Merlin: Měsíční předpověď pro všechna znamení na duben 2024

2127
Sedmikráska chudobka. Foto: Pixabay.com

Beran

Aprílový duben Beranům sice přinese úspěšné změny ve společenském postavení, ale přesto jim občas budou přinášet pochybnosti i obavy a to zejména ve změnách citových či v případě, pokud v dubnu budou někteří berani realizovat například stěhování… Část změn v dubnu ale bude zároveň osudově nevyhnutelnými kroky, které upraví a usměrní přátelství, ale také například práci a úspěšnost v ní… U Beranů, u kterých ještě z březnu převládala tichá domácnost nebo vztahová krize, tak přesně u těch se to v dubnu bude postupně uvolňovat, pokud si to opět sami vlastní umíněností a tvrdohlavostí nepokazí… Střízlivět budou z vlastních sebeklamných iluzí, které si vytvářeli kolem potomků, ale díky tomu se budou učit s nimi otevřeněji komunikovat, protože některá nedorozumění vznikají ze vzájemných nedorozumění a nepochopení… I vztahy včetně partnerství ale mohou být u Beranů v dubnu hektičtější nebo nervóznější, stejně tak jako i rozhodnutí ohledně těchto oblastí… Duben bude Beranům přinášet i pozitivnější rozrušení, příznivá či šťastná rozhodnutí, ale také neočekávanou radost, pokud obdrží nějaký finanční dárek nebo pozornost… Berani se celkově mohou v dubnu těšit úspěšnosti, i když to občas může být poznamenané nějakou menší ztrátou nebo ohrožením, i když Beranů se to bezprostředně týkat nebude, ale někdo jiný by jim jejich úspěch mohl mít za zlé, protože to byli právě Berani, kdo slízl smetanu, ale to, že po právu, už druzí vidět nemusí… Aprílový duben si u nezadaných beranů může pohrát s city a naservírovat jim nepředvídatelné i překvapivé situace, kde by ale měli krotit svou ohnivou energii, pokud nechtějí docílit raněných citů… I po pracovní stránce beranům v dubnu poroste pracovní úspěšnost, ale může to být někomu trnem v oku, takže se milí berani obrňte trpělivostí před případnou vyostřenou konfrontací… Nově započaté vztahy budou mít tendenci růst a rozvíjet se, v práci opatrně na špatná rozhodnutí, které nemusí Berani ihned odhalit… V rodinách pozor milí Berani na hádky s ratolestmi, mohou vás překvapit nějakou zprávou, na kterou nebudete ihned schopni reagovat… Zdravotně by si měli Berani v dubnu hlídat svou energii, zrak a oči, protože budou mít sklony se kontraproduktivně vrhat do činností, aby nakonec zjistili, že jim to vlastně nic nedalo a k ničemu nebylo… Chránit by si měli ledviny a močové cesty, hrozí prochladnutí, ale stranou by neměly zůstat ani vedlejší dutiny, pohybový aparát nebo oběhový systém… U pohybového aparátu by měli být opatrní zejména na pády a podvrknutí, hrozí unáhlené nebo zbrklé reakci či rozhodnutí, které by odvedly pozornost… S koncem měsíce se už zdraví vrátí zase do normálu…

Býk

Pro Býky si duben nachystal také porci osudově nevyhnutelných změn a zejména těch, které volají delší dobu o pozornost nebo jsou součástí osudové cesty… Zároveň to symbolicky přinese i změny životní a celkové přetočení dosavadního způsobu života Býků… Oni od přírody nejsou příliš zastánci změn, a proto je duben tak trochu vyvede z omylu… Bohužel některé vztahy Býků vezmou za své a zejména potom ty, které dlouhodobě postrádají štěstí a spíše je v nich více zla, než radosti… Ale i když se to některým bude zdát jako prohra, ona to ve skutečnosti bude výhra, protože se zbaví něčeho, co je dlouhodobě vnitřně trápilo, ale neměli sílu se tomu postavit… Duben ale po některé bude také okázalou zkouškou jejich vlastní víry nebo rozhodnosti anebo se uskuteční lekce, které budou mít za úkol vyvést z vlastního sebeklamu a navrátit rovnýma nohama zpátky na zem… Paradoxně ale také Býci mohou tápat v tom, kdo je jejich přítelem a kdo ne a duben bude postupně shazovat tyto masky, takže se může ukázat, že ti, které Býci považovali za nepřátele jsou neškodní a zradit nebo zrazují je naopak ti, kterým věří… Proto se rozhýbou vztahy a dopadne to pravděpodobně na ty, které jsou udržovány na materiálních a finančních jistotách, preferovaných zažitými vztahovými rodinnými modely a vzorci… Kde ale bude osud přihrávat štěstí, tak to budou city a láska… Kolem této oblasti se u Býků mohou v dubnu rozezpívat milostné árie a sonety, ale neměli by tom zapomínat na intuici, která jim odhalí, jestli je to jen pokušení a touha nebo skutečné city… Potýkat se dokonce mohou i s vlastními překážkami, které si sami vytvořili a způsobili v minulosti vlastními zapříčiněnými chybami… I po pracovní stránce na Býky čekají změny, některým to přinese vstup do nového, u jiných se bude rozhodovat o ukončení a pozor!!! Ne všechny změny budou trvalé a úspěšné zároveň, takže by se Býci měli taktéž obrnit trpělivostí… Nebude to ale nic tragického, nakonec se dostaví vysvětlení i úleva… Zdravotně by si Býci měli pohlídat v dubnu klouby a kotníky, oběhový systém, dostatečný přísun vitamínů a minerálů, ale rozhodně neuškodí, pokud pro své zdraví udělají víc… Ostatně nebývale teplé jarní počasí jim k tomu bude dostatečně nahrávat…

Blíženci

Blíženecký duben bude jedna velká eskapáda nahoru a dolů a to nejen vlivem změn, které rozhýbají poklidné hladiny a to už hned z kraje měsíce důležitými osudovými zprávami, které by neměly být podceňovány… Změny se nejvíce u Blíženců dotknou vztahů, ale také vlastní úspěšnosti, kde toho občas na ně může být až příliš, takže mohou nastávat tendence utíkat ze světa zmatků do vlastní samoty, alespoň na chvíli pryč od toho ruchu kolem… Dubnový měsíc se tak bude ponejvíce odvíjet dle toho, jaké zrovna budou mít Blíženci nálady, ale také jak moc budou tvrdohlaví… Dokonce se mohou najít i takové výjimky, které si díky tomu budou sami ubírat prožívané štěstí… Vztahy Blíženců v dubnu ale neprojdou žádnými výraznými proměnami, i když u nově začínajících vztahů se přece jen mohou objevit určité nuance, které by mohly začátky nebo pokračování ohrožovat… Opatrní a s notnou dávkou obrněné trpělivosti by měli Blíženci disponovat při úředních jednáních a úkonech, protože hrozí nepříjemnosti, které docela dost zaměstnají i myšlenky a mohou souviset se zpožděním ohledně včasného splácení závazků… Pro mnohé Blížence ale bude duben důležitý z jiného úhlu pohledu… Projdou či budou procházet vlastními duševními proměnami, takže na začátku to budou zcela jiní lidé, než na konci měsíce… Ale právě tyto proměny jim vdechnou silnější intuitivní vnímání a ukážou nejednu novou a dokořán otevřenou cestu… Osud dokonce bude zasahovat a vstupovat i do pracovní oblasti, kde se dost možná nejeden Blíženec bude nucen i osudově rozhodovat a to, pokud se ocitne na důležité a stěžejní křižovatce… Hlídat by si měli, zda bylo splněno, co požadovali a duben pro ně je příhodný i v tom ohledu, že mohou zkusit požádat například o zvýšení platu… Blíženci, kteří do práce čerstvě nastoupí, naopak mohou být lehce rozčarováni, protože realita bude trochu odlišná od toho, v co doufali nebo si mysleli, že zvládnou… Blížence celkově ale kolem práce zasáhnou jisté zprávy, které se ukážou jako radostné a znamená to, u nejednoho Blížence v dubnu pozvolný návrat k finanční hojnosti… Po zdravotní stránce, by si měli Blíženci hlídat psychiku, ale i oblast krku a také oči nebo zrak… Rozhodně neuškodí se zaměřit ani na oběhový aparát… Sice počasí teplotně svádí k odhazování svršků, ale je zbytečné dosáhnout zdravotního zastavení s vynucenou klidovou pauzou…

Rak

Pro Raky si duben přichystal také porci nevyhnutelných, ale důležitých změn, které dokonce u některých pomohou vystoupit z dlouhodobější vnitřní krize, ale nebude to zadarmo… Dost možná se budou muset Raci s něčím nebo někým rozloučit, zlomí se dlouhodobě neutěšený stav, ale ani v tomto případě nebude záruka trvalosti… Ony totiž některé změny sice proběhnou, na chvíli ovlivní životy, ale potom s klidem odezní, aby se mohlo všechno navrátit do starých kolejí… Co ale bude pro Raky významné, budou změny citové, které u nezadaných slibují nové lásky nebo milostná vzplanutí, u dlouhodobých citů se potom projeví vyjasnění, ale celkově na Raky mohou v dubnu číhat i citová pokušení a svody, kde se pod vlivem touhy dokonce mohou někteří raci i špatně rozhodnout ve výběru, což ale zjistí až o pár měsíců později… O moc růžovější to nebude ani ve vztazích, kde se může projevovat ve zvýšené míře nervozita i napětí, ale také postupně rostoucí překážky, které s koncem měsíce mohou vygradovat do vztahové krize… Ani v citech, ani ve vztazích tak nebudou mít Raci své místo jisté, což je bude ovlivňovat i silnějšími výkyvy nálad… Dokonce i v práci mohou čelit nepřízni, usebrané radosti nebo je mohou ovlivňovat z ničeho nic pocity zmaru, beznaděje i bezúspěšnosti, což ještě více umocní jejich vnitřní neklid… Kolem vztahů se objeví nový kolega nebo kolegyně v práci, kde je ale cílený záměr osudu, který hodlá něco někam posunout, aniž by o tom obě zúčastněné strany věděly… U některých Raků se může objevit silný emoční výkyv, což se bude týkat financí nebo výplaty, kde dokonce bude hrozit vážný problém, ale i tohle se nakonec podaří zažehnat a otočit celou záležitost o 180° v úspěšnost… Mnozí raci ale v tomto měsíci vystoupí ze svých vlastních dlouhodobě vytvářených iluzí, což zapříčiní ony změny, které navrátí na původní předurčenou cestu… Sice to může znamenat konec něčeho starého, ale také začátek něčeho nového… Zdravotně by si měli raci dávat pozor na žaludeční či žlučníkové příhody, způsobené vnitřním napětím, stresem a neklidem, ale podceňovat by celkově neměli ani prevenci… Opatrně na pohybový aparát, v dubnu je u Raků zvýšené riziko nehod, ale celkově jim nic vážného kolem zdraví chybět nebude, jen se budou učit lépe pracovat se svými emocemi…

Lev

Ani Lvům duben nepřipravil příliš poklidný nebo dokonce nudný měsíc… Naopak, stejně jako další znamení se i oni mohou připravit na měsíc změn, kdy dokonce u některých nezůstane kámen na kameni a zejména potom, pokud se tyto změny budou dotýkat vztahů… Sice na jednu stranu odezní období ztraceného nebo upozaděného štěstí, ale i tady bude nutné dodržet nějaké podmínky… Na druhou stranu ale mohou být v nevýhodě ti Lvi, kteří nejsou příliš rozhodní, protože shodou okolností si dokonce budou kolem vztahů vytvářet zcela neopodstatněné starosti, často v domnění, že u nich pozvolna končí, i když to nebude pravda… Ony totiž dané změny budou ne sice u všech, ale u některých určitě cílenými radikálními životními proměnami, kdy tak u nich nich původního nemusí zůstat zachováno… Pro některé Lvy by to znamenalo zásadní životní obrat a nastoupení zcela nové životní etapy… Jiní Lvi naopak v dubnu mohou zápasit s nerozhodností nebo slepými uličkami, špatně zvoleným rozhodnutím anebo činností, u které nakonec zjistí, že ji vykonávají zcela zbytečně… Ono to bude mít osudový podprahový podtext v tom, aby si Lvi uvědomili, jak moc je ovlivňuje okolní svět a mínění v něm… A že mnoho z toho, co v životě dělají, vlastně ani dělat nechtějí, ale protože je to po nich vyžadováno, tak v tom pokračují… Znamenalo by to probuzení skutečné lví hrdosti, odhození masek a převzetí zodpovědnosti za svůj život… ne totiž každý lev je tak silný a hrdý, jak se prezentuje… Ony to totiž na svědomí budou mít otevřené rodinné modely a vzorce, které se dorazí v životech Lvů a přinutí s nimi začít něco dělat… Podobným způsobem se osud zaměří u Lvů i na práci a předhodí jim rozhodnutí, zda to, co dělají je skutečně baví nebo ne a jaký má jejich život smysl… Dokonce kolem práce mohou Lvi prožít i hlubší duševní zranění nebo zásah, ale také jim duben připraví nejeden zvrat nebo zlom či menší ztrátu, i když výpověď ve hře nebude… Ale až tento moment Lvům vyjasní něco, co se jim delší dobu nedařilo pochopit… I v citech a vztazích mohou narážet na překážky, na nahlodané štěstí, ale také si sami mohou vztahy komplikovat… Paradoxně se ale s koncem měsíce podaří některým párům krizi porazit a vystoupit ze slepé uličky… Bohužel ne všechny vztahy ale budou mít takové štěstí… Ne nadarmo se duben a květen řadí k těm těžším měsícům… zdravotně by si Lvi měli v dubnu chránit oběhový systém, ale celkově do dubna mohou vstupovat s nahlodaným zdravím, kde dokonce není vyloučená ani vynucená zdravotní pauza, protože prostě bude chybět energie i vitalita… Může to být obyčejná viróza nebo nachlazení, ale pokud tomu nebudou lvi věnovat pozornost, může se to rozjet v něco vleklého a chronického…

Panna

I Panenkám duben nadělí změny, ale trochu jiné, než by chtěly, plánovaly nebo očekávaly… Nebudou to sice změny osudově nevyhnutelné, ale životní, které budou mít za úkol Panny vyvést z vlastních sebeklamných iluzí vytvářeného štěstí, ale také se budou setkávat se změnami, které špatně načasují nebo se ukážou jako zinscenované, což může Panenky strhnout do angažovanosti, aby nakonec zjistily, že namísto radosti, kterou měly přinést si vysloužily jen pocity zmaru a beznaděje… Ono to bude takové pomyslné pro Panenky v tom, aby občas nestrkaly všetečnou pomoc, kam nemají… Co ale bude u Panen dělat v dubnu osud je to, že bude zkoušet jejich víru, odhodlanost, vůli i rozhodnost, respektive jak si samy za svými rozhodnutími stojí… To se odrazí i ve vztazích, kde Panenky mohou narážet na lživé výmluvy nebo překážky, ale také vztahovou krizi, rozporuplnost nebo ve vzduchu visící rozchod nebo rozvod… Pro Panenky spíše bude duben o překonávání překážek, on to má ostatně i ve vínku na základě své čtyřkové vibrace… I kolem rodiny a citových vazeb si Panenky mohou vytvářet zcela zbytečné a neopodstatněné překážky, ale bude jen odraz toho, co se samy budou vídat ve svých rodinných svazcích… Pokud se naučí Panenky si hranice vytvářet a zároveň je i respektovat, budou pro ně změny veskrze přínosné, v opačném případě to buď přinese zkalené štěstí nebo změny krátké, které rychle odezní do prázdna… Přesto se ale najdou změny, které přinesou nové začátky, v práci na Panny čeká rozhodnutí, u kterého by si měly dopřát co nejvíce času /pokud to půjde/, a nechal je dozrát, prostě je ihned nebraly na první dobrou… Ono se totiž může stát, že během rozhodování se objeví ještě něco zajímavějšího, co by za jiných okolností mohlo utéct… S pokračujícím jarem budou Panny prožívat i milostná dobrodružství, kde si ale lehce mohou zaměnit touhu za lásku, což je pro ně malé varování, aby se ničeho nového ihned nechytaly a nechaly to volně plynout… Po pracovní stránce se ale Panenkám bude dařit a to proto, že se jim podaří na základě intuice dosáhnout nějakého husarského kousku, což neunikne oku nadřízených a Panenky se tak mohou těšit na nějakou menší odměnu nebo pochvalu… Zdravotně může duben u Panen ovlivňovat dutiny, zrak i psychiku, ale opatrnější by měly být i na pohybový aparát či klouby, ale neuškodí dát si pozor i na ledviny a močové cesty… Kolem poloviny měsíce může přijít chvilkový zdravotní energetický útlum, ten ale s doznívajícím měsícem bude pozvolna odcházet…

Váhy

Váhám konečně duben přinese kýženou úlevu od minulosti, i když cesta k ní ještě nebude úplně lehká… Váhy v dubnu osudově pocítí, jaké to je, vytvářet si falešné iluze štěstí a to proto, že mnohé takové situace nebo iluze bude zachraňovat a Váhám oddalovat… Na druhou stranu jim ale duben ukončí dlouhodobé utrmácené období, kdy do hry vstoupí po zbytek roku Jupiter… Aby na to Váhy nebyly samy, bude jim osud v dubnu do cesty podsouvat nejrůznější osoby, které se až později ukáží jako důležitá součást životů Vah… Pozvolna budou odcházet finanční starosti i izolovanost nebo osamocenost, ale také bude odcházet ta neradost, kterou Váhy v posledních měsících ve vztazích zažívaly… Změny sice pro ně mohou být komplikované a budou v nich buď tolerovat nebo nastavovat hranice, ale i přes veškerou nejistotu se nakonec podaří… Obdrží dlouho očekávanou zprávu, která se bude týkat financí, ale díky změnám mohou v dubnu dokonce najít i práci snů, která se sice zatím objeví jako cíl, ale už se budou postupně zviditelňovat veškeré kroky k němu… Změny navíc přinesou prolomení stagnujícího období, otevřou nové cesty a ukážou tu pravou ze slepé uličky, ve které se Váhy před nedávnou dobou ocitnuly… Zároveň ale většina Vah bude i vnitřně dozrávat a to skrze osudově nevyhnutelné, ale vnitřní změny a proměny citů a pocitů a dokonce nad nimi bude ochrannou ruku držet sám osud i Vesmír, protože se v dubnu dost možná odehraje něco, co bude vypadat naprosto beznadějně /i když to nemusí zákonitě souviset přímo s Váhami/, ale na poslední chvíli i tady osud nebo vesmír strhne děj správným směrem a celou situaci zachrání… Paradoxně se to tak ani nemusí týkat samotných vah jako spíše nějaké žena, kterou díky tomu Váhy poznají a ještě sehraje zajímavou roli v jejich životech… Na pracovním poli ale nad vahami bude zářit Slunce, bude je provázet radost a dokonce ani finančně na tom nebudou úplně špatně… Duben pro Váhy bude pozitivním měsícem, protože si pro ně osud dost možná nachystal odměnu, kterou si Váhy po dlouhé a namáhavé době zaslouží… Zdravotně by si Váhy měly hlídat oči a zrak, oběhový aparát, ale také by si měly dávat pozor na drobné úrazy a poranění, na krk a krční páteř… Rozhodně se pro ně vyplatí vnímat více i intuici, může je včas varovat např. Před hrozící nehodou nebo úrazem… Nicméně jinak jim nic zvláštního po zdravotní stránce nehrozí…

Štír

V dubnu Štíři mohou zažít osudové k karmické štěstí, na které někteří z nich čekají dlouhé týdny nebo roky, ale… Ale podmínkou bude, aby si toto štěstí udržely, protože v průběhu měsíce bude prověřována jejich pevnost i to, jak si toto štěstí skutečně zaslouží a zda jsou schopni se s ním podělit s druhými nebo zda ho budou syslit jen pro sebe… Mnozí Štíři v něčem doslova dostanou druhou šanci, která se už do dalších let nemusí opakovat… Budou si sice užívat přízně osudu i jeho odměňování, ale neměli by to brát jako samozřejmost, protože by si tím do budoucna mohli samy vytvořit novou karmu, která by už tak příznivá a šťastná nebyla… I přes hektický duben je může provázet stabilnější štěstí i úspěšnost a to prakticky ve všem, do čeho se pustí, ale neznamená to, že je to dlouhodobý setrvalý stav, protože to, co v dubnu může být skutečně šťastné, může být v následujících měsících předáno jako štafeta zcela jinému znamení nebo znamením… Rovněž to neznamená, že každý Štír dostane stejný příděl štěstí, některý si ho zaslouží víc, jiný méně a to podle toho, jak se kdo chová a jedná s druhými i se sebou samotným… Duben ale také zároveň prověří to, jak dokáží Štíři být skutečně šťastní a co jim k tomu stačí, zda je to drobná maličkost, nečekaný úsměv či vydobytý dlouhodobě zpracovaný plán nebo zda od všeho očekávají a především potom sami od sebe nesmyslné a přehnané… Ono ostatně i štěstí má mnoho podob, takže někdo může vyhrát ve sportce, jiný potká svou skutečnou lásku a další dotáhne projekt do zdárného konce, kde na něj bude čekat uznání i potlesk… Nicméně by se ale nemělo zapomenout na to, že štěstí je vrtkavé a pomíjivé, což také někteří Štíři v dubnu mohou pocítit… Proměnlivá pro ně může být v dubnu práce, ale spíše díky tomu, že si sami sebou nebudou jistí ohledně své úspěšnosti, další mohou prožívat nebo čelit proměnlivé nálady na pracovišti a další budou čelit překážkám… Štíři, kteří se v dubnu budou stěhovat, by si měli dopředu dobře promyslet a naplánovat celý průběh, aby se vyhnuli zbytečným komplikacím… Jen v rodinných záležitostech by se měli Štíři obrnit trpělivostí, sice i tady bude na pozadí stát Vesmír se záchrannou brzdou, ale přece jen mohou nastalé situace rodinu docela slušně vykolejit, než se situace otočí a všechno se buď zachrání nebo vysvětlí… Zdravotně by měli Štíři věnovat pozornost ledvinám a močovým cestám, i přes teplé počasí hrozí prochladnutí… Také neuškodí pozornost věnovat oblasti hrudníku, nepodceňovat výkyvy tlaku, protože ač se pocitově Štíři budou cítit zdraví, podprahově už to tak být nemusí…

Střelec

Duben Střelce přivítá rovněž změnami, které ale na rozdíl od jiných znamení přinesou jistotu stabilitu, pevnější ukotvení v životě i ve vztazích a do budoucna se mohou postarat o perspektivnější růst materiálních a finančních jistot… Zajistit jim to může pro ně důležitá osoba s jistou radou nebo změnami, ve kterých mohou plně dané osobě důvěřovat, navíc později zjistí, že daní osoba je celkem vlivnou a úspěšnou, což jim dokonce může přinést i lepší společenské zviditelnění… Narážet ale mohou i na tvrdohlavé či nepříjemné osoby, které se jim mohou jejich úspěšně podniknuté změny snažit zhatit a často na základě závisti a žárlivosti… Kde se ale v první polovině měsíce nemusí setkat s pochopením, budou úřady a úřední osoby, tady mohou narážet na překážky i nevstřícnost či na zamítnutí a to i přesto, že budou mít vše správně sepsané i ověřené… Ale s druhou polovinou měsíce se jakoby tyto překážky uvolní a vše se znovu dynamicky rozběhne vpřed, ostatně i to bude důležitým prvkem v učení se větší trpělivosti… Po celý měsíc by ale svým rozhodnutím měli důvěřovat a neměli by se nechat zahnat do slepé uličky, to by spíše kolem sebe kopali, než aby přijaly fakt, že se nic neděje náhodou, ale že je vše správně načasováno… Do vztahů se navrátí úspěšnost i naděje, ale také leckterý Střelec pocítí skutečné uznání seslané osudem v podobě splněného přání, odměny, zvýšení platu nebo např. Novým vztahem… Zároveň ale bude zkoušet i Střelcovskou upřímnost a rozhodnost, ale i jejich víru, pokud to bude potřeba… Pokud nebudou mít tendence sami sobě něco nalhávat, prolétnou dubnem beze šrámů, na druhou stranu je čeká celkem krkolomná cesta vpřed, dlážděná intrikami i falší… Menší či větší rozruch způsobí v polovině měsíce zapomenutá platba inkasa nebo telefonu, ale jinak bude pro většinu Střelců duben průměrným jarním měsícem, i když už i s občasnými náznaky léta… Zdravotně může Střelce ovlivňovat nahlodané zdraví kolem hrudníku, ale jiné vážné zdravotní obtíže jim kupodivu hrozit nebudou, naopak se mohou takřka po celý měsíc těšit vitalitě i pevnějšímu zdraví…

Kozoroh

Duben Kozorohům pomůže řešit především svá rozhodnutí a zvažovat různé alternativy či východiska tak, aby se nakonec ukázala jako produktivní a správným směrem a ne naopak, aby se nakonec ukázala jako špatně zvolený krok… Občas si budou muset ale na svá rozhodnutí dávat i větší pozor, a je to proto, aby se nakonec sice neukázala jako hbitá, ale ve výsledku spíše ohrožující, než přínosná… Naopak zase ale v některých situacích budou muset jednat rychle, ale ne pod přílišným tlakem, který na ně bude vyvíjen… Čelit ale mohou i situacím, kdy bude nutnost rychle a adekvátně jednat, nevymlouvat se a neobhajovat se, ale prostě konat… Na druhou stranu ale zase mohou disponovat vyhnout se rozhodnutím, která by se ukázala jako kontraproduktivní a rovněž se budou učit rozlišovat co je skutečnost a co jen chabá výmluva… Dokonce není vyloučené, že se nakonec ono rozhodnutí ukáže jako prospěšný krok a díky tomu tak mohou pomoci nejen sobě, ale i druhým… Nicméně se ale objeví i rozhodující kroky, které je mohou stát více sil, proto by s nimi měli šetřit a pouštět se jen do toho, co sami zvládnou a ne co bude nad jejich síly… Na překážky v nepochopení mohou narážet zejména v citech, ale aniž by to tušili, bude to pro ně úkol, aby vystoupili z vlastního zkresleného vnímání lásky jako citu a zároveň jako energie… Nečekaně se u nich může projevit touha po lásce anebo naopak na lásku nadobro zapomenout… Jejich životy začnu hned v úvodním týdnu ovlivňovat nová seznámení i navazovaná přátelství, ale také se celkově bude předchozí stagnující náročné období pozvolna otevírat a uvolňovat… Pozor si jen budou muset dávat na to, aby si vlastní umanutostí a tvrdohlavostí nové překážky nevytvářeli, což bude platit v případech, pokud se jejich víru rozhodne prozkoušet osud… Po pracovní stránce mohou Kozorozi čelit střetu s nějakou problémovou ženou, kde sice budou hrozit nemalé potíže a dokonce i hádky, ale i tady jako zázrakem osud mávne kouzelným proutkem a celou situaci za pět minut dvanáct zvrátí… Sice citová oblast občas citelně zklame, ale celkově se Kozorohům bude v dubnu dařit dosáhnout nemožného, udržet si radost i štěstí, ale také jim udělá radost i to, pokud najdou nějaký nový zdroj financí nebo práce, tedy takové, ze které by měli užitek… Jen s koncem měsíce mohou Kozorozi prožít nějaké zklamání, které ale vzniklo při vytváření falešných iluzí štěstí… Po zdravotní stránce duben Kozorohům nic vážného nenadělí, ale přesto by si měli chránit oblast hrudníku, dutiny i horní cesty dýchací… Nečekaně je mohou překvapit pylové alergie, ale některé může potrápit i zvýšený tlak…

Vodnář

V dubnu může překvapit Vodnáře velmi zajímavá osoba, která je doslova okouzlí, ale až po odeznění prvotní euforie o ni mohou a to i nechtěně zjistit nějaké informace, které je velmi rychle vrátí rovnýma nohama na zem… Protože se tato osoba může ukázat jako hrající na všechny možné strany, ale pozor!!! V ojedinělém případě se to může dotknout i některého Vodnáře, který tak před druhými osobami sám vystupuje… V některých případech tak jednotlivci dojedou na vlastní faleš, předstírání před druhými. Což bude tak trochu jejich vlastní karma… V dlouhodobých vztazích mohou vznikat zase nechtěné spory kvůli zájmům Vodnářů, které ale nebudou mít s jejich vztahy nic společného… Dost možná se častěji uchýlí i k milosrdné lži, než aby řekli pravdu, mohou mlžit a odvracet pozornost od palčivých témat… I v rodině či rodinách mohou narážet na faleš a předstírání citových vazeb, což je postaví před nejednu možnost volby, jak s tím naložit popasovat se… I v pracovní oblasti mohou Vodnáři v pracovních vztazích zažívat menší pochybnosti nebo útlum, ale to se velmi brzy zklidní a opět se rozjede příjemnější atmosféra… Pokud budou Vodnáři snaživí už od začátku měsíce, na konci mohou sklidit aplaus, uznání i pochvalu a dokonce i nějakou tu malou odměnu… Přesto by v průběhu měsíce měli být na finance opatrní, hrozí ztráta nebo krádež, ale také možný podvod nebo nevhodná investice či koupě… I ve finančních rozhodnutích by tentokrát měli být Vodnáři opatrní… Pokud se s něčím takovým setkají, měli by zbystřit, protože to může mít karmický podtext, který následně s sebou přivede ještě opravnou zkoušku… Důležité změny nastanou u Vodnářů kolem přátelství či kolegiálních vztahů, ale setkají se i s osudově nevyhnutelnými změnami, které mohou jak od sebe odloučit, tak k sobě naopak přivést… Ale budou přicházet i takové změny, které budou vyžadovat pevné a jasné hranice, protože by za jiných okolností zaváněly sebeklamem… Navíc by takové změny ani příliš dlouho nevydržely a odezněly či vyšuměly by dřív, než by měly šanci se naplno rozběhnout… Pokud si Vodnáři sami nebudou vytvářet zbytečné a neopodstatněné překážky, uvolní se blokované životní štěstí a harmonie, v opačném případě se budou potýkat s vlastní tvrdohlavostí a umanutostí bez valných výsledků… Po zdravotní stránce si Vodnáři v dubnu pohlídají ledviny a močové cesty, pohybový aparát a klouby, ale nevynechají ani relax, aby jejich energie nebyla tak rychle vyčerpávaná…

Ryby

V dubnu Ryby mohou zasáhnout osudové zprávy, novinky či informace, které mnohdy budou mít karmický skrytý podtext, ale také mohou dosáhnout toho, že se jim splní dlouho očekávány úspěch, který jim přijde formou nějakého dopisu či dokumentu… Ale aby nebyly pozadu za ostatními znameními, i k nim zavítá vliv osudu či se v jejich životech budou objevovat důležité osoby, které jim mají něco důležitého předat, nasměrovat, podpořit, ale přinést jim to může i osudové zprávy, nicméně jiného charakteru, než na jaký čekali… Jejich snahou v dubnu může být i krocení vášní a ohnivých emocí druhých, čímž se samy mohou dostat do role smírčích soudců a zažehnat nejeden vzniklý spor… Ale i ony samy budou chtít více komunikovat, projevovat se tak, aby o nich bylo co nejvíc slyšet a byly více vidět… Doléhat k nim budou ale i karmické situace, které v minulosti nezvládly a to v tom smyslu slova, že jim to předloží opětovné nabídky, nadchnutí se pro něco, či kde opakovaly stejné chyby a vracely se tam, kde jim to už nic nového nepřinášelo… Dubnové změny nicméně budou Rybám pomáhat uzavírat minulost nebo to, co je dlouhodobě vnitřně trápilo… Ale také budou zachraňovány takové změny, které vzniknou na základě nějakých problémů a mohly by způsobit pohromu, ale na poslední chvíli i tady zasáhne osud a namísto zklamání to nakonec může Ryby i mile překvapit… Proměnlivé a nestabilní změny mohou proběhnout ve vztazích, kde dokonce mohou být i vypjatější a nervóznější… Za to změny v práci přinesou radost nebo mile potěší i kolem financí, podtrhnou úspěšnost a nejednu Rybku mile překvapí… Jen ve vztazích si budou muset Ryby dávat pozor na rozhodnutí, ta by mohla i jinak pevnou stabilitu nahlodat nebo v ní vytvořit trhlinu… Nicméně Ryby se v tomto měsíci budou učit svou energii správně usměrňovat, tedy tak, aby byla prospěšná a ne kontraproduktivní, tedy k ničemu… Osud se zapojí do vztahových dění a prověří jejich jistotou i spolehlivost, nezadaným Rybám do života vpluje nová láska a zadaným možné pokušení, ale prakticky celý měsíc jim šťastně do karet bude nahrávat osud, tedy za předpokladu, že si to Ryby samy něčím nepokazí… Zdravotně by si Ryby měly hlídat srdce a hrudník, oběhový systém, tlak i pohlavní orgány, nečekaně by je mohla překvapit viróza nebo pylová alergie, ale nic vážného po stránce zdraví Rybám nehrozí…

Upozornění: Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou.

Autor článku: Pavel/Merlin
Zdroj: https://www.facebook.com/…794

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk