Merlin: Měsíční předpověď pro všechna znamení na červen 2024

5340
Foto: Pixabay.com

Červen uzavírá první polovinu roku, ne příliš příznivou nebo optimistickou, ale to pravé ořechové se teprve Novoluním 6. 6. 2024 spustí… Přinese dynamické tempo kupředu, otevře tabuizovaná témata a celkově přinese ten pořádný drive nahoru a dolů… Je tak pomyslnou startovní čárou druhé poloviny roku, výrazně ovlivňující širší palety událostí, situací, zvratů i zlomů a to nejen na domácí, ale i celosvětové půdě… Bude nás připravovat na to, co nám karmicky i osudově přinesou následující tři měsíce a v podobném duchu se ponese až do konce letošního roku… Radikálně se budou měnit naše životy od samotných základů, budou se rozpadat naše staré vzorce myšlení a lidé budou tlačeni do rozhodnutí, budou nuceni měnit své postoje i názory, ale i chování… Stejně tak budou růst nové hranice a limity, budou se rozpadat vztahy, které jsou uměle udržované, ale celkově se bude měnit i pohled na citový a vztahový život, který tak zasáhne nejednoho z nás… Celý měsíc je pod šestkovou vibrací, která odkazuje na rodinu, ale také na materiální a finanční jistoty, na kterých je většina vztahů stavěna a právě to bude v červnu zviditelňováno… Všechno, co bylo zatajované, skrývané nebo neupřímné, vyleze na světlo, dá o sobě vědět, ale stejnou měrou to přinese i diskutabilnost, hádky, rozepře i ostré diskuse… Nicméně na druhou stranu je červen měsícem, kdy se má pročistit atmosféra, mají se určit nové hodnoty, nová pravidla a započít nové a do budoucna důležité vztahy… Dá se tak říci, že po předchozích měsících bude červen nejsilnějším a nejnáročnějším měsícem, ale bude záležet na každém z nás, jaký si z něj vezmeme přínos a jak s ním nakonec naložíme… Z větší části se také červen postará o nápravu minulosti formou nevyhnutelných změn, ale i změn životních, které mají rozbořit vše, co jsme si sobě v životě vystavěli… Dá se tak říci, že mnohým červen přinese nové životní začátky, nová pochopení, ale také značnou dávku trpělivosti, než se jejich obtížností prokoušou…

Beran

Červnové energie přinesou Beranům nejen cílené změny, které mají vyvést z dlouhodobějšího vnitřního trápení a ukázat nové cesty, ale také jim mohou přinést špatné, neuvážené nebo zbrklé rozhodnutí /platí to především pro ženy Beranky/, pokud nebudou schopni se naučit nastavovat druhým jasnější hranice… Ony totiž zaúřadují hned dvě důležité změny najednou… Jsou to osudově nevyhnutelné a zároveň i životní radikální změny, které mají za úkol Berany vyvést z vyčerpanosti, která se týká zejména jejich citového a vztahového života… Zde mají pochopit hluboko zažitou falešnou iluzi, která se lásky a vztahů týká… Přinese to situaci, kde něco vypluje na povrch, spustí to milé překvapení i radost, aby vzápětí byla vystřídaná hektičností a nervozitou, protože se ukáže, že dát někomu znovu šanci byla špatná volba… Sice červen přinese mírné prolomení zmírající lásky, ale ke konci měsíce se mohou znovu nové překážky i stagnace vytvářet… I v pracovní oblasti budou Berani narážet na překážky, kde ale nebudou vědět, z které strany přicházejí, nebo kdo za nimi stojí… I náhle prožité štěstí může narušit nepříjemné setkání, nezvaná návštěva nebo pozvání, kde budou Berani nuceni něco zásadního řešit… Potrápit je kolem práce mohou i finanční starosti a ani přátelské vazby nebudou úplně ideální, jak by si Berani představovali… Zklamat je může osoba, které dříve půjčili peníze, ale která se bude i nadále zdráhat dluh vrátit… Dokonce ve druhé polovině měsíce mohou mít Berani pocit, že se jim nedaří, že se jejich život točí v kruhu, což potvrdí prožitý citový nečekaný šok… Dokonce ani kolem práce si příliš věřit nebudou a k tomu všemu se ještě přidruží rodinné starosti v podobě odhalené nevěry nebo nějakého románku… Nicméně vše je série osudově nevyhnutelných změn, které mají Berany vrátit na jejich původní cestu, což ale budou provázet silnější výkyvy nálad, oslabená psychika, protože najednou budou ohroženy veškeré nabyté jistoty, které jsou už ale dávno přežité a zkostnatělé… Pro nejednoho Berana bude červen výzvou a zejména kolem 6.6., kdy nastane Novoluní by se měli mít více na pozoru před podvody, předstíraným zájmem i špatnými rozhodnutími, byť míněnými v dobrém úmyslu… Zdravotně by si měli Berani dávat pozor na psychiku, oči i zrak, ale i na svou energii, která v tomto měsíci dostane více zabrat… Opatrnější by měli být i na pohybový aparát, hrozí nehody, pády a úrazy z nepozornosti… S úplněk 22.6. vyřeší nějaký problém, ale na příliš dlouho to nebude… Konec měsíce vdechne Beranům nejistotu, pochybnosti i obavy, zda to, za co bojovali, má cenu dál zachraňovat… Celkově ale červen učí Berany více projevovat své skutečné pocity a neschovávat se za masky či je v sobě nepotlačovat jen proto, aby se přizpůsobili druhým…

Býk

Červnový měsíc postaví Býky přes situace a to hned z kraje měsíce, kdy budou narážet na věci, osoby i okolnosti, od kterých se mají definitivně odpoutat, protože už nic nového nepřinášejí, ale Býci na nich zbytečně lpí a stále očekávají nějaký průlom nebo změnu… Daleko důležitějším témat června ale budou vztahy, kde bude zacíleno na osudová rozhodnutí, zda ve vztazích pokračovat nebo je ukončit… Ale už kolem Novoluní mohou být energie třaskavé, takže neuškodí nechat to raději uzrát… Zjistí totiž, že se kolem vztahů pohybují v nějaké vlastní zkreslenosti a čelí falešným jistotám, což je právě přivede na ona rozhodnutí, zda má smysl v něčem dál zůstávat… Vztahy to protne napříč celým spektrem a nebude jediný vztah, kterého by se to nedotýkalo… O moc lepší to nebude ani ve financích, kde mohou podlehnout nějakému podvodu nebo vylákání peněz, ale jen proto,a by si uvědomili, jak financím podřizují a podmiňují své životy… Osud totiž po Býcích bude požadovat, aby se i oni vyvázali z nějakých hluboko zažitých iluzí a falešných představ a přestaly si vytvářet falešné naděje nebo iluzorní pocity štěstí… Pokud do konce května byli Býci v klidu, tak od června je čeká pořádná jízda… Myšlenky jim může zatěžovat nějaká mladší nebo mladá žena z práce, ale i v práci hrozí nešvary, zbytečná ohrožení harmonie či vztahů a dokonce se může vyostřit atmosféra kolem úplňku 22.6. v prudkou výměnu názorů, kde nepadnou jen ostrá slova, ale může se docílit i hlubšího duševního zranění… Ale i to je záměr osudu, aby Býci vystoupili a pochopili, čemu všemu podléhali a ještě k tomu sami přispívali svou vstřícností a pohostinstvím… Ostatně i na ně v tomto měsíci čekají radikální životní změny, které přinesou nejen nové hranice a limity, ale přeskládají finanční, přátelský, pracovní i milostný život… Někteří Býci dokonce mohou práci i vztahy ukončit, jiní se rozhodnout změnit své bydliště, protože podvědomě je bude pořád něco nutkavě navádět podniknout nebo udělat jinak… Bude to pro ně dobrá příprava na červenec a srpen, která rozjedou osudové vlivy ještě ve větší míře, kde druhá polovina roku bude výrazně dynamičtější, než ta první… Po zdravotní stránce by si Býci měli hlídat krk, štítnou žlázu i krční páteř, hrozí přetížení, zablokování nebo ztráta hlasu… Stejně tak by si měli hlídat žaludek a zažívání, vlivem vnitřního neklidu a nervozity mohou častěji podléhat obtížím… Stejně tak jako Berani, i Býci by měli být opatrní na pohybový aparát, i tady hrozí úrazy, pády, zlomeniny nebo nehody…

Blíženci

Pro Blížence si červen nachystal spíše karmické a osudové záležitosti, zkoušky víry, odvahy i rozhodnosti, ale i šťastné zásahy tam, kde je dlouhodobě zablokované štěstí a zejména potom to finanční… Nicméně stejnou měrou se zaměří i na pracovní oblast, kde některé přinutí ke zdravotní pauze a jiné nasměruje k novému zaměstnání… Nicméně celý měsíc může přinášet i komplikace, faleš a intriky a zejména v rodinách, od starších členů, zejména potom žen… Právě rodinné, partnerské i manželské vztahy projdou zásadními zkouškami a lekcemi, postarají se o nepředvídatelné i překvapivé situace a dokonce si mohou vynutit změny, které zacílí na lásku a city, zejména potom na citovou závislost na druhých… Nejeden Blíženec tak trpce vystřízliví z vlastních falešných nadějí ať už ohledně staronové nebo nové lásky, kde u té nové navíc mohou naletět na předstírané chování i zájem, ale je to jejich karmická citová i vztahová lekce, která přinese opakování minulosti… Ženy Blíženkyně na takového muže mohou narazit v práci, muži Blíženci na takové ženy spíše v okolní společnosti… Povaha karmického června ale bude svádět ke stavění si vzdušných nereálných zámků, ze kterých vzejde ono rozčarování… Červen totiž bude Blížence svádět do něčeho, do čeho by si dříve ani netroufli, najednou, jakoby je ovládalo něco jiného, ale přesto má a bude mít svůj osudový a karmický podtext… vyplavovat se totiž budou zažité vztahové vzorce a modely výchovy, budou se rozpadat staré rodinné struktury, úzkoprsost i různá omezení, což ale ohrozí nejednu rodinnou jistotu, kdy dokonce mohou převládat pocity, že se ztrácí úplně všechno, včetně pevné půdy pod nohama… Tyto záchvěvy přijdou hned dvakrát… Poprvé krátce po novoluní, podruhé se projeví od úplňku do konce měsíce… Nejkritičtějšími dny pro Blížence mohou být až na samotném chvostu měsíce… Po zdravotní stránce se u některých mohou projevit karmické zdravotní obtíže, ať už nahromaděné z minulých životů anebo ze života současného… Spousta Blíženců totiž nerespektuje signály těla a právě červen je nejenže zviditelní, ale dokonce může i zastavit, aby se přehodnotily a přeskládali nastavené životní jistoty, které jsou postaveny na materiálních a finančních jistotách, což sice do financí přinese pozitivní rozrušení, ale ne na příliš dlouho… Konec měsíce totiž mohou přijít neočekávané výdaje nebo platby, na které nejsou připraveni… Dokonce i zdravotní zastavení mohou být silnější, protože někteří Blíženci jedou sice na doraz, ale špatným směrem… Opatrní by měli být na úrazy krku, krční páteře, ramen nebo hlavy, ale mohu se projevit i silnější bolesti hlavy, pocity přetížení zejména jater a ledvin, kde rozhodně neuškodí si udělat detox… Za vším jsou ale nezpracované a potlačované negativní emoce, aby se Blíženci naučili respektovat sami sebe…

Rak

Rakům červen hned kolem Novoluní přinese krize i ohroženost vztahů, kde se náhlá radost z rozhodnutí může změnit v nepříjemné setkání nebo pozvání, ale také náhlé rodinné záležitosti mohou vyústiti v rodinný boj a to úřední cestou nebo skrze úřední osoby… Ve vzduchu totiž budou viset rozchody i rozvody a bude se to týkat zejména těch vztahů, které jsou udržovány nebo podmíněny udržitelností na základě majetkových nebo finančních jistot… Ve vztazích celkově budou narůstat nedorozumění, poroste nervozita a to tam, kde jsou i city omezující nebo kde panuje silná citová závislost, která už ale dlouhodobě dusí… Naopak s nadějí i úspěchem mohou Raci počítat kolem práce, kde na ně čeká osudová radost i odměna, o které ještě na začátku měsíce nebudou mít nejmenšího tušení… Všechno na pozadí budou totiž řídit osudově nevyhnutelné změny, které rovněž i raky mají navrátit na původní cestu, ze které dlouhodobě odbočují na základě vlastního prospěchu a na základě vytvářených falešných jistot… To se promítne i do přátelských, rodinných či kolegiálních vztahů, kde se náhle projeví nepřátelství a rovněž zablokovanost dříve fungujících vztahů… Ne všichni raci ale mohou osudové změny pochopit a tak se spíše mohou vrhnout do něčeho, co ale bude nakonec jen osudová lekce nebo zkouška, ale mohou se do toho tak zažrat, že jim budou unikat daleko podstatnější věci… Toto martýrium ukončí až úplněk 22.6., kdy trpce zjistí, že všechna námaha i snaha byla marná a kontraproduktivní… Ale i vlastní vinou mohou raci v červnu ztrácet blízké osoby… Nicméně pozitivní stránkou je, že to mnohé Raky přiměje projít vlastními duševními proměnami, díky kterým mohou pochopit, jak skutečně funguje životní štěstí, což jim na samém závěru, i když ne všem, pomůže vystoupit ze slepých uliček či nerozhodností… Sami by si měli dávat pozor na to, aby druhé netlačili do kouta, protože se mohou snažit prosazovat jen to svoje… V rodinách pozor na falešné úmysly kolem financí, budou záměrně skrývány, kolem práce zase pozor na falešné touhy, intriky i faleš, která bude souviset s jejich pracovní pozicí… Nezadaným Rakům osud do cesty přivede zajímavou osobu, ze které se dokonce může vyklubat jejich spřízněná duše, ale také důležitá osoba, kterou budou ještě potřebovat… Zdravotně by si Raci měli dávat pozor ledviny a močové cesty, ale také na pohlavní orgány, stejně tak jako i na křehkou psychiku, která by mohla v případě problémů a nerozhodnosti přidělat potíže se spánkem či s častějšími bolestmi hlavy, vlivem přetížené mysli… Chránit by si měli i oblast břicha, aby díky své zesílené empatičnosti na sebe nepřetahovaly srajdy druhých…Ale jako předchozí znamení, i oni by si měli dávat pozor na krk, štítnou žlázu či krční páteř, a pokud mohou, měli by v červnu podstoupit preventivní prohlídky, mohu odhalit skryté neduhy… Některé z nich totiž mohou souviset i s karmickými zdravotními problémy, nicméně spíše nahromaděnými v současném životě… To se může projevovat právě bolestivostí krční nebo bederní páteře, ale vliv to může mít i na zrak a oči s odkazem na to, co Raci ve svých životech přehlížejí nebo nechtějí vidět…

Lev

Lvům červen po Novoluní může zablokovat vztahy překážkami, stagnací či krizemi, což má ale u Lvů vyvolat jejich vlastní vnitřní duševní proměny citů a pocitů, aby se jim podařilo ukončit slepé uličky anebo se popasovali se svou nerozhodností, zda zůstat nebo odejít… Především to bude platit pro ženy Lvice, které se nedokáží z takový vztahů vysekat a stále opakují stejné chyby… Na druhou stranu ale u některých lvů tyto vztahové proměny přinesou záchranu vztahu, protože pochopí, o čem vztahové štěstí skutečně je, a že jen materiální a finanční jistoty či potomci to nejsou… Vztahy lvů, které před nedávnem prošly rozchody budou v červnu na sebe ještě upozorňovat a to možným návratem, kterému se ale mohou bránit, takže i sami mohou opětovné začátky blokovat svou neústupností a tvrdohlavostí… Červen jim ale také nabídne změny, které ukáží sice nové cesty, ale přimějí Lvy i Lvice k nastavení si vlastních hranic a nebo k respektování těch, které jim nastaví druzí… Trápit se mohou kolem vztahů i pracovního úspěchu, což budou ještě posilovat pocity zmaru a beznaděje na zlepšení, ale bude to jen Lvy učit trpělivosti, protože konec měsíce od úplňku 22. 6. už Lvům nastaví jiné hodnoty… Rozloučí se s falešnými a vypočítavými přáteli, ale sami také mohou dojet na svou faleš, což bude součást rovněž radikálnějších osudových změn, kde mají Lvi vystoupit také z vlastního zkresleného pohledu ať už na vztahové nebo životní štěstí… V práci se mohou ocitnout pod tlakem, ale některé také může zasáhnout důležitá osudová zpráva, která přinese tolik kýženou odezvu, pokud v minulých týdnech Lvi hledali novou a lepší práci… Záměrem osudu totiž nebude jen návrat na jejich předurčenou pracovní cestu, skrze prožité problémy, ale také návrat předurčeného úspěchu a uznání, což v nejednom případě zvrátí další chod práce ve štěstí a to i v případě, pokud bude ve vzduchu viset vytýkací dopis ztráta prémií nebo dokonce výpověď… Spálit se ale mohou v citové oblasti, pokud v případě nového zájmu podlehnou iluzím šťastné lásky, což má Lvy vyvést z jejich vlastního sebeklamu, který si kolem ní vytvářejí… V realizaci jakýchkoliv rodinných změn, týkajících se i potomků, by ale měli jednat uvážlivě a změny nejen vhodně načasovat, ale vyvarovat se toho, aby tím dosáhli jen vlastního uspokojení… Příliš dlouho by tento klid nevydržel… I přes všechny možné finanční komplikace mezi Novoluním a úplňkem z toho nakonec Lvi opět vybruslí a to, i když jejich situace nebude vypadat růžově… Po zdravotní stránce by si měli Lvi hlídat zdraví kompletně, opatrní by měli být na nehody pohybového aparátu, pokud se dostanou do emoční krize, ale věnovat pozornost by také měli krku a krční páteři či hlasivkám… Dokonce jim energičnost mohou usebrat i osudové zprávy či nepřehledné životní situace, ve kterých se mohou vyskytnout… Celkově si ale budou uvědomovat, že zdraví je důležitější, než finance a hmotné jistoty… A na závěr u některých Lvů může propuknout i jásot a radost, pokud se delší dobu snaží o potomka, protože červen přináší téměř 100% jisté těhotenství…

Panna

Panenky v červnu nejvíce ovlivní osud a jeho zkoušky víry, odhodlanosti i rozhodnosti, protože součástí toho budou jednak jejich vlastní duševní proměny citů a pocitů, ale také zároveň i změny životní a v mnohém radikální… Ač na plní touhy, bude je provázet hektičnost, nervozita i napětí, což u některých může vyvolávat emoční propady, že se jim všechno rozpadá jako domeček z karet… Navíc může zafungovat netrpělivost, pokud se objeví komplikace nebo okliky, i když nakonec přinesou radost i překvapení… Některé Panny ke změnám vyprovokují i potomci, aby odzrcadlily, kde mají Panenky největší problémy vyjadřovat své skutečné pocity… Trápit a vyčerpávat se v červnu od Novoluní mohou v citových záležitostech, nejvíce kolem 9.6., kde dokonce může vzniknout nějaké zlo, prudká hádka nebo diskuse, pokud se projeví falešný záměr udržet si vztah skrze dítě… Stejným způsobem ale může být ono zlo vyvoláno, pokud se tato skutečnost zjistí skrze zprávu o těhotenství… Rovněž se budou odvíjet karmické záležitosti rodové a rodinné, kde se bude řešit úzkoprsost a neústupný přístup starších členů… Ale ani vztahy celkově na tom nebudou úplně nejlépe… Do úplňku 22. 6. se mohou projevit nečekané krize, překážky, blokovaná naděje na zlepšení, které nicméně náhle nechá na povrch vyplout předstíraný zájem, falešná radost a opět u vztahů, které jsou více podmíněny majetkových a finančních jistotám… Na náhlé překážky ale mohou Panny narážet i v pracovní oblasti, kde to ale bude spíše na základě jejich přehnané kritičnosti a pedantství, kde si sami mohou vztahy zablokovat… Připravit by se měli i na náhlé osudové zvraty, zlomy, rány i ztráty a to zejména v takových případech, kdy jedou na sílu a nekompromisně… Což je může vmanévrovat do silných emočních výkyvů nálad, kdy budou ztrácet kontrolu snad úplně nad vším… Sice se tu a tam objeví záchvěvy štěstí či radostnějších nových začátků, ale vždy to bude jen na chvíli, než se všechno vrátí do starých kolejí… Cílem ale je, aby Panny pozměnily své myšlení, přestaly si vytvářet domněnky i tam, kde nejsou a zbytečně si neblokovaly mysl zbytečnostmi a nepodstatnými záležitostmi nebo lidmi… Pokud budou chtít docílit zvýšení platu, měli by to nechat až na konec září, v červnu, červenci i srpnu nebude vhodná příležitost… Ve financích pozor na špatná rozhodnutí, zejména při koupi či prodeji, ale také v případě, pokud se jedná o podnikání a hledání nových prostor… Všude tady se budou objevovat potíže a překážky… Vzhledem k tomu, že i Panny čekají osudově nevyhnutelné změny, mají si kolem toho vytvořit nejdříve vhodné podmínky a až potom teprve jednat… V červnu by spíše narážely na výmluvy, odklady či zamítnutí… Zdravotně může Panny ovlivňovat pohybový aparát a jeho častější bolestivost, zejména potom kloubů, ale také se mohou objevovat nečekané horečnaté stavy, stejně tak jako mohou mít panenky přetížené zažívání vlivem silného vnitřního neklidu, který je bude červnem provázet… V mnoha ohledech tak spíše než s druhými budou bojovat samy se sebou… zasáhnout je mohou i potíže v oblasti hrudníku, ale chránit by si měli i páteř a krk či hlasivky… Celkově mají z předešlých období zdraví nahlodané a červen tak může přinést cílené zdravotní zastavení, aby Panny přehodnotily své vybudované životní priority…

Váhy

U Vah červen přinese změny, které odkryjí jejich sebeklam ohledně vztahů a druhých, ale také přinese vystřízlivění z vlastního zkresleného náhledu, který si o druhých vytvářejí… Jakékoliv změny podniknuté v červnu by měly Váhy zvážit a řídit se v nich svou intuicí… Vyvarují se tak chybných kroků, opakovaných chyb a prakticky všeho, čím by si mohly osudovou i životní cestu zkomplikovat… Červen jim přinese jisté nové začátky, ale proměnlivé a nepřehledné, což může některé slabší Váhy rozhodit, takže se změny minou účinkem a Váhy sklouznou do starých kolejí, ze kterých se marně snažily vystoupit… Týkat se to může i potomků a výchovy, ve které budou tendence si něco nalhávat a přesvědčovat se o tom, i když to ve skutečnosti není pravda.. Dokonce některé mohou mít pocit, že v nich jejich vlastní potomci vidí domnělé nepřátele… Kolem vztahů by měly počítat s nepředvídatelnými i překvapivými záležitostmi či okolnostmi, ale např. v práci se jim oproti minulých měsícům bude dařit, pokud se rozhodnou opustit staré a vydat se vstříc novému… Vrátí se jim do života nejen pracovní, ale i finanční úspěšnost i radost a dokonce i lepší společenské zviditelnění… Jiné ale naopak mohou díky své tvrdohlavosti a neústupnosti čelit překážkám, blokované radosti i finančním potížím… Proměnlivá mohou být i jejich finanční rozhodnutí… Pocity zmaru a beznaděje ale mohou prožívat kolem vztahů, protože jim v tomto měsíci mohou přinést jak nečekanou úspěšnost, tak i nečekané ohrožení, ale také budou k Váhám přicházet změny, které budou tzv. „císařským řezem“, díky čemuž budou schopny ukončit dlouhodobě zablokované a krizové vztahy či partnerství… V lásce mohou být samy citově zraněny nebo zraní někoho jiného, bude to ale až na základě vystřízlivění, kdy pochopí, že je ovládla touha a ne láska…. V případě nových seznámení nebo začínajících partnerských vztahů by ale se měly Váhy zdržet netrpělivosti a přílišného tlačení na pilu… Samy by si z dobře nakročeného přerodu z přátelství do citů mohly něco zbytečně pokazit… Stejně tak Váhy v dlouhodobějších vztazích by měly slevit z majetnictví i žárlivosti, protože to vztahy vyčerpává… U některých vah se ale vztahy definitivně ukončí, protože už budou neudržitelné, ale až s dostupem času Váhy zjistí, že to byl dobrý a přínosný krok… Aby mohly vykročit novými směry, budou muset uzavřít ty staré, což pro nejednu Váhu bude oříšek, protože bude chybět odvaha a rozhodnost… Platí to ale pro typické Váhy, narozené uprostřed měsíce… Po celý měsíc by měli naslouchat své intuici, nevytvářet si falešné touhy a naděje, protože je červen opakovaně překvapí a to i takovou formou, kterou by nečekaly… Po zdravotní stránce by měly Váhy věnovat pozornost dutinám, pohybovému aparátu, ale i očím a zraku… Energeticky je mohou vyšťavit prožité šokující situace, ale i vlastní pochybnosti, obavy a strach…

Štír

Také pro Štíry si červen připravil jako pro druhá znamení osudově nevyhnutelné změny, často s karmickým podtextem a týkající se zejména stability rodiny a bydlení, kde se projeví proměnlivost i tápavost v rozhodnutích, která mají nebo budou mít vliv na pořízení si bydlení anebo ohledně domácích problémů, které v červnu mohou vygradovat… nestabilita i nepřehlednost bude Štíry provázet i skrze city a vztahy, kde mohou docílit sice podobně jako Váhy „císařského řez“, tedy rozetnutí problémů, ale za cenu citového zranění či nepříjemného nezvaného setkání nebo návštěvy… Týkat se opět bude vztahů, kde je štěstí založené na podmínění materiálním a finančním jistotám, kde se více budou také zvýrazňovat opakované komplikace nebo chyby… U změn celkově by si ale Štíři měli dávat pozor na podlehnutí falešným vlivům, nadějím nebo touhám, protože by se nejen špatně rozhodli, ale navíc by svou energii směřovali do prázdna a nakonec by splakali nad výdělkem… Za vším ale mají hledat svůj vytvořený sebeklam nicméně doplatit mohou i na svoje majetnictví a žárlivost… V pracovní oblasti také budou po Novoluní čelit nějakému rozhodnutí, u kterého by ale neměli spěchat, ale nechat by ho měli uzrát, což se také bude týkat pracovních vztahů, ale i vlastní pracovní pozice, kde mohou někteří Štíři podléhat iluzím ustrnutí na jednom místě, což jim později /s koncem měsíce/ ukáže, kde si sami vytvářeli zbytečné a neopodstatněné překážky a tvrdohlavost… Další zbytečně starosti si mohou vytvářet kolem přátel, kteří se z ničeho nic odmlčí nebo přeruší kontakt, to může dokonce usebrat radost a přinést větší porci trápení, protože nebudou vědět, jaká je vlastně příčina… Vzpruhu jim alespoň zvedne úspěšnost v řešení finančních záležitostí s finančními institucemi, ale také se mohou potýkat s menšími problémy, pokud se to bude týkat potomků a jejich náročnosti… Ale i přesto všechno bude do jejich životů šťastně zasahovat osud, který alespoň trochu bude zmírňovat prožívané situace… Po zdravotní stránce by neměli Štíři podceňovat psychiku, může se rychle vlivem citových výkyvů měnit jak na houpačce, což druzí mohou nechápat… Také by se měli zaměřit na oběhový systém a prevenci, vyvarují se tak možné šokující zprávy… Vyvolat u nich silnější návaly horka i zimnice mohou prožité šokující záležitosti, což by dokonce mohlo vyvolat kratší zdravotní pauzu… Až s koncem měsíce po úplňku se jim začne navracet vitalita i chuť do života a celkově se zvedne jejich energičnost i optimismus získaným uznáním či pochvalou…

Střelec

Ani Střelce červen z pohledu osudově nevyhnutelných a zároveň karmických změn neuklidní, naopak jim přinese témata spojená s prací, vlastní finanční úspěšností, ale i nabytými jistotami, které se budou právě v červnu výrazně otáčet a měnit své postavení… Nicméně tyto změny mají Střelcům navrátit finanční hojnost, naplnit jejich touhy anebo přinést nové objektivnější začátky, i když budou trochu obtížnější, než by se čekalo… Mezi další témata budou patřit rodové a rodinné vzorce a modely, stabilita rodiny i falešné jistoty, na kterých je postavena… Nicméně červen bude nabitý událostmi, osudovým štěstím, protože v mnoha ohledech bude spíše Střelce odměňovat, než ji dát pocítit sklizeň negativního… To si vybrali už v předchozích měsících… Kde ale mohou vyloženě tápat, bude opět citová a vztahová oblast, kde mohou podléhat pocitům zmírání citů, ocitnutí se ve slepé uličce anebo je zasáhnou nepředvídatelnosti i překvapivost, která přinese buď dočasné nebo dlouhodobější odloučení… Cílem osudu ale bude vyvést Střelce z vlastního sebeklamu či nalhávání si, že nejsou k ničemu, stejně tak ale bude jejich pozornost směřována na aktivity nebo osoby, do kterých kontraproduktivně investují svou energii, čas i city, ale také na jejich vlastní vytvářené falešné iluze štěstí, které hledají tam, kde většinou není… I když se jim podaří ve vztazích prolomit dlouhodobější komplikace a dosáhnout alespoň nějakého uznání, objeví se najednou zbytečné ohrožení nebo nebezpečí ztráty nebo nepříjemností, což mohou mít na svědomí silnější emoční výkyvy nálad a tím pádem i vystřelené ohnivé šípy do prázdna… S jistotou prozkouší jejich víru kolem práce, kde mají sami Střelci zvážit, zda jsou skutečně v takové práci, která je naplňuje, což podpoří jejich rozhodnutí s tím začít něco dělat… Pozor by si ale měli dávat nejen na rodinné, ale i přátelské vztahy, mohou vykazovat známky pokrytectví, přetvářky předstíraného zájmu i falešné stability a jistoty… Na druhou stranu ale mohou sami i vystřízlivět u osob, do kterých až příliš vkládali svou důvěru a dost možná se budou navracet k těm, o které dříve nestáli… Jakékoliv osudové změny, správně uchopení přinesou radost i možnost pořízení si něčeho nového, podpoří stěhování, rekonstrukce i naplněné touhy např. Ohledně stavby svého budoucího bydlení… Celkově až na pár výjimek kolem Novoluní a úplňku je nic výraznějšího negativního nečeká, pokud nebudou sami příliš majetničtí, žárliví anebo citové závislí, to by jim spíše přineslo citové i vztahové překážky a dokonce by mohli vlastní chybou o vztah přijít a to vyvolanou emoční bouří… Zdravotně by Střelci neměli podceňovat oblast hrudníku, tlak, krční páteř, štítnou žlázu, ale také oči a zrak… Všude tady na ně čekají drobné obtíže nebo komplikace, často vyvolané životní nepřehledností a vlastní blokovanou energií… Silně je totiž může zasáhnout citová ztráta, kterou mohou až nepřiměřeně prožívat, zejména pokud zmíníme výše uvedené aspekty…

Kozoroh

Kozorohům červen pravděpodobně nadělí osudové zdravotní obtíže, aby si uvědomili, svou nejen předešlé, ale i současné zkreslené vnímání životní stability, ale také, kým se ve skutečnosti obklopují… Zároveň mají vystoupit ze své vlastní hluboko zažité lži kolem druhých, kterou jim ale odzrcadlí blízký přítel, pravděpodobně muž, který jim ale teprve vstoupí v tomto měsíci do života… Bude to souviset ale s pracovní oblastí, kde Kozorozi vydávají příliš, ale často na úkor sebe, aniž by byli plně spokojení… Ony karmické zdravotní obtíže je totiž postaví i na osudovou křižovatku či před rozhodnutí, kam dál směřovat nebo jaké přehodnotit stabilní jistoty… Dokonce to u některých může vyvolat i radikální životní změny, které buď zachrání anebo ukončí to, co je potřeba už s konečnou platností uzavřít, ale stále chybí ty správné koule k realizaci… Potrápit je mohou nečekaně city, kde si ve vlastní iluzi myslí, že je všechno v pořádku, ale v zahleděnosti do svých starostí přehlíží druhé… Vygradovat to může právě v červnu citovým zraněním, slepou uličkou a dokonce i odloučením, které až čas ukáže, zda bude krátkodobé nebo trvalé… pro některé to tak bude znamenat náhlé stěhování, rozčarování, hektičnost a nervozita… U vztahů, kde sice dojde ke změnám, ale mírnějším, to také příliš nepomůže, protože ona radost i štěstí vydrží krátce,a by vše sklouzlo do starých kolejí… Víc, než kdy dříve tak Kozorozi budou o lásce i vztazích pochybovat, ale přesto budou mít šanci vlivem onoho muže vše pochopit… Vztahy se dotknou i rodiny, kde se objeví nepředvídatelnost, narůstající krize i překážky, ale také finanční problémy a starosti, protože ani kolem práce se příliš Kozorohům dařit nebude… Sice se nakonec všechno obrátí v dobré, ale už to nemusí zachránit reputaci právě Kozorohů… Dost možná tak budou doplácet na své předchozí manipulativní tendence a kroky či na zatajování skutečností před druhými… Tak, jak mohou se začátkem měsíce počítat s nečekanou jistotou, tak po Novoluní do úplňku mohou procházet zcela odlišnými situacemi… Navíc jim dané osudové i životní změny obrátí život na ruby, ale spíše jen sklidí to, co sami zasévali uplynulých osm let… Bohužel to nejednoho Kozoroha může stát vztah i manželství, ale bude to pro ně cenná lekce vystoupení z vlastních falešných jistot, které si o druhých vytvářeli… Všechno, co doposud nechtěli řešit a zametali pod koberec se přihlásí o slovo a u nejednoho to může přinést otočení života ne ale o 180°, ale rovnou o 360°… Zdravotně by si měli dávat Kozorozi pozor na dutiny, ale i páteř a záda či ploténky, nepřímo hrozí vyhřeznutí nebo zánětlivost… U některých může zdravotní problém odhalit až prevence, jiné naopak k lékaři dovedou stavy, které nebudou identifikovatelné, ale bohužel není vyloučené ani propuknutí vážnějších obtíží či nemocí, pokud Kozorozi dlouhodobě neřešili své zdraví a odvolávali se na pevné zdraví…

Vodnář

Vodnářům červen nadělí vystoupení ze slepých uliček i problémů, které si vytvořili na základě falešných iluzí ohledně blízkých lidí nebo přátel… Budou si více uvědomovat vlastní vnitřní sílu a nebudou mít problém s takovými osobami přerušit veškerý kontakt nebo se s nimi na čas odloučit… Bude to taková malá retrospekce do vztahů, kterými se Vodnáři obklopovali, ale týkat se to bude i vztahů, kde sami ne vždy jednali čestně… Sice je to může trápit, protože budou hledat chyby na sobě, ale to utnou vysvobozující změny kolem úplňku, které vyvedou z krize, zastaví nefunkční nové začátky, ale také přinesou nejeden zvrat, zlom i rozloučení, protože tomu budou předcházet výpady od těchto osob, které v nich budou vyvolávat pocity zmaru a beznaděje, což je nakonec přinutí udělat rázné kroky… Navíc i u Vodnářů budou de facto skoro všechny změny osudově nevyhnutelné, aby s konečnou platností našli svůj středobod a správně se rozhodli svůj dosavadní život změnit ať už klidnou nebo radikální cestou… Některým to přinese novou lásku, jiní se přestanou citově trápit a další si budou užívat energičnosti a radosti… Osudově nevyhnutelné změny se zaměří i na finance či vztahy a jejich stabilitu… Ale také jim červen nadělí slušnou porci osudových rozhodnutí a křižovatek, které se budou týkat ponejvíce rodiny a rodinných vztahů… Kde jim ale může usebrat vítr z plachet nečekaná ostrá diskuse nebo hádka… Která ale zároveň odhalí skutečné vztahové vazby v rodině, které nechtěli Vodnáři vidět… V práci jim ale červen nadělí nebývalý úspěch i pozitivní rozrušení, o kterém ještě na začátku měsíce nebudou vědět, nicméně u nových začátků, pokud se např. Rozhodnou v červnu podnikat, příliš dobrá pšenka nepokvete… Tato rozhodnutí by měla uzrát a být realizována spíše až s koncem září nebo v říjnu… Červen tomu příliš nakloněný není, pokud se chtějí Vodnáři vyvarovat brzkého ohrožení přílišnou hektičností, nervozitou nebo tlakem… Nejde o to, že by se jim nedařilo, ale spíše o to, že by to mělo zásah na jejich zdraví, které by příliš nešeřili… Osudové výzvy i zkoušky se nevyhnou ani lásce či citům, kde se mohou Vodnáři spálit v krátkodobých milostných vzplanutích, ale také je může potrápit vytvořená domněnka o rivalce, která se jim snaží přebrat partnera, i když skutečné důvody budou úplně jiné… Zbytečně by se tím zatěžovali a přivodili by si dokonce i zdravotní omezení zánětem průdušek… U zdraví by ale neměli podceňovat pohybový aparát či oči a zrak… Překvapit je mohou nečekané potíže, což se bude týkat těch, kteří svůj život až příliš podmiňují materiálním a finančním jistotám a přehlíží dlouhodobé varovné signály těla… A aby toho nebylo málo, dokonce by si to mohlo vyžádat i léčení nebo pobyt ve zdravotnickém zařízení… Rozhodně opatrnost neuškodí na cestách, ale také v nepřehledných a nejasných životních situacích… Zdraví ale také v červnu budou ovlivňovat i životní rozhodnutí, stejně tak jako i nerozhodnost… Vitalita i chuť do života se vrátí po úplňku s koncem měsíce…

Ryby

Ryby v červnu projdou zatěžkávací zkouškou ve skloubení pracovního a rodinného života, kde se mohou ocitnout mezi dvěma mlýnskými kameny, což jim bude přinášet nejen neopodstatněné starosti, ale i pocity viny, zmaru a beznaděje, že nedokáží dát víc, než druzí očekávají… Bohužel to bude silně ovlivňovat jejich proměnlivé nálady a emoční propady… Věřit si nebudou ani v rozhodnutích, ani v citech či vztazích… Ono bude to dáno osudovým vlivem zkoušením víry Rybek, ale také bude cíleno na to, jak se ony samy chovají ke druhým, zda je nevyužívají, nemanipulují s nimi nebo nejsou vyčůrané… Právě ohledně vztahů může Rybám do cesty klást nejrůznější nástrahy a překážky, hektické situace, ale jen proto, aby se Rybky snažily své priority přeskládat a přehodnotit… Na změny, které v tomto měsíci proběhnou by si ale měly dávat pozor, protože mnohé z nich překazí nebo navrátí do původně vyjetých kolejí vytvářené falešné iluze štěstí a úspěšnosti… Ovlivňovat to budou po Novoluní i nepředvídatelné a překvapivé okolnosti, ale i zbytečně vytvářené a domněnkami podporované překážky, často na základě tvrdohlavých a neústupných postojů… Kde ale zaznamenají větší úspěšnost, tak to bude rozhodně pracovní oblast, která vykompenzuje snad vše, čím se budou rybky trápit… Radostná a energické rozhodnutí budou střídat úspěšnost na pracovním poli, ale i stabilita pozice přinese nové úspěšné smlouvy, stejně tak jako i podporu a zlepšení finančních jistot… Co může Ryby potrápit, bude půjčování peněz známým a přátelům… V červnu by s tím měli raději šetřit, pokud budou chtít své peníze ještě vidět… Na co by ale měly být rozhodně opatrné jsou v mezidobí mezi Novoluním a úplňkem nečekané osudové zvraty, zlomy, rány i ztráty, ale i to je záměr osudu navést Ryby na správnou cestu, což u některých může vyvolat i větší nervozitu a napětí… Stejně tak by se neměly příliš pouštět v červnu do řešení finančních záležitostí skrze finanční institucemi, nepřálo by jim štěstí nebo by se záležitost dlouhodobě vlekla… Po zdravotní stránce nehrozí rybám příliš vážné problémy, ale přesto by měly být opatrné na pohybový aparát, zejména potom na klouby a kolena či kyčle… Neuškodí si chránit krk a krční páteř a to zejména při aktivnější činnost, hrozí namožení nebo zablokování… Vážné zdravotní komplikace nehrozí, přesto ale mohou skončit na ambulanci s ošetřením, pokud budou riskovat anebo podlehnou nepozornosti… Jediné, co by mohlo být více oslabeno, je rybí psychika, kdy mohou být v některých dnech až příliš přecitlivělé, ufňukané a postavené do role oběti…

Upozornění: Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou.

Autor článku: Pavel/Merlin
Zdroj: https://www.facebook.com/…794

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk