Ilona Regina: Obávaný Saturn a jeho vstup do Střelce

576

Ilona Regina: Obávaný Saturn a jeho vstup do Střelce

Dne 17. září 2015 změnil Saturn své pole působnosti, kdy dosud stál ve znamení Štíra a přesunul se na dalšího 2,5 roku do následného znamení v pořadí, a to do Střelce. V tomto postavení stál naposledy v období 1986 – 1988. Význam v astrologii – Saturn je planeta zla, času, strachu a karmických osudových zkoušek. Saturn je obávaná planeta a to z důvodu, že Saturn, přezdívaný jako moudrý, ale přísný učitel nás učí, ovšem za pomocí tvrdých, nepříjemných a náročných úkolů, zkoušek, potíží a nepříjemností, které máme zdolat.

Ve skutečnosti nás prověřuje, nakolik jsme silní a odolní, aby nás na konci mohl oznámkovat, jak jsme si vedli a tak jako správný učitel, pokud tyto zkoušky nesplníme, pošle nás zpět, abychom opakovali lekce a chyby, které děláme stále dokola, dokud nepochopíme. Saturn (chronos) je pán a vládce času. Patří mezi tzv. škůdce a dříve, než byly objeveny další planety, tak lidé věřili, že přináší smrt a špatné zprávy. Saturn je upjatý, konzervativní, náročný, neústupný a ctí tradice, jež nám nedovolí vybočit a být jiní. Nedovolí, abychom vybočili ze směru své cesty a pakliže se tomu ta stane, ihned zakročí svým srpem a nažene nás velmi rychle zpět. Jeho snahou je udržet nás svázané a upjaté na jednom místě, dokud úspěšně nezvládneme všechny jeho nástrahy, léčky, zvraty a zkoušky osudu, kdy nám nemilosrdně ukazuje velmi praktické, i když tvrdé lekce a bezcitnou, drsnou tvář světa a života. Zkouší a přináší utrpení, smutek, žal, sklíčenost, kdy jeho cílem je vše „pro naše dobro“. Je to prototyp přísného, náročného učitele, který se s námi nemazlí, nekamarádí, ale je naučí nás a skutečně si jeho lekce, jeho učební látku pamatujeme, na rozdíl od učitelů milých a kamarádských. Saturn vyžaduje kázeň, disciplínu a řád. Zpětně se pohybující Saturn způsobuje, že člověk velkou část svého přemýšlení používá na vnitřní boj mezi vědomím svých ideálů, jejich použitelností a vlastní schopností naplňovat je svým životem, kdy funguje jako prostředník mezi zdokonalenou vyšší bytostí a množstvím toho, co se musí tato bytost ještě naučit, aby mohla žít tady na Zemi.

V astrologii a v horoskopu na místě, kde leží, představuje Saturn omezení, úbytek, překážky, bloky, strach a strádání přinášejí smutek a pesimismus. Prstence kolem Saturna a jejich velká šířka ukazují a naznačují stíny, stísněnost a tou je také svojí povahou Saturn v horoskopu, kde jeho prstence blokují přirozený pohyb a energie, která má v tomto místě proudit. Z pohledu Země má Saturn prstence v zákrytu ve znamení Ryb, Berana, Panny a Vah, kdežto v místě obratníků (Blíženec, Rak, Střelce, Kozoroh) jsou nejvíce otevřené. Proto Saturn v jižních znameních má zcela jinou kvalitu, charakter a povahu jak v jižních, což se projeví především při jeho tranzitech přinášející mnohé bloky. V místě, kde stojí (znamení, dům) naznačuje, kde můžeme v životě dosáhnout stálých a trvalých hodnot, kde jsme schopni se něčeho vzdát, co je pro nás zbytečné a co nás svazuje. Vliv na člověka má v období pozdního stáří. V povolání předznamenává v silném postavení učence, zemědělce, horníky, zámečníky, stavaře, obchodníky, lodníky, hrobaře, obuvníky, mlynáře a námořníky. Známe ho také jako retrográdní, tedy ve zpětném, couvajícím pohybu, kdy v této době více přemýšlíme, vše zvažujeme až do té největší hloubky a je zde vnitřní boj mezi vědomím našich ideálů a schopností naplňovat je svým životem. Saturn se tak stává svědomím a vedením zároveň, kdy na sebe bere roli prostředníka.

Na úrovni fyzické, tedy na těle ovládá Saturn všechny pevné části v těle, tedy celý skelet, kosti, klouby, kolena, chrupavky a zuby. Také pravé ucho, sluch, slezinu a močový měchýř. Na těle představuje energetický úbytek, proto v místě, kde stojí ve vyznačeno místo, kde neproudí energie, živiny, síla ani radost. Nemoci spojené se Saturnem jsou pak nemoci závažné, chronické, nádorové onemocnění, zácpa, zimnice, vodnatost, koliky, dny, ischias, hnisání, potíže s dechem, výtoky, melancholie, nervové potíže až šílenství.

Klíčová slova pro Saturn

Klíčová slova pro tuto planetu: systém, řád, přísnost, struktura, omezení, pesimismus, tvrdost, stálost, tradice, konzervativní, zralost, odpovědnost, povinnosti, zkoušky, karma, omezení, soustředění, strohost, bezcitnost, autorita, otec, učitel, stařec, chlad, krutost, časovládce, materiál, starostlivost, zkoušky, hranice, limity, poslání, cíl, stálost, právo, pořádek, přísnost. Saturn ztělesňuje cíl životní cesty, poslání a místo, které má člověk ve společnosti zaujmout. Na Saturnu se střídají roční období podobně jako u nás a to po 15 letech. Jeho oběžná doba kolem Slunce je 29 let (tato doba se nazývá Velký Saturnův rok), než projde všemi 12 znameními zvěrokruhu, kdy se v každém z nich zdrží přibližně 2, 5 roku. V průběhu našeho života zaznamenáme jeho návrat na svoji původní pozici (místo v horoskopu) 2-3x, kdy první jeho návrat je kolem 29. roku života, druhý v 58 letech a třetí kolem 87 let.

Symbolika Saturna a mytologie. Saturn (Kronos) patřil ke starým bohům a byl Diovým otcem. Zeus se však proti němu vzepřel, a když svého otce porazil, vyhnali olympijští bohové Krona na vzdálený ostrov. Kronos bývá zobrazován jako starý, přísný, vousatý stařec držící v ruce srp a jeho posvátným zvířetem byla vrána. Na jeho zevnějšku je patrný zub času, jehož je i sám pánem, kdy je starý, chatrný stařec, stářím ohnutými zády. bylo mu předpovězeno, že jeho vlastní děti ho svrhnou a aby svému osudu unikl a předešel věštbě, tak všechny své děti pozřel, spolkl, až na Zeusa, který se zachránil. Saturnus byl římský bůh rolnictví, kterýbyl později ztotožňován s řeckým Kronem, bohem času. Podle mytologie měl učit pracovitosti, jak obdělávat půdu, pěstovat rostliny a stavět svá obydlí. V indické mytologii ztělesňuje Saturn bůh Šani.

Znamení Střelce představuje vysoké ideály, filosofický duch, široké obzory, velkorysost, oblíbenost a charitativní vlohy. Střelec a jeho vliv na člověka prověřuje oblast filosofie, víry, vzdělání, cestování a justice.

Díky tomuto spojení, tedy Saturna a Střelce se tedy dá předpokládat, kde a jak bude Saturn Střelce zkoušet a ve kterých oblastech života. Střelci mají vztah k cizině a cestování, proto i migranti jsou nyní aktuálním tématem, které řešíme a ještě nějakou dobu řešit budeme. Můžeme očekávat otevření jiné víry, změny duchovních pohledů, hlásání určitých náboženství a filosofie. Jednat se bude o změny bydlení, působnosti, práce a stěhování národů. Saturn je karmická planeta a její působení je proto náročné a člověk to pociťuje coby nepříjemné omezení. Saturn, coby přísný a moudrý učitel vyžaduje kázeň, je přísný a nesmlouvaný, dá se říci až bezcitný, který nemá slitování, nikoho nelituje, jen vychovává a učí, nic víc, nic míň. Proto se v následných 2, 5 letech budou měnit naše vzájemné postoje, názory a životní filosofie. Je zde i zvýšená touha po vzdělání, rozvoji a cestování, kdy budeme chtít pochopit, znát, vědět a porozumět.

Saturn je planeta představující autoritu, vládne znamení Kozoroha a ten si potrpí na svůj věhlas, znalosti, vzdělání a potřebu vidět za sebou výsledky, které přichází díky tvrdé práci, neboť Kozoroh je velmi pracovitý, cílevědomý a před ničím se nezastaví. Kozoroh je divoká koza, která leze nahoru po skalách, po náročném, kamenitém povrchu a ani tím se nedá odradit a dokud nevyleze nahoru, na vrchol, nezastaví se. Kozoroh a jeho vládce Saturn nastavují pravidla, disciplínu, povinnosti, úkoly, konvence, řád, systém, strukturu, závazky a omezení. V následných 2, 5 letech bude zkoušena a prověřována naše zodpovědnost a cílevědomost, nakolik jsme silní, pevní a odolní ve svých názorech, postojích, jak je silná naše víra a jak si za vším stojíme a dokážeme to uhájit. Proto se během tohoto období budou měnit a vytvářen naše názory, postoje a zkušenosti. Saturn nás bude zkoušet, jak plníme své úkoly, povinnosti a jak se připravujeme.

Saturn v předchozím Štíru šel do hloubky, do nejhlubšího poznání a nyní chce, abychom to, co jsme se v letech minulých naučili, abychom zúročili v praxi a prakticky dokázali a ukázali. Co nebylo silné, pevní, stabilní a nemělo pevní základy, v transformačním štíru se zbořilo, nebo naopak posílilo. Střelec vládne vysokým školám, je zde hluboké poznání a studia, kdy se máme učit. Ve Štíru byly všechny zkoušky spíše vnitřní, psychické, nyní máme být praktičtí a jednat. Saturn i Kozoroh si potrpí na prestiž, uznání a kvalitu, kterou bude preferovat před kvantitou, takže nás bude nutit, abychom využívali vše efektivně a naplno, cíleně, konkrétně a hlavně, aby byly patrné hmatatelné výsledky. Úkolem Saturna ve Střelci je stanovit si priority, plánovat, vbudovat si zdravé základy, které se zakládají na konkrétních výsledcích, bude nás nutit stát nohama na zemi, vyjasnit si naši morálku, ujasnit víru, smysl života nás i druhých, kdy budeme hledat cesty, ať už fyzicky, či v hlavě, myšlenkově.

Tarotový vliv. V tarotech kartách konstelace Saturna ve Střelci představuje kartu zvanou DESÍTKA HOLÍ. Ti, kdož znáte význam této karty, tak víte, že je to karta ukazující na tlak, překážky, omezení, sklíčenost, povinnosti, úkoly a přílišnou zodpovědnost, kterou jsme si naložili sami na svá bedra a máme nyní potíže to vše unést, zvládnout a skloubit. Na obrázku karty je postava, která je shrbená pod tíhou klacků (holí), kterých má na zádech naloženo hodně a tak tak je unese. Ony klacky představují velkou tíhu, sotva je nese, je přetížená i fyzicky. Karta a její význam hovoří o přetížení, trápení, povinnostech, úkolech a požadavcích, které máme sami na sebe, nebo je na nás klade někdo druhý. Pokud si neodpočineme a půjdeme s klacky na zádech dál, přijde únava a vyčerpání. Proto je dobré po celou dobu následného 2, 5 roku zastavit a uvědomit si priority, sepsat si je na papír, nebo%T co je psané, to je dané a také se nám svým způsobem uleví. Podívejte se kolem sebe, zda toho všeho nemáme moc, až jak se říká nad hlavu, uvědomte si, co je pro Vás důležité a podstatné, zda se zbytečně nezabýváte a neztrácíte čas a sílu zbytečnostmi a malichernostmi. Zda nejste pod přílišným stresem, nátlakem a omezeni někým nebo něčím. Zda moc věci neřešíte namísto toho, abyste se uvolnili, odpočali a relaxovali. Je zde zvýšená potřeba jet na doraz svých sil, což se dá vydržet určitou dobu, ale dříve nebo později se dostaví únava a psychosomatické příznaky ve formě nemocí. Nezastavíme-li se sami zavčasu, budeme zastaveni, vyčerpáme se, síly dojdou a přijdu těžkosti, stres, přemáhání se za každou cenu.

Tato karta analogicky značí Saturn v 9. domě (ve Střelci), aspekt Jupiter a Saturn, Slunce v 11. domě, Saturn ve Vodnáři a Saturn aspekt Uran. Toto vše dohromady znamená potlačování pocitů, neboť Saturn nikdy neukáže své skutečné city, emoce a postoje, neboť je zde až přílišná tvrdost a vysoké požadavky nejen sami na sebe, ale i na druhé, ze kterých budeme jen neradi slevovat. S tím je spojený strach z odmítnuté, vnitřní obavy, potlačené city, potlačení radosti, hněvu a sebeobviňování. Jedná se o vnitřní tlak, který je někde uvnitř v nás vyvíjen, abychom poznali a pochopili, kde máme své hranice a mantinely, které si máme vymezit sami sobě, ale i vůči druhým, okolí, ale i celé společnosti. Bude nás to nabádat k sebeomezování se, s p pocitem viny, když se budeme chtít bavit nebo dělat něco jiného, jak plnit povinnosti, kdy budeme sami sebe přesvědčovat rozumem, pro co nejde a jak je to správné, namísto toho, abychom dali průchod hlasu svého srdce, své intuici. To, co nás bude omezovat, deprimovat a bude pro nás omezující a nepříjemné bychom měli umět opustit a naučit se vyjadřovat svoje skutečné potřeby a zájmy. Význam této karty je o tom, že si sami sobě stavíme do cesty překážky a omezení, stejně jako hranice a bariéry, mnohdy jen svým myšlením, neboť vše je v naší hlavě, zde je původ všeho, každé myšlenky a každého nápadu.

Autor: Ilona Regina Grimová, astroložka, kartářka a numeroložka