Lee Carroll: Kryon – ULURU 2015 – den druhý

156
Lee Carroll: Kryon – ULURU 2015 – den druhý

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem na Uluru, Northern Territory (federální administrativní území ), Austrálie, při nádherné události zvané Gaia Global Consciousness Retreat, v neděli 25. 01. 2015. ÚVODNÍ MINI POSELSTVÍ – Pozn. od překladatelky, která se tohoto semináře přímo účastnila: „Druhý den začal netradičně ranní tichou meditací za doprovodu hudby na didgeridoo a rovnou následoval channeling.

Poté teprve následoval další program. Energie toho dne byla tím pádem úplně pozměněna. Před tichým vstupem do místnosti všichni prošli (řekla bych) „očistným“ rituálem…“

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Pokud by sem nyní někdo jednoduše vstoupil, mohlo by mu připadat zvláštní, co se zde nyní odehrává. Mnozí by nesouhlasili s  myšlenkou, že zprávy od Zdroje, který někteří dokonce ani neuznávají, jsou skutečné. Nejen zprávy, ale koncepty, laskavost, jednota, krása…

A to je rozdíl mezi těmi, kteří zde sedí a těmi, kteří by zde nikdy neseděli. Nikdy to nečiní některou skupinu lepší nebo horší – tvořivý Zdroj se dívá na všechny stejně. Objevem je ale tato Jednota, o které mluvíme. Vy žijete svůj život v uspořádání, o kterém vám bylo řečeno, že jej musíte mít. A pro mnohé z vás je toto uspořádání pohodlné, skutečně vás to definuje, váš život, kým jste a další. Ale já chci mluvit o objevu, kdy nejkrásnější věcí zde v místnosti je to, co nezveme potenciálem pro věci neviditelné, neočekávané a překrásné.

Je ráno – pro ty, kteří si toto právě přišli poslechnout na jakémkoliv místě na planetě. Vzduch byl vyčištěn a předpřipraven se záměrem. Mystický zvuk didgeridoo reprezentuje hudbu tohoto kontinentu. Je to mystické, poněvadž to nastavuje energii a připravuje toto místo pro rozjímání a pro neutrálnost. Neutralita je to, když opouštíte své uspořádání a to je obtížné. Je to velmi obtížné bez ohledu na to, kdo jste, bez ohledu na to, odkud pocházíte, dokonce i když jste se narodili zde uprostřed Austrálie, dokonce i když jste z kmene a vaše tlupa je čtyřicet tisíc let stará, stále máte krabici. A tato krabice je možná krásná, vyhovuje vám, ale jsou zde stále nová poznání. Vně této krabice jsou příležitosti pro věci, které ještě neznáte, pro příběhy, které ještě nebyly zpívány a krásnou revoluci energie. Krásné na tom všem je to, drazí, o čem jste možná ještě nepřemýšleli – že energie planety o tom všem VÍ.

Mnoho let jsme s vámi hovořili o hvězdách – a ty zde vidíte velmi jasně. Mluvili jsme o precesi rovnodennosti, protože všichni původní obyvatelé planety dívající se na hvězdy tento scénář znají. Scénář 2012 označil střed nového začátku. Řekli jsme vám, že před rokem 2012 bylo 18 let (počátku) změn a poté bude následovat 18 let*, které budou představovat pohyb hvězd. Toto není ezoterické měření, můžete to vidět na obloze. Tak často se energie vědomí týkají Gaii, půdy, pohybu Země vůči hvězdám – a to vše je jedním s vámi.

Jaký je váš dnešní OBJEV? Můžu něco navrhnout? Váš objev bude začátkem skutečného pochopení, že JSTE SOUČÁSTÍ VŠEHO. Půjdete ven a uvidíte malý hmyz – možná se skloníte a uvědomíte si, že je v něm Stvořitel. Že je zde jednota, která vás zaplaví svou krásou. A budete vědět, že je o vás postaráno.

Krabice, které si stavíte okolo kultury, svých životů a způsobů, jak o věcech přemýšlíte, často drží Boha vně. Jedním z objevů, v tomto časném ránu, by mohlo být to, že máte více spojenců než si myslíte…

Jestliže skutečně chcete vědět, jak by energie a fyzika měly pracovat, musíte porozumět tomu, že každá vaše dnešní myšlenka má energii. A je to více než jen energie, je to fyzika. Řekli jsme vám, že přijde čas, kdy bude možné vědomí změřit a vidět jeho krásu a sílu. Stvořitel je mistr fyziky a tak, aniž byste se museli stát vědcem, si uvědomíte, že existuje větší scénář božského tvoření. Pokud má vaše vědomí energii, chápete, že krabice, kterou jste vybudovali okolo toho, o čem věříte, že je to vaše realita, může tu energii zastavit? Pokud tu krabici opravdu uzavřete.

Sedí zde někteří, kteří zde mají hezkou chvíli – užívají si rodiny a přátel. Chtěli z nějakého důvodu přijít, posedět a jen si to užít. A možná do posledního dne nebo tak nějak ani nečekali, že by k nim mohly přijít nějaké energie – a to také přišly. Možná se poprvé cítí neúplní, něco jim chybí.

Chci vám říci, drazí, že zde není žádná neúplnost. (Ve skutečnosti tohle budeme dnes probírat později.) Co cítíte, to je fakt, že se krabice, která je tak pohodlně okolo vás, začíná rozpouštět. A to mnohým nevyhovuje – otevřít tu svou krabici něčemu, co neznáte.

Chci vám slíbit toto – existuje laskavý Bůh, který představuje vše, co je – uvnitř i vně vaší krabice. A pokud budete tím, kdo řekne: “Jen na okamžik odstraním bariéru toho, v co věřím nebo si myslím, že je reálné,“ a jen na chvíli to zkusíte a „pustíte to“… když řeknete: „Co ještě jiného by zde mohlo být?“ – pak vám slibuji, že vše, co najdete, bude laskavost. S Bohem není spojeno nic hrozivého, frustrujícího nebo strašidelného. Chci, abyste se cítili svobodní v objevování těch okolo vás způsobem, kterým jste to doposud nejspíš nedělali.

Každý jednotlivý člověk má stejné potřeby a touhy – duchovní propojení s něčím, co mu dává smysl. Někdy je to země, někdy je to zisk, ale ať jim dává smysl cokoliv, uchopí tím Boží ruku a cítí se být milováni. A věřte mi, že tohle je vně krabice přežití.

Je zde krásně. Ráno v červeném středu tohoto kontinentu. Procházíte se venku a uvědomíte si, že byste museli cestovat – pokud nevlastníte auto, museli byste jít pěšky týdny – než byste spatřili cokoliv jiného než teď. Je zde ticho, nehybnost a krása, která k vám může promlouvat, jestliže to dovolíte. Země zde není zkažená. Je stále čistá a její poselství jsou stále pro vás. Proto jste sem přišli. Později během dneška bych vás chtěl povzbudit k objevování. Možná byste chtěli zůstat na chvíli o samotě, bez vyrušování, abyste řekli Gaie: “Co se mi snažíš říci?“ Ti z vás, kteří by otevřeli krabici ještě o trochu více, by byli překvapeni ohromným pocitem laskavosti a lásky – a zpráva by byla jasná: „Všechno je v pořádku.“

Dnes později budeme mluvit o evoluci a o tom, co by mohla znamenat. Ale drazí, mnozí z vás jsou v této místnosti z rozdílných důvodů. Přesto máte, z mého hlediska, jednu věc společnou. Sedím na tomto jevišti se svým partnerem v jeho křesle a po všech těch letech mohu říci, že vidím, že je zde pouze jedna věc, která je až zaplavujícím způsobem synchronicitně pro celé lidstvo a pro vás v této místnosti. A tou je RODINA. Na tomto místě vás obklopují ezoterické skupiny předků, které představují kmeny nebo tlupy nebo jakkoliv to chcete nazvat, od každého z vás. Jsou různých kultur i různých barev. Všichni společně žádají, aby byli objeveni coby JEDNO – říkají vám, že dny odloučení končí a nastane splynutí – dokonce i splynutí kultur, které bude vhodné, oslavované a krásné – kdy se budete zajímat jeden o druhého. Budete se dívat na vzájemné rozdíly – ne jako na něco divného nebo cizího, ale jako na něco k objevování, protože to budete chtít znát. Vzájemná úcta k systémům, ve které věříte, se stane jádrem míru na Zemi.

Právě teď můžete vidět, o čem jsme vám říkali, že to uvidíte. Můžete vidět radikální změnu – černá a bílá se stávají dokonce ještě radikálnější ve svých rozdílnostech, které produkují nenávist a frustraci. Nedostatek lásky se stává něčím hmatatelným. Takže na této planetě můžete sledovat, jak se vše začne ještě jednou naposledy rozdělovat. Poslední nadechnutí zla. A většina Země se začne probouzet k jinému konceptu – že spolu skutečně můžete vycházet.

Abyste spolu mohli vycházet, nemusíte absorbovat jinou kulturu. Krabice nejsou zapotřebí. Můžete nosit své vlastní světlo s laskavostí a láskou a zároveň chápat a respektovat ostatní. Ruku v ruce s ostatními. Když chtějí ostatní zpívat své písně a vy neznáte slova, může tam jen sedět, užívat si to a vnímat. Když vy chcete hrát svou oblíbenou melodii na iPodu, ostatní, kteří ji možná nikdy neslyšeli, se začnou usmívat, užívat si ji a mít vás proto rádi. Spojování kultur není náročné – s laskavostí, s porozuměním a s objevy.

Máte příbuzné, kteří vám nerozumějí. Já vím, kdo tu je. Mluvím i o těch doma. Když navštěvujete některé z vašich příbuzných, tak vám to může připadat jako jiná kultura. Dokonce i u těch pokrevních v přímé linii. Chci, abyste je „objevili“. Chci, abyste v nich objevili tu laskavost. Chci, abyste se na ně podívali a abyste chápali, že je Bůh miluje stejně jako vás. Můžete být jejich jediným mostem k jejich vnitřnímu míru. Oni se na vás možná podívají a řeknou: „Jsi divný a zvláštní, máš kulturu, kterou sis stvořil – je příliš bizarní a my s ní nechceme mít nic společného.“ A vy se na ně můžete podívat objevujícíma očima a snažit se najít laskavost, kterou byste mohli vyjádřit slovy, ukázat ji nebo jí prostě být. Nebude spouštět jejich „tlačítka“, nebude je frustrovat ani rozčilovat. Nesejde na tom, kolik by toho na vás hodili, z vás bude vyzařovat mistrovství. TO je objev!

Lidé jsou na vrcholu posunu. Řekli jsme vám, že takových let přijde více, a to jste nechtěli slyšet. Hvězdy vám řeknou, jak dlouho to potrvá. Původní obyvatelé, kteří měli své kalendáře a věděli, jak tyto věci pracují, vám dodali časový plán. Ale kolik toho objevíte, to určí vaše svobodná volba.

Až se vrátíte domů a půjdete zpět do práce, budou v kanceláři objevy, ne stejnost. Můžete se na všechny dívat rozdílně – rozdílně můžete vnímat strukturu, problémy, šéfa, klienty… Nebude tam žádná frustrace, pokud se rozhodnete ji neakceptovat – to je pracovník světla a důvod proč tu jste. Vaše objevování pro sebe samé mění energii vědomí ve vašem okolí. Slyšíte to? Vaše objevování pro sebe samé mění energii vědomí ve vašem okolí. Znamená to, že kamkoliv jdete se svými objevy, Země o vás ví. Změníte místo, kde jste a kde jste byli – ve svých stopách zanecháváte otisk svého mistrovství, ať jste kdekoliv.

Je to koncept, kterému zde rozumíte – není bizarní a není nový. Je překrásný.

Toto je víc než koncepty, drazí, jsou to soucitné činy. Objevování, že co je okolo vás, je zároveň vaší součástí – když to přijmete jako součást sebe, vytvoříte tím větší „já“. Vytvoříte tím také větší „oni“. Je to podání ruky s planetou, jaké jste nikdy dřív neměli.

Starodávní obyvatelé stojí v tuto chvíli kolem vás, dívají se na vás a říkají: „Skutečně rozumíte potenciálu této planety?“ Všichni ti starodávní obyvatelé v této místnosti se na tom podílejí – vědí, co víte vy – Země už nikdy nebude stejná. Nemůžete jít nazpět. Precese rovnodennosti byla vždy tím klíčem – časem, kdy to začne nebo skončí. Vybrali jste si neskončit. To je jasné. Ale změna z jedné energie do druhé, je vždy obtížná.

Vy v této místnosti, a vy, kteří toto čtete, jste těmi, kteří vytvoří rozdíl, protože jste ochotni naslouchat – a proto jste přišli.

Někteří z vás rozumí tomu, co zde dnes bylo řečeno, díky mnoha metaforám. Někteří tomu nerozumí. Těm, kteří nerozumí, říkáme, že je to v pořádku. Přijde čas, kdy porozumíte, pokud si to budete přát. Budete každého milovat, oceňovat, uznávat…

Řeknu to znovu: neexistuje nic takového, jako být sám. Není to možné. Před mnoha lety jsme řekli: „Jen do toho – zamkněte se ve skříni, litujte se a buďte obětí.“ A v rohu, kde je nevidíte, je zástup andělů, kteří jsou připraveni a ochotni vzít vás za ruku, když už nad sebou přestanete plakat. Tak hluboké to je.

Země je vždy připravena. Tvořivý Zdroj je vždy připraven, nikdy není unaven, nikdy nespí, vždy je zde… Je načase, abyste to objevili. Je načase, abyste to objevili.

Pro teď říkám: a tak to je. Kryon

HLAVNÍ POSELSTVÍ

Zdravím Vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner se v průběhu let něco naučil. Ten proces, který vy nazýváte channeling, je také jeho blaženým okamžikem. Bez ohledu na to, co se děje v jeho životě – potíže, frustrace, problémy, které ho sužují, některé jsou ty samé jako ty vaše – to všechno zmizí, když sedí v tomto rozpoložení před Duchem. A to je dostupné vám všem, to není nazýváno channeling, není to ani meditace. Můžete to dělat s očima do široka otevřenýma, dokonce i když řídíte. Tohle je vztah 24/7, který nazýváme – vztah s „domem v mlze“. (Kryon se usmívá.)

Včera jsme mluvili o tomto prchavém „domě v mlze“, který můj partner našel a který jste také našli. Který – mnoho z vás, kteří posloucháte – našlo také. A je to ta metafora tohoto domu, který je váš s těmi mnoha místnostmi. Není to dům proroka nebo systému víry, a není to dům, o kterém by vám někdo řekl, že je přístupný mnohým a že je to ten samý dům. Nachází se v mlze, protože ho musíte najít sami, s vaším záměrem. Neobjeví se sám, drazí. A je to tak záměrně. Aby se lidstvo začalo posouvat samo o sobě s čistým záměrem, pomocí objevů.

Existuje mnoho různých domů v mlze. Jedním z nich je integrita ve všech věcech, bez jakékoliv spirituality, pouze jiný náhled na věc.

Ale to, o čem chci dále mluvit, je to, o čem jsme mluvili včera. Ten „dům v mlze“, to jste vy a vaše síla. Pojďme si vysvětlit, co je v tom domě a co je tam jiné.

Včera jsem vám řekl, že byl čas, kdy byl můj partner spokojen se vším, co byl. Nebyl důvod hledat něco dalšího. A to vyhovuje velké části lidské civilizace. Jsou v krabici, o které jsme mluvili dnes ráno. Nevyrušujte je. Pracují s tím, děje se to. Pokud jde o mého partnera, našel „dům v mlze“, který byl skrytý, protože to, k čemu u něj došlo, stisklo tlačítko zvědavosti. „Je něco víc?“

Duch vám ten dům nemůže ukázat, ale může mačkat tlačítko zvědavosti znovu a znovu a znovu. Někdy to je díky synchronicitě – přivedete přátele na toto setkání. Ničemu nerozumí, ale když odejdou, tak jim dojde, že možná existuje „dům v mlze“, na kterém je jejich jméno. A to odstartuje proces, ve kterém pak musí pokračovat.

To je svobodná volba. Ta metafora je jasná, chcete tam jít. Většina z vás, kteří tady sedíte, i ti, kteří posloucháte můj hlas, jste tak učinili. Ale teď se to stává zajímavé. V tomto domě je mnoho místností a v době staré energie jste mnohé z nich otevřeli a prozkoumali. Včera jsme zmínili, že mnohé z nich představovaly přesvědčení a výzvou bylo uvidět, zda odpovídají těm vašim.

Mohli byste zdůvodnit myšlenku, že jste žili předtím? A to je jedna z místností. Je možné, že je zde něco zvané Akášický záznam, který by zaznamenal, co jste dělali v minulosti? To je další místnost. Zatím jsou všechny místnosti velmi 3D, to znamená, že představují věci a přesvědčení. Je možné, že zvuk a barva mají vibraci, která může léčit? To jsou fakta, přesvědčení, procesy, dokonce fyzika. A to vyžaduje, abyste otevřeli dveře, podívali se, zavřeli je, pokud nejste připraveni, a vrátili se zpět, jakmile budete – pokud vůbec někdy budete.

A tady sedíme, s „domem v mlze“ s mnoha pokoji. A nyní vám chceme něco říci. Právě jste objevili schodiště a začínáte po něm stoupat nahoru. Pojmenování schodiště je hlubokomyslné. Má mnoho jmen, drazí. Je to planetární posun, precese rovnodennosti, proroctví Orla a Kondora, město na kopci, světový mír… A to schodiště vás vábí k objevení nových místností ve vašem vlastním domě.

Druhé podlaží je doslovně dalším příběhem, který má být vyprávěn. Stoupáte po schodech a najednou je před vámi více pokojů a ty nejsou zdaleka tak snadné. Představují rébus, který se zabývá vaším podstatou – tím, co jste vy. Ne nezbytně něčím, v co chcete věřit nebo co vás zajímá, ale něčím, s čím musíte pracovat a co vás navždy změní. A tam jsou, dokonce můžete vidět jména na dveřích a někteří z vás je nebudou chtít otevřít. Jiní budou dostatečně stateční, aby řekli: „Zkusím to, ale přijdu později, až budu rozumět více.“

První nápis hlásá „účel“ – velmi obtížné, VELMI obtížné. Koncept, co je vaším účelem na planetě, a ne ve 3D! Mluvím o vaší duši na Zemi. Proč tolik životů, proč vůbec, proč nyní… Někteří to pochopí, někteří ne a mnozí to ani nezkusí. Je to příliš složité. Bojíte se příliš velké zodpovědnosti, nahlížíte na to  3D očima, chcete to zaškatulkovat a řeknete:  „Vím, co je můj účel – pomoci lidstvu, napsat tuto knihu, a udělat tohle a tohle a tohle…“ Vůbec jste to nepochopili – je to účel spirituální duše – proč jste tady.

Povím vám, že jakmile se ty dveře začnou otevírat – a pokud se na to opravdu chcete podívat – uvnitř těchto dveří vám bude nabídnuto mnoho zvláštních věcí a záhad. Musíte vzít svou 3D mysl a zahodit ji. Budete se muset podívat na celkové pojetí života. A pokud někdy zjistíte pravý smysl – a vy ho zjistíte – budete se usmívat. A to vás dovede k dalšímu domu.

Existujete, protože jste součástí Tvořivého Zdroje a plánu, který je překrásný. Nemá to nic společného s vámi. Vaším smyslem je Bůh. Zeptejte se těch, kteří po této zemi kráčeli před tisícovkami let, co bylo jejich smyslem, a oni vám řeknou: „Být součástí toho, co bylo vším. Vyvažovat vše, co bylo.“ (jsou zde myšleni Anangu lidé, původní obyvatelé území v okolí hor Uluru a Katja Tjuta ve středu Austrálie – Pozn.překl.) Byli toho součástí tak moc, že dokonce ani nevěděli, jak jsou staří. Nepočítali to. Je čas, abyste přestali počítat a přestat to řešit. Protože, když si uvědomíte skutečný smysl, budete vědět, že jste součástí velmi, velmi velikého plánu laskavosti, galaktického smyslu a lásky. Je to vesmírné, není to o vás, protože vy jste součástí všeho. Můžete se decentralizovat? Nebo to vždy bude o vás a o tom, že kráčíte v těle, které máte?

Tohle je další příběh, drazí. Je pro ty, kteří se chtějí stát kvantovými.

Druhá místnost se nazývá vnitřní rovnováha. Není to zřejmé, drazí, ale jestliže projdete první místností, máte daleko vyvinutější vnímání smyslu toho „proč“, „kdo“ a záměru. Začnete relaxovat a uvědomovat si, že věci, které se odehrávají a které se vám stanou, jsou nicotné, i když je možná označíte za podstatné. Možná jste z nich zklamaní nebo dokonce vystrašení. Jestliže projdete první místností, budete také vědět, že se obnovíte, cokoliv to znamená, protože jste věční a sebe vyrovnávající. Uvnitř vás je mistr léčitel, mistr psycholog, channeler a to všechno, protože jste součástí Božího plánu a sebe vyrovnávající.

Jestliže propadáte hluboké beznaději s pocitem oběti, to vše je jen ve vaší mysli. Je pouze otázkou času, kdy to odejde pryč. Moudrý člověk to bude vědět, a až bude zoufalý, najde si něco, co ho zaměstná, protože čas se o to postará a vy to budete vědět.

Dokážete si představit, že by nezáleželo na tom, jak se cítíte? Jak nahněvaní nebo frustrovaní jste? Protože byste věděli, že přijde světlo, a vy musíte jen počkat. Jednali byste jinak, místo abyste se plahočili za řešením a přežitím. To je jiný způsob myšlení, že? Úplně jiné pojetí.

Pokoj číslo tři. Pokud se dostanete skrze první dvě místnosti, pokoj číslo tři má označení říkající – úplnost. Jste úplní. Kolik z vás vyčkává s tím, co by se mělo udělat? (Kryon se směje.) Nezvedejte ruce! Je ve vás pocit linearity, vaše hodiny stále tikají a vy chcete vědět, co byste měli dělat, až „dospějete“. A tohle je velmi běžné, obzvláště u vás starých duší. Obzvláště u vás, protože na určité úrovni vidíte moc, kterou máte, a nikdy nejste hotoví – nikdy nejste kompletní. Když jdete večer do postele a přemýšlíte o tom, kdo jste, kde jste a co se děje, můžete upřímně říci: „Já jsem, kdo jsem, jsem úplný sám o sobě. Pokud se od této chvíle už nic nestane – je to krásné, děkuji ti, Bože.“?

A já vám řeknu, že většina pracovníků světla takto nepřemýšlí. Co tento neúplný projekt, ten způsobí rozdíl! Kam se chystáte jít, nebo „další úroveň“ nebo takové podobné věci. To je lidský předsudek o čase a také to je to, co nazveme předpojatost hierarchie. Vždy se snažíte dosáhnout dalšího stupně, být výše než dnes, protože si myslíte, že vyšší vibrace učiní lepšími vás i ty kolem vás, a neuvědomujete si, že už jste kompletní, jste kompletní. Nyní možná děláte spoustu věcí a linearit, ale jste úplní. Bůh vás vidí jako úplné. Proč vy nemůžete?

Je tu rozdíl. Velmi obtížný, velmi jemný k pochopení, když říkáte: „Jsou zde věci, které musím dokončit a udělat.“ Ach, jak je to od vás lidské! Nemusíte, pokud jste duchovně celí a úplní. To by vám mělo dát pocit úlevy. Řekněte: „Bez ohledu na to čím procházím, jsem úplný. Vím, že můj účel přesahuje tento život, dokonce i ten příští. Jsem věčný a jsem úplný. Budu kráčet po této planetě a budu dělat, co musím, ale nebudu se tím trápit, protože jsem úplný.“

Dokážete být v míru sami se sebou? I to je velmi obtížné. Ti, kdo prošli prvními dveřmi, a jsou úplní, jsou zcela smíření sami se sebou. Možná jste v situaci, kdy jste ještě neskončili a víte, že jste neskončili, nebo jste frustrovaní, protože se věci okolo vás nehýbou, ve skutečnosti se cítíte neklidní. Největší výzva – dokážete být i tak v míru sami se sebou? Taková je nová přirozenost (nový normál). Tlačí a táhne vás to se starou energií, která vám říká, že jste nedokonalí a nehodní, a nikdy nejste spokojení. Chcete vědět, jak vypadá vyrovnaná stará duše? Září, protože je klidná a spokojená s tím, kdo je. A může být třeba i uprostřed 3D zmatku.

Vidíte, že jsou tyto místnosti pokročilejší, než jste si mysleli? Jsou obtížné. Dokonce je obtížné i pro mého partnera (Lee) doručit tohle poselství, protože má lineární koncepty a přitom mluví o kvantových.

Závěrečné dveře jsou nejobtížnější. Je obtížně je dokonce jen pojmenovat. Nazveme je – nový člověk. Je to evoluce. Jste připraveni na takovou změnu, že se ani nebudete cítit jako lidské bytosti? Na změnu, kterou nemůžete změřit. Na změnu, kterou všechny planety na vzestupu prošly? Je to tak výrazně náročné, že s tím mnozí mají psychologické problémy, protože je to tak jiné, až cítíte že ztrácíte rozum. A přece je to únosné s láskou Boha a s pomocí držících rukou Stvořitele.

Drazí, až začnete být ve spojení se svou DNA na více procent, budete směřovat k tomu, čemu říkáme 44. percentil. Váš mozek funguje jinak a začíná spolupracovat s innate a dokonce i s energií srdce. Nový proces začíná s vámi a má vliv na vše, co jste. Vidíte věci, které jste nikdy předtím neviděli, jste si vědomi věcí, kterých jste si předtím vědomi nebyli, slyšíte jinak, vnímáte jinak – a vše, co můžete dělat, je nebýt divní. Necháváte si to pro sebe, dokud nenajdete ostatní, kteří zažívají podobné věci.

Toto je jeden z nejobtížnějších posunů, kterým pro lidstvo nadchází. Plejáďané tím prošli. Vědí, co to je. Jestliže vám řeknu, co jsou schopni dělat s DNA pracující na 88%, měli byste to poznat, protože to je to, co byli schopni dělat mistři, kteří kráčeli po této planetě.

Přemýšlejte o tom. Vědomí nad fyzikou. Schopnost vytvořit skutečné objekty a věci s pomocí vaší mysli. Příroda vlastně poslouchá fyziku vašeho vědomí, protože je vyšší. Slyšeli jste to? Příroda poslechne vědomí, které máte, což je mistrovství samo o sobě! Jste na to připraveni? Říkáte, že ano. Ne, nejste. Ještě ne. Ale zvolna to začne a až se to stane, nezblázníte se, drazí.

Právě jste potkali sami sebe, své skutečné já. Někteří z vás budou v ne příliš vzdálené budoucnosti vědět, o čem mluvím. Nyní poslouchejte. Všichni poslouchejte – úplní sami v sobě. Podívejte se do zrcadla. Chci, abyste si představili, že nevypadáte takto. Nenechte se zmást pohlavím. Budete vypadat věční. Znovu, znovu a znovu. Je toho tu hodně co udělat, a vy se k tomu budete vracet, dělat to a žít déle a moudřeji než nyní. A zrcadlo nikdy nedokáže zobrazit tento druhý příběh.

Tento channeling je pro mnohé hádankou, ale měl být předán na tomto území. Je pro něj správná energie. Proto sem někteří z vás přišli, a budete ho chtít slyšet znovu. Tak jako všechny ostatní, i toto poselství je předáno s láskou a laskavostí těm, kteří překročili mezník.

Viděli jsme to již dříve a je to vzrušující.

Buďte úplní. Dýchejte. Uvolněte se. A vězte, že vše je v pořádku.

A tak to je. Kryon

* Kryon zde má na mysli tzv. 36tileté okno příležitosti, o kterém dříve mluvil v mnoha poselstvích, přičemž nejvýznamnější, s nejúplnější informací je poselství Proces,  Laguna Hills, 4.12.  2011  a  Čas říct sbohem, San Rafael, 8.12.2012  ale zjednodušeně lze říci, že je to časové období, kdy máme největší příležitost a největší podporu, abychom zaseli semena změn a zcela změnili tuto planetu. Toto období končí v roce 2030 a co nastavíme a změníme do té doby, to nastaví a výrazně pomůže v letech následujících.

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – Gaia Global Consciousenss Retreat – day Two mini and main channeling, MP3 nahrávky, 23:47 a  21 minut

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Sylva V. (www.kryon.webnode.cz a www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz  (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk