Hanka Takácsová Kubátová: Prosinec 2019 – Nečekaná řešení a výsledky

526
Foto: Pixabay.com

Andělské poselství měsíce prosinec: RODINA, SETKÁNÍ, SOULAD, NEČEKANÁ ŘEŠENÍ A VÝSLEDKY.

Už když vnímám energie slov výše, vnímám andělské vedení v tom smyslu, že v prosinci, snad proto, že je to vánoční čas, je nejlepší čas k vyřešení sporů, složení zbraní, smíření, odpuštění a navázání nových vláken a vazeb.

Andělé nám vzkazují, že už není čas na to, abychom se snažili být hrdí v tom smyslu, že budeme ve vzdoru. Máme se naučit vzájemně spolupracovat, umět se dívat na dané skutečnosti svýma očima, ale i úhlem pohledu toho druhého. Je čas přestat chránit svou verzi a pravdu, stále si stát tvrdohlavě na svém.

Máme tento čas a energie využít k tomu, abychom udělali klidně ten první krok ke sblížení, usmíření a pochopení, vždy začíná ten uvědomělejší.

Tam, kde nemáme vlastní možnosti, se máme odevzdat vyšším silám a dovolit, aby se určité věci vyřešily samy. Takže můžeme udělat první krok a pak vše odevzdat Nebesům s postojem „děj se vůle Boží“. Někdy je lepší Leccos prostě propustit, nemít pod vlastní kontrolou a nechat jednat život s vírou.

Tam, kde víme, konejme, tam, kde nevíme, nebo nemůžeme, požádejme anděly o pomoc a vedení a nechme to prostě být.

Kéž Vás andělé provázejí.

Doporučení duše pro prosinec, na čem pracovat – Extrovert:

„VEN Z ULITY.“

Polož si tyto otázky a odpověz si na ně:

1) Čím se vyznačuje a jak se chová extrovert?
2) Jaké má podle tebe extrovert klady a zápory?
3) Jak ti tyto klady a zápory mohou pomoci v dalším životě? Jakou radu bys dal/a jiným extrovertům?

„ZÁŘÍ SVÉHO ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ DODÁVÁM ODVAHU OSTATNÍM, KTERÉ RESPEKTUJI NA JEJICH JEDINEČNÉ CESTĚ. JSEM HRDÝ/Á NA TO, ŽE JSEM SÁM SEBOU/SAMA SEBOU.“

Náladové karty od Andrey Harm

S láskou Hanka

Autor: Hanka Takácsová Kubátová, výklad karet, andělská terapie a psychoterpaie
Zdroj: http://vykladandelskymikartami.cz/andelska-poselstvi/mesicni/1019-prosinec-2019

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk