítačových sítí, leckteré firmy a banky se mohou dostat do potíží či vyhlásí bankrot, pravděpodobně dojde k rozkolísání burzovních indexů.

28. – 30. duben na našem území může panovat neklid v přírodě i ve společnosti, technika se může vymykat zpod kontroly své obsluhy. (Tranzitující Merkur kvadrát Uran republiky.) Lze předpokládat zvýšenou četnost výpadků rozvodných i počítačových sítí, na našem území může také stoupat počet požárů a výbuchů.

Autor: Ing. Richard Stříbný, hvězdopravec
Zdroj: https://www.stribny.cz/…298

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk