Lee Carroll: Kryon – Nová Země

209

Lee Carroll: Kryon – Nová Země

S velikou radostí vám, milí přátelé, prezentujeme jedno z nejčerstvějších a dosti významné a aktuální poselství Kryona, které bylo přeloženo ještě ten den, kdy Lee Carroll ho vystavil na svém webu ve formě mp3 záznamu – v pondělí, 28.9. Je to poselství sice textově krátké, ale o to hutnější a energeticky silné. Kryon zde na malé ploše shrnuje to, co řekl k dalšímu vývoji i před pár lety a vysvětluje současné události ve světě. A z celého poselství zaznívá jako nejvýraznější sdělenízdůraznění role starých duší, pracovníků světla.

Kryon také vyzývá ke dvěma věcem: Nepodléhat strachům, nebát se a pak, posílat světlo, hodně světla, nepřetržitě. Kryon říká: „…vy můžete změnit planetu!“ A jistě si každý hned uvědomí, vzpomene na výzvu vytvářet a vytvořit Lidskou světelnou vlnu lásky. Zajímavá synchronicita této akce a Kryonovy výzvy v poselství.

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Portu v Portugalsku, 23. září 2015

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

V této místnosti je energie, kterou nyní někteří začínají vnímat. Možná začínáte chápat, že by toto mohlo být skutečné. Nejen ty zprávy, ale i tato věc zvaná channeling. Slyšíte stejný hlas? Ale on je jiný. Chci, abyste dokázali rozlišit, že je jiný. Chci, abyste hned teď vstoupili do svého nitra a zeptali se svého Božského Já, kdo to mluví. Je nezbytné, abyste pochopili, že jsou vám tato sdělení předávána s láskou.

Na této planetě se odehrává něco hlubokého. Můj partner zde sedí a povídá vám o tom a někteří to cítíte, ale je toho tolik… a je to ezoterické. Nyní se vám chystám předat něco, o čem někteří řeknou, že jde o shrnutí. Ale předáváme vám to, abyste to slyšeli i ve vašem jazyce. Jsem zde, abych vám v této místnosti pověděl o některých nádherných věcech.

Před několika dny jsem předal poselství s názvem Nový člověk*. Toto ponese název Nová Země. A toto začíná být obtížné k vysvětlení a ještě obtížnější k pochopení.

Planeta zvaná Gaia je živá. Je živá. A reaguje na vás a vaše vědomí. Není to jen geologie. Zastavme se tedy nyní na moment. Vraťme se zpět v čase do doby, kdy jsem dorazil – 1989. Věci už se začaly posouvat. Říká se mi Magnetický Mistr. A dosud si lidé říkají, o čem to je. Jaký druh anděla je magnetický? (Kryon se směje.) To je metafora a má to co do činění s tím, co jsme identifikovali jako magnetickou mřížku vaší planety. Říkali jsme vám při první komunikaci – v první knize – že lidské vědomí je propletené, propojené a splývá s magnetickou mřížkou planety. A není možné je oddělovat. Toto je multidimenzionální informace a nyní existují některé velmi silné důkazy, že to tak opravdu je. Můj partner s sebou nese učení o důkazech. Lidské vědomí může změnit fyziku a magnetická mřížka Země, v níž doslova žijete, je částečnězodpovědná za to, jak přemýšlíte.

Když jsem sem přišel, říkal jsem vám, že posouváme mřížku – to bylo něco, o čem jsem vám řekl, že to budete moci změřit pomocí kompasu. Říkal jsem vám, že se během deseti let pohne víc než předtím za sto let, a že budete moci změřit posun magnetického severu. A to se stalo. Někteří vědci se dokonce báli, že dojde k převrácení magnetických pólů. Tak rychle se to dělo. Přibližně v roce 2002 se to opět zpomalilo. Tehdy jsme vám říkali, že naše magnetická skupina odejde. Bylo to dokončeno a mřížka byla nastavena. Byla nastavena pro něco, co přicházelo a co vy právě teď začínáte vidět.Toto nejsou nové informace, ale pokud jste to ode mne ještě neslyšeli, tak to pro vás bude nové. Je to ezoterické a vědecké zároveň.

