Montague Keen a Veronika Keen: Poselství od Montyho z 27. září 2015

193
Montague Keen a Veronika Keen: Poselství od Montyho z 27. září 2015Neupřímná prohlášení, neupřímné sliby, neupřímný dojem, to je obraz toho, jakou mají ti, co se teď sešli v Americe, starost o lidstvo a je těžké se na to dívat. Ani za mák se nestarají o lidstvo. Všechny důkazy prokazují, že to je tak.  Mnozí ještě stále lpíte na představě, že papež je dobrý člověk: zatím vám jenom mohu říct, že čas to ukáže! Vatikán podporuje a financuje VÁLKU. Znovu vám připomínám, že jezuité naplánovali a provedli holokaust v Irsku.

Jezuité jsou těžce zaangažováni do satanistického zabíjení dětí. Podívejte se na historii, ne na jejich slova. Samotná mše to vyjadřuje: pití krve, pojídání masa, tohle by mělo vzbudit vaše podezření. Vlastně vám ukazují, jakož vámi i říkají, co dělají.  Vatikán způsobil, že je život na Zemi tak těžký a že vyvolává rozepře.

Schovali před vámi Teslovy výzkumy a použili je pouze pro zlo, jako je HAARP, atd.. Lidstvo by mělo využívat VOLNOU ENERGII, ale místo toho to Vatikán schoval ve svých trezorech. Myslí si, že je lehčí ovládat lidstvo, když bojuje o přežití. Vy do jejich plánů nepatříte. Oni také chtějí VYHUBIT lidstvo. Všechny hlavy států, které jsou nyní v USA, jsou součástí tohoto Velkého Plánu, Nového Světového Řádu.

Nenechte se OŠÁLIT a nepřijměte jejich návrhy. NIKDY SVÉ SLIBY NEDODRŽÍ. Dlužíte to sobě a příštím generacím, abyste teď učinili správné rozhodnutí. Sami zkoumejte. Pouze tak naleznete pravdu.  Ti, co vám vládnou, vám systematicky léta LHALI, protože to je součást jejich plánu na převzetí. Dovolili jste, aby se dostali tam, kde dnes jsou, tím že jste byli apatičtí a v postoji:„mě se nic neděje“. Dobře, ale teď je na vás, abyste si užili jejich pozornosti.  Podívejte se čestně a otevřeně na to, co dvakrát udělali Německu. Nyní mají v plánu zničit německé banky. Zanechají Německo a celou Evropu v rozkladu. Pro ně je to součást HRY. Oni nejsou jako vy. Navíc, NEMAJÍ VÁS RÁDI.

Probuďte se. Čas se vám krátí. Vezmou vám vše, co máte. Musíte se semknout a žádat spravedlnost pro všechny. Prosím, přestaňte se chovat jako OVCE, které poslouchají příkazy, a které věří LŽI, že nemají žádnou moc. Prosím vás, jak může 99% nemít MOC!

Irsko udržuje pod tlakem své banky a svou vládu. Lidé se usnesli, že odmítnou dát vládě svůj souhlas. Bez tohoto souhlasu vláda nemůže legitimně fungovat. Máte všechnu moc, abyste svůj souhlas odvolali. Může se tak stát legitimně a důstojně. Teď je správný čas to udělat. STARÁ, PROHNILÁ MOCENSKÁ STRUKTURA musí být odstraněna. Pak se může začít nanovo s čistým štítem. Tentokrát bude rozhodovat lidstvo, a zjistíte, že bez vlivu Umělých Inteligencí může lidstvo žít v míru.

Budoucnost je ve vašich rukách. Můžete to udělat. Je doba změn, takže zajistěte, abyste učinili správná rozhodnutí. Odvolejte svůj souhlas ode všech náboženství, protože ta mají klíče k řetězům, které vás drží. Když to uděláte, budete svobodní.  Náboženství, dějiny ani vzdělávací systém vám nikdy neřekly pravdu. Buďte připraveni, protože ve chvíli, kdy přijde někdo statečný, aby mluvil pravdu,  objeví se sebranka, která vám přislíbí nádhernou budoucnost, když budete hrát s nimi.Buďte opatrní ohledně toho, komu věřit, protože mnozí nemají sílu vydržet tlak, který přichází v mnoha podobách.

Potřebujete pomoc a podporu, abyste se přes tyto těžké časy dostali. Pamatujte: vás je mnoho, jich je pár. Možná drží peněženku, ale bez vás je jejich bohatství bez ceny. Bez pomoci zbytku lidstva by nemohli přežít ani týden. Potřebují vás!

Vyzývám vás, abyste velmi pečlivě přemýšleli, než přijměte nebo odmítnete návrhy, které přijdou z USA ve věci návštěvy papeže a jeho schůzky s hlavami států, atd. Není to v zájmu lidstva jako celku, bez ohledu na to, jak je to navlečeno, stále je to PODVOD. Jsou zoufalí. Nedovolte, aby vás do něčeho tlačili. Vězte, že ONI nejsou tím, čím se zdají být!

Má drahá, stále budu po tvém boku, na každém kroky tvé cesty.  Slíbil jsem ti to, když jsem odešel k Duchu. Věcí se teď rychle vyvíjí. Buď připravena na všechno.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation,  http://Galacticchannelings.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K pro http://Galacticchannelings.coma www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.