Merlin: Měsíční předpověď pro všechna znamení na duben 2021

403
Foto: Dollarphotoclub.com
Duben přinese už od samotného začátku doslova aprílovou náladu i atmosféru, ale také nejednu změnu, pohyb kupředu nebo náhlé a nečekané situace či okolnosti, které donutí zpomalit v této hektické době… Více tak může působit unáhlenost, zbrklost i touha mít vše hned, což ale může přinést nejedno zklamání nebo nevhodné načasování a ve výsledku rozčarování nebo rozporuplnost v tom, co kdo zamýšlí a jaký bude skutečný výsledek…
Ne každá změna ale bude přínosná nebo přinese kýžený výsledek nebo naplní očekávání… Naopak se na přetřes dostanou vztahy, práce i finance… Proto pozor na podvodní praktiky, vlastní ziskuchtivost i ambice, které často mohou být založeny na vypočítavosti, manipulaci nebo vlastním chtění… Sice tento měsíc každého dostihne jinak a z jiného úhlu pohledu, ale je zbytečné se za něčím hnát, vyčerpat své síly a nakonec zjistit, že to všechno bylo k ničemu…
Kdo počítá s klidným měsícem, bude pravděpodobně zklamán, protože duben takovým měsícem nebude… Sice bude přinášet důvtip, nápaditost, vnuknutí i myšlenky, jak a co dál posunout, ale za předpokladu, že se bude našlapovat opatrně a ne se hnát sprintem za vytouženým cílem… Někdo si polepší, jiného dostihne karma i osud, ale vše bude v tomto měsíci o tom, jak chcete nastavit svůj život, kam chcete směřovat a čeho chcete dosáhnout, ale rovněž bude duben i o tom, jaké prostředky k tomu využijete… Pro někoho mohou být změny úspěšné, jiné naopak zatíží nejasnost myšlenek i vlastní tápání či ohroženost jasného myšlení, protože vlivů bude tolik, že bude těžké se v nich ihned zorientovat…
Potýkat se ale mohou lidé i s vlastními kostlivci, strašáky nebo stíny, které budou pozvolna vylézat na povrch a ukáží přesně ty slabiny, na kterých je nutné zapracovat, což ale do společnosti může vnést neklid, desiluze či dezinformace, takže bude složitější najít ten správný střed… Vyvěrat ale budou i skutečné charakterové povahové vlastnosti, kdy si lidé mohou navzájem více závidět, ale také může nastoupit soupeření o to, kdo má větší vliv či moc… Bohužel vyloučená není ani narůstající nezodpovědnost, umanutost a ignorování toho, co je důležité…

Osvobozující bude až květen, kde dojde na odpoutání se od všeho, na čem bylo lpěno, ale zatím je tu stále začínající duben…Měsíc polopravd, lží, falše i přetvářky, ale také podlosti a zákeřnosti všude tam, kde je a bude nutné nastolit pořádek, protože o tom je i čtyřková vibrace tohoto měsíce… Nečinit unáhlená a zbrklá rozhodnutí či kroky, nepodnikat změny, které by nic nepřinesly a soustředit svou sílu na skutečně užitečné a pragmatické…

Berany duben zaskočí svou osudovostí, propojenou s minulými životy a bude nutit vzdát se vlastních egoistických přesvědčení, ve kterých stále dokola kráčí a opakují jedny a tytéž chyby… Bude je nutit do nevyhnutelných osudových změn, aby změnili to, co je v nich hluboko zakořeněné a spíše je k jejich škodě, než užitku… Osudové i karmické vlivy díky změnám odhalí i to, co si Berani nechtěli připustit, natož přiznat a zviditelňovat se tak kolem nich bude faleš, intriky, vlastní sebeklam nebo přesvědčování se o tom, že pouze jejich pravda je ta jediná… Nuceni budou učit se větší pokoře i kompromisům, aby se navrátil úspěch, který je v předchozích měsících mohl míjet… Ne ale každá změna, kterou budou chtít podniknout bude přínosná… Opatrnější by měli být na to, že i jedna jediná změna byť pod tlakem nebo vlastním prospěchem podniknutá je může stát víc, než si dokáží představit… Postavit se tak budou muset tváří v tvář realitě, kterou často přehlíží… Budou muset více krotit svou výbušnost, protože pro ně je duben jejich měsícem, kde budou uzavírat a naopak i otevírat témata, hluboko zasunutá ve svém podvědomí… Prakticky nebude jediná životní oblast, kde se jich to nedotkne a kde budou konfrontování i díky osudu a jeho změnám z nastavenými vzorci a modely a tak trochu budou nuceni krotit i svou ohnivou energii, jinak spálí vše, co jim přijde do cesty… Vyvarovat by se měli unáhlenosti a zbrklosti a než se od něčeho razantně pustí, raději by měli napočítat do deseti, než něco vyřknou nebo udělají… Ulehčí si tím pozdější problémy i potíže, které si ale sami mohou způsobovat a přitom budou vidět viníky všude kolem, jen ne v sobě… Ve finančních záležitostech by měli být opatrnější na své investice nebo nabídky, protože by mohly lehce někomu naletět a nakonec by zjistili, že byli podvedeni nebo oklamáni… Stejně tak i co se týká finančních či pracovních změn, by měli být Berani na pozoru… Ne každá změna bude příležitostí se posunout dál, ale spíše bude zkouškou toho, jak dalece si berani důvěřují a jsou schopni si stát za svým…

Býci dubnem budou proplouvat na vlnách aprílového počasí i nálad… Na jednu stranu budou přicházet vyjasnění i zklidnění, které ale vzápětí může vystřídat něco nejasného, nepřehledného nebo to přinese větší porci starostí… Ani pro ně změny jako takové nebudou jednoduché nebo lehce proveditelné, protože když si budou myslet, že už už mají něco na dosah, najednou se to může zkomplikovat, zamotat nebo se vyskytnou překážky, které celý běh zpomalí nebo dočasně pozastaví… Stejně tak jako i ostatní znamení by Býci měli být v tomto měsíci opatrnější na finance, majetek, protože hrozí podvod, ztráta, krádež nebo nehoda, která si vyžádá nutnost finančních výdajů a investic… Býkům se do mnoha změn nebude chtít, protože mají rádi stabilní a zaběhnuté, ale právě duben je může přinutit vystoupit z této ulity i mínění a přiměje je tak k nejedné změně, kterou ale nemusí plně ukočírovat nebo mít pod kontrolou… Pozor by si měli dávat i na falešné vlivy okolí, na svůj vlastní sebeklam nebo zkreslený náhled na okolní svět a život samotný… Sice je bude provázet důvtip, vnuknutí, nápady i intuice, ale postaveni budou před nutnost volby, jak s tím efektivně naložit, aby to nakonec nebylo kontraproduktivní… Možná si sáhnou i do vlastního svědomí, zda i oni občas vůči druhým nepoužívají taktizování nebo vychytralost, protože by mohli lehce narazit na vlastní pocity důležitosti… Ať už se jim to bude nebo nebude zamlouvat, přinese jim duben nejedno překvapení, možné rozčarování i pozastavení se nad tím, zda to, co skutečně dělají je tím, co vlastně chtějí… Uvolnění z těchto myšlenkových pout přinese až druhá polovina měsíce, kdy už budou působit tendence se od všeho osvobodit a ponechat věci i situace volně plynout…

Blížence, Lvy i Štíry duben postaví před intriky, faleš, vychytralost, neupřímnost i závist… A to nejen před ta, která na ně budou číhat zvenčí, ale i před ta, která si sami vytváří vůči sobě i druhým… I tato znamení v dubnu pocítí nutkání změn či do nich budou postupně tlačeni, a jako jádro těchto změn se projeví ziskuchtivost, vlastní prospěch nebo tendence vázat se na osoby, které je využívají, takže na nich nemusí nechat nit suchou… Čelit mohou agresivnějším projevům lží, ale vypořádávat se budou i s vlastními nastavenými falešnými iluzemi, stíny, majetnictvím či žárlivostí… Duben pro ně bude měsícem, kdy se budou učit nevracet staré rány, neobviňovat druhé a, ale také netěžit z toho, pokud i oni sami budou chtít něčeho dosáhnout a nebudou se bát k tomu použít jakoukoliv cestu, byť by to nakonec mohlo být proti jejich škodě… Ovlivňovat je ale budou i finance, majetkové jistoty či investice a charita… U každého ze znamení se to může projevovat jinak, ale všechna dohromady mohou provázet pocity tlaku, stísněnosti i ubírání vlastního životního prostoru… Pokud některá z těchto znamení až příliš lpí na majetku a financích či je více ovlivňují, než je zdrávo, mohou přijít lekce nebo zkoušky, kdy je někdo oblafne, podvede nebo sami ztratí nezanedbatelnou částku financí, aby se naučili rovnováze mezi braním a dáváním… Ale i oni sami mohou chtít podniknout nějaké změny, které by jim přinesly kýžené ovoce, leč se mohou setkat s tím, že vlastní důsledkem změn je intrikování nebo že lehce mohou přehlédnout detaily a zaměří se na celek, čímž ale nakonec ztratí víc, než sami budou chtít… Stejně tak ale mohou pociťovat i to, že ne každá změna je nezbytně nutná, což jim má přinést lekce trpělivosti i posečkání na vhodnější dobu, než se do něčeho opětovně pustí… Náhlé a nečekané změny je dokonce mohou vykolejit, ale narážet mohou i na své vlastní chování vůči druhým, kde se často jedná o jejich vlastní prospěch, než o dobrotu druhých… Neplatí to sice pro každého, ale určitě se v tom někteří poznají…

Panny v dubnu čeká probuzení ze zimního spánku… Přinese jim obnovu sil, vlastní pozice v okolí i rodině nebo mezi přáteli, ale rovněž bude duben přispívat k tomu, aby si dávaly větší pozor na to, komu důvěřují a komu svěřují svá nejniternější tajemství, obavy, plány, sny i přání… I Panenky by v tomto měsíci mohly někomu naletět, byť jejich úmysly budou čisté a nezištné, nicméně nemusí tomu tak být ale na druhé straně… Sice jim změna na rozdíl od jiných znamení mohou přinést užitek, posílení stabilizace jistot, ale i ony by měly být více opatrnější na načasování nebo vhodnost změn, do kterých se budou pouštět… Přinést by jim to mohlo i zbytečnou kritičnost nebo obviňování, ale také by se samy mohly utápět v nejasných a nepřehledných myšlenkách, ve kterých by se nakonec mohly začít ztrácet… Medvědí síla i vytrvalost jim přesto může přinést nejeden finanční úspěch, ale dané změny, pokud nebudou příliš zbrklé a uhnané jim mohou do budoucna zaručit rozpohybování hojnosti… Opatrné by ale měli být na někoho staršího ať už se bude jednat o kolegu-kolegyni, nadřízeného, přítele či rodinného příslušníka… Lehce by se v něm mohly zklamat nebo by je tato osoba mohla vystavit ohrožení jasného myšlení díky informacím, které Panny mohou rozladit nebo dokonce i rozhodit… Pro samotné Panenky ale platí se v tomto měsíci držet víc vzadu, příliš nevyčnívat, jinak se dostanou do situace, kdy budou až příliš kritické, což druzí nemusí přijímat a vyvolávat to bude stejné reakce, ba co víc se může nejedna Panenka ocitnout v pomluvách či desiluzích… Zasáhlo by je to víc, než by bylo na první pohled patrné…

Váhy si v dubnu budou moci tak trochu oddechnout, protože jakákoliv příkoří, marnost, neúspěch odezní, i když to nemusí být ihned a proto pro ně duben bude měsícem, kdy se v jedné půlce budou drát kupředu a v té druhé budou naopak svou rozjetou jízdu krotit, protože je občas zpomalí vlastní pochybnosti, obavy i strach či nerozhodnost, zda to co dělají, dělají správně… I je přepadne nejedna změna směru, ať už v profesi, vztazích nebo rodině či v přátelských vazbách… Váhy jsou sice nekonfliktní znamení, ale lehce ovlivnitelné, takže i ony by si měly dávat pozor na manipulaci a využívání, protože nemusí ihned postřehnout, kdo s nimi má jaké úmysly… Pochybovat ale mohou i o sobě samotných, stejně tak jako se pochybnosti budou objevovat i v tom, zda změny, které přišly nebo které budou chtít Váhy samy realizovat budou skutečně přínosné a přinesou ono kýžené ovoce… Samy by si měly dávat pozor na své myšlenky, mohou je často svazovat domněnkami, že vše je namířené proti nim, že jsou kolem nich nepřátelé, i když to tak ale vůbec nemusí být… Ale vymluvte to Váhám, že… Pravděpodobně i ony samy budou chtít dosáhnout nějakého úspěchu, ale svou diplomacii by měly uplatňovat tím správným a ne manipulativním směrem… Pohlídat by si v dubnu měli i finance, vyvarovat se nadměrného utrácení za zbytečnosti a více si hlídat např. I rodinný rozpočet… Stejně tak by měly být opatrné na vlastní unáhlenost a zbrklost, protože namísto očekávaného postupu nebo výhry by se spíše zamotaly do bludného kruhu a uškodily samy sobě či by byly nakonec zklamány z toho, že to nevyšlo podle jejich představ… Tvořit si v hlavě ale mohou i zbytečné nepřátele, ale také naštvanost na celý svět v domnění, že stojí proti nim… Co by ale Váhy měly v dubnu nejvíc dělat , je to, více naslouchat své intuici, protože i ta jim dá včas znamení, zda jsou jejich kroky správné nebo se opětovně jedná o ztrátu energie do zbytečností a přílišného očekávání…

Střelci a Vodnáři v dubnu sázet na jistoty, ale i tady jsou varování před unáhleností, neobjektivitou či vlastním prospěchem, který by jim nakonec víc uškodil, než aby přinesl kýžený výsledek… Kolem poloviny měsíce mohou pociťovat nutkání, že je všechno proti nim, že ztrácí jistou půdu pod nohama a často mohou trpět myšlenkami ohrožených jistot a to zejména těch finančních a majetkových… I je ale budou provázet změny, někdy chtěné, jindy nechtěné, nicméně bude záležet na nich samotných, za jaký konec dané změny uchopí… Zda se do nich vrhnou bezhlavě nebo si je důkladně promyslí… I je občas může přepadnout pocit marnosti i neúspěchu, ale bude to pouze dočasná záležitost… Narážet mohou na ostřejší faleš, přetvářku či předstírání, ale také na okolní vlivy, které je samotné mohou nutit jednat neupřímně a ve vlastní prospěch, což by jim ale nakonec mohlo být na škodu… Duben bude tak trochu rozporuplným měsícem, takže nebude snadné jím bez úhony proplout a objevit se mohou i nečekané situace, které prověří jejich odolnost vůči nástrahám… Jejich úspěch bude založen na vytrvalosti a objektivitě, ne na vlastním zkresleném úhlu pohledu, protože i to může být klíčem k jejich uznání a posilování vlastních jistot… Přílišné draní se kupředu by spíše přineslo později pád než vzestup a proto by se i tato znamení měla spíše držet pevněji nohama na zemi, než se unášet na růžových obláčcích fantazie…

Kozorozi v dubnu naopak oproti jiným mohou zaznamenat větší porci štěstí, ale pozor!!! I ono se nakonec může ukázat jako nestabilní a vrtkavé, což by přineslo zklamání v tom, že sice změny přinesou úspěch i uznání, ale příliš dlouho se nezdrží a po nějaké době, tedy s koncem měsíce opětovně může vše sklouzávat do starých kolejí… Sice je čeká nejedno náhlé a nečekané štěstí ať už ve financích, profesi nebo vztazích, ale stejně tak může toto štěstí rychle vyprchat, pokud bude neuváženě a potměšile využito jen pro vlastní prospěch nebo ziskuchtivost… Kozorozi si tak své štěstí budou muset držet a hýčkat, nenechat se unést první výhrou nebo vítězstvím, protože úspěch je věc jedna, ale důsledek pozdějších vlivů už bude věc druhá… Opatrnější by měli být i na falešné iluze vlastního štěstí nebo toho, co jim štěstí přineslo, protože to skutečné štěstí se ukrývá jen a jen v nich samotných… Možná budou muset i sami vyvinout určitou snahu dosáhnout na své štěstí, protože sice jim jakoby samotné spadne do klína, ale může to být jen moment, okamžik… Sice nezapomenutelný, ale ne příliš stabilní, aby přinesl dlouhodobé štěstí… Důležitým tématem pro Kozorohy budou finance, finanční jistoty i to, jak je získat nebo k nim přijít, či jak je víc posílit… I to by je mohlo hnát do zbytečných a vyčerpávajících záležitostí bez výraznějšího výsledku… Čekají je i finanční změny, ale pravděpodobně ne takové, jaké by chtěli, tudíž budou muset občas vynaložit i větší úsilí, aby jejich finanční jistota byla posílena a zastabilizována…

Ryby v dubnu čeká řešení vztahů a to na všech úrovních… Nezadané Ryby se mohou zamilovat, zadané naopak mohou pocítit ohroženost ve vztazích nebo nutkání něco posunout, pozměnit či dokonce opustit… Ryby tak v dubnu mohou pocítit i nevěru či podvádění ať už budou samy strůjcem nebo tím, koho se to citelně bude dotýkat… Ve vztazích bude tak duben aprílovým měsícem, jednou nahoru, jindy dolů, což se dá přirovnat jízdě na krkolomné horské dráze… Ale nebudou to jen vztahy, kde bude docházet ke změnám a proměnám, budou to i jiné životní oblasti, kde se Rybky mohou cítit ohrožené nebo nejisté… I je zasáhnou změny, které občas nebudou chtít nebo si budou přít, aby nepřišly… Ale i to je součást jejich životní cesty, čelit falši, intrikám, podvádění i závisti a nepřejícnosti… U každého to sice přinese jiné výsledky, ale tendencí dubna je umět správně nasměrovat svou energii, svou vnitřní sílu a nezabývat se zbytečnostmi, které příliš vysilují a spíše ohrožují jasnou mysl domněnkami, ke kterým bude i větší tendence jim podléhat… Na jednu stranu tak pro Ryby bude duben prospěšným v tom, odhalit slabiny a trhliny, na stranu druhou ale mohou citelněji prožívat vlastní vnitřní rozporuplnost a vnímání toho, co ony samy považují za reálné a skutečné… Duben je může tak jako i ostatní znamení více potrápit a až konec měsíce s nabíhajícím květnem přinese větší úlevu a uvolnění…

Upozornění: Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou.

Autor: Merlin, král čarodějů a mágů
Zdroj: https://www.facebook.com/…285

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk