Marketa Selinijana Stejskalová: Kryon – Energetické změny na Lady Gaia

212

Marketa Selinijana Stejskalová: Kryon – Energetické změny na Lady Gaia

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 21.09.2015. Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky. „Zdravím vás moji milí. V těchto napínavých dnech čelíte nárazům různých druhů energií a podle toho vypadá váš energetický stav. Jsou ti, kterým se daří skvěle. Jejich těla září a stejně tak i jejich nitro.

Pak jsou ti, kteří odolávají nátlakům energií a pod svým vlastním tlakem upadají do stínu svých nezpracovaných programů a poté jsou ti, co snadno přijímají vše, co jde kolem nich a tito lidé již dávno ztratili schopnost být ve svém určení „sví“.

Právě nyní se na Zemi, potažmo v Evropě, odehrává silná výzva světla spojená se silnou transformací. Jsou ti, kteří zažívají hluboký klid a ti, kteří se topí ve vlastní panice svých emocí. Světlo ukazuje směr a jen málokdo na Zemi ho vidí. Přitom je na Zemi nyní nejjasněji ze všech etap Země. Vyslanci světla tento stav na Zemi již dávno ohlašovali.

Je to tady a vy nevíte, co si počít a jakou cestou jít společně dál. Přitom máte vše na dosah a odpovědi jsou uchované ve vašem nitru. Klid a mír jsou prioritou pro příchod dalších dní. Dny obsahují kvality energií míru a jsou velmi podporovány bytostmi z druhé strany závoje. Bouří se vše, co se na Zemi cítí ohroženo a chce se na ní uchovat a přitom nezůstává kámen na kameni.Začala očista nitra lidských bytostí. Je to součást vstupu do vysokých vibrací. Na povrch vyplouvají energie, které byly dlouhou dobu skryty. Otevírají se témata skrytých částí osobnosti. Objevují se emoce, kterým jste se dlouhou dobu vyhýbali a přitom je ve svém nitru nechávali klíčit a zrát. Je to tu, moji milí. Tuto dobu jste si ze srdce přáli. Doba přechodu do vyšších vibrací, kdy nezůstává kámen na kameni. Jen to čisté a ryzí zůstává. Jen to, co je napojeno na Slunce hvězd a na nitro Země. To, co pochází z čistých úmyslů a z nitra srdce.

Vaše vnitřní síla získává podporu z vnějšku a můžete kompletně změnit své životy a přetvořit je na život v hodnotách, které vyznáváte. Stojíte na začátku nové doby a vnímáte boje, které kolem vás panují. Země odolává tlaku, který na ni lidé vyvíjí a přesto ze svého úmyslu jít vpřed neuhýbá. Ba naopak radostněji se rozbíhá vpřed. Je totiž naprosto zřejmé, že vzestup funguje. Probíhá a začínáte přecházet do druhé fáze vzestupu, která vše skryté odkrývá. Ta doba je napínavá a dobrodružná zároveň. Je přesně taková, o jaké jste v lůně vesmíru snili.

Země vnímá změny v energetickém poli lidí. Lidé jsou součástí světa, na kterém ji záleží. Má však na starosti i jiné říše, které se na ní nachází. Nejste jedinou složkou, která na ní povstává. Existují světy, které se na Zemi nachází v ještě hlubších vibracích než lidský svět a světy, které jsou již vzestoupeny a ve vyšší vibraci než je svět lidí. Země bere ohledy na všechno, co je její součástí.Na všechny své dimenze a světy, na všechny reality, které se slučují do jednoho okamžiku stvoření. Vize budoucnosti Země je nejistá a přesto je přesně psána a definována. Vědomí každého z vás rozhoduje o tom, jaký scénář se se Zemí bude odehrávat dál. Čím více probuzených lidí, tím snadnější je přechod směrem vpřed. Jsou to nezvratitelné okamžiky, na které Země čekala tisíce let. A těší se. Těší se společně s těmi, kteří dokázali opustit svůj strach. Možná jsi mezi nimi i ty a svůj život jsi již přetvořil v život harmonie. Možná teprve váháš, zda se pustit starých pout a vplout do neznámých vibrací, které nehodnotí a neposuzují a přitom všechny stejnou mírou milují. V tom světě se komplexně změní pohled všech lidí. Již nebudou státy, které mezi s sebou bojují. Již nebudou národnosti, mezi kterými panuje napětí. Již nebudou rozdíly mezi těmi, kdo na Zemi žijí a tolik ji milují. Svět se změní. Zůstanou stát jen prastaré hodnoty, které se v nitru každého z vás obnovují s tím, jak se rozšiřuje a reaktivuje vaše DNA. To, co jste se naučili v dualitě, to vezme minulost a promění se to v prach. Přestane to existovat, protože v tom novém světě, kam Země míří, tam neexistuje nic, co by vás mohlo k minulosti stahovat.

Ta cesta do nového světa se stále ještě jeví jako trnitá. Však trnitou je pro ty, kteří se bojí nového a nedokáží se pozvednout nad to, na čem lpí. Opustit myšlení duality je jednou z největších výzev člověka Nové doby. Je to skok do neznáma, do absolutní důvěry ve své Já a rozpuštění falešného ega. Pak nastává změna myšlení a člověk se kompletně přeměňuje v bytost, která vibruje výše než ostatní. Mění se jeho fyzický stav, mění se jeho energetické pole. Vnitřní dráhy se prodlužují a začínají vibrovat jemněji. Vše se přetváří k tomu, aby člověk dokázal nést vyšší vibrace a jeho vibrace se přizpůsobovaly vibracím dopadajícím k Zemi. Takový člověk se uzdravuje, přestává chřadnout a začíná tvořit ve svém novém myšlení. Bez omezení, bez připuštění neúspěchu.

To, kam míříte, je nová doba a přináší každý den něco nového. Vy lidé se již nyní od sebe jednotlivě velmi vibračně odlišujete. Jsou ti, kteří vystoupali ve svých vibracích na maximální možnou hranici ve svém fyzickém těle a ti, kteří jsou rádi, že nějakým způsobem vibrují. Ta jejich vibrace je nutná pro přežití na Zemi. Ale nejsou takto šťastni ve svém fyzickém těle. A jejich duše hledá a touží jít dál. Síla falešného ega je však stále brzdí a vystavuje je nástrahám. Ještě nikdy v historii Země se lidská rasa tak velice vibračně neodlišovala ve smyslu jednotlivec od jednotlivce. A ten rozdíl se stále prohlubuje. Až nakonec dojde u některých k definitivnímu odpojení.

Zatím je stále čas pro přechod těch „spících“ do fáze otevření. Jsou podporováni ze všech stran, aby i u nich došlo k procitnutí. Jejich stres a vnitřní nejistota je však to, čím se od zdroje stále více vzdalují, až jednoho dne nemusí najít směr. Neuslyší výzvy duchovního světa a neuvidí ty, kteří se ze stejné cesty již dávno vzdálili a nabrali nový směr. Země je skutečně z pohledu z nebe rozmanitou vibrační podívanou a každý určuje, kam ho jeho aktuální vibrace přivede. Každý má stále šanci toho u sebe velmi mnoho změnit.

Duchovní svět se nevzdává podat pomocnou ruku těm, kteří ji mnohokrát odmítali. Je stále šance pro globální změnu světa u všech bytostí na Zemi nehledě na věk, příslušnost a náboženské vyznání. Každý má šanci rozhodnout se pro život „tady a teď“ a začít vnímat svět srdcem, a protože je Země planetou, která každého velice miluje, dává miliony šancí každý den.

Přestaň se proto i ty bát nového směru a všeho, co k Zemi míří. Přestaň se strachovat sám o sebe, o svůj kraj, o své příbuzné. Vyřeš jednou provždy strach, který ti způsobuje jen pocit oddělení. Strach, který ti brání se zhluboka nadechnout. Jsi hvězdou, která dopadla na Zemi a cíl tvé cesty je najít svou zář a být hvězdou, která září. Ne hvězdou, která se vzdala své záře ze strachu, že by byla jiná než ostatní. Že kolem tebe jiní nezáří, neznamená, že nemůžeš být jiný. Najdi zpátky svou zář a obdaruj se klidem a vnitřní vyrovnaností. Obdržíš velikou podporu z duchovního světa, a když požádáš o pomoc, pomůžeme ti najít tvůj směr. Obdarujeme tě impulsy, které tě navedou na vibraci tvého srdce. Otevřeš se tak své vlastní moudrosti. Ta se ti nedá nikdy vzít. Můžeš na ní jen zapomenout a dobře ji uvnitř sebe skrýt.

Vystup z kolektivu těch, kteří se bojí, kteří nevidí světlo tam, kde skutečně je. Někdy je potřeba odhrnout obě strany závoje, aby vysvitlo to, co je za závojem skryto. Někdy musíš jít jen cestou své intuice, protože zář za zataženým závojem nevidíš. A za tou nejhlubší tmou se může skrývat zář, která je tou nejsilnější září, co znáš. Proto vystup z kolektivního myšlení a osvoboď se od myšlenek, které tě tíží. Pak znovu nabereš svůj směr. Směr svého srdce. Směr, který vede do jednoty tvého Já, a který se ti odmění stabilitou a jasností tvého určení na Zemi.

Jsi světlo, které svítí na Zemi a já jsem rád, že tě znám. Jsi můj pozemský přítel a přítel Lady Gaia. Jsi šperkem, který zdobí její tvář. Čím více záře z tvého nitra půjde, tím jasnější tvé a i její světlo bude. Tvá zář je tak i její září. Buď stabilní, buď svůj a období, kterým Země nyní prochází pro tebe bude příjemné a přívětivé, bez prudkých změn, pádů a kolísání. S láskou Kryon.“

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

© Marketa Selinijana Stejskalová,  http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz
Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail:info@astrolife.cz  (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail:predplatne@abompkapa.sk