Obraťte se na některé své astronomy a zjistěte, co říkají o nové části vesmíru, kam se přesouvá váš sluneční systém. Jak váš sluneční systém obíhá galaxií, vy se neustále posouváte do nových oblastí ve vesmíru, ve kterých lidstvo dosud nikdy nebylo. Do jedné z těchto oblastí právě vstupujete a to zaujalo vaše astronomy. Stejně to vnímají i fyzici, protože se pohybujete do prostoru, který vyzařuje radiaci, jakou jste nikdy dřív nezaznamenali. Mnozí říkají, že vás vaše magnetická mřížka ochrání tak jako vždy. Říkají, že tím bude ovlivněna heliosféra vašeho Slunce. To už vlastně je. Vidíte, že vaše Slunce začíná ovládat počasí jinak než dosud. Váš sluneční systém se přesouvá do nové oblasti ve vesmíru. Právě včas. Toto je to, co bylo předpovězeno starodávnými (civilizacemi) pro dobu po precesi rovnodennosti – že planeta už nikdy nebude stejná. To, co se zde odehrává, ukazuje, že ta radiace rozhodně zasáhla vaši magnetickou mřížku. A protože ta byla posunuta, jak jsem vám už řekl, tak nyní zlepšuje a mění vaše vědomí. Toto je evoluční nástroj. Začne vám umožňovat, abyste mysleli mimo to, co jste měli v minulosti, a aby se lidská přirozenost snadno dostala z módu přežití.

Už dříve jsem řekl, že ve vědomí přežití jste byli po tisíce let. Nyní se posouváte mimo dětské hřiště, jak tomu říkáme, k dospělejšímu vědomí – vědomí, které je soucitné…

Gaia je živá! A magnetická mřížka je jednoduše jedním z elementů, které se mění – pro vás. Přemýšleli jste někdy o tom, jestli Země ví, kdo jste? Víc než to! To, co Země má, je pro vás. Vždy to bylo pro vás. A vědomí, které jste měli, je to, co Země přijala a s čím pracovala. A nyní, s těmito změnami mřížky a s přesunem ve vesmíru, se tato planeta stává vaší součástí jiným způsobem. Je to nová Země. Je možné, že vás Gaia zná? Je možné, že je zde laskavost? (Nebo to možná můžete nazvat postojem Gaii.) A že je jí víc než kdy dřív? Zvu vás, abyste studovali domorodé i starodávné obyvatele – neměli technologii, ale cítili to, věděli to. Měli písně, které o tom zpívali.

Co je první věc, kterou udělá domorodec, když započne obřad? Uctí své předky a planetu. Děláte to někdy? Kolik máte obřadů, ve kterých hovoříte ke svým předkům a k Akáše a pak poděkujete Gaie za novou energii? Toto jsou změny. Toto jsou věci, o kterých mluvíme. Země se mění.

Drazí, teď chci, abyste se podívali, co se děje. Můj partner učinil několik prohlášení a my také. Když jste prošli rokem 2012, zvýšili jste světlo na této planetě a to začalo věci měnit. Nyní je zde více potenciálů pro světlo než pro temnotu. Potenciálů pro světlo! A ty závisí na tom, co udělají staré duše. Věříte tomu nebo nevěříte?

Co se stane, když je tu více světla? Ze všeho nejdřív – už tu není to, co bylo normální. Přicházíte z energie, kde se zdálo, že temnota vždy vyhrává. Lidé vždy bojovali proti sobě navzájem. Zdálo se, že temnota vítězí. Toto jste posunuli a změnili. Nyní je tu více potenciálu pro světlo než kdykoli dřív. Na planetě je více světla než tu kdy bylo. – Já vím, že mluvím v metaforách. Je tu více světla.

Před dvěma lety jsem vám dal předpověď. Chci, abyste teď pečlivě poslouchali. Protože ta předpověď, kterou jsem vám dal, je nyní ve vašich zprávách. Říkal jsem vám, že temnota na této planetě – a nazvěte to, jakkoli chcete: zlo, negativita – začne vidět, že se světlo zvětšuje. A tak se shromáždí, aby s vámi bojovala jako nikdy dřív. Aby zasela strach do vašich srdcí. Aby věci změnila tak moc, že se začnete obávat. Co jste viděli ve svých zprávách?

Něco vám povím – znovu. Je to poprvé v lidské historii, kdy bojujete s armádou temnoty.Nemá žádné hranice, není to žádná země. Nemá dokonce ani stejný jazyk. Rekrutuje temnotu všude, kde to jen jde. A je zodpovědná za všechno, co dnes vidíte ve zprávách.Zneklidňuje země, lidi – a oni před ní prchají, jak nejrychleji dokáží. Přicházejí k vašim hranicím. A vy se musíte rozhodnout – jakou úroveň soucitu máte v porovnání se svou ekonomií? Mačká to vaše tlačítka a vy se bojíte. Armáda temnoty je skutečná. A já vám říkal, že to přijde. Protože je to poslední pokus temnoty této planety, jak popadnout dech – jak udržet věci tak, jak byly. A až prohrají – a oni prohrají – vy začnete vidět některé další věci.Změny v tom, jak fungují vlády, jak se dohodnou na lidských právech – o právu lidí na život! – a nebudou se odvracet pryč. Ani když to stojí příliš peněz!!! Pokud vám to ještě nedošlo, toto jenové paradigma, kterému čelíte. My vám říkali, že to přichází. Znamená to toto: drazí, odehrává se posun. Je to posun světla a tmy. Vážně jste naštvali temnotu. (Kryon se usmívá a já se musím držet, abych nepoužila peprnější výraz než „naštvali“  Smile – pozn.překl.)

Staré duše to vše mohou ovlivnit. Ve staré energii bychom vás požádali, abyste šli a k něčemu se připojili. Nyní vás žádáme pouze o to, abyste pevně drželi své světlo. Když sledujete zprávy,chci, abyste se nadechli a nebáli se. Chci, abyste posílali světlo každému, kdo je v nich zdůrazněn. Milióny z vás, kteří toto děláte – vy můžete změnit planetu. Máte tolik síly! Tolik síly! A ani to nevíte.

Toto jsou nejkrásnější zprávy, jaké vám mohu dát. Zmocněné lidské bytosti. Zmocněné společnosti.

Nyní jsme v Portugalsku. Je staré. Má svou historii. Má vyspělost. A staré duše zde jsou tu už velmi dlouho. Nejste nováčci v těchto věcech. Nové je to, jak s nimi zacházíte. Není náhoda, že se tyto věci dějí v nejhistoričtějších místech na Zemi! Protože tam jsou staré duše. (Kryon se směje.) Ty, které to vědí lépe. Ty s vyspělostí. Ty, které mají nové nápady. Drazí, sledujte své děti a vnoučata. Budou tolik jiní! Ti, kteří mají vnoučata, už to vědí. Tyto děti na to přijdou. Budou mít nápady, na které jste ani nepomysleli. Budou mít paradigmata a koncepty, které jsou nové. Oni se zrodili do nového vědomí.

Vy vyhráváte! A nevíte o tom. Nebojte se. Nebojte se**, protože v sobě máte jiskru Boha. Jaký to čas pro vás v této skvělé zemi. Nevidíte to tak? Pak je možná čas na změnu.

Vy, kteří jste předtím odložili své krabice***, je nyní můžete vrátit zpět – nebo ne. Nebo ne.

Já jsem Kryon zamilovaný do lidstva.
A tak to je. Kryon

*     Kryonovo poselství předané ve Valencii (Španělsko), 19. a 20. 2015

**   V druhém případě Kryon použil výraz „fear not“ (žádný strach či neboj se), který použili andělé jako první, když přistoupili k lidské bytosti – jak je to zaznamenáno nesčetněkrát v Bibli i v Koránu (to bylo první, co řekl anděl Mojžíšovi i Mohamedovi)

*** Při úvodním minichannelingu Kryon řekl těm, kteří se báli připustit tu možnost, že by toto mohlo být skutečné, ať jen na okamžik odloží své krabice. Na několik minut a vyslechnou, co je zde řečeno, a vnímají, co se zde odehrává – že pak si opět mohou vzít své krabice a své předpojatosti a nebude to nijak souzeno. Ať jen na pár chvil vnímají, co se zde děje a pak se svobodně rozhodnou, jestli to bylo skutečné či ne.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – MP3 – The New Earth – 19:22 min.
Na originálním webu Lee Carrolla a Kryona zveřejněno a do češtiny přeloženo v tentýž den – 28. září 2015.

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.