Ondřej Habr: Mlčení Ryb a záblesky naděje

522

„Není-li konec šťastný, ještě to konec není,“ dozvíme se v přísloví. Myslím, že princip Ryb má k tomu co říct. Slunce vstupuje v letošním roce do znamení Ryb 19. února a vyjde 20. března, kdy nastane jarní rovnodennost. Co se bude v mezičase dít?

Slunce projde posledním dílem zodiaku. Ryby jsou znamení vodní a patří do pohyblivého kříže. Dochází tu k předávání hlubokých citů, pocitů a není jednoduché něco konkrétně identifikovat, vymezit a popsat.

Jevy, děje a procesy tak, jak je budeme vnímat, prožijeme pod úhlem pohledu a vlivem energií Ryb. Vše se tedy bude dít zastřeněji, vnitřněji a z hloubi nitra (nebo duše, chcete-li). Vnější procesy se zpomalí a bude komplikovanější navázat racionální nit a sledovat tok reálných myšlenek. Dějová linka se roztřepí na řadu alternativ a v nich bude velmi těžké vybírat rozumem. City a vnímáním podstaty snad ano. Vlastně docela dobře ano!
Znamení Ryb a doba, po kterou se v něm bude nacházet Slunce, je symbolem a časem vnitřního úklidu a uspořádávání. Uklidňování, kdy věnujeme svůj čas a prostor tomu, aby doběhly vnější vlivy, usadily se myšlenky a my poznali pokud možno dobře, co a jak vnímáme. Čas Ryb je také obdobím očisty na konci zimy, vyčištěním od balastu myšlenek, názorů a pohledů, které si nekomfortně táhneme s sebou a jež už dávno nepotřebujeme. Ujasnění si, co dál se sebou.

Ryby jsou posledním znamením zodiaku. Tady vše končí, tady se setkáváme s konci všech konců. Nejsou ale konce bez začátků. V každém doznívání je i zrod a i tady na konci světa je pohyb, růst a vývoj. Ale nepoznatelný, vnitřní, jemný.

Ryby přebírají vládu od Vodnáře, který se snaží být sám sebou, setkat se s vyšším já a tím se vymanit. Daří se mu odpojit se jen na některé vzácné chvíle, problematiku řeší inteligencí a rozumově. Ryby, které následují, se již poučily a hledají své pravé já v kosmické jednotě. Zdá se tedy, že způsob totálního sebevyjádření byl nalezen. Platíme za to ale velkou daň. Vodnář jakožto nebešťan, Prométeus, vynálezce, snílek a revolucionář je často mezi světy, neboť ho tam přivedlo jeho poslání a může tak kdykoli najít (byť nelehkou) cestu zpět. Ryby načisto mezi oběma světy uvízly. Je tady nahoru i dolů. Existuje tam i zpět. V nádherné syntéze protikladů, kdy si argumenty zdánlivě odporující, pohlédneme-li na ně z vyšších rovin, neprotiřečí, ale dokonce se doplňují.

Je vyhráno, došlo na velké sjednocení, dostáváme se do bodu mystiků, na místo, kde neplatí parciální pravdy, ale jen jeden univerzální zákon. Jsme u cíle poutě, v závěru snažení. Zbývá už jen málo, učinit poslední kroky, nechat doznít všechny myšlenky, poslechnout si jejich ozvěny a ozvěny ozvěn. Pojmout a pochopit i zbytek toho, co ještě nebylo srovnáno a tak se fakticky dostat na druhou stranu. Kam ale?

Psali jsme o tom, že konec není koncem, ale začátkem. Krok dál není krokem do neznáma, neznámo je snad jen omezené úrovní poznání. Čeká nás přece znamení Berana a další kolečko, správněji závit nikde nekončící spirály, která je signifikátorem rozvoje. A pokud platí to, že jak začneme, takový bude celý průběh děje, směle můžeme konstatovat, že jak skončíme, takové budou i nové začátky. Bude se to týkat toho, co si s sebou poneseme do dalších dobrodružství, do dalších cyklů a dalších dnů, týdnů a měsíců vývoje.

Chci tě i nechci tě, miluji tě i nemiluji, mám i nemám, chápu i nechápu. Naše chování i vnímání v čase Ryb je opravdu rozostřené a ne moc racionální. Symbolizuje to i glyf tohoto znamení: dva obloučky (dvě duše) obrácené vypouklými částmi proti sobě. Oba obloučky jsou spojeny příčkou. Symbolizují dvě duše, které se na sebe ladí v nikdy nekončícím procesu. Paprsek jednou vystřelený probíhá a odráží se nekonečně dlouho. Neustálé odrazy a dopady vyvolávají podněty, podněty velmi komplikované, hluboké a staré jak věčnost. Tu a tam se nám podaří zachytit záblesk skutečnosti.

Ve znamení Ryb se tak rodí umělci, mystici všeho druhu a zabarvení, ale také lidé závislí a lidé přesvědčení do morku kostí o své pravdě. Lidé schopní proplout, i ti, kteří se chytí na každý háček, a to i bez existence návnady.

Planeta, která ve znamení Ryb vládne, je Neptun, pán vodstva, vládce všech moří a oceánů, a to nejen těch skutečných. Ale i moří myšlenek a skrytých vod. Mistr imaginace a mág proměny tvarů i forem. Jeho trojzubec nejen čeří vodu, ale i ukazuje na alternativy, na tři cesty, doprava, doleva, a na tu, kterou sami vymyslíme, pokud se necháme zmanipulovat v nutnosti si vybrat ze dvou možností. Neptunu v Rybách pomáhá Jupiter, který vládne racionální navigaci. Je velkým mořeplavcem a pomáhá nám překonat jak neznámé hlubiny, tak nezměrné vzdálenosti. Máme-li jasný zrak a jsme-li otevřeni tomu, co přichází.
Stojí jistě i za to podívat se, co nás bude potkávat během času Ryb. Podíváme-li se na nebe, najdeme tam snad nápovědu.

Období začneme s Jupiterem v Panně v konjunkci se severním uzlem. Budeme tedy třídit, hledat a plánovat. A nacházet cíle a prostředky, které nás k nim dovedou. Plánovat se a připravovat budeme na poměrně dlouhou dobu několika let. Proto bude potřeba dobře projít a zkontrolovat všechny své možnosti a schopnosti.

Ještě před koncem února se Slunce setká ve znamení Ryb s Neptunem. Bude čas na poznání hloubek. Uvidíme v zrcadle svoji duši a možná i duši světa, který nás obklopuje. Přijde čas na nastavení nové duchovní navigace.

A 6. března přejde současně Mars do Střelce a Merkur do Ryb. Významně se změní realita! Cíle se stanou zářivějšími, dosažitelnějšími a současně odpadne vnitřní i vnější tlak na jejich okamžité a kvalitní uskutečňování.

Okolo 8. března přijdou šance a možnosti pohnout něčím zdánlivě nepohnutelným a nevyvratitelným. Slunce provede opozici s Jupiterem v Panně, budeme se tedy konfrontovat se svými cíli, plány a pohledy na svět. A pokud se povede najít společnou řeč, bude možné i změnit zdánlivě nezměnitelné, což bude reprezentovat Pluto v Kozorohu, které bude v příznivých aspektech jak na Slunce, tak na Jupiter.

Odstartuje se tím i poměrně dlouhý interval (až do konce času Ryb), kdy budou přicházet nápady, co dělat se svými nevyslovenými strachy, obavami a z nich vyplývajícími omezeními. Nepůjde to snadno, bude to poněkud konfrontační, ale přijdou záblesky naděje. Jupiter v Panně bude v kvadrátu na Saturn, ale v příznivém trigonu s Plutem. A Saturn ve Střelci ve slibném polosextilu na Pluta.

Druhá půlka období Ryb bude komplikovanější, nicméně pokud vše dobře chytneme, přijdou příležitosti k pro nás příznivým změnám. Vnímejme tedy tento čas jako nabídku k setkání se sebou samými a snad i ke smíření.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk