Petr Kalač: Novodobá česká esoterika – boj světla s temnotou

307
 Přednáška Petra Kalače „Novodobá česká esoterika – boj světla s temnotou“ z konference „Hermetické nauky v české společnosti (Západní esoterní tradice – magie, alchymie, astrologie, kabala, psychotronika)“ konané 22. března 2014 na Husitské teologické fakultě UK. Přednáška je publikována se svolením autora.DCCHPrahaČasopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail:info@astrolife.cz  (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail:predplatne@abompkapa.sk