Montague Keen a Veronika Keen: Poselství od Montyho z 11. října 2015

164
Montague Keen a Veronika Keen: Poselství od Montyho z 11. října 2015

Každým dnem je zřejmější, že dojde k závěrečnému velkému posunu. Ti, co jsou do toho zaangažováni, se sešli v USA a vymysleli plány na vytvoření Nového Světového Řádu. Naplánovali obrovskou OPERACI POD FALEŠNOU VLAJKOU, která by jim měla pomoci odstranit mnoho lidí ze Země. Veroniko, kdysi jsem ti vysvětlil, že duše opustí těla dříve, než udeří katastrofa. Chaos, lži, úskoky; je těžké rozeznat, čemu věřit.  Odmítejte chovat se jako ovce, protože každý z vás se musí rozhodnout.

Určitě si udělejte vlastní průzkumy, protože tato volba rozhodne o tom, zda přežijete a vytvoříte svět bez korupce. Stačí jenom, abyste se porozhlídli, a uvidíte ďábelské plány Kabaly v akci. Lidé jsou placeni jako žoldáci, aby zničili Evropu.  Kabala se pyšně vychloubá, že to dělají. To vše je vidět, když si uděláte čas, abyste se na to podívali. Skutečně budete pouze sedět na zadku a dovolíte, aby byla Země převzata a bylo dovoleno zničení lidstva, aniž byste něco udělali, abyste tomu zabránili?

Jděte na posvátná místa a k ley liniím a uvolňujte posvátnou energii, která je životní sílou lidstva.  Jak můžete věřit těm, kteří otravují váš vzduch, vaši potravu a vaši vodu? Je to VELKÁ OTÁZKA, na kterou si musíte poctivě odpovědět. Nedovolte nechat se ukolébat do falešného pocitu bezpečí. Buďte připraveni vést lidstvo k novému způsobu života. K takovému, který je mírový a zahrnuje všechny lidi. Musíte říct, že to stačilo. Budou muset opustit Zemi stejným způsobem, jak sem kdysi podvodně vstoupili a převzali ji. Nenechte se ukolébat do víry, že jsou vašimi přáteli. Oni pouze chtějí to, co máte vy a pokusí se to vzít za každou cenu. Dívají se na vás jako na své otroky, nic víc. Žijete pouze proto, abyste jim sloužili.

V minulosti mělo lidstvo všechny znalosti, které potřebovalo. Podívejte se na starobylou architekturu a staré písemnosti; tehdy lidé mnohému rozuměli a naplno používali své mozky. Musíte vědět, že Kabala tyto staré vědomosti stále má a používá je proti vám.  Lidstvo bylo nedobrovolně ohloupeno, a nyní používáte pouze malé procento vašich mozků. K tomu je mistrně používána kontrola mysli a také vaše televize a noviny a zejména vzdělávání a léky, a povinné očkování. Proč to přijímáte jako normu? Nemohli by to všechno udělat bez vaší spolupráce. Kdysi jsme byli všichni slepí a neviděli jsme, co nám dělají. Ale nyní znáte PRAVDU. Co s tím chcete dělat?Pamatujte, že jakkoliv se rozhodnete, ovlivní to všechny.  Jste v tom všichni spolu. Chcete přežít anebo být zničeni? Oni nemají slitování, protože toho nejsou schopni.  Pouze zničí každého, kdo jim přijde do cesty. Oni nemají svědomí. Žene je chamtivost a moc. Podívejte se, jak použili své banky, aby způsobili bídu a zničili chudé lidi.  Banky byly vytvořeny záměrně, aby způsobovaly utrpení a kontrolu.

Mají potěšení z vašeho utrpení a bolesti. Dává jim to ENERGII, po níž touží. Proto stále způsobují VÁLKU. Je jim jedno, kde; protože je to ENERGIE STRACHU a UTRPENÍ, kterou potřebují, aby mohli na Zemi žít. Nezáleží na tom, jak se ukazují – zda vystavují bohatství, které získali, anebo ukazují svého „Boha“, nebo ne. Nepatří na Zemi. Nastal čas, aby v míru opustili lidstvo.

Nyní je vás probuzeno již dost na to, abyste tomu rozuměli a víte, že se musíte připravit na posun vpřed. Padnou všechny bašty jejich korupce. Nejsou schopni zde zůstat, protože když ustane všechna energie válek a zabíjení, budou mít problémy. Protože všechno utrpení vytváří energii, kterou potřebují k žití na Zemi, takže jejich přísun životní energie bude přetnut. Lhali na váš účet již příliš dlouho. Podívejte se do budoucnosti. Můžete v ní vytvořit vše, co chcete.

My, na této straně života, pracujeme po vašem boku, abychom zabránili třetí světové válce. Kabala využívá každou příležitost, aby prosadila válku – všemu způsoby jaké si jenom dovedete představit. Naštěstí již jejich LŽI nepřijímáte. Ale oni se nevzdají lehce. Pokusí se zničit toho tolik, kolik budou moct, než odejdou. Buďte vděčni, že odcházejí.

Pomoc přijde, to vše je v plánu. Otevře se nový způsob života, bez omezení minulosti. Již nikdy nebudou žádná náboženství ani politické strany, aby vás korumpovaly a ovládaly. Otevře se vám duchovní život, a vy se přímo opět spojíte se Zdrojem. Opět již nebudou žádní prostředníci. Všichni falešní proroci budou muset odstoupit, když se ukáže, že vše, o čem učí, je jenom o ovládání.

Dojde k tomu rychle, když padne Kabala, protože ta s sebou vezme všechnu korupci, kterou potřebovala, aby držela lidstvo pod kontrolou. SVOBODA je nádherná zkušenost. Svoboda myšlení, vidění, cítění, zkoumání a svoboda stát se vším, čím být můžete. To vše je před vámi. Uvítejte to s otevřenou náručí

Veroniko, kdybys´ měla představu, proti čemu stojíš, byla bys´ šokována. Co se musí stát, se stane, nelze to zastavit. Když se každý rozhodne, že chce být SVOBODNÝ, tak SVOBODNÝ bude.

Má drahá, sdílím tvou frustraci. Věci nejdou dostatečně rychle. Ale láska svítí světlem, které nelze uhasit.

Tvůj navždy oddaný Monty

Website:  The Montague Keen Foundation,  http://Galacticchannelings.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K pro http://Galacticchannelings.coma www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail:info@astrolife.cz  (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail:predplatne@abompkapa.sk