Hanka Takácsová Kubátová: Prosinec od 2. 12. do 8. 12. 2019 – Rodina a souznění

199
Foto: Pixabay.com

Andělské poselství týdne: SPRAVEDLNOST, SOUD, RODINA A SOUZNĚNÍ.

Andělé nám vzkazují, že se v tomto týdnu energie budou nejen velmi rychle točit, ale otevřou se buď staré, pomalé nebo zaseknuté skutečnosti, které bychom mohli konečně uzavřít a dokončit. Stejně tak by se mělo dít něco jako „Boží mlýny“, nebo chcete-li karma. Vše, co jsme doposud udělali, se projeví.

Jak nedávno řekla moje úžasná přítelkyně: „Všechno, co uděláš, má následky.“ Tak se nyní děje doslovně.

Máme soustředit pozornost do svého nejbližšího okolí, kterým jsou rodina a přátelé. Je nejvyšší čas nejen vzít odpovědnost svého života do svých rukou, ale také dovolit ostatním, aby převzali odpovědnost za svůk život nebo-li dovolit jim, ať si vše zvládnou sami a ať nás nechají zvládat zase naše úkoly.

Máme se naučit říkat ANO a NE tak, jak to cítíme. Pomoci ano, ale – má nám to dělat radost, má to na druhé straně něco změnit, nemělo by to být dokola a nemělo by nás to vyčerpávat. Ozývá se Zákon přitažlivosti. Například, pokud se necítíme ve své práci šťastní, nemůžeme si přitáhnout práci, kde se tak cítit budeme. Když budeme sousedovi závidět pěkné drahé auto, sami ho mít nikdy nebudeme. Budeme-li smutní z toho, že jsme osamělí, když uvidíme jiný objímající se pár, budeme osamělí dál.

Jak to má být?

Přijmout stav věci. Vyzařovat ze sebe to, co si pro sebe přejeme. Když budeme druhým přát lásku a mít z nich radost, sami ji přitahujeme k sobě. Když se budeme zabývat lidmi, kteří nás trápí, budeme je také dokola přitahovat. A tak dále, věřím, že víme, o čem je řeč.
Nemůžeme očekávat hojnost a peníze, když je sami nechceme vydávat a tvořit tak hojnost druhým. Všechno je prakticky zákonem akce a reakce.

Buďme tedy sami sebou.

Kéž Vás andělé provázejí.

Poslání a ponaučení duše pro tento týden:

„TVOŘIVÉ NE.“

Posláním tvé duše je být tou pravou autoritou tvého života. Všimni si, jak můžeš podlehnout, pokud si hranice nevytyčíš jasně, anebo si v skrytu duše přeješ, aby je stanovili jiní. Zapomeň na to, že je vždy laskavější říci ano. Jsou chvíle, kdy je nejlepší říci kreativní ne, i když je to třeba těžké vyjádřit a ubránit své stanovisko. Dej si pozor na ty, kdo jsou navenek úslužní, ale uvnitř zdrženliví. Jejich souhlasná energie se později změní v opak. Ještě lepší je uzavřít dohody s jinými písemně, aby nedocházelo k nedorozuměním.

Ponaučení tvé duše: Urči si hranice a sděl je ostatním mile a přesvědčivě. Buď ochoten/ochotna se v případě, že je to nezbytné, postavit ostatním tváří v tvář. Buď nepopulární, pokud musíš, aby sis uchoval/a suverenitu a integritu své duše. Umění naučit se říkat ne vyžaduje praxi, někdy ti to možná moc nepůjde. Pro začátek se zeptej sám/sama sebe, jak ti v této chvíli poslouží, řekneš-li ne… a pak to udělej.

Karty „Ponaučení a poslání duše“ – Sonia Choquette

S láskou Hanka

Autor: Hanka Takácsová Kubátová, výklad karet, andělská terapie a psychoterapie
Zdroj: http://vykladandelskymikartami.cz/andelska-poselstvi/tydenni/1040-prosinec-2-8-12

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk